Ik reageerde onlangs in een draad met een alternatief plan voor kilometerheffing, maar aangezien daar geen reacties op kwamen en ik toch wel benieuwd ben of het wel of niet steekhoudend is, probeer ik het als een artikel te posten.Als je nu eens alle snelwegen in Nederland (denkbeeldig) in tween deelt, in een “gewone” strook, en een “filevrije” strook. Om te mogen rijden op de filevrije strook moet je een vignet kopen, waarbij het aantal vignetten is afgestemd op het aantal voertuigen dat een optimale doorstroming oplevert. Die vignetten verkoop je dan via bijvoorbeeld een openbare veiling, zodat je een marktprijs ervoor krijgt die gebaseerd is op wat automobilisten, busbedrijven, taxi’s en vrachtvervoerders bereid zijn te betalen voor het recht op een filevrije rit.

Dat zou wellicht het probleem van privacy-schending en de hoge kosten van kilometerheffing kunnen vermijden. Want zo’n vignet zou je in feite kunnen gebruiken zoals treinkaartjes nu. Je hoeft daarbij niet je identiteit prijs te geven (want het is niet persoonsgebonden), maar slechts aan te tonen dat je hebt betaald. Bij de NS kun je immers ook:
– Losse kaartjes kopen, of treinabonnementen per maand of per jaar.
– Voor specifieke trajecten (van Haarlem naar Amsterdam bijvoorbeeld), of voor treingebruik in heel Nederland.
– Voor specifieke tijdstippen, zoals een weekendkaart, weekkaart, kortingkaart voor reizen buiten de spitsuren, enzovoorts.

De voordelen zijn:
– Dat dit waarschijnlijk meer geld oplevert dan nodig is om de filevrije strook te onderhouden en (steekproefsgewijs) te controleren of men ook daadwerkelijk het vignet bezit op de juiste plaatsen en tijdstippen.
– Misschien levert de verkoop van vignetten zelfs zoveel op dat het onderhoud van de “gewone” strook ermee betaald kan worden, zodat de mensen die daar dan langer in de file zullen staan ter compensatie over een “gratis” weg kunnen rijden.
– De burger kan kiezen tussen het duurdere voordeel van filevrij rijden, of een langere reistijd in de file.
– Je kunt voor noodzakelijk woon-werkverkeer een jaarvignet kopen voor de specifieke tijd en het specifieke traject dat je moet afleggen, en voor de rest (als je minder haast hebt) gebruik maken van de gewone rijstroken.
– Mits je een vaste prijs per vignetvoertuig hanteert, zal vervoer van meerdere personen in carpools, bussen of taxi’s aanzienlijk goedkoper zijn, doordat de kosten van het vignet verdeeld kunnen worden over meerdere passagiers. Indien relatief veel mensen hiervoor zouden kiezen neemt bovendien ook de file op de gewone rijstrook af.
– De handhaving is mogelijk minder duur, minder technisch en minder privacy-gevoelig dan een satellietsysteem dat onvermijdelijk overal iedereens reizen registreert. De “garantie” dat deze data nooit zullen worden gebruikt tegen de burger kan de overheid niet geven, omdat we niet weten wat toekomstige, al dan niet welwillende Regeringen zullen doen.
– Als blijkt dat mensen massaal de voorkeur geven aan langer in de file staan i.p.v. duur filevrij reizen, en ook geen gebruik willen maken van het relatief goedkope openbaar vervoer op de filevrije rijstroken, of als anderszins het project niet succesvol blijkt, kan het zonder al te hoge kosten direct worden be indigd. Er zijn immers geen fysieke of technische veranderingen aan wegennet of auto’s nodig. En dan is direct aangetoond waar de voorkeuren van de Nederlandse burger liggen.

Dit zijn gewoon maar wat ideetjes van me. Misschien klopt het van geen kanten, of zie ik iets over het hoofd. En allicht dat er een leger aan verkeersexperts is die het veel beter weten. Maar als er ook maar een geringe kans is dat het dure, Orwelliaanse plan van kilometerheffing (dat de burger bovendien geen enkele keus geeft of ze eraan mee wil doen of niet) wordt verhinderd, was het me de mogelijke flater van mijn kant waard.

