Wel, als die Friezen (Limburgers etc.) dat zelf willen, wie ben ik dan om daar maar enig bezwaar tegen te hebben?

Op dit ogenblik speelt het onafhankelijk worden van Kosovo van Servië.

En wat opvalt, is dat de alle politici van de wereld zich daarmee bemoeien.

Op TV zie je beelden van vooral juichende Kosovaren en protesterende politici.

Iemand die geen rechten wil doen gelden op het leven, vrijheid en eigendom van een ander, kan daar toch nooit een bezwaar tegen hebben?

De conclusie zou dan zijn dat als de Friezen (Limburgers etc.) ook onafhankelijk van Nederland willen worden, en zodoende ook van de EU, dan zouden ze dat gerust mogen doen.

53 REACTIES

 1. de EU is nu aan het onderzoeken of de nieuwe grondwet van Kosovo in orde is. Laat die commissie dan meteen ook even dat EU verdrag beoordelen.

 2. Politici streven naar meer eenheid en zo groot (en log) mogelijk omdat hun malversaties dan minder opvallen en er dan meer te graaien en te "regelen" valt (er gaat immers meer geld in om).

 3. ik juich die opsplitingen toe, van landen naar streken, naar provincies en dan verder opsplitsen naar zelfstandige gewesten, steden, wijken en uiteindelijk tot individuen.
  Wat zou dat mooi zijn…

 4. Als Vlaanderen en bijv. Baskenland slim zijn, dan laten ze hun parlement nu direct ook de onafhankelijkheid afroepen.

  Het is nu zo dat de internationale gemeenschap bezig is met de afsluiting van de oorlog tegen servie, dat wil zeggen, Kosovo moet van servie afgescheiden worden, dan is de missie, gestart door Genscher (Duitsland), voltooid.

  Kosovo zal dus hoe dan ook onafhankelijk moeten worden, want servie moet volledig vernederd worden, daar ontkomen ze niet aan, denk ook aan de bombardementen op servie, die zelfs vanaf vliegbasis twente nog niet zo lang geleden uitgevoerd werden.

  Landen als Vlaanderen en Baskenland kunnen meezeilen op de wens van europa om servie te vernederen en te minimaliseren.

  Buiten de walgelijk hypocriete internationale politiek tov servie, ben ik persoonlijk wel een groot voorstander (uiteraard) van secessie.

 5. Belgrado en Brussel, het begint allebei met een B en uiteindelijk dezelfde shit.
  Ik zie geen verschil of het moeten de emoties zijn.

 6. Wel raar dat jullie partij kiezen voor kosovo, er wonen daar ook mensen die liever bij servie blijven; namelijk de oorspronkelijke bevolking van kosovo, die er al woonden voordat de albanezen met hun konijnentactiek in de meerderheid kwamen.

 7. Ik ben Fries en plijt daar al langer voor, Holland heeft Friesland ooit bezet en benoend daar nu steeds stadhouders, de laatste is Nijpels een Brabander met een Mulo diploma,zit daar al jaren spreekt nog steeds geen Fries.

 8. [6] Het is niet een kwestie van partij kiezen.
  Gesteld is dat als de Kosovaren zelfstandig willen zijn, dat dat dan moet mogen.
  Hetzelfde geldt voor de "oorspronkelijke bevolking" die evenveel recht hebben om zich van Kossovo af te scheiden.
  Er is wat creativiteit voor nodig om dit op een rechtvaardige manier uit te voeren.

  Hoe meer ze werken in de richting van een minimum staat, hoe gemakkelijker dat wordt.

 9. Kosovo is een deel van servie. De serviers hebben grote emotionele bande met kosovo. In 1996 is de Navo zich in kosovo gaan mengen en een bestuur gaan vormen met de belofte aan de serviers: Kosovo blijft Servie.

  Nu ruim 10 jaar later kan Kosovo onder Navo bestuur de onafhankelijkheid uitroepen omdat er zoveel Albaniers wonen.
  Servie zelf wordt lekker rustig gehouden met dezelfde worst die Turkeij wordt voorgehouden, een mogelijk EU lidmaatschap

  Dit zijn praktijken waarvoor ik mezelf als west europeaan schaam naar het Slavische volk.

