Een van de weinige dingen die een Libertarische regering dient te regelen, is de buitenlandse veiligheid, dus de defensie. Ik wil beoordelen of NL vanuit dit Libertarische oogpunt bestaansrecht heeft.
Indien u van mening bent dat het Nederlandse leger niets voorstelt en de NL grenzen niet kan verdedigen, is de conclusie dat het tijd is NL op te heffen. En daadwerkelijk op te gaan in een groter geheel.

Een grotere staat die voldoende groot is om haar ingezetenen wel de externe veiligheid te kunnen garanderen. Nu is volgens mij op korte en middellange termijn weinig militaire dreiging te verwachten vanuit de directe buurlanden. Dus zelf denk ik dat Nederland op dat vlak qua defensie wel goed zit, omdat de bedreigingen gering zijn.

Van tijd tot tijd zie ik echter comments voorbij komen dat het NL leger helemaal niets voorstelt. Beseft u svp de gevolgen daarvan. Dat betekent ofwel dat we fors meer geld moeten uitgeven aan ons leger, ofwel bescherming moeten zoeken in een groter geheel. Nu is een samengaan van NL en Vlaanderen niet geheel onlogisch en kan het voor beiden veel opleveren. Echter een verder samengaan met Frankrijk of de BRD zie ik niet zitten. Dus, libertarier, make up your mind. Beoordeelt U het NL leger als een hopeloze bende kneuzen, dan is dat de facto het einde van Nederland. Moet u daarvoor gaan pleiten en moet u blij zijn met de EU en een veel grotere invloed van de NAVO op ons leven. En dient u Duits of Frans te gaan leren. (We kunnen ons ook aanbieden als 51-ste staat).
————————————-
Ingezonden
————————————–
Red: Zie ook:
—- www.vrijspreker.nl/vs/item/…
—- Bedenk ook dat een land als Costa Rica helemaal geen leger heeft!!
Waarschijnlijk hebben ze een contract met Amerika.

21 REACTIES

 1. Eerst moet bekeken worden wat de redenen zijn waarom de regering van andere landen hiero wil wezuh.

  Wanneer een land geen beduidende grondstoffen (meer) heeft, geografisch irrelevant (makkelijk te omzeilen met (motorschip)), geen industrie en 17 miljoen zeurpieten waarvan de helft in den uitkering. Dan zou ik , als buitenlandse regering, daar geen manschappen aan offeren!

  Je ken het wel willen verdedigen, als niemand het wil hebben…. tja… Je gaat ook geen alarm systeem van 10.000,- installeren in een auto van 1000,-.
  Wat zijn dus de ‘assests’ die je wilt verdedigen?
  Het huidige leger, dat pro actief op pad wordt gestuurd om dingen te halen/ belangen veiligstelt, is wel prima, omdat het onze luxe binnenlandse ‘rechten’ betaald.

 2. Beste Hendrik-Jan,

  Aan je redenatie ligt de gedachte ten grondslag dat a) externe veiligheid enkel is te bereiken door het in stand houden van een leger en b) dat dat leger iedere mogelijke dreiging moet kunnen weerstaan.

  De eerste aanname is onnodig beperktend: Het aangaan van economische banden, het creeeren van wederzijdse afhankelijkheid geflankeerd door de nodige internationaalrechtelijke instrumenten kan evenzeer veiligheid waarborgen als een leger, getuige de ongekende stabiliteit binnen de EG. Men kan er veel van vinden, maar de EG heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan de vrede en veiligheid binnen westelijk Europa.

  De tweede assumptie getuigt van de toepassing van een te stringent evenwichtsconcept, nl. Dominantie: Ik moet ongeacht de keuze van mijn tegenstander sterker zijn. Dat is een niet duurzame (in de traditionele zin, niet die van het wortelknagerlexicon) oplossing omdat het wereldwijd teveel inzet van middelen vraagt. Afdoende is dat ons leger een dusdanige omvang heeft dat het, gegeven de andere waarborgen voor externe veiligheid, voor ieder land aantrekkelijker is om met ons samen te werken dan om ons binnen te vallen.

  Kortom, het Nederlandse leger mag gerust weinig voorstellen zonder dat we moeten concluderen dat we moeten opgaan in een ander land.

 3. Vrij wapenbezit is toch de oplossing?
  Geen zinnige buitenlandse mogendheid zou een land binnenvallen waar de bevolking gewapend is.
  In Zwitserland werkt dit al eeuwen prima.

 4. [3] Zwitserland is wel iets makkelijker te verdedigen als nederland.

 5. Het idee dat het NLse leger niets voorstelt is onjuist. Op diverse gebieden is het een van de meest geavanceerde. O.a. onze luchtmacht en marine zijn wereldklasse. Anders dan bijvoorbeeld het totaal wegbezuinigde Belgische leger.