Ingezonden door Owl

50 REACTIES

 1. Ik wil geen enkele vorm van Kilometerheffing. De capaciteit had al tientallen jaren geleden uitgebreidt moeten worden. Het gebeurt maar niet, terwijl er wel voor wordt betaald.

  Een redelijk goede start zou zijn om het snelwegenplan uit 1979 eens uit te voeren.

 2. [1] Mee eens. De staatsparasieten krijgen al veel te veel geld binnen door autorjden, waarvoor weinig wordt teruggedaan. Laat de nieuwe wegen maar aangelegd wordt door particuliere partijen die dan zelf mogen bepalen hoe men het geld wil terugverdienen. En om de ‘concurrentie’ eerlijk te houden moeten de subsidies op het openbaar vervoer worden afgeschft. Ik schat zo in dat dat veel ruimte oplevert vanwege overbodig gebleken bus- en trambanen.

  Terug naar het onderwerp; kilometerheffing lijkt mij per definitie niet nodig. Mocht deze toch onvermijdelijk zijn dan wordt er reeds genoeg heffing (naar rato) betaald via de extreem dure benzine in Nederland. Dat big brother systeem is nergens voor nodig, behalve voor werkgelegenheid voor nog meer staatsparasieten.

 3. Owl: leuk plan. Het enige probleem is dat er miljarden geinvesteerd moeten worden in nieuwe afritten, en de scheiding van rijbanen. Die miljarden, daar zijn wel betere doelen voor te bedenken: belastingverlaging bijvoorbeeld.

 4. Een zwaar associaal en vooral erg dom plan. Problemen met dit plan

  – men verkleint de wegcapaciteit. Ik lees immers niets over nieuwe wegen waar het vignet geldt, maar opdelen van bestaande capaciteit.
  – ene kernidee is en blijft de prijsregulatie. Of je nu km-heffing of vignetkosten hebt is enkel een uitvoeringskwestie. De automobilist moet via kunstmatige prijzen (want aanbod blijft kunstmatig beperkt) de auto uit.
  – dit plan voegt een tweede dwangmiddel toe: namelijk als de prijs niet genoeg is, gaan we ook nog eens de rest de toegang ontzeggen.

  In feite is dit plan nog crimineler dan km-heffing. Niet alleen ontzeggen we gewoon een antal mensen de toegang tot de bestaande reeds door ook-hen bekostigde weg, maar de tickets worden ook nog eens verkocht aan de hoogste bieder.

  Bij km-heffing moet je meer betalen om in dezelfde file te staan. Bij dit plan moet je betalen, anders mag je geheel de weg niet eens meer op. (Of je moet op het verkleinde stuk gaan rijden met dus nog meer files.)

  Collectivistiser kan bijna niet. Zelfs de auto op de bon doen is nog socialer, want dan hoef je in ieder geval niet meer te betalen.

 5. Uiteindelijk zijn er drie opties

  1) we verhogen de capaciteit van de wegen (inclusief OV).
  2) we ontzeggen mensen de toegang tot de weg.
  3) we doen niets en laten mensen zelf beslissen of ze hun tijd besteden in de file

  Alle uitvoeringsplannen, van km-heffing via dit plan tot wat dan ook, zijn enkel variaties van deze drie.

  Alvorens over oplossingen te spreken zou je eerst moeten beslissen of je files een probleem vindt. Zo nee, optie 3, zo ja kijk je of optie 1 of optie 2 de filosofie is die bij je past. Alle opties hebben voor- en nadelen.

  Van liberalen verwacht ik optie 1 of 3. Socialisten en andere collectivisten zien autorijden niet als recht en schuwen dwang en regulatie niet en zullen 2 het beste middel vinden.

  Km-heffing is een manier van uitvoeren, geen doel.

