((Tekst geschreven ongeveer 1 uur voor publicatie van de film!)
Het is verbazingwekkend uit de krant te vernemen dat vanuit de kerken kanselboodschappen worden voorgelezen over de film van Wilders die nog niemand gezien heeft.

De staat ging de kerken al voor toen Jan Peter Balkenende zo paniekerig werd van het nieuws dat Wilders een film ging maken, dat hij de hele diplomatieke dienst ging inschakelen om de hele wereld ongerust te maken.Ministers en hun vazallen proberen wegen te vinden om het verschijnen van de film te verbieden, maar zij hebben de juridische procedure, die dit mogelijk moet maken, nog niet ontdekt.

Ook de EU heeft die verbodsweg nog niet gevonden. Het is me niet bekend of ook de Verenigde Naties zich er al mee hebben bemoeid.
De omroepen durven of mogen de film niet vertonen en ook Internet Service providers slaan op de vlucht.

Kerkelijke organisaties vergaderen drie keer per week gezamenlijk zoals “Contactorgaan Moslims en Overheid”, “Contact Groep Islam”, “Protestantse Kerk in Nederland”, en de “Raad van Kerken in Nederland” en geven gezamenlijke verklaringen uit en houden kerkdiensten met kanselboodschappen.
Die verklaring sturen ze ook nog de hele wereld rond.

Het is ongekend dat door een niet vertoonde, misschien niet bestaande, film zoveel belangstelling, angst, paniek, hypocrisie, publiciteit en verwachting gewekt is.
Als Wilders daar geen Oscar mee verdient, dan zou ik niet weten waarmee dan wel.
—————————————–
NASCHRIFT:
Uit een aantal reacties die we hebben kunnen zien, het volgende commentaar:
—De film wekt op een aantal plaatsen de indruk dat Wilders zich in bochten heeft moeten wringen om binnen de juridische formele wet te blijven.
—Veel reacties zeggen dat de film “meevalt”. maar wekken de indruk dat het een terugkrabbelen is van de poeha die ze eerst gemaakt hebben. Zo werd bvb de beloofde onmiddellijke reactie van Balkenende in eerste instantie uitgesteld!
—En daarna kwam Jan Peter met een slap verhaal.
—Het is nog echt niet te overzien hoe deze film nu, na al die voorbereidende poeha, door bepaalde groepen gebruikt gaat worden voor hun eigen belangen.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

10 REACTIES

 1. Hun eigen verwachtingspatroon voldoet niet aan de film. Het is toch gewelding hoe de wereld is gemobiliseerd op basis van gebakken lucht?
  Toch wel sociaal van balki om te overwegen een rondreis door islamitische landen te maken om uit te leggen hoe onze democratie in elkaar steekt. Dat weten ze daar blijkbaar niet. En dat is dan "onze" MP. Om te huilen gewoon.

  Waar was ie eigenlijktoen toen in indonesie de ene religieuze bevolkingsgroep in de pan werd gehakt door de andere. Dan hoor je m niet.
  Zo zie je maar hoe huichelachtig den haag is. Ook nu weer iedereen angst aanjagen en als er niets aan de hand blijkt een ander de schuld geven.
  Een echte kerel die Balk.

 2. Zoals een journaliste van de Belgische Standaard al vertelde: het is een meesterlijke zet van Wilders om deze film aan te kondigen en dan te maken van materiaal die al bestond en werd uitgezonden door de media. We worden geregeerd door nietsnutten en angsthazen die het alleen waard zijn om diep geminacht te worden door hun volk en bij de volgende verkiezingen definiteif met hun af te rekenen. Die ‘christelijke’ slaafjes van de islam incluis en daar bedoel ik natuurlijk het CDA en de Christen Unie mee.

 3. Het inquisitieorgaan van de Belgische overheid, het CGKR ofte Centrum Voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding noemt zulke collage een "amalgaam".

  Een amalgaam maken mag niet volgens hen, daar hebben ze al mensen voor vervolgd.

 4. Wat een wereld stunt van Geert Wilders om zich in de wereldpublicteit maandenlang zijn aandacht te krijgen.

  Als hij nu gewoon in het gareel loopt achter huilebalk ende rest.

  Nee, meneer gaat lekker stof geven tot debat! Ik heb al bijna alle angstzweet broeken met elkaar zien debatteren over hoe Geert het politieke klimaat vervuilt, maar ik heb er nog niet 1 gehoord over hoe de Islam nu eens positief in het nieuws kan komen.

  Oja, hier mag het Islam geloof tenminste nog besproken worden.
  In veel Islamitische landen zijn andere geloven verboden of worden ze vervolgt/vermoord

 5. Ps, dat vergat ik nog:

  Voor mij mag Geert Wilders, de oscar voor beste promotie in ontvangst nemen.

  Dit doet geen enkel reclame breau hem na.

 6. De film heeft al aangetoond geen enkel effect te hebben gesorteerd.

  Men wimpelt de beelden weg als "al bekend" zonder het te hebben over wat de beelden tonen.

  De stalen platen zitten nog steeds voor de kop.

  De ’toon’ is nog steeds het probleem.

  De moslims zijn nog steeds gekwetst.

  Wilders is nog steeds een ‘racist’, ‘extreem recht’… (enfin, ga maar door)

  De politieke elite probeert nog steeds zijn kwalijke rol te vergoeilijken.

  De enige vraag is, zal de doorsnee burger wat met de film opgeschoten zijn. Ik weet dat niet zo goed, maar ik heb daar mijn twijfels over.

 7. [7] Ja, goede analyse.
  Ik ben ook benieuwd of de burger er iets door leert.
  Het is ook typisch dat als er iets "bekend" is, dat het dan niet "slecht" zou zijn!
  Door vaak te zeggen dat het oud nieuws is, probeert men de film zo snel mogelijk naar de achtergrond te laten verdwijnen.

 8. [9]

  Hoe de vork echt in de steel zet is vooral van voor en achter te merken aan de politieke elite.

  Zo heeft het kabinet eerst hysterisch lopen doen om een film die men niet had gezien.

  Nu vindt Guusje Ter Horst dat we trots kunnen zijn op moslims omdat ze zo rustig hebben gereageerd.

  Blijkbaar hebben de bewindslieden heeeeel weinig vertrouwen in de karakters van moslims. Vraag je je des te meer af hoe smerig de ’tolerantie’ en de immigratiepolitiek is door deze lieden, als ze zelf zo duidelijk laten blijken het ergste van moslims te vrezen.

  Want waarom is normaal gedrag van moslims iets om trots op te zijn?
  Alsof moslims kinderen zijn die braaf hun bordje hebben leeggegeten.

  Echter hebben we het hier niet over braaf bordjes leeg eten, maar angst dat er rellen en mogelijk geweld zouden uitbreken.

  Hoe meer de politieke elite hun mond open doen, hoe duidelijk het wordt met welke types we hier te maken hebben.

  Nederland wordt gewoon door de politieke elite onder onze kont vandaan uitgeleverd aan een ieder die het opeist.

Comments are closed.