De massale belastingontduiking van Duitsers heeft geleid tot een diplomatieke rel tussen Berlijn en Liechtenstein. Vandaag wil de Duitse bondskanselier Angela Merkel het vorstenhuis van het dwergstaatje het vuur aan de schenen leggen. Liechtenstein is in haar ogen een vrijhaven voor zwart geld.
Omgekeerd wil bezoekend premier Otmar Hasler van Liechtenstein zijn beklag doen dat de Duitse overheid gestolen materiaal heeft gekocht.
Rond 4 miljard euro sluizen Duitse rijkelui volgens het ministerie van Financiën weg naar stichtingen in Liechtenstein. De fiscus heeft het nakijken.
De Duitse geheime dienst, verantwoordelijk voor buitenlandse spionage, zou bijna ¤ 5.000.000,00 hebben betaald voor gestolen bankgegevens, ontvreemd door een ex-medewerker van de LGT Bank uit het ministaatje.

Aan de hand van de gestolen bankgegevens zijn door de Duitse politie invallen gedaan bij diverse banken in Duitsland en bij de betrokken personen alwaar de administratie in beslag is genomen.
De kroonprins van Liechtenstein wil de bondsrepubliek wegens “heling op grote schaal” voor de rechter slepen.
Een Berlijnse advocaat daagde gisteren de regering Merkel voor de rechter wegens het betalen van belastinggeld voor crimineel gedrag.
Het conservatieve kopstuk Wolfgang Bosbach van de regeringspartij CDU draaide de spies om en zei dat belastingontduiking tegen de wet is: “het gaat hier om georganiseerde criminaliteit.”
Hardere maatregelen zijn nodig, vinden ook de EU-ministers van Financiën, die in maart over dit onderwerp zullen praten.
Ook de OESO uit heftige kritiek op het vorstendom. “Het land profiteert van belastingontduikers uit het buitenland. Een excessief bankgeheim is een relict uit het verleden”, aldus de organisatie uit Parijs.
Ook in Nederland is de fiscus nog druk doende om met behulp van gestolen bankgegevens van een Luxemburgse bank om de betrokken personen naheffing aanslagen op te leggen.
Net als in Nederland heeft Duitsland een rooms-rode regering. Namelijk een coalitie tussen christelijke- en socialistische (sociaal-democraten) partijen.
Nu wil ik in dit artikel de nadruk leggen op de christelijke partijen. De basis van het christelijke geloof is gebaseerd op de 10 geboden. Misschien ten overvloede zal ik ze hieronder weergeven.

Ik ben de Heer, uw God.
1) Gij zult geen afgoden vereren, maar mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2) Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3) Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4) Eer uw vader en uw moeder.
5) Gij zult niet doden.
6) Gij zult geen onkuisheid doen.
7) Gij zult niet stelen.
8) Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9) Gij zult geen onkuisheid begeren.
10) Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

Het zevende gebod stelt duidelijk; “gij niet zult stelen.”
Stelen is het zich zonder toestemming toe-eigenen van andermans eigendommen.
Individueel zullen de meeste gelovigen en zelfs niet gelovigen met dit gebod instemmen.
Maar collectief gezien schijnt dit gebod omzeild te kunnen worden door stelen geen stelen te noemen, maar belastingen.
Belastingen zijn heffingen die door de overheid (een groepje individuen) zonder uw toestemming en desnoods met geweld van u wordt afgenomen.
Het veelgehoorde argument dat “wij” hier op democratische wijze voor gekozen hebben, verandert niets aan het feit dat hier van diefstal sprake blijft.
Immers als het gebod geldt voor een individu dan geldt het automatisch ook voor een groep individuen.
De idee om belasting te heffen spruit ook voort uit de omstandigheid dat er individuen zijn die meer bezitten dan anderen. Denkt u maar aan het gezegde: “de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen.”
En dit is in strijd met het 10e gebod; “gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.”
Belastingheffing is niet alleen amoreel maar ook niet nodig.
Elk individu betaalt voor de diensten of goederen die door het individu worden afgenomen, ongeacht of deze diensten of goederen door de overheid of het particuliere bedrijfsleven worden verstrekt.
Of wilt u het nog steeds geen diefstal noemen, als u wordt gedwongen om voor diensten of goederen te betalen die als het uw eigen vrijwillige keuze was niet geaccepteerd of aangeschaft zou hebben?

19 REACTIES

 1. Citaat:Belastingen zijn heffingen die door de overheid (een groepje individuen) zonder uw toestemming en desnoods met geweld van u wordt afgenomen.
  Het veelgehoorde argument dat "wij" hier op democratische wijze voor gekozen hebben, verandert niets aan het feit dat hier van diefstal sprake blijft.

  Hoe gaat een Libertarische regering de boel dan financieren?

 2. Ligt eraan hoe je ‘naaste’ intepreteert.

  Ik zie dat ‘naaste’ strikt als mijn gezin/familie en heb dus geen morele problemen om ‘niet naaste’ iets niet te doen toekomen, mits ik anders heb afgesproken, of de geweldsdreiging te massaal is om te behappen en ik het dus beter kan afkopen met centjes, daar is dat spul voor.