 6. [5] Ik ga voor drie.
  Op voorwaarde dat de belastingdruk verlaagd wordt met, pak ‘m beet, 4 miljard per jaar. Eerst de staatsschuld aflossen mag ook.
  En doe ook de overrachtsbelasting even afschaffen.

  De vergrijzing gaat uiteindelijk wat lucht geven. Tot die tijd, moeten mensen maar zuchten en steunen, ’s nachts werken, poolen, fietsen of verhuizen.
  Ja en dan het treintje. OV kan nog 10 % groeien. Dus speelt geen rol bij een file-oplossing. Bovendien te duur & te onhandig op de korte afstand. Zou ik ook niks meer aan doen, behalve wat onderhoud.
  Rijdt de Betuwelijn al trouwens? En de HSL? Prachtig toch, die ambtenarengedrochten?

 7. [3]
  Kiwi45,

  Dat is nu juist niet nodig, omdat je met zo’n vignet alleen steekproefsgewijs hoeft te controleren of iemand niet zonder vignet (behalve misschien voor inhalen) op de filevrije baan rijdt. De afritten kunnen inderdaad nog steeds knelpunten blijven, maar daar zit je altijd aan vast, ongeacht het systeem waarvoor met kiest. Echte filevrijheid krijg je denk ik alleen als je het gehele wegennet radicaal uitbreidt, maar dat zit niet in de huidige overheidsplannen.

  [4] [5]
  Armin,

  Kilometerheffing lijkt me nog asocialer en dommer. Ik probeerde alleen te kijken of er misschien niet een alternatief bestaat dat het vermeende doel van kilometerheffing, namelijk filevermindering, zou kunnen bereiken zonder de onvermijdelijke gevolgen van privacyschending en het te duur maken om nog langer de auto te kunnen gebruiken.

  Ik redeneerde daarom ook vanuit het perspectief van de voorstanders van kilometerheffing. Vandaar dat ik in deze versie niets zei over nieuwe wegen, omdat dit me gezien de eerdere ervaring met onze overheid en lobbygroepen erg onwaarschijnlijk leek. In de oorspronkelijke versie van wat ik zei, als reactie in een andere draad over kilometerheffing, noemde ik uitbreiding van het wegennet met de opbrengst van de vignetten wel:

  http://www.vrijspreker.nl/v

  En ik ben het volledig met je eens dat er slechts de 3 opties zijn die je noemt. Maar ik probeer te bewerkstelligen dat als er gekozen wordt, je straks in ieder geval nog kunt kiezen tussen optie 2 (waarbij je met een duur vignet filevrij kunt doorrijden) én 3 (in de file kunt gaan staan zoals nu), met hopelijk ook nog optie 1 (uitbreiding van het wegennet). Maar als de overheid doorgaat met haar huidige onzalig plan, krijg je alleen nog maar óf optie 2 óf 3, en wordt ofwel iedereen met een kleinere portemonnee geheel van de weg gedrukt, ofwel staat iedereen peperduur in dezelfde hoeveelheid files als nu. En je privacy ben je dan in ieder geval kwijt.

  Wat heb je dan liever? Dat iemand anders voor jou de keuze gaat maken tussen optie 2 of 3? Want ik denk dat je gezien het huidige verziekte politieke klimaat optie 1 voorlopig wel kunt vergeten.

 8. Als je nou chipjes in de weg stopt en niet in de auto, en een apparaatje in je auto die registreerd hoeveel je moet betalen op het eind van het jaar.
  Voorbeeld: Je komt een snelweg op, komt langs chipjes, en dan later ga je die weer af, kom je weer langs chipjes. Dan weet het apparaat in je auto hoeveel je daarvoor moet betalen.

 9. [8] Mijn idee, maar dan omgekeerd: prepaid, net als met een telefoon (of als electriciteit in China). Zo heb je geen wanbetalers.

 10. Overigens vind ik het plaatje bij het artikel wel een beetje een verkeerde suggestie wekken. Het was niet de bedoeling van mijn plan om een geheel lege rijstrook te creëren met een totaal onbetaalbaar vignet, maar met een maximaal aantal voertuigen zonder dat er files ontstaan.

