Als het ‘OM’ in de fout gaat “kunnen ze er van leren”.

Ingezonden door Sylvia Videler


Neen, er is geen verschil en klassenjustitie in dit door God, zo lijkt het althans, vergeten land.
Er bestaan in dit land gewoon twee klassen mensen. De boven- en de onderklasse of zoals u wilt de grote groep onderdanen en de kleine elite waartoe ook het gehele OM behoort met Harm Brouwer aan kop, in deze een waardig opvolger van de evenzo van elk menselijk gevoel gespeende Jonkheer Mr. Johan de Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Wat hebben deze mensen toch? Wat onderscheidt van het gewone volk?

Ik zal het u proberen uit te leggen.

In hun eigen visie zijn zij boven alles verheven waar u en ik terdege rekening mee te houden hebben.
Én zij missen enkele vaardigheden die u en ik in min of meerdere mate kennelijk wél beheersen.
Wij, de onderdanen, kunnen en moeten soms ook zo af toe onze excuses aanbieden als we iets fouts gedaan hebben. Wij moeten zo nu en dan ‘sorry’ of ‘neemt u mij niet kwalijk’ zeggen. Gewoon omdat we mens zijn, en mensen maken fouten. Wij zijn niet perfect en moeten dat dan ook af en toe, toe kunnen geven!
Dat maakt ons ook menselijk en aanvaardbaar.

Maar dit geldt dus niet voor mensen als de super-procureur-generaal van het OM ; Harm Brouwer. We hebben hem allemaal kunnen zien op het journaal van 19 maart toen hij weer en opnieuw eens geconfronteerd werd met een KAPITALE fout van zijn OM.

Weer en wederom bleek, ditmaal een vrouw, Ina Post, verkeerd beoordeeld te zijn door de weledelachtbare heren en de o zo ‘oprechte en naar waarheid zoekende’ officieren en hoofdofficieren; die aan de hand van een klungelige rechercherapportage, waar alleen scoringsdrift en prestatiedrift aan ten grondslag lagen, een mens naar de verdommenis hebben geholpen.

Een vrouw, onschuldig, jaren lang opgesloten in een dodelijk ritme tussen vaak echte misdadigers, verstoken van elke levensvreugde. Gescheiden van geliefden, partner en/of kinderen. Jaren en jaren lang, 365 dagen per jaar, dagen van 24 uur eentonig en gedwee alle bevelen moeten opvolgen van mensen die er hun beroep van gemaakt hebben anderen te willen drillen. ( Enkele goede uitzonderingen daargelaten)
En wat zegt dan de grote baas van het Openbaar Ministerie? “We kunnen er van leren”.
Geen woord van spijt, geen woord van excuus, geen woord van berouw!
Spreekt hier nog een mens? Of is het een staatsautomaat die in principe leeft met het gegeven van: “Bevel is Bevel”. ’t Klinkt toch beter in het Duits nietwaar?

Het is nu al de zoveelste fout, wat zeg ik? Fout! Het is een verschrikkelijke, onnoemlijke miskleun, een blamage in het kwadraat, een voorbeeld van onkunde, en van vakonbekwaamheid, alsmede blindheid en scoringsdrift, en soms boze opzet.

Zoiets wordt in dit land afgedaan met de dooddoener: “We kunnen ervan leren”. Zelfs nog niet : “We zullen ervan leren”. Nee, dát is zelfs nog teveel.

Officieren én rechters (raadsheren) die zó in de fout gaan, zouden eigenlijk voor het leven geschorst moeten worden. Want is het niet zo dat bij elke zweem van twijfel het voordeel naar de verdachte moet uitgaan?
Om iemand te mogen en kunnen veroordelen moet het gepleegde misdrijf toch ONOMSTOTELIJK bewezen kunnen worden zonder enige twijfel. Zonder het geringste spoortje van twijfel.
Het OM in Nederland schiet schromelijk tekort. Het OM weet ook wel dat de politie, het opsporingsapparaat in wezen een lachertje is. Ze lossen amper een kwart van alle gemelde misdrijven op en dan nog blijft de vraag: ‘hoe hebben ze iets opgelost?’en dát terwijl de ons omringende landen vaak boven de 50% scoren!

Officieren en rechters van welke orde dan ook dienen zich eens te realiseren welke verantwoordelijkheid zij hebben. Maar helaas, de enkele goede niet te na gesproken, want die zijn er ook, die oprecht een eerlijk hun werk willen doen. Doch hier heb ik het over het OM als bovenlaag, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Ja, droegen ze die maar. Het is niets meer dan in naam dat ze die dragen.

Daarom pleit ik om de hele OM-top te saneren, geef ze desnoods een baantje bij de gemeentelijke reiniging, maar dan niet te samen bij die mensen die eerlijk en hardwerkend ons huisvuil ophalen, maar ergens te samen aan een of ander soorteer apparaat of zoiets, liefst zo handmatig mogelijk en laat eenieder die opteert voor rechter, hoe wrang ook, eerst eens drie maanden detentie ondergaan, net zoals elke misdadiger, zonder onderscheid. En anoniem. Dan, ja dan zullen de edelachtbaren en de hoogedelachtbaren wel eens twee keer nadenken bij wat zij doen, en hoe zij omgaan met de dossiers die zij soms amper kennen alvorens ze aan een zaak beginnen en recht spreken, dit getuige de uitspraken van ex-Raadsheer Mr. Dr.W.Wedzinga, tot voor kort verbonden aan het gerechtshof te Leeuwarden.

