Al eens nagedacht wat de WARE reden zou kunnen zijn van de hetze, aangevoerd door de overheid, tegen het roken en het z.g. overgewicht?


De overheid, of voor sommige nog; ‘vadertje staat’ was en is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in het innen van gelden en tegelijkertijd in het zoeken naar wegen om zo min mogelijk geld uit te hoeven geven, aan de burgers dan wel te verstaan.

Gezien de accijnzen, de belastingdruk, de vele regeltjes en wetten die de burger vaak onnodig veel geld kosten is hier schijnbaar nog geen verandering in gekomen in deze typerende inhalige houding van de overheid. Om het even of we nu spreken over de Italiaanse, Duitse, Amerikaanse dan wel Nederlandse overheid. Wat financiën aangaat leggen ze allemaal dezelfde inhaligheid aan de dag, hooguit zijn de manieren waarop, per land ietsjes verschillend.

En nu worden we, de laatste jaren in het bijzonder, eigenlijk mondiaal geconfronteerd met een zo op het eerste oog tegenovergestelde move van de overheden. Namelijk; de soms op een hetze gelijkende jacht die geopend is op rokers en in vooralsnog mindere, maar steeds toenemende mate, ook op hen die niet de ‘juiste voeding’ consumeren.
Zoals het met zoveel van dergelijke zaken betreft is de oorsprong van dit alles ook weer te vinden in de Verenigde Staten, het gedoodverfde land van de onbegrensde mogelijkheden, maar tegelijkertijd een land wat heden ten dage, meer dan ooit, de meest bizarre fascistische trekjes begint te ontwikkelen.

Neem de hetze tegen de rokers, het Ned. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vastgesteld dat de kosten ruimschoots de baten overstijgen. En laten we eerlijk zijn; dat is niet: “Des Rijks”.
Gezonde mensen, die dus niet roken in die optiek, leven statistisch gezien een stuk langer en……….dat is veel duurder dan mensen die ongezond leven en dus eerder overlijden.
Mensen die langer leven kosten de overheid én de gezondheidszorg nou eenmaal meer geld. Denk alleen maar aan de A.O.W. en de pensioenen!

Er is terdege onderzoek verricht en men heeft een drietal groepen van duizend mensen onderzocht en bekeken wat de medische kosten van elk van die groepen bedroeg.
Het ging om een niet-rokende, slank en gezond levende groep, een groep van dikke en niet gezond etende mensen en een groep rokers.

De dikke mensen kosten tussen hun twintigste en vijf en zestigste het meest, omdat zij echter net zoals de rokers wat eerder komen te overlijden dan gezonde mensen kosten zij uiteindelijk een stuk minder.

De gemiddelde levensverwachting van gezonde mensen is nu al 84 jaar, die van de dikkere mensen 80 jaar en die van rokers ligt op 77 jaar. Rokers en dikkerd krijgen vaker last van hun hart dan gezond levende mensen. Kanker, behalve longkanker, komt bij alle drie de groepen evenveel voor. Dikkerds hebben weer het meest last van suikerziekte en de gezonde mensen krijgen het vaakst een beroerte.
Gezonde mensen kosten vanaf hun 20ste jaar 281.000 euro, dikkerds kosten een ruime 250.000 euro en rokers nog geen 220.000 euro! ( Bron HLN-be)

Dus:…….de staat, de overheid, de overheden, internationaal gezien, doen zichzelf schade zo is gebleken om het roken zo fel tegen te gaan als zij nu doen. Idem met het hameren op gezonder eten. Er wordt zelfs een sfeer gecreëerd van dat als je rookt dat je a-sociaal bezig bent, dat je een gevaar voor anderen bent, dat je zelfs een outcast dreigt te gaan worden. Iemand die niet behandeld kan en mag worden als een vrij en fatsoenlijk burger. Maar als iemand die gepatroniseerd moet en mag worden, die terecht gewezen moet worden en publiekelijk ten schande gezet mag en kan worden.
En tóch, en toch kost het de overheid alleen maar geld. En die opstelling van diezelfde overheid is geheel tegen haar, laten we zeggen: tegen haar ‘eigenheid’, tegen haar ‘normale’ manier van doen.