  Helaas vermoed ik dat de vurige Slavisch volkeren zich dit op lange termijn niet zullen pikken en Kosovo, en daarmee misschien wel weer de hele wereld in een oorlog storten.

  Het is dan de Navo met drijvende kracht Amerika (oorlogstoker nr.1) die er de schuld van zijn.

  China, Rusland en Indonesie, zijn tegen die onafhankelijkheid.
  Volgens mij is dat samen met de slaven meer dan de helft van de wereldbevolking.

 10. "De conclusie zou dan zijn dat als de Friezen (Limburgers etc.) ook onafhankelijk van Nederland willen worden, en zodoende ook van de EU, dan zouden ze dat gerust mogen doen."

  Grote probleem is dat ‘de’ Fries niet bestaat. Dus wat als 80% voor is en 20% tegen?

  Zijn wij liberalen nu opeens aanbidders van de overheersing door de meerderheid?

  Grote probleem bij afscheidingen en onafhankelijkheden is, dat doorgaans bepaalde minderheden daarna zwaar gediscrimineerd worden, hun eigendommen afgenomen, etc. Of dat bij Kosovo ook zo zal zijn weet ik niet, maar het risico is wel aanwezig.

 11. [9] Precies, men vergeet dat de Albanezen, ten onrechte ‘Kosovaren’ genoemd het land in feite hebben geannexeerd. De andere bevolkingsgroepen zoals Serviërs, Roma (zigeuners), Turken, Bosnische moslims en joden werden bedreigd en gewelddadig door de Albanese terroristen UCK het land uit werden verdreven. De NATO en de EU-landen, waaronder Nederland zijn hieraan medeschuldig. Ten eerste omdat de NATO een illegale oorlog heeft gevoerd (zonder oorlogsverklaring en schending van hun eigen artikel 5 van het NATO-handvest). Dit werd geleid door het Clinton-regime in de VS en deze gruwel werd voortgezet door de Bush-regering. In Nederland was het Kok-regime hiervoor verantwoordelijk door zich als schoothondje te laten misbruiken door de Clintons.

  Deze gehele onafhankelijkheidsafkondiging is dus een farce en zou daarom nooit erkend mogen worden, zonder dat er normale onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen Serviërs, Roma, joden, Bosnische moslims enerzijds en Albanezen anderzijds. Dit is in het geheel niet gebeurd, want die ‘onderhandelingen’ die wel hadden plaatsgevonden waren onder dreiging van afscheiding als er geen overeenstemming bestond en die door de VS en sommige EU-landen van tevoren al zou worden erkend. Voor de Albanezen was het alleen maar van belang om deze onderhandelingen te rekken en hun poot stijf te houden.

  Men moet ook niet vergeten dat zo’n 2000 Serviërs werden vermoord door het UCK over de afgelopen jaren onder leiding van het UCK. Zo’n 200 kerken en kloosters zijn vernietigd onder de ogen van zowel de NATO als de EU, terwijl de Servische bevolking in ghetto’s bijeen zijn gedreven door deze terroristen. Het is in mijn ogen dan ook zeer gerechtvaardigd voor Servië om militair in te grijpen en zowel de NATO en EU zich terstond moeten terugtrekken. In Nederland stel ik tevens voor om een tribunaal op te richten om onze politici die aan deze misdaden hebben meegewerkt te berechten en te veroordelen.

 12. Tja; ik heb heel weinig met de heersende kliek in Den Haag en de grachtengordel.
  Laat staan dat ik iets met de EUSSR zou hebben.
  Dat heeft op zich nog niet zo veel te maken met de meeste mensen die daar zitten danwel met hun bemoeizucht met de individuele burger.
  Hoe meer de huidige machten naar schaalvergrotong en centralisatie gaan hoe meer dit onafhankelijkheidsstreven wordt aangewakkerd.
  Het is een natuurlijk proces. Mensen willen nou eenmaal niet geknecht en monddood worden gemaakt.

