De Gezondheidsraad adviseerde onlangs om van staatswege foliumzuur toe te gaan voegen aan brood en broodvervangers omdat een bepaalde groep (waarvan 75% buitenlandse) vrouwen in verwachting dat niet vrijwillig wil innemen en ze daardoor een grotere kans zouden hebben op een kindje met een open rug.

De staat als veehouder dus die via gedwongen massatoediening van medicijnen en hulpstoffen de redeloze belastingveestapel in optimale conditie houdt.

Het gaat hier om 1 op de 600 geboorten (0,17 % van alle geboortes) en foliumzuur zou de kans op zo’n kindje met open rug kunnen verkleinen, niet voorkomen zodat de werkelijk gunstige invloed van foliumzuur hierop eigenlijk niet te meten valt.

De helft van de bevolking is man en zal dus nooit een kindje baren zodat het voor die al helemaal geen enkel nut heeft om extra foliumzuur te slikken. Van de vrouwen is een heel groot deel boven en onder de leeftijd van kindertjes krijgen, dan zijn er de vrouwen die onvruchtbaar zijn en de vrouwen die geen kinderen (meer) willen zodat dit feitelijk maar een fractie van alle in Nederland aanwezige personen raakt. Dit probleem blijkt ook nog eens voor 75% bij de vrouwelijke gastarbeidsters hier voor te komen zodat het niet helemaal logisch is om ook Nederlandse vrouwen vol te proppen met stoffen waarvan niemand de gevolgen op lange termijn overziet.

Om de toch al uiterst kleine kans op een kindje met een open rug met een feitelijk onbekend percentage te verkleinen moet van de Gezondheidsraad 100% van de bevolking hier levenslang gedwongen aan medicijnen waarvan de werking op lange termijn nog helemaal niet bekend is.

Verder lijkt mij het geen goed idee dat de staat ongevraagd allerlei middelen in mijn eten en drinken gaat stoppen, voor mijn eigen bestwil uiteraard maar dat gaat dan wel heel rap de enge kant van de socialistische heildwangstaat op waar de staat de volledige eigenaar is van onze ziel en ons lichaam: ouderwetse slavernij dus.

17 REACTIES

 1. Inderdaad Wladimir. Het lijkt een gebed zonder einde. Pillen, pillen en pillen, sommige nuttig, maar vaak vooral ook nutteloos. Soms zelfs schaamteloos. En als we dan eens naar eigen keuze stoffen tot ons nemen met een open afloop (prachtige beeldspraak vind ik zelf) is het ook weer niet goed.

  http://www.vrijheidsstrijde

 2. Net als andere vitamines en mineralen kan aanvulling daarvan heel goed zijn, omdat de kwaliteit van ons voedsel wat dat betreft sterk is achteruitgegaan door moderne landbouwmethodes. Foliumzuur is een noodzakelijke vitamine die voor iedereen goed is. Ik ben echter van mening dat we weer echt gezonde producten moeten gaan eten, bij voorkeur uit de biologische landbouw, die nu als iets aparts beschouwd wordt, terwijl het in feite den meest natuurlijke vorm van landbouw is zoals we die sinds eeuwen plachten te plegen. Verder vind ik het verwerpelijk dat tekorten ongevraagd worden aangevuld via brood, drinkwater of wat dan ook. Als mensen zich niet willen laten informeren kan dan verkeerd uitpakken, misschien wordt er dan van geleerd. Overigens is de overheid wel de laatste betrouwbare bron als het om gezond eten gaat.

 3. Het is een eigen verantwoordelijkheid om voor je gezondheid te zorgen. Het enige wat geregeld moet worden is dat de informatievoorziening omtrent voedsel door een onafhankelijke instantie moet worden gecontroleerd en beoordeeld.
  Gebeurt dit niet dan zijn we overgeleverd aan multinationals die niet het beste met onze gezondheid voor hebben maar alleen op ons geld uit zijn.
  Als ik de info (die altijd naar de laatste inzichten op dat gebied is) kan vertrouwen bepaal ik wel met mijn gezonde boerenverstand wat ik moet doen op dit gebied.
  Ook hier geldt volgens mij vaak; laat je niet gek maken door de laatste hype.

 4. Ik zie wat anders hierin, we moeten meer kindjes krijgen van Rouvoet vanwege de vergrijzing, de meeste Nederlanders hebben daar niet echt trek vanwege de kosten die het met zich meebrengt, die buitenlanders zijn net konijnen maar hebben overal hulp bij nodig zo ook hier.
  Doe er een opvoedcursus voor die ouders bij want dat kunnen ze namelijk ook niet.

 5. Wat nu als die dames bewust kiezen te leven zonder foliumzuur? Hebben ze dan echt geen eigen keuze meer? En wat moet ik als man met die troep en nogwel ongevraagd? Heeft Rouvoet in functie in de gezondheidsraad of zo? Begin dit land aardig zat te worden. Bah…

 6. Een vergelijkbaar scenario is al jaren realiteit in Zweden en andere (mij niet meer bekende) landen waar verplicht fluor in het drinkwater zit. Zogenaamd om het gebit van de mensen te beschermen. En de gevolgen daarvan op lange termijn? Ik zit in elk geval niet te wachten op Doktor Mengeles die namens de staat mij aan dwangmedicatie willen onderwerpen.

