Stel, je bent een man of vrouw, je kan niet goed leren, maar je ziet er wel goed uit. En je hebt geen moeite met sex. En je besluit ondanks mogelijke risico’s er toch je werk van te maken.

Dat is de vrijheid die we allen in dit land hebben.
Je bent meerderjarig (19 jaar). Maar je mag de professie waar je voor kiest niet uitvoeren. Je moet nog 2 jaar aan de kant zitten van de overheid, 2 jaar waarin je heel veel had kunnen verdienen. Afgenomen door de overheid.

Voor alle andere beroepen geldt deze leeftijdsdiscriminatie niet.
We zijn van mening dat 18 jarigen volwaardig zijn en vertrouwen hun vele levens toe. Buschauffeurs die een gelede bus met wellicht 100 inzittenden door een stadscentrum moeten loodsen en in dat proces de vele fietsers en voetgangers moeten zien te missen, mogen op hun 18-de beginnen als ze maar de papiertjes hebben. Controleurs van levensmiddelen of andere veiligheidsinspecteurs, het maakt allemaal niet uit. Operators van bedrijfsprocessen in de chemische industrie. Militairen naar oorlogsgebieden, maakt niet uit, mag allemaal als je 18 of 19 bent. Dus ben je 19 dan mag je alles behalve geld verdienen met je lichaam.

Ik ben tegen de verhoging van de prostitutieleeftijd omdat ik dit zie als een van de pogingen NL op een meer zuiver Christelijke grondslag te baseren.
En omdat ik dit zie als een begin van het verder inperken van de vrijheden van de burger.

Nu ben je geen volwaardig burger als je jonger bent dan 18 jaar, straks ben je geen volwaardig burger als je jonger bent dan 21. Want als we dit toestaan stopt het hier niet, maar mag je straks ook geen alcohol drinken, en niet stemmen als je jonger bent dan 21, het rijbewijs is ook al aangepast met beginnende bestuurders, dus voor we het weten mogen we al deze dingen pas op ons 21-ste.
En voor we het weten worden we door de overheid buiten spel gezet bij ons 65-ste.
Voor zover we nu al niet buitenspel zijn gezet.

11 REACTIES

 1. Leeftijdsgrenzen zijn per definitie willekeurig. Er is immers geen magisch moment waarop je ‘ineens’ volwassen bent. Volwassen worden is een langzaam proces. Dat bovendien niet voor iedereen evensnel gaat.

  Er is dus altijd ruimte voor discussie over wat een goede leeftijdsgrens is.

  Dat gezegd hebbende is prostitutie natuurlijk iets bijzonder onschuldigs vergeleken met sommige andere dingen die je vanaf 18 mag.

  Vanaf 18 mag je legaal mensen doodmaken (als arts) of jezelf laten doodmaken (euthenasie). Ook mag je dat professioneel doen, als soldaat. Ook mag je beslissen over het leven van miljoenen mensen, zowel actief als passief heb je kiesrecht.

  Maar sex is kennelijk verboden.

  Dat zegt weinig over prostitutie, maar heel veel over de perversie blik op de wereld dat ons christelijke kabinet heeft.

 2. Tja, christenen dénken dat ze een zuivere grondslag hebben. Dat is alles behalve waar. Het christendom heeft zoveel regels en dogma’s om ervoor te zorgen dat je maar op 1 manier gaat denken. Alle andere gedachten worden weggeschoven onder de noemer dat je zondigt en MOET streven naar verlossing.

  Of… als het een pinkstergemeente-achtig iets is, predikt men, dat je al verlost bent door golgotha, maar dat de satan nog erg veel invloed op je heeft. Bijv. als je rookt, naar ‘verkeerde’ muziek luistert, op dezelfde sexe valt of sex hebt buiten het huwelijk. Want als je dat ’toelaat’ ben je geen échte christen, zo wordt er geredeneerd.

  In alle gevallen heeft het maken met manipulatie en onderdrukking van de menselijke geest.

 3. [2]
  Mogen we hieruit concluderen dat alle niet-christenen staan te juichen als hun 18-jarige dochters besluiten de hoerensloepen van dienst te zijn, tegen betaling?
  En dat de niet-christelijke papa’s en mama’s allemaal vinden dat die dochters goed werk verrichten in dat hoerendom?
  Of ligt het alweer veel genuanceerder?
  Was dit weer een fijn moment ‘de’ christenen als kop van jut te gebruiken?
  Om de eigen kop te ontzien in haar schijnheiligheid?

 4. Beek, dat is juist waar christenen steeds weer de fout in gaan:

  denken en bepalen voor een ander.

  Natuurlijk kun je er als ouder (gelovig of niet) op tegen zijn of problemen mee hebben en die zaken ook nog eens uitspreken maar het is het volwassen kind wat besluit.