 13. [11] Nog een bericht in de Elsevier die mijn zorgen deelt: http://www.elsevier.nl/opin
  Het is een levensgevaarlijke staat voor Europa, te beginnen bij de rest van de Balkan: Macedonië, Griekenland, Montenegro en Servië. Ook zal het als springplank dienen voor diverse islamitische terreurgroeperingen, zoals Bosnië-Herzogovina dat nu ook is.

 14. [8] Zoals Albert S ook al aangeeft zijn die ‘Kosovaren’ in grote meerderheid Albanese kolonisten. Volgens jouw redenatie kan de islam NL overnemen zodra ze zich demografisch in de meerderheid gekoneijnd en gekoloniseerd hebben. Misschien democratisch (en meteen einde democratie) maar absoluut niet libertarich.

 15. [5]

  Juist gezien allebei rotzooi en terreur, bij de een vaak geweldadig en bij de B van Brussel als monopolist van macht de bevolking te plunderen en massaal te kleineren.

  Maar er is nog een verschil namelijk een
  tweede moslimstaat aan de Europese zuidgrens van het allerergste soort.
  Albanië, mag dan arm zijn als een kerkmus, gewelddadig is het land allerminst. En bovendien komen ze over Europa uitwaaieren om terreur te zaaien

  Een nieuw soort totalitairisme is voor dat totalitairisme(comminisme) in de plaats gekomen!

  "EU Opgehoepeld ermee"

 16. [15] Het is wel een moslimstaat (net als Bosnie) waar bizar genoeg de Amerikanen en de NAVO op handen worden gedragen. Of beter: het zijn geen moslimstaten, het zijn staten met een overwegend islamitische bevolking. Dat is een groot verschil. Kosovo wil het liefst zo snel mogelijk deel uitmaken van de EU, want Kosovaren zien zich in eerste instantie als Europeanen.
  [11] "Zo’n 200 kerken en kloosters zijn vernietigd". Is dat werkelijk zo? Of heeft dat al onder Tito plaatsgevonden? Of heb je het over Albanie waar Hoxha geprobeerd heeft alle religies uit te bannen?
  [11] "Precies, men vergeet dat de Albanezen, ten onrechte ‘Kosovaren’ genoemd het land in feite hebben geannexeerd." De Kosovaren spreken Albanees, maar zijn Kosovaren. Ze wonen daar al eeuwen en eeuwen. Je suggereert nu dat Albanie op deze manier aan gebiedsuitbreiding wil doen.
  Voordat in Kosovo eind jaren ’90 de vlam in de pan sloeg, deed Servie aan een bewuste bevolkingspolitiek, waarbij Serviers op vele plekken de plaats van de Kosovaren innamen. Vele dorpen werden volgens de tactiek, ook toegepast in Bosnie en Kroatie, etnische gezuiverd. De Kosovaren kregen slechter onderwijs en waren uitgesloten van allerlei overheidsfuncties. Tja, dan krijg je een reactie. Waarmee de moordpartijen van de UCK niet zijn goedgepraat, maar het ligt wel iets complexer dan je laat doorschemeren. [6] Kosovaren stammen net zoveel af van de ‘oorspronkelijke’ bevolking als de Serviers. Kosovaren zijn Albaneessprekende Oost-Europeanen die in de 14e en 15e eeuw na de verovering door de Ottomanen zijn overgestapt op de islam, (xoals bosniers gewoon etnische Serviers zijn die overgestapt zijn op de islam) maar daar al net zolang wonen als de Serviers, die vasthielden aan hun christelijk-orthodoxe geloof. De islamitische bevolking van Kosovo vormt trouwens al sinds de 15e eeuw een meerderheid in Kosovo. Over je ‘konijnentactiek’ zal ik het maar niet hebben. Zodra mensen anderen vergelijken met(knaag)dieren, worden in dat soort hoofden de verbrandingsovens al opgestookt.

 17. "Zodra mensen anderen vergelijken met(knaag)dieren, worden in dat soort hoofden de verbrandingsovens al opgestookt."
  Dit zegt dan weer veel over jouw denkwereld. Met "konijnentactiek" wordt vrij universeel bedoeld dat ze tegen de klippen op fokken (en dus jongen) om op die manier een demografisch overwicht te creëren, hetgeen simpelweg waarneembaar is voor eenieder die de moeite neemt er de demografische gegevens op na te slaan.

