De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan heeft de 1.7 miljoen Turken in Duitsland zondag opgeroepen zich niet teveel aan te passen aan de Duitse maatschappij.
Tijdens een rede in een stadion in Keulen verklaarde de regeringsleider: “assimilatie is een misdaad tegen de menselijkheid”.
De toegestroomde 16.000 Turken kwamen niet alleen uit Duitsland maar ook uit Nederland, België en Frankrijk
“Ik begrijp heel goed dat jullie tegen assimilatie zijn. Er kan van jullie niet verwacht worden dat jullie assimileren”, stelde Erdogan.
Hij zei dat het goed is om de Duitse taal te leren. “De Turkse taal mag echter niet achterblijven”, aldus de premier. Tot enthousiasme van zijn gehoor benadrukte hij het belang van het in ere houden van de Turkse cultuur.

Erdogan riep op tot een nauwgezet onderzoek van de woningbrand een week geleden in Ludwigshafen, waardoor negen Turken om het leven kwamen. Aan de brand liggen mogelijke racistische motieven ten grondslag maar zeker is dat volgens de Duitse autoriteiten niet.
Volgens Erdogan heeft Turkije zelf onderzoekers naar Duitsland gestuurd om de brand onderzoeken.
“De zaak moet opgehelderd worden”, aldus Erdogan.

De regeringsleider benadrukte dat Turken in Europa niets van doen hebben met haat, vijandigheid, strijd en geweld. Wel moeten ze volgens hem beter en zelfbewuster hun interessen najagen.
“Al meer dan 40 jaar dragen Turken bij aan de economische ontwikkeling in Duitsland. “Tegen deze achtergrond bezien kan men zich afvragen waarom er nog geen Turkse burgemeesters zijn. Ook moeten er in de Europese landen meer Turkse parlementariërs komen, aldus Erdogan.
Tot zover de media.
De boodschap van Erdogan was gericht aan de Turken die in Duitsland verblijven, maar geldt dus in principe voor alle Turken ongeacht in welke Europees land zij zich bevinden.
Nog maar even het woordenboek erbij gepakt om voor mezelf duidelijkheid te scheppen wat hij precies bedoeld kan hebben.
Assimilatie betekent; aanpassing.
Integreren betekent; in een groter geheel opgenomen worden.
Zijn opmerking dat “assimilatie een misdaad tegen de menselijkheid is” zal wel met een politiek oogmerk gebezigd zijn, want inhoudelijk slaat het nergens op.
Want zonder aanpassing (assimilatie) aan de telkens veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld klimaat, economie, cultuur enzovoort zou de mens niet zijn wat ze nu is.
Waarschijnlijk zouden we ons dan nog in het stadium van holbewoners bevinden.
Integreren is een andere zaak; want waarom zou ik er baat bij hebben als individu om in een groter geheel opgenomen te worden.
Zoals de meeste politici spreekt hij zichzelf in zijn gehouden rede weer tegen.
Hij wil Turkse burgemeesters en parlementariërs in de Europese landen waar de Turken verblijven.
Maar dat betekent dat deze Turken zich dienen te assimileren. Ze zullen niet alleen de taal, van het land waarin zij verblijven, machtig moeten zijn, maar dienen zich ook te verdiepen in de normen en waarden van alle burgers waarvoor zij als burgemeester of parlementariër op willen treden.
Dus wat de politieke achtergrond van de rede van Erdogan is kan ik niet met zekerheid vaststellen.
Één ding is echter duidelijk, dat alle belastinggelden (ongeveer 2 miljard euro per jaar) die aan integratie projecten, subsidies, uitkeringen etc. uitgegeven worden nooit het door de regering beoogde doel (wat dat ook moge zijn) zullen bewerkstelligen.
De integratie doeleinden die zo hoog in het vaandel van de regering staan, zullen nooit een kans van slagen hebben, omdat zij dit “terecht” zelf niet willen of dit van “hogerhand” wordt opgelegd om hieraan niet aan mee te werken.

16 REACTIES

 1. "assimilatie is een misdaad tegen de menselijkheid"

  Als hiermee _verplichte_ assimilatie (of integratie) wordt bedoeld vind ik dit een zeer libertarische uitspraak. Want waarom zou een individu (of minderheid) zich moeten aanpassen aan de meerderheid/het collectief?

 2. [1] Om een Turkse president, voorganger in de ontkenning van de Armeense genocide, assimiliatie een MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID te horen noemen doet mij braken. En het heeft helemaal niets met libertarisme te maken.

