Jens-Peter toont duidelijk de zwendel van de politici met de Hernoemde EU Grondwet aan, en niemand ziet kans hem tegen te spreken.

En ondertussen gaat de zwendel door en niemand verhindert het einde van de Nederlandse soevereiniteit.

Hier de recente speech van Jens-Peter Bonde over Verdrag van Lissabon in het Europese Parlement (20 februari 2008)

Geachte Voorzitter,

Mijn aanbod blijft staan om een zeer goede fles wijn aan te bieden aan wie dan ook die mij een voorbeeld kan geven van een wet die wel met de verworpen grondwet en niet met het Verdrag van Lissabon kan worden goedgekeurd.

Volgens mij zijn de wettelijke verplichtingen van beide versies identiek.

De verschillen schuilen louter en alleen in de presentatie.

Sarkozy’s ‘mini-verdrag’ telt nu ongeveer 3.000 pagina’s in plaats van de 560 pagina’s van de verworpen grondwet.

De meerderheid heeft het recht om het verdrag te onderschrijven. Maar u heeft niet het recht om een normaal parlementair onderzoek naar het Verdrag van Lissabon te weigeren.

Ik heb meer dan 700 serieuze vragen gesteld over de interpretatie van de verschillende artikelen. U heeft de antwoorden niet.

U kunt niet verklaren waarom er in de Deense vertaling is vergeten melding te maken van het nieuwe aanvullend burgerschap of de afschaffing van het recht voor nationale overheden om hun eigen commissarissen te benoemen.

De meesten van u hebben de inhoud van het Verdrag niet gelezen, en kunnen dat ook niet, want u heeft nog steeds niet de volledige inhoud uit de discussies met IGC (Council of an Intergovernmental Conference) ontvangen.

U keurt geheimhouding goed in plaats van transparantie.

U keurt een vermindering van parlementaire democratie goed in plaats van aan te dringen op het recht van dit parlement om onze kiezers te vertegenwoordigen, namens onze kiezers belangrijke vragen te beantwoorden en politieke uitvoerders te ondervragen namens de bijna 500 miljoen burgers die wij vertegenwoordigen.

Dank u mijnheer de Voorzitter
(Met dank voor de vertaling door Ivo)
——————————————————————–
Jens Peter Bonde (1948) is sinds 1979 Deens lid van het Europarlement, waar hij deel uitmaakt van de eurosceptische groep ‘Onafhankelijkheid en Democratie’. Hij schreef talloze boeken en is de initiatiefnemer van de EUReferendum- campagne, waarmee naar referenda in zoveel mogelijk EU-landen wordt gestreefd.
ZIE: www.x09.eu
Zie ook: www.vrijspreker.nl/vs/item/…
En: www.vrijspreker.nl/vs/item/…

3 REACTIES

  1. [1] Dank je Jan B.
    Angstwekkend reeel stuk dat iedereen zou moeten kennen.
    Kun/wil jij er niet een Nederlands verhaal/uittreksel over maken zodat we dat op de voorpagina van de Vrijspreker kunnen plaatsen?
    Stuur het dan rechtstreeks naar hub@vrijspreker.nl

  2. [2] Ook duidelijk is het toepassen van de "Salami-taktiek":
    Steeds een zo dun schijfje van de (vrijheids)worst afsnijden, dat de protesten gering blijven. Tot men op een bepaald moment merkt dat er geen Vrijheid(worst) meer over is.

Comments are closed.