  Het is ook een algemeen verschijnsel. In arme/onderontwikkelde gebieden jongt men maar aan, in rijke(re)/ontwikkelde gebieden neemt de bevolking af (het westen zit momenteel ergens rond de 1,7 – 1,8 als ik me niet vergis).

  Vandaar ook het geleuter over importeren van kansarmen om de vergrijzing tegen te gaan. Bij toenemende welvaart (dus in de vrije markt) neemt de produictiviteit per hoofd van de bevolking als gevolg van innovatie toe, dus is afname van de bevolking geen probleem bij het op peil houden van de welvaart.

  Jouw gevolgtrekkingen zijn dan ook tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend ;).

 18. [16] reactie op Fred:

  Dat ze daar in Kosovo weglopen met Amerika en Europa is wel verklaarbaar.

  Amerika ziet graag dat Turkije zo snel mogelijk lid wordt van de EU,om daar zijn basis veilig
  te stellen, wat het voor Europa betekent is van minder belang. In Brussel krijgen islamstaten alles voor elkaar ongeacht wat dat voor de bevolking voor consequenties heeft. Bovendien staan daar de kassa’s om te plunderen.

  Albanië, want daar praten we eigenlijk over, is een arme kerkmis als gevolg van het totalitaire communisme, hun hordes criminelen kunnen nu vrijelijk over Europa uitzwermen om hun genadeloos gewelddadige lusten bot te vieren.

  Overigens had geen enkele Balkanland ooit de toegang tot Europa mogen krijgen. We hadden hier al een vijfde colonne die nog dagelijks uitbreidt, maar nu is het hek totaal van de dam.

  Ik kan mij niet herinneren hete ooit met Poetin eens te zijn geweest, maar nu heeft hij een overschot van gelijk al zal bij hem dat vast een andere reden zijn dan van mij.

 19. [17] Denk je werkelijk dat er veel ouders zijn die ’tegen de klippen opfokken’ om een demografisch overwicht te creeren? Over merkwaardige denkwerelden gesproken.
  Je geeft trouwens zelf al aan dat in arme landen zonder goede ouderenzorg (pensioentje), gezinnen groter zijn dan in welvarende landen. Zou die armoede en de wetenschap dat je op je oude dag de steun van kinderen nodig hebt, niet een grotere invloed hebben op de grootte van de gezinnen dan de wens een ‘demografisch overwicht te creeren’?

  En ja, mensen vergelijken met konijnen (of het niet hebben over kinderen krijgen maar ’tegen de klippen op fokken’) is een ontmenselijking van anderen. Dat is altijd de eerste stap op weg naar de vernietiging. Kortom niet tendentieus (dat is jouw formulering over op fokken en konijnentactiek), niet ongefundeerd, maar hopelijk wel kwetsend.

 20. [19] "Hordes criminelen" die "vrijelijk uitzwermen", "gewelddadige lusten bot vierend" en ook nog eens een "vijfde colonne" die het hek van de dam heeft gegooid? Jezus jongen, in welke oorlogsgebied woon jij?

  "Albanië, want daar praten we eigenlijk over…." Nee Wannes, we praten niet over Albanie, we praten over Kosovo. En ja, criminelen maken gretig gebruik van open grenzen, ze zien daar net als de goede zakenlui snel de voordelen van. Maar uiteindelijk komen ook de gewone zakenlui en werknemers. Of zie je achter elke pizzeria of Italiaanse-ijswinkel nog steeds de Camorra en maffia?
  Wat trouwens niet wil zeggen dat van mij de grenzen wagenwijd open mogen. Ik ben voor een greencardachtig systeem zoals in de VS, zodat we zelf kunnen bepalen wie binnenkomt en wie niet. Hebben we in dit land behoefte aan bouwvakkers en hersenchirurgen, dan krijgen die green cards. De eerste de beste tomatenplukker kunnen we hier zelf nog wel vinden.

 21. [16] Nee, de Albanezen wonen daar hooguit 130 jaar. De meesten daarvan zijn pas in de loop van de 20e eeuw aldaar gevestigd Zij hebben in de tweede wereldoorlog actief meegedaan aan de zuivering van joden en Serviërs.