Maar nu na Ina Post, de lijst is helaas nog lang niet compleet. Vraag dat maar aan Mr. Knoops de raadsheer van Ernst Louwes, of aan Mr. C.Korvinus de raadsheer van Robert Hörchner die nu nog vast zit in n.b. Polen en waar ons aller kwasi-speurneus Peter R. de Vries zo zijn best voor gedaan heeft om het OM te plezieren door een wel hele oude en volkomen onbelangrijke koe uit de sloot te halen. Om zodoende de meerderheid van de bevolking op ’t verkeerde been te zetten. Hadden we ’t zojuist niet over scoren? Dat kun je in meerdere opzichten doen, hé Peter R.!

ALS WE EEN LAND MOETEN BEOORDELEN AAN ZIJN JUSTITIE EN RECHTSPRAAK, DAN IS NEDERLAND HELAAS EEN ONTWIKKELINGSLAND MET EEN PAAR ONMENSELIJKE BOBO’S AAN DE MACHT.
——————————————————
Silvia Videler. 19 maart 2008

4 REACTIES

 1. Rechtspraak was ooit voorbehouden aan de stamoudste een zwakke afspiegeling van dat is de tegenwoordige burgemeester.
  Die niet de oudste ,wijste ,maar een aangewezen,door buitenstaanders persoon is .
  En veel plaatselijke macht ,maar geen noodzakelijk hoeveelheid verstand bezit .
  Wat vreemd is ,baas van de politie en brandweer ,maar geen rechtspraak indien de samenleving dit vraagt.
  Hij ,de burgemeester is de baas ,maar is niemand verantwoording verschuldigd..
  De ambtenaren wereld is meester in het bedenken van methodes die de verantwoording
  van handelen liggen bij anderen als zij zelf.
  Deze idiote situatie is duidelijk te zien bij het OM.
  Dat ministerie word geleid door mensen die duidelijk een inferioriteit complex hebben .
  Een complex dat gevoed word door het gemis aan de juiste hoeveelheid beschikbaar intelligent denkende mensen.
  Als het management van welk bedrijf ook aan zelf vervullende profetie gaat doen in het aannemen van personeel dan krijg je een situatie zoals die nu bestaat bij het OM.
  Dan is er nooit iemand die het beter ziet als de directie ,alleen maar ja knikkers,wat in een elkaar beconcurrerend environment funest zou zijn,maar niet in dit monopolistische OM.
  Een lange lijst waar Erik O en als laatste pedo dromen, er uit springen.
  Bij de eerste was het een totaal overbodige rechtspraak ,bij de laatste rechtspraak van mensen die fantasie strafbaar stelden.
  Dit gebeurt zonder protest van universiteiten en andere leer instellingen ,geen woord van professors ,niets, geen geluid ,zero.
  Dat betekend een ding ,en dat verbaast mij niet als ik minister baas Plaskerk bezig ziet ,en in het verleden ook zijn linkse voorgangers ,dat daar ook volop gedaan werd en word aan geen natuurlijke selectie ,maar zelf profetie gedrag.
  Wat net als bij het geloof de echte intellectueel en gedrag er uit filtreert, wat funest is voor een normaal functioneren.
  Het is ,even er buiten ,ook duidelijk zichtbaar in de financiële wereld waar dit gedrag al langere tijd aan de gang is en was,en ook daar tot endconclusies komen om maar beter de tent dicht te maken.
  Lachwekkend was die Franse bank ,waar de jongste bediende [letterlijk] de schuld kreeg.
  Bij het OM is het nog erger ,ook door de reden teveel vrouwen aan de top .
  Dat is een recept voor disaster.
  .

 2. Nou deze ziekte heeft zich stevig verankerd in het complete overheidsapparaat!! De allergrootste fuck-ups worden in het uiterste geval afgedaan met "het verdient niet de schoonheidsprijs". De arrogantie is onvoorstelbaar, eigenlijk zou zelfs god nog verantwoording aan ze af moeten leggen. Het college van procureurs generaal zijn de meest arrogante, brutale en asociale lui van Nederland, die bepalen wel even waar wij aan moeten voldoen en voor welke "gedragingen" wij vervolgd mogen worden. Voor hunzelf gaat dat uiteraard niet op.
  Dit zijn de lui die NL grondig verpesten en zowat onleefbaar maken. Het begrip "vrijheid" is hierdoor zo langzamerhand een complete farce in NL. Vrijheid om je letterlijk aan de abnormaal vele en strenge regeltjes te onderwerpen die met ZERO TOLERANCE worden gehandhaafd, dat is vrijheid in NL anno 2008!!
  De term "bananenrepubliek" doet deze politiestaat nog tekort.

 3. Ook mijn leven is verwoest, en dat van mijn kinderen mede daardoor beschadigd. Vele vaders worden systematisch gemold en zijn bij voorbaat staatsgevaarlijk !!!

Comments are closed.