Regelmatig wordt er op de Vrijspreker gedicussiëerd over libertarisme, waarbij onduidelijkheden de gemoederen nogal eens beroeren. Tijd om eens wat dingen op een rij te gaan zetten zodat er wat houvast is voor dergelijke discussies. Een week geleden verscheen de vijfde aflevering in deze serie, een vertaling van een essay van Mr. Libertariër himself, Murray N. Rothbard. Het betreft een essay dat gebaseerd is op een stuk dat gepresenteerd werd op de nationale vergadering van de Philadelphia Society in Chicago, april 1979. Het thema van de vergadering was “Conservatism and Libertarianism”. Vandaag deel 6, het laatste deel.

Mythe #6: Libertariërs geloven dat elk persoon zijn eigen interesses het beste kent.

Net zoals de voorgaande mythe alle libertariërs er van beticht te geloven dat alle mensen perfect goed van aard zijn, zo beticht deze mythe ze er van te geloven dat alle mensen perfect wijs zijn. Toch, zo wordt volgehouden, is dit niet waar voor velen, reden waarom de staat moet ingrijpen.

Maar de libertariër veronderstelt net zo min perfecte wijsheid als perfecte goedaardigheid. Er zit een zekere kern van waarheid in de veronderstelling dat de meeste mensen beter dan ieder ander op de hoogte zijn van hun eigen behoeften en doelen. Maar er is geen aanname dat iedereen altijd zijn eigen interesses het beste kent. Libertarisme beweert slechts, dat iedereen het recht zou moeten hebben om op zijn eigen manier zijn eigen interesses na te streven. Gesteld wordt, dat het ieders recht is om met zijn eigen persoon en bezit te handelen, niet de noodzakelijke wijsheid daarvan.

Het is ook waar, echter, dat de vrije markt – in tegenstelling tot overheid – ingebouwde mechanismen heeft om vrijelijk mensen in staat te stellen experts te benaderen die degelijk advies kunnen geven over hoe men zijn eigen interesses het beste kan nastreven. Zoals we eerder al hebben gezien, zijn vrije individuen niet hermetisch van elkaar afgesloten. Want in een vrije markt is ieder individu, indien hij twijfelt over wat zijn eigen ware interesses zouden zijn, vrij om experts te consulteren die hem advies gebaseerd op hun eigen mogelijkerwijs superieure kennis kunnen geven. Een individu kan dergelijke experts inhuren en kan hun degelijkheid en behulpzaamheid op de vrije markt testen.

Individuen op de markt neigen er dus naar om de experts wiens advies het meest succesvol blijkt te zijn, te beschermen. Goede doctoren, advocaten, of arcitecten zullen de beloningen van de vrije markt oogsten, terwijl slechte niet wel zullen varen. Maar als de overheid ingrijpt, dan verkrijgt de overheidsexpert zijn inkomsten door het verplicht opleggen van heffingen aan de belastingbetaler. Er is geen markt om zijn succes in het adviseren van mensen in hun eigen ware interesses. Hij benodigt slechts de kunde om politieke ondersteuning van de dwangmachine van de staat te verkrijgen.

Dus zal het succes van de persoonlijk ingehuurde expert proportioneel volgens zijn kunde tenderen, waar de overheidsexpert succes proportioneel aan zijn kunde om politiek te slijmen zal hebben. Sterker nog, de overheidsexpert zal niet meer deugdzaam zijn dan de persoonlijke; zijn enige superioriteit betreft het verkrijgen van steun van degenen die de polieke macht bezitten. Maar een cruciaal verschil tussen de twee is dat de persoonlijk ingehuurde expert elke pecuniaire stimulans heeft om voor zijn klanten of patiënten te zorgen, en zijn best bij hen te doen. Maar de overheidsexpert heeft een dergelijke stimulans niet; hij verkrijgt zijn inkomen sowieso wel. Aldus zal de individuele klant tenderen beter af te zijn op de vrije markt.

Conclusie

Ik hoop dat dit essay bij heeft gedragen aan het opruimen van het puin van mythe en misconceptie over libertarisme. Conservatieven en anderen zouden er beleefd op gewezen moeten worden, dat libertariërs niet geloven dat iedereen goed is, noch dat iedereen een alleswetende expert betreffende zijn eigen interesses is, noch dat ieder individu een geisoleerd- en hermetisch afgesloten atoom is. Libertariërs zijn niet noodzakelijkerwijs libertijnen of hedonisten, noch zijn ze noodzakelijkerwijs atheïsten; en libertariërs geloven krachtig in morele principes.

Laat ieder van ons nu voortgaan met de verkenningg van libertarisme zoals het werkelijk is, ongehinderd door mythes of legendes. Laat ons openhartig naar vrijheid kijken, zonder angst of vooringenomenheid. Ik ben er zeker van dat, zou dit gedaan worden, libertarisme zich zou mogen verheugen in een indrukwekkende stijging van het aantal volgelingen.

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5

Origineel artikel

2 REACTIES

  1. Er zit in deze mythe de onuitgesproken aanname dat alleen perfect wijze mensen het recht zouden mogen hebben om op zijn eigen manier zijn eigen interesses na te streven.

    Aangezien libertairen het laatste voorstaan, wordt dan geacht dat zij dat baseren op een geloof in het eerste.

  2. Andre

    wanneer komt de volgende serie?
    vond het lezenswaardige artikelen met soms mooie citaten.

Comments are closed.