WAT ZIT HIER WERKELIJK ACHTER? WAT IS DE WARE REDEN VAN HUN ‘BEZORGDHEID’? WELKE DUBBELE AGENDA IS HIER AAN DE ORDE?
Of zou het zijn dat de bevolking gekneed en ‘gebrainwashed’ moet worden om te ‘leren’ en ervan overtuigd te raken dat de overheid het beste met ons voorheeft, EN DAT WIJ HEN MOETEN VOLGEN EN GEHOORZAMEN. Zodat ze na eenmaal het ‘vertrouwen’ zeker te hebben gesteld in deze, bij de meeste mensen kan toeslaan en haar ware gezicht (aard) kan laten zien?
Zie mijn vervolgartikel over de elektronische wapens een dezer dagen op deze site.
——————————————
Ingezonden door Silvia Videler.

30 REACTIES

 1. Wil je weten wat er achter zit? Rokers zijn over het algemeen vrije denkers.
  Vrijwel alle mensen met een écht vrije geest roken.
  De voorbeelden zijn legio. Van Theo van Gogh tot Sartre.
  Roken is lichamelijk slecht, maar het lijkt er op dat het de geest op een bepaalde manier ‘vrij’ houdt. Hier zijn ook onderzoeken naar gedaan. Zal er eens naar zoeken…

 2. [1] "Vrijwel alle mensen met een écht vrije geest roken."

  Vrijwel [i]iedereen[i] rookte zo’n 20-30 jaar geleden.

 3. Het is vrij simpel. We betalen allemaal belastingen en dergelijke. Het gehele feit dat we leven betekent dat we een systeem van overheidsonderdrukking in stand houden. Het bestaan van belastingen betekent niets meer of minder dan dat de overheid/ de staat iedere inwoner BEZIT. Vervolgens bepaalt de staat dat men bijvoorbeeld 60% van het verkregen inkomen mag houden. 40% belasting is een gotspe. Het gaat niet om die 40%, maar om de 60% die je TERUGkrijgt.

  De overheid heeft een geheel complex van verzorgingsarrangementen geconstrueerd. Deze zijn het direct en indirect gevolg van het democratische proces waarin iedere stemgerechtige het recht heeft te stemmen voor zaken die elke willekeurige andere stemgerechtige aantast in zijn lichaam, eigendom en zelfs geweld daartoe initieert.

  Deze verzorgingsarrangemten zijn inherent onhoudbaar. Alleen via externe schokken en injecties (politici en sociaal ingenieurs, bv. vele economen zien de samenleving als een soort van monster van Frankenstein) kan het systeem in ‘goede’ banen worden geleid. Die goede banen daar plukt de burger elke dag de vruchten van. Die burger is een kikker in een langzaam verwarmt pannetje, die springt er niet zo snel uit. En ookal was dit alles tot stand gekomen via een revolutie, dat wil niet zeggen dat het gepeupel de macht heeft in opstand te komen (zie Cuba, USSR en China).

  Oftewel, de staat BEZIT haar burgers. Net als bij slavernij wil de slavenhouder een return in investment. Zeker wanneer er onhoudbare verzorgingsarrangementen bestaan. Dan is die return zelfs noodzakelijk. Daarom mag u niet roken en niet dik worden want dan gaat u te snel dood en kost u te veel.

  En dat terwijl er onlangs nog resultaten van een onderzoek uitkwamen die stelden dat rokers en dikkertjes de "samenleving" juist minder kosten dan de health freaks.

  Oftewel, het geheel van ‘beleid’ is ook nog eens inconsistent met de (statistische) feiten!

  Dat zit er achter.

 4. [3] Oh ja. Deze gehele situatie is niet vooropgezet. Het is het gevolg van de systematische ondermijning van legitieme sociale en culturele instituties zoals eigendomsrecht en vrijheid van associatie en dergelijke door de (gewelds)gemonopoliseerde staatsmacht. Uit angst voor de Hobbesiaanse war of all against all, hebben ze die oorlog zelf maar gecreëerd. Dat is namelijk wat democratie in de huidige vorm is. Ik naai jou, jij naait mij en wie het slechtst af is krijgt subsidie en diegene wordt weer gesteund door de gesubsidieerde.