 7. Ik vind dit getuigen van een stuitend gebrek aan visie van onze regeerders. Niet alleen foliumzuur, maar een hele chemische cocktail dient verplicht aan zowel het brood als ook aan het drinkwater en andere voedingsmiddelen te worden toegevoegd. Er zijn immers veel meer stoffen waarvan is aan te nemen dat ze een heilzame werking hebben. Om te voorkomen dat de bevolking geniet van alcohol zal refusal of andere middelen die de gebruiker een sterke anti reactie oproepen tegen alcohol standaard dienen te worden toegevoegd. Een geringe mate van loodtoevoeging dan wel andere mineralen aan het drinkwater zal zorgen voor een afname van het vermogen kritisch te denken. Door de dosering van bepaalde stoffen voor een verkiezing aan te passen kan de overheid bijsturen naar een gewenste uitkomst.

 8. De oplossing voor dit probleem is simpel: de broodbakmachine. Zelf volledige controle over het moment waarop het brood gereed is en volledige controle over de gebruikte ingredienten. Kortom: gewoon zelf brood gaan maken en het brood met door de overheid voorgeschreven ingredienten gewoonweg laten staan.

 9. [10] pas maar op, voor je het weet worden aan de bloem, gist of wat er verder ook in een broodbakmachine wordt gestopt om brood te bakken ook verplicht foliumzuur toegevoegd.

 10. Ik moet denken aan Brave New World: genetisch gemanipuleerde mensen en een constante verplichte inname van allerlei chemische stoffen om het gedrag te bepalen (lees: de mensen volgzaam te houden). Via de link van Ron (12) lees ik dat mensen met reuma a.g.v. te veel foliumzuur ernstige gezondheidsschade kunnen oplopen. Ik heb reuma. Hoeveel schadevergoeding zou ik kunnen eisen?

 11. Als ik dit artikel zo lees, krijg ik het gevoel dat het open ruggetje maar een heel klein stukje uit een groot rapport is.

  Zoals de schrijver al vermeld is het op deze manier voor 80% van de bevolking onzin.

  Dus waar is de zin van de foliumzuur toevoeging?

 12. [14] 80% ? Ik denk eerder 99,99% overbodig en wellicht schadelijk zelfs. Foliumzuur zou alleen voor vrouwen in verwachting gedurende de zwangerschap kunnen helpen en ook dat is niet helemaal zeker in hoeverre foliumzuur echt keihard een open ruggetje kan voorkomen.

  Al dit soort zogenaamde "problemen" wordt aan de lopende band bedacht door al die tienduizenden totaal overbodige gesubsidieerde clubjes bemand met partijapparatchiks met levenslang recht op salaris uit de staatsruif die af en toe een levensteken denken te moeten geven en dan maar een probleem + oplossing verzinnen. Zodra die subsidies ophouden en die clubjes verdwijnen, zullen al die "problemen" teruggaan tot hun normale natuurlijke proportie.

 13. Afgezien van het principieel morele probleem, dat er voor de consument geen ontsnappen aan is, wanneer men tot zo’n maatregel besluit, bewegen de verantwoordelijke autoriteiten zich op specifiek medisch-farmaceutisch terrein, dat het hunne niet is, ook al betreft het hier een advies van de Gezondheidsraad.

  Niet alleen wordt door niemand -ook niet door eventueel belanghebbende allochtone vrouwen- om foliumzuurtoevoeging aan brood en broodvervangers (!) gevraagd. Velen stellen verplichte maar overbodige foliumzuur-intake niet op prijs.

  Bovendien gaat de Gezondheidsraad kennelijk geheel voorbij aan het feit, dat onge-indiceerde toediening van variabele doseringen foliumzuur bepaalde risico’s met zich meebrengt. Te denken valt aan maskering van pernicieuze anaemie (vitamine B12-deficientie) door foliumzuur, waardoor diagnose onmogelijk wordt.

  Tenslotte lijkt mij, dat er voor een dergelijke ingrijpende beslissing sowieso een wetswijziging noodzakelijk is.

  Het lijkt erop, dat de Gezondheidsraad hier adviseert zonder oog voor de volksgezondheid. Men dient zich af te vragen, welk belang de Raad i.c. dan wel dient.

  Advisering door informatie via de gesubsidieerde allochtone omroepen lijkt een veel adequatere weg om eventuele neurale buisdefecten in de betrokken betrekkelijk kleine bevolkingsgroep te voorkomen. Maar ook daar ligt geen taak voor de overheid.

 14. [13] Fred,

  Inderdaad, reuma(toïde artritis) is een infectieziekte en de synthetische foliumzuur laat de microben harder groeien met als gevolg dat je zieker wordt.

  http://www.marshallprotocol

  Op bovenstaande site lees je ook hoe reuma te genezen is, net als veel andere zogenaamde auto-immuun-ziektes. Het is niet eenvoudig overigens.

Comments are closed.