  Het begrip misdaad tegen de menselijkheid is nu juist ontwikkeld om de Holocaust juridisch te kunnen sanctioneren.

 3. [2] Ik zeg ook niet dat ik Erdogan een libertarier vind. Zijn uitspraak over assimilatie vind ik libertarisch. En je hebt helemaal gelijk dat die uitspraak haaks staat op het beleid van hem en zijn voorgangers t.o.v. minderheden binnen Turkije zelf (bijv. onderdrukking van Koerden of Armenen), ik denk niet dat we daar een discussie over hoeven te voeren…

 4. Assimilatie gaat toch wel wat verder dan gewoon aanpassen. Het is aanpassen door het opgeven van de eigen identiteit. Om te kunnen integreren is een zekere mate van aanpassing nodig zonder dat de eigen identiteit hoeft te worden opegegeven.

  Waarom integreren?
  Omdat je dan kan/mag meedelen in de voordelen van het collectief. Doe je dat niet dan moet je daar ook geen beroep op doen.

  Het is allemaal een kwestie van de juiste balans vinden

  In dat laatste wringt de schoen. Wel profiteren maar niet, of niet voldoende, aanpassen levert een negatieve reactie vanuit het collectief op.

  Op termijn kan dat zelfs het einde van het collectief betekenen.
  Kijk bijvoorbeeld maar naar de verminderde bereidheid voor het (mee)-betalen aan sociale voorzieningen door mensen die daar zelf niet direct voordeel van hebben.

 5. [4] "Omdat je dan kan/mag meedelen in de voordelen van het collectief."

  Pardon? Voordelen van het collectief? Wat zijn die voordelen dan?

  "Op termijn kan dat zelfs het einde van het collectief betekenen."

  Is daar iets mis mee dan?

 6. [3] De uitspraak van Erdogan is stuitend en kwetsend. Dat de man de uitspraak ondanks de kritiek daarop expliciet herhaald heeft, is rabiaat.

  Assimilatie is een misdaad tegen de menselijkheid noemen als libertarisch kwalificeren is krankzinnig. Zeker in de context. Uitspraken die strijdiger zijn met libertarische uitgangspunten dan mensen met een Turkse achtergrond aan hun beperkte Turkse collectiefje binden op straffe van schuld aan het meest elementaire en algemene misdaadsbegrip (misdaden tegen de menselijkheid zijn immers naar hun aard misdadig ten opzichte van de hele mensheid) kan ik me even niet voorstellen.

  Volgens mij ben je een beetje de weg kwijt Jonatan.

 7. [5] Ik had zo’n reactie verwacht.

  Op zich ben ik volledige zelfbeschikking, maar wel realistisch genoeg om te beseffen dat we inmiddels met iets teveel mensen op deze aardkloot rondlopen om dat succesvol te kunnen uitvoeren.

  Zonder een zekere, lees minimale, collectiviteit is de mensheid gedoemd uit te sterven. Ook hierin zal de balans moeten worden gevonden.

  Dat geeft meteen een antwoord op je 2e vraag. Met minder mensen was er niet zo’n probleem, in de huidige situatie is het desastreus.

  Bedenk namelijk wel dat mensen die aan de onderkant uit de samenleving vallen zullen terugvallen op het menselijk oerinstainct.

  Survival.

  In die toestant tellen libertarische normen en waarden niet meer zo

 8. Als meneer Erdogan zo bijzonder graag wil dat al zijn Turken geheel en al Turks blijven, Turks blijven schrijven en spreken en naar Turkse universiteiten gaan ( gesteld dat ze daar allemaal de hersens voor hebben), dat moet hij hen dwingen lekker thuis te blijven.
  Wie vertelt hem eens dat men nimmer van twee wallen kan eten?

  Mevrouw Merkel heeft hier een gouden kans laten liggen!
  Ze had hem categorisch kunnen laten weten dat het óf aanpassen óf vertrekken is: kiezen of delen.

  Veel brutaliteit van moslims valt voor een deel te verklaren door het gebrek aan tegenstand, dat zij ondervinden.
  Ook al hebben we dan helaas geen grenzen meer in de EU, dat houdt niet in dat wij helemaal geen grenzen meer mogen stellen aan mensen, die dat heel hard nodig lijken te hebben.

 9. NLers assimileren ook al aardig mee, in een land dat tolerant en gastvrij is.

 10. [5] "Pardon? Voordelen van het collectief? Wat zijn die voordelen dan?"

