Jens-Peter Bonde over het Verdrag van Lissabon 20 februari 2008:‘Keur het Verdrag goed, lees het niet, onderzoek het niet en vergeet waarvoor je bent gekozen.’
Voor de zoveelste keer een bewijs van politieke zwendel, die “het volk” toch maar weer slikt.
Hoe kan dat toch?

Jens Peter Bonde (1948) is sinds 1979 Deens lid van het Europarlement, waar hij deel uitmaakt van de eurosceptische groep ‘Onafhankelijkheid en Democratie’. Hij schreef talloze boeken en is de initiatiefnemer van de EU-referendum- campagne, waarmee naar referenda in zoveel mogelijk EU-landen wordt gestreefd. www.x09.eu.

Keur het goed – lees het niet

Vandaag heeft het Europees Parlement het Verdrag van Lissabon met een overgrote meerderheid van stemmen goedgekeurd. Stemmen van politici die het Verdrag nooit gelezen hebben. De uiterste termijn voor het indienen van amendementen op het rapport van Corbett-de Vigo was georganiseerd alvorens de inhoud van het Verdrag van Lissabon aan de leden van het Europees Parlement werd doorgegeven.

Wij hebben nog steeds geen geconsolideerde versie ontvangen aan de hand waarvan de parlementariërs zouden kunnen zien waar de 300 pagina’s van amendementen bij de bestaande verdragen zullen worden opgenomen. Ik heb mijn amendementen op basis van een door mij privé geconsolideerde versie ingediend waardoor ik niet zeker ben of het correct is.

De Voorzitter van de Raad, Dimitrij Rupel, heeft de Commissie van Constitutionele Zaken een geconsolideerde versie beloofd. De leider van de juridische dienst beloofde mij de officiële geconsolideerde versie na onze vergadering met Rupel. Inmiddels weigert hij te leveren.

De reden ligt voor de hand. De regeringsleiders hebben besloten dat het Europese instellingen niet is toegestaan om een leesbare uitgave te publiceren voordat het Verdrag van Lissabon door alle 27 lidstaten is goedgekeurd. Deze instructie is voor Europees Parlement moeilijk te begrijpen na zoveel jaren van strijd voor transparantie.

In de Commissie van Constitutionele Zaken was eenstemmig besloten dat wij een geconsolideerde versie voor onze discussies zouden krijgen. Uiteindelijk kon de voorzitter van de commissie, Jo Leinen, een geconsolideerde versie niet opleveren.

Ook Hans-Gert Pöttering, de Voorzitter van het Europees Parlement, beloofde een geconsolideerde versie. Ook hij kon zijn belofte niet nakomen. Hij werd geacht om de instructies van de regeringsleiders op te volgen.

In plaats van het wachten met de goedkeuring van het Verdrag, besliste de meerderheid in de commissie de besluitvormingsprocedure te versnellen. De amendementen werden geblokkeerd en eenvoudigweg afgestemd. Het verzoek om afzonderlijk te kunnen stemmen over de verschillende amendementen werd niet geëerbiedigd. Vandaag is deze breuk met goede regels herhaald. Ik heb honderden relevante vragen gesteld die niet zullen worden beantwoord. Wij stemmen over een tekst waarbij niemand in staat is om belangrijke details uit te leggen. Keur het Verdrag goed, lees het niet, onderzoek het niet en vergeet waarvoor je bent gekozen.

Bedrog in vertalingen

Ik heb nog niet de tijd gehad om alle vertalingen te controleren. Toevallig heb ik ernstige en misleidende vertalingen in de Deense uitgave aangetroffen. De Franse, Duitse en Engelse uitgaven introduceren alle een nieuw “aanvullend” burgerschap van de Unie. Dit nieuwe concurrerende burgerschap zal voorrang hebben over het nationale burgerschap. Dit wordt eenvoudigweg genegeerd in de Deense uitgave. In Denemarken hebben wij een zeer populaire koningin om ons in het buitenland te vertegenwoordigen. Wij hebben geen behoefte aan de gemeenschappelijke voorzitter die in andere vertalingen van het Verdrag wordt geïntroduceerd. In de Deense vertaling is de nieuwe voorzitter eenvoudig een voorzitter die 4 jaarlijkse vergaderingen in de Europese Raad zal leiden. De Deense uitgave negeert ook een belangrijke innovatie in de benoeming van commissarissen. In de Deense uitgave is het aan het Deense politieke systeem om een voorstel te doen voor de benoeming van een Deense commissaris. In de meeste andere uitgaven kunnen de lidstaten slechts “een suggestie” naar voren brengen. Daarna plukt de Voorzitter van de Commissie, die door de meerderheid wordt benoemd, zijn ministers waarmee door 20 van de 27 regeringsleiders en een meerderheid uit het Europees Parlement moeten worden ingestemd.

Hoe kunnen wij serieus stemmen over verschillende vertalingen? Zouden de vertalingen niet moeten worden verbeterd in een identieke vertaling?
Een groep van wettelijke- en taalspecialisten heeft enkele weken officieel gewerkt om de verschillende uitgaven identiek te maken. Waarom mag ik de notulen van hun vergaderingen en hun werkdocumenten niet inzien, evenals de documenten van de IGC? Het lijkt erop alsof er doelbewust sprake is van verschillende teksten om verschillende doelgroep gunstig te stemmen. Dat is wat ik bedrog noem. Ik wil weten wie er verantwoordelijk is voor dit bedrog. Dat is één van mijn vragen aan het Deense parlement.