  Verder kan ik alleen maar adviseren om geen geld over te houden maar prive-schulden te maken.
  Als 17 miljoen mensen een miljoen in de min staan kunnen ‘ze’ immers ook geen kant op, maar kun je wel weg 😉
  Tenzij ‘ze’ demonstratief mensen tegen de muur zetten om de betaalmoraal op te ‘hogen’, of opeens ook de Prive-erfenisschuld verplicht stellen over te nemen… ( nu zijn kinderen alleen verplicht de Staatsschuld opzich te nemen)

 3. [3] Onzin, er zijn altijd colectieve uitgaven.
  Ook een libertarische regering zal compromissen moeten sluiten en samenwerken met buitenland.

 4. [4] Precies, dat MOET van u.
  Van mij hoeft een regering dat niet te doen.

 5. 10) "Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort."

  betekent volgens mij: "Gij zult niet jaloers zijn op Uw buurman."

  en

  Het vierde gebod is een pensioenregeling want in totaal klinkt het ongeveer zo: "Eer Uw Vader en Moeder opdat gij lang moogt leven in het land Uwer vaderen."

  Dus: zorg goed voor je oude ouders, dan zullen jouw kinderen dat als voorbeeld nemen en het ook voor jou doen, zodat je lang kan leven en gelukkig oud worden.

  Je moet een beetje tussen de regels lezen.

 6. [2] Bep, er staat helemaal nergens dat je iets moet doen voor je naaste. Alleen wat dingen laten.

 7. [4]
  een libertarische regering?? Dat is hetzelfde als een rond vierkant. Zodra er zoiets is als een regering, is er niet zoiets als libertarisch.

 8. Zoals ik al in bovenstaande link stelde:

  Al met al moet het een genot zijn, zo’n Christelijk kabinet. Het is alleen wel vervelend voor de politici zelf. Nog zo’n gebod stelt namelijk: Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Weg dus met de drie-daagse werkweek in de tweede kamer, geen ellenlange recessen meer, werken zult gij! We gaan toch niet selectief shoppen in God’s woord, hoop ik?

 9. [9] Sja, tenzij je een club regelaars, die vrijwillig door een aantal mensen wordt gefinancierd, een "regering" noemt. What’s in a name?

  Pter, stel je zegt tegen een dief dat hij niet mag stelen, en hij/zij geeft als tegenargument "ja maar hoe kan ik dan mijn uitgaven betalen?". Zal jou worst zijn, stelen mag niet, punt uit.

 10. Er schijnt ook in de bijbel te staan, maar ook bij andere religie, zoals moslims, dat men 10% (!) van het verdiende loon dient af te staan aan de kerk. Is religie dan ook een andere vorm van belasting heffen? Of heeft de overheid religie gebruikt om het te rechtvaardigen. Slimme mensen betalen (blijkbaar)minder belasting. Dus vroom zeggen dat je een goed doel steunt, wat dan weer aftrekbaar is van de belasting. Dat is een van de redenen waarom ik atheist ben. Geef het beestje een naam en we komen er wel.

 11. Iedereen met gezond verstand probeert aan de belastingen te ontkomen. Diegenen met flink veel geld huren hier echte professionals voor in, het is een kat-en-muis spel. Het verschil met de Duitse ‘zondaars’ zal er wel in gelegen hebben dat zij dit niet ‘legaal’ geregeld hadden.
  Het meest erger ik mij nog aan de straatinterviews waarin verbolgen Oosterburen hun jaloersheid de vrije loop laten. ‘Wij betalen ook belasting dus zullen zij ook en liefst tot ze onder mijn niveau zitten!’

 12. De 10 geboden staan in het Oude Testament en zijn met de komst van Jezus niet langer geldig. Het Christendom heeft vanuit Jezus 2 geboden meegekregen: Matteus 22:37-40 Hij antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als
  uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

 13. [15]
  Als Jezus zei dat Hij de hele wet wenste te vervullen en ook vervulde, kunnen wij die 10 geboden niet zomaar opzij schuiven.
  Christus zelf vond ze de moeite waard. Wij dan niet?
  Christus was een kantelmoment: verzekerd van ons heil door Zijn vervulling ervan, wordt de liefde tot Hem aanleiding de geboden ook lief te hebben. Maar steeds is Christus het uitgangspunt, en niet de geboden.

 14. [13] Klopt wel van die "tienden". Maar, zo leggen Joden en Christenen uit, dat is een mensenwet, geen wet van God. Christelijke Kerken die het nu nog vragen zijn kerken die geen staatssubsidie krijgen, en ze vragen vrijwillige bijdragen dus het mag maar het moet niet en het hoeft ook geen tien procent te zijn. Maar ze verwijzen wel naar die tekst in dat verband.

 15. Ik vermoed dat de schrijver van het artikel nog nooit de bijbel heeft gelezen.
  Het 6de en 9de gebod gaat over echtbreken en de vrouw van de buurman.
  Onkuisheid is een uitvinding, ik denk van de RKK en heeft niets met de bijbel te maken.

Comments are closed.