  Ook is de combat-experience van ons leger hoog. Zelfs veel grotere krijgsmachten zoals de Duitsers hebben minder praktische ervaring blijkt nu in de voor de Duiters drmatisch verlopende strijd in het noorden van Afghanistan.

  Daarnaast is de conclusie dat als het weinig voorstelt, je het op moet heffen vreemd. Ik zou pleiten voor investeringen in kwaliteit en omvang in zo’n geval.
  Je moet wel de goede investeringen doen, maar dat moet altijd. Tanks en grote troepen zijn minder nuttig en worden dus vervangen door meer versatile panserwagens met specialistische eenheden. De F16 die gericht was als verdedigingsjager wordt vervangen door een low-budget all-round vliegtuig en onze marine heeft ook andere soorten schepen gekregen. Nu nog die kruisrakketten en Nederland kan in de komende vele jaren overal ter wereld vooraan blijven meedoen. Net als nu.

  Ten derde heeft het leger meer taken dan enkel buitenlandse veiligheid. O.a. humanitaire zaken in het buitenland, maar ook binnenlandse veiligheid zoals onderscheppen vliegtuigen (911 style) en meehelpen bij rampen zoal dijkdoorbraken.
  Met name de humanitaire zaken zoals helpen bij ramnpen, ziekten en burgeroorlogen is nuttig. Maar ook groeperingen die de doos ons zo gewaardeerde libverale rechten vetrappen kunnen zo aangepakt worden.

  Ten vierde is juist vanmuit Libertarisch oogpunt co-operatieve systemen ene goed idee. Dus alle landen een klein legertje dat samen een groot vormt. Enkel opheffen en liften op het legen van de buren is wat associaal. Tenzij we zoals Ijsland doet meebetalen aan die buur. Dan is het outsourcing.

  Verder hebben wij nog wat overzeese gebieden. Ik zou een buurland – want dat is het tenslottte – als Venezuela nu als ‘lief’ en ‘onschuldig’ bestempelen.

  Ook zijn wij een zeevaardnatie. Onze marine en luchtmacht is er ook ter verdediging van onze schepen en scheepvaartroutes. Reken maar dat piraterij nog steeds een groot probleem is. Zelfde geld voor het verdedigen van onze olieplatforms en gasvelden tegen rovers en piraten.

  Als laatste is een grote rol weggelegd voor het leger in de strijd tegen terroristen. Onze jongens doen uitstekend werk in Afghanistan en Irak. Het is alleen jammer dat ze soms understaffed zijn en onze huidige regering weigert ze meer geld te geven.

  Een land zonder militaire macht, kan enkel nog leunen op economische macht als invloedsfactor. Landen met geen van beide, hebben geen invloed op de wereld. Die wereld echter altijd wel op jou.

  Er zijn weinig landen met invloed, die geen groot leger hebben. Japan en Duitsland zijn de enige twee uitzonderingen die ik ken, maar daar is de militaire structuur vooral zo als die is vanwege historische redenen die we allemaal kennen.

 6. de hoogste prioriteit van een regering is het beschermen van zijn bevolking tegen geweld. Oorlogshandelingen zijn een zwaktebod van een regering.

 7. [6] Nee hoor.

  De hoogste prioriteit is het voortbestaan van de Staat… en dat mag best wat kosten 😉

 8. [3]

  Dat is inderdaad de belangrijkste stap. Iedere volwassen NL-er die aan een aantal strenge eisen voldoet (bv géén strafblad) moet een handwapen kunnen bezitten. De NL-er mét strafblad heeft er al eentje maar dat terzijde.
  Voordeel hierbij is dat je het volk van "tanden" voorziet tegen falende collectivistische instellingen die hun macht kunnen misbruiken.
  Daarnaast lijkt mij een kleine maar goed getrainde bewapende mobiele eenheid mét meer juridische armslag de beste optie.
  Internationale samenwerkingsverbanden tussen westerse landen kan op zich wel maar hierin moet je wel voorzichtig zijn.
  Ik zie daar ook niet de grootste problemen ontstaan.
  De grootste conflicten zullen in de toekomst interne conflicten zijn tussen bv verschillende culturen/religies.

 9. Ideaal is een stelsel van vrijwillige milities. Het Tweede Amendement in de VS was daar een aanzet toe.

  In Nederland zou de Natres (nationale reserve) hiervoor een basis kunnen zijn, en natuurlijk het recht om wapens te bezitten.

  Tegen een grootschalige aanval van een land als de VS of Rusland kunnen we weinig uitrichten. Zaak is om in dat geval een eventuele bezetter het zo lastig mogelijk te maken. Dit kan door een politiek van non-coöperatie zoals Gandhi dat deed. Dus in dat geval geen belastingen betalen, de nationale administratie in het honderd laten lopen en geen zaken doen met de bezetters en met collaborateurs.

 10. [7] "De hoogste prioriteit is het voortbestaan van de Staat… "

  En WAT bestaat er dan voort?
  Het betalen van belastingen?
  Controles van conceptie tot crematie?