  Oftewel de ‘order’ is mismaakt door eeuwenlange staatsmacht en feodalisme. Met het bestaan van staten zal nooit een stabiele samenleving kunnen ontstaan omdat staten nu net de negatie zijn van eigendom(srecht), vrijheid en vrede.

 5. 40 jaar geleden rookten mensen zoveel en ook allemaal op straat, dat sommige trottoirs bezaait lagen met peuken,…..die oude vieze peuken rookten wij als kind soms stiekem op…lekker stoer doen.
  [2]

 6. Nou, ik wacht met spanning af, het kost de overheid ook veel rookaccijns!

  Ik vermoed natuurlijk wel waar je naar toe wil.

  Maar, ik ben afwachtend

 7. [6] Ach, het verlies aan rookaccijns is gemakkelijk te compenseren met een nieuwe belasting op bijvoorbeeld .. vet eten (of wat dan ook)

 8. Ik rook niet en heb geen overgewicht.
  Of ik gezond ben weet ik niet maar ik voel het me in ieder geval wel en constateer dat ik lichamelijk tot veel meer in staat ben dan de meesten van mijn leeftijdsgenoten.

  Iedereen is voor mij vrij om een peuk te roken of zich vol met chips te gooien op één voorwaarde; het moet mijn vrijheid niet beperken. D.w.z. dat ik geen overlast van rokende medemensen moet hebben. Er moet een keuze zijn voor mij om me eraan te onttrekken door bv rookvrije ruimtes.
  De hele gedachtegang dat ook hier de overheid de grote regelaar achter is gaat mij wat ver.

  Ben ik nou geen vrije geest?
  Klopt wel; ik ben geen 100% vrijspreker 😉

 9. Ach, weten jullie het nu nog niet? Het artikel beantwoord zichzelf, dunkt mij. De passiviteit van de burgers maakt dit mogelijk, dus. Het neveneffect is mijn inziens dat het leven er een stuk minder plezierig op wordt als we ons gaan bezig houden met zaken die er niet toe doen. Het is min of meer een afleidingsmanoeuvre voor wat men werkelijk wilt met u. Overheersing.

 10. Er is iets van.
  Dergelijke gedachte heb ik ook gehad toen de extreem strenge snelheidslimieten in Belgie kwamen. Die moesten zo laag zijn dat je constant op je snelheid moest letten. zo laag dat je immer bewust moest bezig zijn met actief gehoorzamen.

 11. [2]
  Kan me nog herinneren dat zo’n 30 jr geleden de eerste posters verschenen met daarop een gezonde roze long naast een grijs/zwarte long. Achteraf denk ik nu dat er zwaar gerommeld is met de kleuren op die poster.

  In de jaren 60 (de vrije-geest-hippie-jaren) stond er gewoon standaard een houdertje met sigaretten op de salontafel in de woonkamer. Toen was roken heel normaal.

  Je kan het dus ook omdraaien: Als vrijwel iedereen rookte zo’n 20-30 jaar geleden, betekent dat feitelijk dat mensen destijds een vrijere geest hadden dan nu. Dat klopt in de zin dat er toen veel meer dingen konden. Er was wel overheidsbetutteling, maar een stuk minder dan nu. Ook waren er veel meer protestmarsen tegen overheidsmaatregelen. Dat heeft toch te maken met een vrije geest, denk ik.

  Er is een hoop veranderd in al die tijd. We mopperen nog wel, maar echte grote protestmarsen zijn er niet meer en de vrije geest (b)lijkt dus te zijn ingedamd. In dat geval heeft de overheidscampagne ongelovelijk veel succes gehad.

 12. WELKE DUBBELE AGENDA IS HIER AAN DE ORDE? Dat vraag ik me ook af, en denk inderdaad aan onderdrukking van ‘de vrijere geesten’.

 13. Is een verslaafde vrij?
  Vrij zegt u?
  Ik leer hier toch zoveel 🙂

 14. [13] 😉

  Om de 20-30 minuten naar peuken grijpen, omrijden om sigaretten te scoren, in de buiten-kou en regen staan om te paffen…..

  ‘De geheelonthouders hebben gelijk,
  maar alleen de drinkers weten waarom.’
  S.C.