  Verzorgingsstaat. Dat lijkt me voor de hand te liggen. Zonder dat ding had je vrijwel alleen werkimmigranten gehad, waar integratie helemaal geen issue was geweest – want werken en jezelf bedruipen == de minimale eis voor integratie. De belangrijkste reden dat de politiek het over integratie heeft is een kwaadaardig samenspel van het lot: (1) het cultureel-marxistische idee van links dat iedere cultuur gelijk is en haar plaatsje moet hebben en (2) de notie dat de verzorgingsstaat niet houdbaar is met zoveel immigranten die verworden tot inactieven juist vanwege de incentivestructuur van die verzorgingsstaat.

  Vaak wordt het onderscheid gemaakt tussen politieke en economische vluchtelingen. Waarbij de eerste wel recht hebben op asiel en de tweede niet. Ik zou willen pleiten voor een driedeling: politiek, economisch, opportunistisch. De laatste zijn precies die immigranten die hier komen omdat de verzorgingsarrangement hier zo gul en veelvuldig aanwezig zijn. Deze lieden hebben geen enkele incentive om rekening te houden met hun nieuwe sociaal-culturele omgeving.

  (De driedeling is een theoretisch concept, in de werkelijkheid zal de combinatie economsich en opportunistisch vaak voorkomen. Maar zal de incentivestructuur van onze verzorgingstaat er voor zorgen dat ze meer en meer naar de opoortunisme kant zullen neigen. Dat kun je die mensen nog nieteens zelf aanrekenen, maar de verantwoordelijke politici en steuners van het systeem des te meer!)

  Erdogan’s uitspraken libertarisch noemen vind ik wat ver gaan, je kunt ze hoogstens niet anti-libertarisch noemen.

  "Is daar iets mis mee dan?"

  An sich niet. De context van een ineenstorting van de verzorgingsstaat waar de politiek alles heeft gedaan om het te voorkomen is geen mooi vooruitzicht omdat vrijwel alle facetten van (economisch) fascisme bewaarheid zullen zijn geweest tot het moment dat het einde genaderd is. Dat wens ik persoonlijk niemand toe.

 11. [6] Blijkbaar interpreteer jij de uitspraak van Erdogan als "een Turk die zich (vrijwillig) assimileert begaat een misdaad". Ik heb die uitspraak geïnterpreteerd als "iemand die een Turk verplicht te assimileren begaat een misdaad".

  Als ik jouw (veronderstelde) interpretatie volg ben ik het met je eens dat de uitspraak krankzinnig is, en ook anti-libertarisch.

  Maar is het niet ook anti-libertarisch om individuen verplichten te assimileren?

 12. [7] Je "overbevolking" verhaal klopt niet. Als overbevolking leidt tot problemen (armoede, oorlog, etc), dan zou je het volgende moeten zien :

  – meer armoede en conflicten dan vroeger (toen er minder mensen waren)
  – de grootste armoede en meeste conflicten in de dichtstbevolkte gebieden op aarde

  Het is duidelijk dat van beide geen sprake is: welvaart, veiligheid en gezondheid (levensverwachting) worden wereldwijd steeds beter. Verder zijn de dichtstbevolkte gebieden op aarde (West-Europa, Oostkust VS, Japan) ook de meest rijke en veilige gebieden om te wonen.

  "Zonder een zekere, lees minimale, collectiviteit is de mensheid gedoemd uit te sterven."

  Wat voor (minimale) collectiviteit is er dan nodig? Kun je wat voorbeelden geven?

 13. [10] "De context van een ineenstorting van de verzorgingsstaat waar de politiek alles heeft gedaan om het te voorkomen is geen mooi vooruitzicht omdat vrijwel alle facetten van (economisch) fascisme bewaarheid zullen zijn geweest tot het moment dat het einde genaderd is. Dat wens ik persoonlijk niemand toe."

  Ik ben bang dat ik je niet snap. Bedoel je dat de verzorgingsstaat behouden moet worden? Of alleen dat de prijs van het afschaffen ervan erg hoog zal zijn?

 14. [14] Ik bedoel dat de manieren waarop de politici het zinken v/d Titanic gaan proberen te voorkomen niet gezellig gaan worden.

  "Of alleen dat de prijs van het afschaffen ervan erg hoog zal zijn?"

  Dat sowieso, omdat het in feite een locked-in situatie is. Het medicijn (afschaffen) zou in den beginnne wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal. Alhoewel de ervaring daarvan natuurlijk subjectief is.

 15. Wil je over integratie van Moslims praten, dan moet je als buitenstaander generaties lang tussen deze mensen gewoond hebben. Daarom vind ik deze debatten gezwets. Dit geld ook voor de z.g Westerse Islam deskundigen.

Comments are closed.