Bij deze doe ik een aanvraag uitgaan naar een subsidie voor mijn afstudeerproject getiteld “bierviltje en klimaat”.

Het is een welbekend gegeven dat in Nederland 44 ziljoen bierviltjes per jaar worden gebruikt. Uit verkennend praktijkonderzoek mijnerzijds is gebleken dat het typische bierviltje in de kroeg een nuttige levensduur van 12 minuten heeft.

Dit is een nodeloze verspilling van grondstoffen. En verre van klimaat neutraal.

Het doel van mijn afstudeerscriptie is deze problematiek inzichtelijk te maken, te kwantificeren, en tevens een eerste voorzet te doen voor het zo gewenste bierviltjes beleid. Nederland kan hier internationaal gezien een voortrekkersrol vervullen.
Praktische beleidsaanbevelingen zullen door mij niet worden geschuwd. Ik geloof namelijk in maatschappelijke betrokkenheid, en het aanspreken van het bedrijfsleven op de gevolgen van hun handelen.

Oplossingsrichtingen die in mijn onderzoek zeker zullen worden meegenomen zijn het belasten van niet voor hergebruik geschikte bierviltjes, het reserveren van een deel van het bierviltje voor gezondheidswaarschuwingen, en het invoeren van een publieksbewustwordingscampagne mbt de klimatologische impact van de bierviltjes (te betalen door de bedrijfssector).
Andere oplossingsrichtingen kunnen door de subsidie verstrekker worden aangegeven, waarna ik deze mogelijk zal meenemen.

Hoogachtend, B.U. Knight

9 REACTIES

 1. Denk ook aan het biervilt-scheur-effect van het a.s. rook-beleid.
  Ik voorzie een ‘boom’ in versnipperde bierviltjes.

  Uw aanvraag moet zeker gehonoreerd worden, dit is
  duidelijk nuttig voor ‘De Kinderen’ en in het ‘Algemeen Belang’.

 2. Bij nader inzien;

  Dit bescheurende onderwerp dient tot beleid verheven te worden, er moet zo snel mogelijk een sub-onderzoekscommissie worden ingesteld om een ‘short-list’ te maken van aantal ‘wijze mannen’ die deze materie gaan onderzoeken.
  Het gewogen advies, in het belang van ‘De Kinderen’, moet m.i. tot een rapport leiden dat deze kwestie met de hoogste urgentie permanent ‘gemonitoord’ moet worden c.q. al had moeten zijn.

 3. Ik ben benieuwd naar het totaalbedrag aan subsidie wat je binnen gaat halen 😉

 4. Inderdaad, een geniale manier om de rest van je leven gesubsidieerd in de kroeg te zitten..

 5. Ik drink wijn, een wijnglas op een bierviltje is "not done". Ik wil derhalve subsidie aanvragen voor een diepgaand onderzoek naar het nut van bierviltjes onder wijnglazen. En of er al dan niet onder dwang van de regering voor gezorgd kan worden dat wijnglazen bij decreet ook op een bierviltje gezet mag worden. Uiteraard verlang ik ook dat de EC zich buigt over dit zeer belangrijke onderwerp.

 6. DIT gaat nog veeeel verder!!!
  (Druppelvangers/onderzetters/placemats.

  De hele industrie moet eens grondig onderzocht.
  Maar ja, de papier-lobby is machtig…

 7. [7]
  Weet beppie daar meer over.
  Vertel dan, licht ons in!
  Of leutert hij weer maar wat.
  Hij zei zelf al dat hij zonder inhoud was.
  Zal wel dan.

 8. [8] Helaas Beek, de machtige arm van het Biervilt/Papier-industrieel complex reikt ver en verdere informatie moet u zelf googelen, mij te link.

Comments are closed.