 15. [8] "het moet mijn vrijheid niet beperken. D.w.z. dat ik geen overlast van rokende medemensen moet hebben. Er moet een keuze zijn voor mij om me eraan te onttrekken door bv rookvrije ruimtes."
  Als roker ben ik het geheel met je eens. De praktijk is echter nu dat de roker zich dient te onttrekken door een rookruimte te betreden. Op mijn werk, in het openbaar vervoer en in publieke ruimtes heb ik daar geen enkele moeite mee. Maar dat door de opgelegde bescherming van werknemers nu de hele horeca een rookverbod krijgt, gaat mij te ver. Let wel: een café of restaurant is geen publieke ruimte, maar een prive-onderneming waar de gastheer en/of gastvrouw de regels mag bepalen. Men had de horeca de gelegenheid moeten geven zelf te bepalen of men rookvrij of niet wilde zijn en werknemers kunnen wijzen op de mogelijkheid elders te werken als men niet passief wilde meeroken. Maar dit al te subtiele invulling geven aan vrij ondernemersschap en eigen verantwoordelijkheid, gaat de overheid kennelijk te ver. De overheid behandelt ons als kinderen die tegen zichzelf beschermd dienen te worden. En kregen we van deze betuttelende ouders nou nog wat zakgeld, maar nee, wij als kinderen moeten onze ouders nog onderhouden ook!

  PS: De VS zijn ons voorland. Daar mag men in enkele staten al niet meer roken op het strand en zijn woningverhuurders overgegaan op een rookverbod voor de huurder. Ook mensen met een eigen woning krijgen het hier en daar moeilijk. Als ze roken met het raam open, kunnen ze een boete krijgen, want de rook zou weleens het raam van de buren binnen kunnen gaan. Er staat ons nog heel wat te wachten.

 16. Als kleine toevoeging: Nu net gehoord op het nieuws dat als patiënten tegenwerken of niet doen wat de artsen eisen c.q. voorschrijven dat er dan zelfs een toegangsverbod tot de instelling kan worden afgegeven en in ieder geval wordt eenzijdig de behandeling gestopt. Vraagje: Geldt dat ook als je krititsche vragen hebt. Als je de heren en dames medici niet als halfgoden ziet maar als beroepsmensen die het ook weleens niet bij het goede eindje kunnen hebben? Het begint meer dan eng te worden in dit landje.

 17. Sorry Fred, je reactie te laat gelezen: Van harte onderschrijf ik je betoog!

 18. [18] O.
  Dus daarom.

  JC te paard, waarom zijn libertariers zo onwaarschijnlijk stom?
  De teloorgang van het onderwijs wordt wel erg pijnlijk zichtbaar op deze site.
  .
  .
  .
  .
  Nou ja, in deze draad. Sorry Hub 🙂

 19. [15]

  In de horeca vind ik het een moeilijk punt en om eerlijk te zijn ben ik niet vóór een rookverbod daar. Dit terwijl het voor mij een van redenen is dat ik nog maar sporadisch in een kroeg kom.
  Als je ’s morgens je kleren ruikt ga je over je nek!
  Maar roken is wel onlosmakelijk verbonden met het op stap gaan dus het moet kunnen. Je hebt ook de keuze of je wel of niet naar een kroeg gaat en die heb je niet als je naar je werk gaat.
  Naar mijn mening MOET er trouwens een markt liggen voor een rookvrije kroeg in grote steden zoals A’dam, R’dam,Den Haag of E’hoven.

 20. [19] Je fundamentele en krachtige argumentatie verraad inderdaad een groot inzicht en ondoorgrondelijke wijsheid. I rest my case.

 21. Van tijd tot tijd wordt opgemerkt dat er een samenzwering is tussen grote bedrijven en de overheid, in ieder geval een zeer innige band. Dus dat de overheid en de multinationals samen de burger buiten spel zetten. Ik merk bij deze voor de conspiracy denkers onder ons op dat de jarenlange aanvallen van de overheid tegen het roken deze samenzwering tussen multinationale tabaksondernemingen en de overheden niet echt aannemelijk maakt.

