BRUSSEL – Bijna de helft van alle Europeanen wordt regelmatig blootgesteld aan bureaucratie en onzinregelgeving, hetgeen schade aan de gezondheid kan toebrengen.

Onderzoek

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek dat onderzoeksbureau XYZ verrichtte voor de Commissie Volksgezondheid van de Europese Commissie.

Volgens de rapportage heeft bureaucratie een negatief effect op mensen. Als ze regelmatig met bureaucratie te maken hebben, kunnen zij zich moeilijker concentreren, hebben ze moeite om ingewikkelde kwesties te onthouden en doen ze het slechter op het werk.

Vermindering

Bureaucratie kan volgens de Europese Commissie overigens betrekkelijk simpel met 50% worden verminderd als door beleidsmakers gebruik zou worden gemaakt van gezond verstand bij het maken en handhaven van regelgeving.

De commissie wil onder meer dat er in Europa wetgeving komt die de grens van overlast door bureaucratie beperkt tot 10% in 2012, om daarna in 2016 weer wat minder bureaucratie toe te staan.

Stichting Bureaucratie

De Stichting Bureaucratie waarschuwde onlangs al dat bureaucratie de komende jaren voor meer schade aan de gezondheid gaat zorgen dan bijvoorbeeld het verkeer.

Eerder becijferde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het aantal doden door bureaucratie jaarlijks tussen de driehonderd en duizend ligt.

Hogere bloeddruk

Bureaucratie leidt onder meer tot een hogere bloeddruk, wat de kans op hartfalen vergroot. 110.000 tot 270.000 mensen hebben last van een verhoogde bloeddruk door bureaucratie.

Anderhalf miljoen tot 2,2 miljoen mensen ondervinden ernstige hinder van bureaucratie, van wie tussen de 200.000 en 450.000 er erg slecht door slapen. De grootste boosdoener is de overheid.

2 REACTIES

  1. Even ter info: dit bericht is uiteraard 100% fake. Hoewel ongetwijfeld met een grote kern van waarheid….

  2. [1] Inderdaad. De cijfers onderschatten schromelijk de werkelijkheid. Tenzij de genoemde 110.000 tot 270.000 betrekking hadden op alleen Amsterdam en de 2,2, miljoen op Noord-Holland.

Comments are closed.