  Dat van ‘honderden jaren’ strookt dus niet met de geschiedenis, zie hier uit Wikipedia:

  ,,The greatest part of Kosovo became a part of Italian-controlled Fascist Albania, and smaller bits by the Tsardom of Bulgaria and Nazi German-occupied Kingdom of Serbia. During the fascist occupation of Kosovo by Albanians, until August 1941 alone, over 10,000 Serbs were killed and between 80,000 and 100,000 Serbs were expelled, while roughly the same number of Albanians from Albania were brought to settle in these Serbian lands.[4]

  Mustafa Kruja, the Prime Minister of Albania, was in Kosovo in June 1942, and at a meeting with the Albanian leaders of Kosovo, he said: "We should endeavor to ensure that the Serb population of Kosovo be – the area be cleansed of them and all Serbs who had been living there for centuries should be termed colonialists and sent to concentration camps in Albania. The Serb settlers should be killed."

 22. [8] Mee eens en dat kan alleen gebeuren als de partijen onderhandelen, helaas is dat nooit gebeurd, want de Albanezen hadden geen enkel belang bij werkelijke onderhandelingen, omdat de VS onder leiding van de idioot Bush de onafhankelijkheid van Kosovo zou erkennen. Of er wel of geen akkoord was. Kijk de UCK is een terroristische organisatie en had eigenlijk uitgeroeid moeten worden. De huidige leider Hachim Thaci is een oorlogsmisdadiger, zie hier: http://www.freerepublic.com… en hier: http://www.savekosovo.org/a… Alsmede mafiose praktijken: http://www.iwpr.net/?p=bcr&

 23. [2] heel eenvoudig op te lossen: alle overheidsrekeningen in realtime online plaatsen.

 24. [9] De onafhankelijkheid van Kosovo is als de onafhankelijkheid van noord-holland omdat moslims er in de meerderheid zijn.

 25. 24 reacties minus 2 nog steeds niemand die begrijpt wat Hub met dit artikel wil zeggen.

  Triest.

 26. [27] Je kan de reacties die schijnbaar niet op Hubs artikel ingaan, ook zien als een illustratie van wat er gebeurt bij een onafhankelijkheidsverlaring. De redelijkheid verliest het. Of liever: men neemt aan dat de andere niet redelijk is. Het draait dan om onheuse historische argumenten -die altijd teruggaan tot een periode waarbij het gebruikte argument nog door de geschiedenis ondersteund wordt, wat daarvoor weer gebeurde telt opeens niet meer mee, beschuldigingen, angst, geagiteerdheid, manipulatie en verdraaiingen, stereotyperingen etcetera etcetera.
  De conclusie is dat we bijvoorbeeld Friesland nooit kunnen toestaan onafhankelijk te worden. Er wonen bijvoorbeeld heel veel niet-Friezen die geen behoefte hebben om opeens Fries te moeten spreken. Die hun investeringen mogelijk kwijt raken, omdat de Friese economie dan in elkaar dondert. Of omdat een deel van de oorspronkelijke bevolking in Friesland nooit Fries is geweest (in Zuidoost Friesland) en erop vertrouwd dat ze Nederlander zijn en blijven en de rechten die bij dat Nederlanderschap horen niet kwijt willen raken.
  Hub zegt: ‘Iemand die geen rechten wil doen gelden op het leven, vrijheid en eigendom van een ander, kan daar toch nooit een bezwaar tegen hebben?’ Helemaal mee eens, maar wat als zo’n onafhankelijkheidsverklaring jouw leven, vrijheid en eigendom aantasten? Zelfs als mensen alleen maar vrezen dat ze hun rechten kwijt raken, leidt dat al tot geweld en ellende. Kortom, eigenlijk is bovenstaande discussie bij uitstek een perfecte illustratie van de problemen die (kunnen) ontstaan bij een onafhankelijkheidsklaring. En dan zit iedereen die reageerde op dit artikel nog lekker warm en veilig en goeddoorvoed achter zijn of haar pc!

Comments are closed.