  Ik denk dat de overheid en het ambtenaren apparaat niet een centraal gestuurd rationeel instituut is. Het resulterende beleid richting burger is een compromis tussen soms tegenstrijdige belangen. Het motief de burger te beschermen (niet tegen de overheid maar tegen zich zelf), en daarmee de overheid zodoende extra legitimiteit te verschaffen voor overheidsingijpen in de prive sfeer is een zeer sterke factor gebleken. Zowel in de VS als in Europa. Het geeft de politici namelijk een menselijk vaderlijk gezicht en de ambtenaren macht, een combinatie die zeer effectief is gebleken en veel wetgeving heeft opgeleverd. Denk dat dat een van de verklarende factoren is van dit beleid. Ik geloof niet zo in dubbele agenda’s voor beleid dat decennia lang aan de gang is. En dat de overheid niet rationeel bezig is, is iets dat al voldoende is aangetoond. Dat is op zich geen argument voor een dubbele agenda.

 22. Ooit wel eens gehoord van de "Step stone" theorie?
  Eerst eens subtiel kijken in hoeverre je de burger zover krijgt dat ie met veel te ver doorgevoerde onzin meegaat en dan de volgende stap.
  In feitte zeg ik wat hier al eerder is genoemd, maar dat er sprake is van een agenda voor de langere termijn is mij zover wel duidelijk.
  Intussen kan de staat dan prettig gebruik maken van dit "Rookgordijn"om andere zaken te camoufleren welke wél echt gruwelijk zijn.
  Bijvoorbeeld de kwaliteit van de lucht is ronduit onvoldoende qua kwaliteit in de dichtbevolkte gebieden van Nederland.
  Daarbovenop komt de klap op de vuurpijl, de verneveling van een chemische cocktail door vliegtuigen. De z.g.n. chemtrails.
  Landen als Duitsland en België hebben inmiddels al toegegeven dat er gesproeid wordt vanuit vliegtuigen. Alleen de kliek in Den Haag ontkent catagorisch in alle toonaarden.
  De vergiftiging via voedingsmiddelen en vaccins is binnen dit verhaal een andere discussie maar daarmee niet minder heikel.

 23. Ooit wel eens gehoord van de "Step stone" theorie?
  Eerst eens subtiel kijken in hoeverre je de burger zover krijgt dat ie met veel te ver doorgevoerde onzin meegaat en dan de volgende stap.
  In feitte zeg ik wat hier al eerder is genoemd, maar dat er sprake is van een agenda voor de langere termijn is mij zover wel duidelijk.
  Intussen kan de staat dan prettig gebruik maken van dit "Rookgordijn"om andere zaken te camoufleren welke wél echt gruwelijk zijn.
  Bijvoorbeeld de kwaliteit van de lucht is ronduit onvoldoende qua kwaliteit in de dichtbevolkte gebieden van Nederland.
  Daarbovenop komt de klap op de vuurpijl, de verneveling van een chemische cocktail door vliegtuigen. De z.g.n. chemtrails.
  Landen als Duitsland en België hebben inmiddels al toegegeven dat er gesproeid wordt vanuit vliegtuigen. Alleen de kliek in Den Haag ontkent catagorisch in alle toonaarden.
  De vergiftiging via voedingsmiddelen en vaccins is binnen dit verhaal een andere discussie maar daarmee niet minder heikel.
  Daarmee meet de overheid zich een vals gezondheidsimago aan.

 24. Een beslist te overdenken theorie vond
  ik bij Joe Vialls.
  "smoking,no cancer".
  Hij stelt dat de Amerikanen vele kernproeven hebben gehouden in de open lucht. Hierbij zijn miljarden radioactieve deeltjes in de atmosfeer gekomen die zwaar kankerverwekkend zijn. Om wettelijke claims tegen te gaan moest er een ‘vijand’ gevonden worden die we ook inademen. Dit werd het roken.
  http://www.vialls.com/trans

 25. [1]als je roker bent voel je je natuurlijk wel aangetast in je zogenaamde "vrijheid", wat dat betreft vind ik de teksten van Huub erg leuk. verder maakt het niet zo veel uit, de politiestaat komt er toch aan, DAT is wat we in de gaten moeten houden. en ik vind rokende mensen a-sociaal, als ze roken in de buurt van kinderen, oude mensen en openbare plekken.