 11. [8] Klinkt leuk, is het niet.
  Het privacy-probleem is geen technisch probleem namelijk. Er komt altijd een moment dat er een rekening gestuurd moet worden. Een gespecificeerde rekening, wel te verstaan. Die kan bij jou komen, of bij je vrouw, of bij je baas. En daar begint de ellende.
  Omdat het dan ook nog data betreft valt het onder de dataretentie-richtlijn, en moet het dus anderhalf jaar bewaard worden, ter inzage van justitie (en daar valt de FIOD ook onder).

  Pre-paid zal leuk zijn voor de incidentele rijder, niet voor de lease-rijder of zakelijke rijder.

 12. [9] [8]

  Jullie kunnen zo aanschuiven bij die prutsers aan de KoningsKade (Min. V&W)

  Niks betalen, chipjes, GPS-muk, etc!
  Wegen aanleggen, ze zijn allang betaald…

 13. [7] Jouw plan zorgt dat ik nog steeds geen keuze heb. Immers de vrije helft van de weg is nog steeds voorzien van files, welke echter langer zijn omdat het verkeer nu over de helft van die weg moet. De wel vrije helft is enkel beschikbaar voor diegene die het meest lappen. Die groep echter is beperkt, zodat die keuze niet voor eenieder bestaat. Op = Op. Dan nog liever km-heffing …

  Het privacyprobleem is een heel andere zaak. Er zijn honderden variaties van km-heffing mogelijk die de privacy niet aantasten. Jouw systeem voegt een heleboel elementen toe die niets met het privacysysteem te maken hebben. En die elementen zijn een stuk slechter dan zoals nu voorgesteld in km-heffing.

 14. In een liberaal systeem worden de snelwegen geprivatiseerd. De eigenaar van een weg bepaalt dan zelf wie er op rijdt en tegen welke prijs. ook bepaalt de eigenaar zelf de manier van betalen.

  In een liberaal systeem zal ook uitbreiding van wegcapaciteit niet makkelijk gaan. Bij het aanleggen van wegen moeten namelijk eigenaren uitgekocht worden, en eigenaren die in de buurt van die weg wonen worden gecompenseerd voor een toename van geluidsoverlast e.d.

 15. [13] Armin: noem me één variatie van KM-heffing (buiten accijns) die géén inbreuk maakt om de privacy. Fles wijn als het je lukt.

 16. [11]
  Ja maar op deze manier kun je toch zonder privacy-schending ervoor zorgen dat de wegen eerlijker worden betaald.
  Als ik moet betalen voor een weg die ik niet persoonlijk gebruik vind ik dat er van mij gestolen word. Daarom wil ik dat iedereen voor zijn eigen hoeveelheid gebruik van de wegen moet betalen. Maar privacy mag natuurlijk niet geschonden worden.
  Lijkt mij dat je de regering alleen hoeft op te geven hoeveel je moet betalen, en niet je privacy daarbij hoeft weg te geven, met het systeem dat ik wil.

 17. [17] Tjeerd: en nou krijg jij een afschrijvng voor ¤1000 euro in de bus. Terwijl je niet hebt gereden. Wat ga je dan doen? Bij een flitsboete vraag je de foto op, maar welk chip-registratiesysteem ga jij raadplegen?

 18. In 2006 waren er 13 miljard reizigerskilometers per spoor, en 140 miljard met de auto.
  Een simpele vergelijking leert dat als je die 140 miljard met 10% af wilt laten nemen (wat nogsteeds niet helemaal het file probleem op zal lossen), je dus 14 miljard reizigerskilometers op een andere manier zult moeten doen (Er van uit gaande dat je geen mobiliteit wilt verliezen). Het meest voor de hand liggende, aangezien dit nummer twee is in de lijst, is om dit per spoor te doen. Dit betekend dus een meer dan verdubbeling van de hoeveelheid treinreizigerskm’s. Aangezien we nu al aan de maximale capaciteit van treinen en spoor zitten betekend dat er dus een mega investering nodig is in spoorverdubbeling door heel Nederland.
  Dit is NIET voor 2011 te realiseren en is vèèl duurder dan het wegenpark met 10% capaciteit te vergroten.
  m.a.w., er is gèèn alternatief voor de auto! Het is een illusie dat men de auto kan laten staan voor het O.V. Daar heeft het OV helemaal de capaciteit niet voor.