 5. Ter info, de leeftijdsgrens voor het behalen van het busrijbewijs is al een paar jaar geleden verhoogt naar 21 jaar.

 6. [5] **de leeftijdsgrens voor het behalen van het busrijbewijs is al een paar jaar geleden verhoogt naar 21 jaar**

  Schaam, schaam, ik heb dit artikel geschreven. Slechte research van mijn kant. Wist dat een jeugdvriend buschauffeur werd bij de NZH, en als ik het me goed herinner was dat voor zijn 21-ste verjaardag. Zie op internet dat men dit onlangs toch heeft veranderd. Heb even op internet gezocht omdat ik toch het laatst woord wil hebben (foute eigenschap). Zie dat het ADR certificaat voor vervoer gevaarlijke stoffen niet leeftijdsgebonden lijkt te zijn. (zie toelatgingseisen http://www.ew-l.nl/index.ph…). Dus ik had eigenlijk moeten zeggen dat je wel met een chloor truck door het centrum van Amsterdam mag rijden op je 18-de? Maar dat je als de CU haar zin krijgt je je niet in diezelfde stad op de walletjes mag verkopen.
  Nogmaals, fout van mijn kant, de boodschap is dat we steeds verder door de overheid buitenspel worden gezet. Of zit ik ook hier fout, heb even snel gegoogled.

 7. [3] Voorspelbaar, Beek, zowel qua trigger als vorm. Ik schrijf bewust vorm, en niet inhoud, want zoals meestal ontbreekt de inhoud volledig. Weer een typische grefo-kniereflex die rationeel op geen enkele wijze indruk maakt. Je ‘conclusie’ slaat zoals gewoonlijk weer nergens op.

  Gelieve niet elk draadje dat tegen christen- of islamfundamentalistische plannen ageert te kapen om je pathetische religieuze frustraties af te reageren.

  Jarenlange conditionering vanaf de kansel maakt het je absoluut onmogelijk de feitelijke juistheid van kritiek op de fascistische inmenging van fundamentalisten op het persoonlijke leven van anderen te erkennen.

  Jij ziet het als je onvervreemdbaar recht jouw bekrompen wereldvisie dwingend aan anderen op te leggen, omdat jouw ‘van god gegeven visie’ de enig ‘fatsoenlijke’ manier van leven is.

  Well, sod off! Jij hebt geen enkel recht om te oordelen over mensen die hun leven niet volgens jouw specifieke sprookjesboek wensen in te richten, net zo min als de Rouvoeten, Balkenendes en andere ‘wereldverbeteraars’, die uiteindelijk veel meer schade aanrichten dan ze goed doen.

  Als jij graag in een afterlife wilt geloven, be my guest, maar dan wel in de beslotenheid van je eigen leefomgeving; laat anderen met rust. Je zult waarschijnlijk verrast zijn dat als jij niet anderen probeert te dwingen hun vrijheden op te geven om naar jouw opvattingen te leven jij zelf geen kritiek meer krijgt op je religieuze bekrompenheden.

  Actie = -reactie. Stop met je grefo geleuter en ervaar de weldadige afwezigheid van verdediging daartegen.

 8. [7]
  De zoveelste ‘morele’ preek vanaf de libertarische kansel.
  De boodschap van deze dominee komt neer op ‘zwijg; vallen wij je verder niet meer lastig’.
  Uiteraard met het behoud van het recht van deze dominee en zijn kerkgangers om vrijblijvend van alles over ‘het’ christendom te roepen, waar of niet waar, karikaturaal of grof generaliserend, dat dondert niet, dat schijnt zijn vrijheid te zijn.
  Tegengeluiden schijnen bij dieze dominee niet welkom te zijn.
  En als christenen zich willen inzetten voor de (bescherm)waardigheid van het leven, zijn zij volgens deze Hartman fascistisch bezig.
  Dacht altijd dat links dit predikaat graag lukraak opplakte. Blijkt rechts dat ook te doen.
  De reactie op Perspicere was duidelijk bedoeld om het gegeven eenzijdige beeld te corrigeren. Zie niet waarom dat inhoudsloos is.
  Religie fascistisch: dat is inhoudsloos zonder enige weerga!

 9. [1] Een fundamenteel probleem van het libertarisme komt voort uit het feit dat het uitgaat van de volkomen autonomie en zelfbeschikkingsrecht van het individu.

  Nu zijn er personen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Ongeborenen, kleine kinderen, geestelijk gehandicapten en dergelijke.
  Een valide libertarische politieke filosofie moet dit probleem oplossen.

  Dit kan mijns inziens opgelost worden met een burgerschapsexamen. Pas als iemand blijk heeft gegeven van een minimaal intellect en kennisniveau, kunnen alle burgerrechten en plichten aan die persoon toegekend worden. Personen die het burgerschapsexamen niet gehaald hebben moeten tegen zichzelf en anderen beschermd worden.

  Toegespitst op het vraagstuk van de prostitutie denk ik dat een burgerschapsexamen en bij ontstentenis daarvan, een leeftijdsgrens dus bittere noodzaak is. Voor zeer wereldwijze, intelligente dames/heren kan deze lager zijn dan voor mentaal achtergeblevenen.

 10. [9] Op zich goede ideee. Maar ze moeten wel worden toegepast op basis van vrijwilligheid en niet op basis van geweld.

 11. [10]
  Ik heb niet het minste bezwaar tegen het gebruik van effectieve dwang tegen kindermisbruikers, loverboys en dergelijk volk. Of dat de warme instemming van deze heren heeft of niet, boeit me wat minder. Sorry.
  Regels zonder dwang (sanctie bij overtreden) hebben geen zin. Of regels met dwang, of geen regels.

Comments are closed.