 26. Een rookgordijn aanleggen,dat is wat men doet. Pas op, wanneer een overheid zo bezorgd is naar de burgers toe dan zit er wat achter, jouw gezondheid interesseert hen geen barst. Die overheid stinkt en walmt en weet ik wat meer dan alle rokers van de wereld bij elkaar.
  Wat er achter zit? Uittesten hoever men de brave burger manipuleren kan.

 27. Stel je eens voor , de wereld bevolking moet met 80% naar beneden, je strooit wat chemtrails om de griep steeds sterker te maken (langzaam valt niet op.) en dan kom je erachter dat het niet aanslaat bij rokers omdat de bacterie gedood wordt voordat het het lichaam in gaat. Wat zou jij dan doen ?
  Het is nergens op gebaseerd maar zodra ik het bord zag staan wist al dit is niet voor mij maar tegen mij.oftewel niet voor de rokers.

 28. Ik denk toch dat het smerige en lafhartige wapentuig, dat in oorlogen wordt gebruikt, aanzienlijk meer ziekte en dood veroorzaakt, dan de rook van sigaren, sigaretten en van pijprokers.

  En wat wordt er ondanks de veelheid van wat wij in supermarkten aan etenswaren kunnen kopen, niet allemaal voor rotzooi in ons voedsel gestopt. En ook in het drinkwater en dranken in flessen, daar zit van alles in wat er nietin hoort, dat niet klopt. Dat ons ziek kan maken.
  Alles wat light is en van zijn natuurlijkheid werd ontdaan, is grote rotzooi en het bevat echte ziekmakers, zoals o.a. kunstmatige zoetstof.

  En al die rommel die stopt men er in om de mensen tam, meegaand en passief te maken. Tegenwoordig pikken de meeste mensen maar alles. en zij komen nergens tegen in opstand.
  De Regering verplicht de mensen om een duur legitimatiebewijs aan te schaffen. Maar zij moeten het wel zelf betalen. Op allerlei manieren worden wij belazerd, bestolen en vergiftigd.
  Wij zouden de moed moeten hebben om allerhande regels die de regering invoert, radikaal naast ons neer te leggen.
  Maar de mensen begrijpen niet welke macht zij hebben wanneer zij eensgezind, belachelijke regels en wetten naast zich neer zouden leggen. de regeerders een proces zouden aanndoen, een strafklacht tegen hun zouden indienen of een opstand of revolutie te veroorzaken.
  En al zijn niet alle rokers vrije denkers,het is toch wel zo dat onze uitbuiters en onderdrukkers minder greep kunnen hebben op mensen die tegen de verdrukking in, gewoon blijven roken.
  Ik zelf ben nu al 75 jaar en ik heb ouderdomskwalen, waarvan, gek genoeg, mensen in mijn omgeving meer last van hebben, dan ik. Ik weg honderd kilo en rook elke dag zeker 15 sigaretten. En als ik in de kroeg zit dan komen er nog nog wel een stuk of tien bij.
  Maar ondanks kwalen, w.o. angina pectoris en kortademigheid, voel ik mij toch prima, zelfs gezond. Ik neem elke dag mijn acht medicijnen en ik kan nog heel wat werk met mijn handen verzetten. Een jaar geleden bouwde ik ondanks de hete zon een tuinmuur. En vandaag ben ik begonnen met reparatie aan mijn ooit zelfgegraven tuinvijver. Daar gaat tienduizend liter water in en in een kelder kun je door een grote ruit in die vijver kijken.
  Zonder een griepprik bleef ik tot noe van de griep gevrijwaard. Ik heb geen grieprik nodig. Want men heeft er misschien ook nog een doodsvirus igestopt. Ik mag dan oud zij, Ik benniet tam!

  Haras Mormolus.

 29. Erg vergezocht dit artikel. De overheid probeert het roken aan te pakken om het vertrouwen van mensen te winnen zodat die op hun beurt de overheid volgen en gehoorzamen? Wat een fascisten! Hoe durven ze!

  Sylvia Videler is weer zo’n paranoide vrijspreker waarvan er dertien in een dozijn gaan.

Comments are closed.