 19. Ik bedenk me net dat als je door heel Nederland spoorverdubbeling zou doen, Amsterdam CS bijvoorbeeld 30 sporen zal moeten hebben! Er zullen dan heel wat binnensteden gesloopt moeten worden om plaats te bieden aan het spoor. Over een enorme inpact gesproken!
  En mensen die zeggen dat meer asfalt er buiten de spits maar een beetje nutteloos bij ligt….en al dat spoor dan, èn die treinen èn het personeel van de NS. Daar gaat het dus met een factor 3.
  Ook in fijnstof heeft het wegverkeer enorme verbeteringen gemaakt in de afgelopen 10 jaar, dat is van het spoor niet te zeggen, die zijn op een gelijke hoogte gebleven en worden binnenkort ‘ingehaald’ door het wegverkeer (bedenk wel, wegverkeer 140,000,000,000km en spoot 13,000,000,000. Dus per km is het verkeer al lang veel schoner)

 20. [18] Als je in de auto kan zien hoeveel er per keer bij komt, kun je ook zien hoeveel je moet betalen op het einde van het jaar. En als je ineens per kilometer 100 euro moet betalen is er iets mis en bel je de politie.
  Deze oplossing had je zelf ook wel kunnen verzinnen, dus denk de volgende keer eerst na voordat je zegt dat het niet kan. Meestal is wel een oplossing.

 21. [20]
  Ja, maar daarnaast is het noodzakelijk voor om in de trein veel meer privacy te bieden. Het openbaar vervoer zou heel veel aanpassing betekenen en een flinke achteruitgang betekenen in reisgemak. Deze grote overstap is denk ik nooit te overbruggen, alleen onder grote druk.
  Stel je voor dat we echt allemaal met het openbaar vervoer moesten. Dat zou werkelijk een ramp zijn.

 22. Doehoei Owl, gewoon MEER ASFALT.
  Op 1 procent van de landoppervlakte van Nederland kan je 20.000 kilometer secundaire wegen aanleggen, of 8000 kilometer snelwegen, of 50.000 kilometer fietspaden.
  Geen plaats genoeg? Kom nou!

 23. [17] En als je dan betaald dan weten ze toch wie je bent? Dus wordt toch de privacy weer geschonden of zie ik dat verkeerd?

 24. [25] En kan je je voorstellen wat de prijs voor deze eigenaren zou kunnen zijn? Het kan best dat grond voor een snelweg het tienvoudige waard is van bouwgrond, zolang de mobiliteitsbehoefte nijpend is.
  De ware prijs van een weg komt dan boven. Bij de huidige verkeersellende zou die wel eens bijzonder hoog kunnen zijn, zo hoog, dat mensen staan te springen, roepend: hier! langs hier! leg je weg langs dit traject! Over mijn huis! Over mijn grond!

 25. [13] [23]
  Armin, Bud,

  Het ideaal is natuurlijk dat er meer wegen worden aangelegd, maar dat is voor zover ik weet geen onderdeel van de kabinetsplannen.

  Dus dat betekent dat je straks met een systeem zou zitten waarbij vóór jullie wordt gekozen of je ofwel evenveel (en waarschijnlijker, nog meer) gaat betalen voor het staan in dezelfde files als nu, óf dat werkelijk de files op alle wegen worden "opgelost" door alle rijstroken onbetaalbaar te maken voor een groot deel van de automobilisten tijdens de spits. Dan leek mijn idee me nog wel een redelijke middenweg. Je zult inderdaad (zonder wegenuitbreiding) langer in de file staan op de "gewone" stroken, tenzij mensen massaal de voorkeur zouden geven aan filevrij reizen in carpools of openbaar vervoer op de dure strook. Maar in ieder geval heb je die keuze tussen betalen voor filevrijheid of "betalen" in de vorm van filewachttijd dan nog.

