Het Murray Rothbard Instituut nodigt u vriendelijk uit op een academische zitting op
zaterdag 12 april,

naar aanleiding van de heruitgave van

“het Fundamenteel Rechtsbeginsel” van dr. Frank van Dun.


Dit baanbrekende werk is het antwoord van Frank van Dun op de vraag ‘Wat is Recht?’. Hij kiest voor een grondige filosofische benadering van een bij uitstek praktisch domein – het recht.


RED: Een bijzonder aan te bevelen boek, en bijeenkomst

Het resultaat is een bijzonder boeiende verhandeling waarbij hij ‘het fundamenteel rechtsbeginsel’ stap voor stap opbouwt van vertrouwd klinkende filosofische funderingen, en uitwerkt naar de verstrekkende morele, sociale en politieke implicaties. Daarmee levert dit boek niet alleen een zeer waardevolle bijdrage aan de filosofie en de rechtstheorie, maar werpt het ook een nieuw licht op zowat elke denkbare actuele kwestie.

Download een uittreksel uit Het Fundamenteel Rechtsbeginsel

Programma
Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
13u45 inschrijven
14u korte inleiding en beschouwing door de voorzitter van het Rothbard Instituut over het waarom van deze nieuwe uitgave
14u10 Prof. dr. Frank van Dun over de centrale these van “het Fundamenteel Rechtsbeginsel”, gevolgd door een commentaar op die these door Prof. dr. Boudewijn Bouckaert
15u10 Wederwoord van de sprekers en vragen uit het publiek

15u30 Pauze met receptie

16u Commentaar door Prof. dr. Luc Wintgens, met een antwoord van Frank van Dun aan Boudewijn Bouckaert en Luc Wintgens.
17u Wederwoord van de sprekers en vragen uit het publiek
17u30 afsluiting

Praktisch en inschrijven
“Ofwel erkennen de rechtsfilosofen ieders recht over zichzelf te beschikken en over niemand anders, en dan zijn zij tevens filosofen van de vrede, de vriendschap en de vrijheid; ofwel erkennen zij het recht van de enen over de anderen te beschikken, en dan zijn ze de filosofen van de oorlog, de haat en de slavernij-er is geen middenweg.”
De zitting vindt plaats in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen, Grote Markt 40 Antwerpen (kaartje). Gelieve vooraf in te schrijven op contact@rothbard.beThis e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it , het inschrijvingsgeld bedraagt 17 euro, 7 euro voor studenten, gratis voor leden van het Rothbard Instituut.

U kan online betalen (Paypal of Visa): of
of overschrijven op rek. nr. 651-1403897-22 van Murray Rothbard Instituut vzw, Karel Oomsstraat 57, 2018 Antwerpen (BIC: KEYTBEB1 en IBAN: BE06 6511 4038 9722)

Deze activiteit staat ook op Facebook.
We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen.
——————————
www.rothbard.be