 11. [2] **Afdoende is dat ons leger een dusdanige omvang heeft dat het, gegeven de andere waarborgen voor externe veiligheid, voor ieder land aantrekkelijker is om met ons samen te werken dan om ons binnen te vallen**

  Ik vraag ook niet om maximale veiligheid, maar van voldoende veiligheid. Als Nederland te klein is om dat veiligheidsniveau, al dan niet mede met samenwerkingsverbanden, voor de burgers te waarborgen, dan is Nederland niet langer levensvatbaar. Naar mijn mening zijn de dreigingen niet erg groot en is het NL leger voldoende in staat deze het hoofd te bieden.

 12. [11] Liechtenstein en Andohet vrij aardig om, zonder enig daadwerkelijk leger, toch onafhankelijk te blijven. Ook zonder leger kan een land levensvatbaar zijn.

  Uiteraard moet het Nederlandse leger zich beperken tot Nederland. Taliban bekeren tot democraten hoort niet bij die taak.

 13. [12] Ik denk dat gezien de recente ontwikkelingen Liechtenstein niet het beste voorbeeld is om je stelling te bewijzen. De belangrijkste bedrijfstak is het bankwezen. De belangrijkste pijler van dat bankwezen is het bankgeheim. Dit wordt door de Duitse geheime dienst ondermijnd door met miljoenen te strooien. Liechtenstein kan niets terugdoen en moet in feite lijdzaam toezien hoe de rechten van de bedrijven in haar territorium worden ondermijnd. Er is niets dat andere landen tegen houdt om hetzelfde te doen. Het is zelfs heel frappant dat de Duitse overheid zich voor deze actie in het geheel niet lijkt te schamen. De Liechtensteinse overheid kan geen vuist maken en de bedrijven, en later de burgers van dat landje, betalen de rekening.

 14. [14] De vorst van die Staat had dan ook betere toegang moeten genereren tot de Duitse geheime dienst c.q. een pief in de Duitse regering die hem een ‘ heads-up’ had kunnen geven.

 15. [2] ik herlees je reactie en zie ** Het aangaan van economische banden, het creeeren van wederzijdse afhankelijkheid geflankeerd door de nodige internationaalrechtelijke instrumenten kan evenzeer veiligheid waarborgen als een leger**

  Ben het daar eigenlijk niet mee eens, oorlog is zelden een rationeel proces. Het is rationeel en dient doelen voor een selecte club, maar oorlogsvoerende landen als geheel worden zelden zelf beter van de oorlog, vaak is er sprake van een loose – loose situatie. Er zijn genoeg voorbeelden van oorlogen waar landen niet beter van werden. Er zijn genoeg voorbeeelden van bijvoorbeeld burgeroorlogen. Dus economische verbanden geven geen zekerheid. Internationaal rechtelijk instrumenten zijn ook geen garantie, kijk naar Marokko en de Spaanse Sahara, Indonesie en Nieuw Guinea, etcetera.

 16. [15] Omdat die gestolen info zo belangrijk is, juist in de internationale beeldvorming, zou ik alles op alles zetten om die man/vrouw van 5 miljoen te achterhalen en in de bajes te gooien, na een mooi proces met landverraad e.d., mocht dat juridisch niet haalbaar zijn, dan moet de dader ‘ verongelukken’ en het ‘ongeluk’ breed uitgemeten in de bankaire vakbladen ter plaatsen e.d.
  Al kost het 10 miljoen.

  Maar goed, dat is het probleem van die Staat.
  Wel leuk om over te peinzen onder het afwassen 😉

 17. Vrij wapenbezit van de burgers (lees: het recht om jezelf te mogen verdedigen) gecombineerd met private beveiligingsbureau’s die graag met elkaar willen samenwerken om hun klandizie niet te verliezen aan een buitenlandse mogendheid.
  Dan nog de NvdB [2] genoemde wederzijdse economische afhankelijkheid, en natuurlijk de kosten van de buitenlandse mogendheid om ons land aan te vallen, en we zitten hier echt wel veilig hoor!

 18. En hoe denken we over dienstplicht? Ik meen dat in Zwitserland de dienstplicht en vrij wapenbezit hand in hand gaan daar de dienstplichtige na zijn diensttijd zijn dienstwapen mee mag nemen naar huis.

  De Nederlandse krijgsmacht is wellicht een, qua manschappen, redelijk kleine. Het is wel een met zeer moderne uitrusting.

 19. Zwitserland en Nederland kun je niet vergelijken. In Zwitserland is de autochtone bevolking nog de baas.

 20. Misschien is het dan niet te vergelijken. Ik vind het Zwitserse systeem, dat ergens tussen een militie en een leger ligt, erg aantrekkelijk. We moeten roeien met de riemen die we hebben, ookal zijn die riemen niet 100% autochtoon.

Comments are closed.