  Maar dat terzijde: wat vinden jullie dan van de niet persoons- of voertuigsgebonden vignetten? Is dat niet een betere garantie tegen privacy-schending dan de "belofte" dat de onvermijdelijke data die worden verzameld bij een technisch systeem, niet zullen worden gebruikt? Je hoeft immers niet te weten van wie het vignet is, of op welke tijden of wegen daadwerkelijk gereisd is (hoogstens voor welke trajecten of tijden betaald is), en je weet van tevoren de prijs. Bovendien is het makkelijker terug te draaien door de lage investeringskosten, dan een technisch systeem. Grote investeringen worden immers door de politiek meestal niet graag toegegeven als zijnde "mislukt", getuige de Betuwelijn, en dergelijke.

  Als er een peperduur technisch systeem komt, zal het waarschijnlijk (ongeacht alle nadelen) koste wat het kost gebruikt moeten worden, en is er misschien een reële kans dat je straks 100% filevrijwegen krijgt door mensen met een lager inkomen van álle wegen te drukken, om zo vooral het "nut" van zo’n mega-flop "aan te tonen".

 26. [27] ‘Het ideaal is natuurlijk dat er meer wegen worden aangelegd, maar dat is voor zover ik weet geen onderdeel van de kabinetsplannen.’

  Eindelijk iets positiefs van dit kabinet! Nieuwe wegen leiden namelijk tot nog meer tijdverlies 🙂
  Braess ‘paradox’
  http://www.kennislink.nl/we

  Niks doen Owl, da’s het beste.
  Ook nog het goedkoopst. Neem nu dat stukje A4, die zeven lullige kilometers. Het zandlichaam ligt er al 43 jaar, het traject is op google earth te bewonderen.
  Alleen nog asfalteren; moet 600 miljoen gaan kosten. Weet je zeker dat je dat wilt?

 27. [28] Je blijft maar met die Braess paradox leuren als argument tegen uibreiding van het wegennet, Huub, terwijl de theorie nogal simplistisch is.

  De oplossing voor het fileprobleem is meer capaciteit, dus meer asfalt. Maar op een slimme manier, en niet zoals die domme Braes, die de bottlenecks handhaaft en nog eens twee knooppunten introduceert om in het beste geval niets te verbeteren.

  Meer rijstroken, minder knooppunten, geen 80/100 km/h zones waar iedereen vol op de rem gaat: Dat zal de zaken aanzienlijk verbeteren. En die A4 moet eindelijk eens worden doorgetrokken, dan wordt dat karrespoor A13/A20 tenminste een beetje ontlast.

 28. [29] Oh ja, meer asfalt…

  Waar in het centrum van Am*dam, Rotterdam, en andere grote steden is er nog plaats voor meer asfalt en meer parkeerplaatsen? Wilde je daar huizen, kantoren en winkels slopen voor de aanleg van meer asfalt? Denk niet dat de bewoners daar mee zullen instemmen.

  Op het platteland is misschien wel ruimte voor bredere (snel-)wegen, maar de mensen die dan met meer tegelijk op die snelweg zitten, rijden ook ergens naar toe. En zolang je op die plaats van bestemming (meestal een of andere binnenstad of kantorenpark) niet meer parkeerplaatsen en toegangswegen hebt los je dus helemaal niks op met "meer capaciteit".

  Het aanleggen van meer asfalt is m.i. niets anders dan een subsidie aan bouwbedrijven (voor de aanleg) en auto-industrie (omdat er meer gereden gaat worden op dat nieuwe asfalt), de automobilist schiet er niks mee op, deze zal slechts met meer lotgenoten in de file staan dan voorheen.

Comments are closed.