746 vragen aan de Deense Regering

De leider van de Deense Commissie van Buitenlandse Zaken, voormalig leider van de Sociale Democratische partij, Svend Auken, heeft alle leden van zijn commissie en Deense leden van het Europees Parlement aangespoord om vragen te stellen over het Verdrag van Lissabon. Hij is voorstander van het Verdrag, maar wil het in detail hebben onderzocht en wel zo goed mogelijk. Ik heb daarom 746 vragen aan de Deense overheid gesteld. Hoofdzakelijk over de interpretatie van de verschillende artikelen. Ik verheug me op de antwoorden van het Deense Bureau voor Buitenlandse Zaken. Er is niet één polemieke vraag waarop ik een duidelijk antwoord weet. Het Verdrag van Lissabon is niet bepaald exacte wetenschap.
Het is een boek overvol met diplomatieke compromissen en zogenaamde constructieve dubbelzinnigheid.

8 REACTIES

 1. The greatest harm is done with the best intentions.

  Bovenstaande quote is volgens mij van toepassing op veel politici, maar wat ik in dit stuk lees lijkt toch meer op worst intentions…

 2. ***Deze instructie is voor Europees Parlement moeilijk te begrijpen na zoveel jaren van strijd voor transparantie.***

  Misschien moet het EP eens de termen "illuminati" en "NWO" googlen… dan zal er wellicht een lampje gaan branden..

 3. Soms zou ik willen dat ik in Denemarken zou wonen omdat dit het enige land binnen de EUSSR schijnt te zijn dat nog vrij en onafhankelijk kan denken.
  Zie hun rechte rug met de spotprenten en nu ook hun houding t.o.v. het nieuwe EU dictaat.
  Het wordt tijd dat de SP en de PVV de macht in NL overnemen. Van die kontkruipende en baantjes jagende kliek die er nu zit hoeven we niks te verwachten.

 4. [4] Mooie combinatie, mooi vooruitzicht, SP en PVV. Die had ik nog niet gehoord. Dan is de snor wel helemaal terug.

 5. [5]

  Is geen mooie combinatie maar alles is beter dan wat er nu zit. Beide hebben één gezamenlijk doel; het tot de grond toe afbreken van alle bestuurlijke subsidiebolwerken waar de gevestigde politieke partijen in zijn geinfiltreerd. Als dat lukt in 4 jaar dan zijn we al een heel eind.
  Publieke omroepen, provinciale bestuurslagen, eerste kamer, de zgn "onafhankelijke" justitie en alle multiculprojecten; alles opruimen!

  Dit is ook in het belang van de SP omdat die organisaties maar een meester dienen; de PvdA.

  Het politieke landschap is geen rechte lijn met de PVV en SP aan de uiteinden zoals de media ons met hun rechts/links hokjesdenken wil doen geloven. Het heeft meer de vorm van een hoefijzer waarbij beide partijen een stuk dichter bij elkaar komen.
  Kijk naar EUSSR en de multiculti samenleving waarin de SP qua belangen veel minder diep in zit dan de PvdA.

  Dit zeg ik ondanks het feit dat ik veel van het gedachtegoed van de SP verfoei.
  Er moet echter alles aan gedaan worden om het gecorrumpeerde partijen als het CDA en PvdA uit een nieuwe regering te houden.

 6. [5]

  Is geen mooie combinatie maar alles is beter dan wat er nu zit.
  Als je de huidige versplintering ziet zijn ze in de praktijk tot elkaar veroordeeld.
  Beide hebben één gezamenlijk doel; het tot de grond toe afbreken van alle bestuurlijke subsidiebolwerken waar de gevestigde politieke partijen vuisrdiep inzitten. Als dat lukt in 4 jaar dan zijn we al een heel eind.
  Publieke omroepen, provinciale bestuurslagen, eerste kamer, de zgn "onafhankelijke" justitie en alle multiculprojecten; alles opruimen!

  Dit is ook in het belang van de SP omdat die organisaties maar één meester dienen; de PvdA.

  Het politieke landschap is geen rechte lijn met de PVV en SP aan de uiteinden zoals de media ons met hun rechts/links hokjesdenken wil doen geloven. Het heeft meer de vorm van een hoefijzer waarbij beide partijen een stuk dichter bij elkaar komen.
  Kijk naar EUSSR en de multiculti samenleving waarin de SP realistischer is en qua belangen veel minder diep in zit dan de PvdA.

  Dit zeg ik ondanks het feit dat ik veel van het gedachtegoed van de SP verfoei.
  Er moet echter alles aan gedaan worden om de gecorrumpeerde rotzooi als het CDA en PvdA uit een nieuwe regering te houden.

 7. wat is onafhankelijk volgens de deense wetten vraag ik me af, want volgens de liberalisten, is het grondwet op een rechtvaardige manier hier in Nederland geschreven

Comments are closed.