Weer een vreemd voorbeeld als een overheid iets reguleert en hoe dat te verbeteren is op libertarische wijze.
Orthodontisten moeten hun tarieven verlagen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat is zo’n club die zijn autoriteit verkreeg door een wet, niet door iets voor te stellen. Daardoor ontstaat de vreemde? situatie dat tandartsen, voor dezelfde orthodontische behandeling, meer mogen vragen dan de specialistische orthodontist.
Dus iemand die na zijn tandartsenstudie 4 jaar extra een specialistische opleiding heeft genoten, mag minder voor dezelfde verrichting vragen, dan zijn collega die 4 jaar eerder is begonnen.

Ik begrijp ook wel dat de orthodontie tarieven vaak heel arbitrair werden vastgesteld en dat een verzekeraar liever geen blanco cheque aan wie dan ook wenst te geven. Maar dat de NZa voor dezelfde behandeling, de specialist minder laat verdienen dan de ‘gewone’ tandarts is op zijn zachtst gezegd vreemd. Inmiddels zijn er al orthodontisten gesignaleerd die hun specialistenbul hebben teruggebogen naar de gewone tandarts vergunning! Wat een verspilling van tijd, moeite en investeringen.

Hoe zou dat in een libertarische vrije markt zijn gegaan?.
Allereerst zouden er geen beperkingen aan het aantal opleidingsplaatsen en vestigings plekken zijn gesteld.
Wanneer er dan blijkt dat sommige specialisten 5 ton of meer verdienen, weet je, dat een paar jaar later er extra aanbod van dat specialisme gaat komen. Overigens: iemand die heel geschikt is voor die dure? studie, maar geen geld heeft, zal vrij eenvoudig een financiering kunnen regelen want de studiekosten zijn bij hoge verrichtingsprijzen snel terug te betalen. Is dat niet zo, dan zal inderdaad het aantal studenten in die richting dalen.

Verder zouden tandartsen of orthodontisten een tarief vaststellen gebaseerd op vraag en aanbod, waarbij er door de patiënten natuurlijk naar prijs, maar ook naar gemak (is de praktijk in het weekend open?) kwaliteit etc. gekeken wordt.
De ziektekosten verzekeraar is ook vrij te bepalen wat wel en niet, of tot hoeveel per behandeling vergoed wordt. Je krijgt hier dan dus ook de concurrentie: wie het meest verzekert, voor de minste premie. En natuurlijk worden er dan goedkopere verzekeringen aangeboden voor als u uw gebit laat behandelen bij de tandarts in dienst of gelieerd aan de verzekeraar. Maar dat kiest U als consument en niet een NZa die na eerst uniforme tarieven te hebben vastgesteld, vervolgens elk jaar daar weer wat van af haalt (van het tarief én wat er verzekerd wordt) en een situatie waarbij er kunstmatig schaarste van tandspecialisten is.

7 REACTIES

 1. Dit is inderdaad heel vreemd. De overheid zou zich helemaal niet met de tarieven moeten bemoeien!

 2. na de tweede wereldoorlog was Nederland een volledige planeconomie. helaas zijn er nog veel sectoren die onder marxistische bestuurders een Sovjetreservaat zijn gebleven.

 3. En toch, het is allemaal logisch, maar ik ben bang voor prijsafspraken. Ik ben daarom ook een groot tegenstander van een liberale huurmarkt, om het doodsimpele feit dat er in mijn woonplaats maar 10 coörporaties en huisjesmelkers zijn. Dat is 1 avondje officieus vergaderen en geheid dat mijn huur daarna 50% omhoog gaat. Dat is nogal wat, voor een student…

 4. [4]
  Dat laatste met name met in het vooruitzicht dat er een gapend gat is tussen bruto- en nettoloon in bananemonarchie Nederland.

  Of die huur werkelijk zover omhoog zou gaan, valt te bezien. Met name als er niet van die waanzinnige beperkende regeltjes zijn van overheidswege die nieuwbouw tegenwerken, zoals nu het geval is.

  Jouw angst is precies het bloed waar de overheidkanker op teert. En zo komen we weer uit op de overheid als bron van alle kwaad. Zolang deze gevoed wordt door angst, blijft de samenleving als een hond achter zijn eigen staart aanrennen.

  Nog even specifiek inzoomend op de verhuurders als zijnde eigenaars van hun vastgoed: is het moreel om hen te dwingen om een andere prijs toe te passen dan die hen goeddunkt ? Is dat geen daad van agressie ? Wat doe jij cq. zou je willen doen als er tegen jou agressie zou worden uitgevoerd ?

 5. [5] Dat laatste met name met in het vooruitzicht dat er een gapend gat is tussen bruto- en nettoloon in bananemonarchie Nederland.

  Maak daar gerust een krater van

 6. [6]
  Die krater-creatie is nu net iets dat geheel vanzelf gaat; dáár hoef ik niks voor te doen..

Comments are closed.