In veel opzichten is het socialisme ook nu nog een beproeving die vrijheidlievende mensen moeten ondergaan, alle dagen van het jaar. Vergeet niet dat elke sociaal-democraat of “liberal” – oftewel het gehele politiek spectrum in Nederland, Europa en zelfs de VS – slechts een gematigde versie doch behorende tot dezelfde categorie als Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, Hitler, FDR. Op Vrijspreker maken we geen onderscheid tussen achterlijke en zwakzinnige ideologieën; daarom hierbij A Tribute to Communism.
Waarschuwing: deze film bevat schokkende beelden.

16 REACTIES

 1. Het einde van het filmpje is diep treffend:
  Miljoenen doden als gevolg van één slecht idee.

  Daarom is het de moeite waard om na te denken over een opmerking van Ayn Rand:
  "Ideas have consequences".
  Ja ideeen hebben gevolgen.
  Het idee van het libertarisme, van de persoonlijke vrijheid, kan in de wereld enorme consequenties hebben.
  Uiterst positieve naar mijn mening.

 2. Leuke waarschuwing, die oude filmpjes over hongersnoden veroorzaakt door een ideologie. Cynische is dat de CO2 klimaat hype eenzelfde massavernietigings potentieel heeft. Als biobrandstoffen massaal doorgang vinden zullen velen in de derde wereld niet genoeg geld hebben om landbouwproducten te kopen en langzaam sterven, dan wel ondervoed raken en een grotere kans lopen op dodelijke infectie ziekten. Welke de omvang van epidemieën kunnen aannemen waardoor landen gedestabiliseerd raken, etcetera.

  Dan is niet het communisme de schuldige maar zijn het politici als JP, Wouter Bos en onze Rouwvoet die verantwoording dragen. Zo moeilijk moet het niet zijn om in te zien dat door een zeer sterke stijging van de vraag naar landbouwproducten ten gevolge van de ingestelde biobrandstof normen van de EU voldoende voedsel een onbereikbaar ideaal wordt voor een groot deel van de wereldbevolking. Simpelweg omdat het te duur is. De economische waarde van velen in de derde wereld zal beneden de prijs dalen die nodig is om hun leven door voedselinkopen instand te houden. Deze personen zullen dus afsterven. Niet door een harde libertarische maatschappij maar door niet libertarisch ingrijpen in de wereldeconomie door mensen die juist van mening zijn dat vrije libertarische regeringen een te kille onmenselijke maatschappij zullen scheppen.

 3. [3] Is JP en co. / EU nu ook verantwoordelijk voor de voedselvoorziening in Afrika?

 4. [4] Nee, maar wel voor het gebrek er aan. Als we nu even aannemen dat bestuurders verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur in een land, en alles wat daar aan meuk bijhoort dan is Balkenende en co zeker verantwoordelijk voor het economisch protectionisme van NL op zichzelf en als deel van het EUSSR machtsblok.

  Biobrandstoffen zijn zonder subsidie niet eens viable. Overheden die kleine belangen dienen en debiele ideeën aanhangen maken het viable. Hendrik Jan wijst terecht op een politiek explosieve situatie.

 5. [5] ho ho.. Hebben die Afrikaanse landen geen bestuurders? Waarom moeten die lade zich conformeren aan ‘onze’ co2- / bio- illusie?

  Als die Afrikanen het humptiedumptie aanpakken (wat ze niet zullen doen) kunnen ze de relatieve economis he acterstand juist inlopen door bijv. de goedkoopste
  energiebron aan te wenden voor landbouw/irrigatie.

 6. [6] Hmmm… lade= landen.

  Ik ben maar even rechtop gaan zitten met mijn laptop i.p.v. liggen op de bank met een glas wijn in een hand.

 7. Biobrandstoffen zouden inderdaad eigenlijk geen probleem voor de voedselvoorziening moeten vormen. Zolang er genoeg landbouwgrond is (en dat is er!) zal een hogere vraag tot een hoger aanbod leiden.

  Maar ja, bovenstaande geld alleen in een goed werkende kapitalistische economie. Die hebben wij niet, en de derde wereld landen zeker niet.

  Dus tsja. Dat is een probleem.

 8. [4] Bep

  Volgens mij was de strekking van dit artikel dat veel van de ideologieën anders dan libertarisme juist schadelijk zijn voor de mensheid. Dat is waar ik ook probeer op te wijzen, en ik trek het lijntje door naar een mogelijke toekomst. Misplaatst idealisme vanuit de gedachte van het collectieve belang is vaak dodelijk. Dus de beslissingen van de EU en NL kunnen zeer negatief uitpakken voor personen in de derde wereld. Het onbedoelde neveneffect van een poging een in mijn ogen niet bestaand klimaat probleem op te lossen kan massaal sterven in de derde wereld zijn. Dat is de prijs die christelijken kennelijk bereid zijn te betalen.

 9. [9] Beste H.J.,

  Dat er bij libertarisme ook hongerdood voor zal komen twijfel ik niet aan.

  Jij maakt m.i. de fout het collectef ‘wereld’ boven het collectief EU te stellen.
  Waarom is het boeiend dat mensen in Afrika van de honger sterven?
  Waarom zouden ze daar dezelfde Ideologische insteek hebben als wij en niet veel makkelijker met leven en dood omgaan? (Goeie oogst, kindje derbij. Slechte oogst, een kindje dood van de honger…)

  Misschien ‘hard’ in onze ogen maar het kan een prima overlevingsstrategie blijken en uiteindelijk succesvoller dan anderen.

  Of staat er ergens geschreven hoeveel mensen er op aarde moeten wonen of dat alles / iedereen recht heeft op precies 82,3 jaar leven?

 10. beste Bep

  <<Waarom is het boeiend dat mensen in Afrika van de honger sterven? >>

  Ik haal dit juist aan om het cynisme van JP en consorten aan te tonen. Zij beroepen zich op hogere waarden. En stellen dat die normen het beste geborgd zijn door hun beleid. En ze demoniseren soms anderen die dit beleid ter discussie stellen. Echter ze weigeren de gevolgen van hun eigen beleid onder ogen te zien. Gelijk dictators uit het verleden miljoenen de hongerdood ingejaagd hebben is het niet ondenkbeeldig dat de uitwerking van besluiten van onder andere JP en de EU een volgend groot sterven inluidt. Opnieuw in de naam van een ideologie. Nu gebeurt het sterven gelukkig in de derde wereld. Maar dat gekozen Europese politici met droge ogen beslissingen nemen in naam van hogere normen en waarden die miljoenen kan doen verhongeren vind ik toch vermeldenswaardig.

  Het gaat mij niet om een afweging tussen collectief A versus collectief B. Ben ook een beetje huiverig met de term collectief belang. Het gaat me om het gevaar van misplaatst idealisme. De gevolgen van klimaat geloof versus logisch nadenken.

 11. [11] Maar, als juist door het beroepen op die cynische hogere waarden blijkt dat wij succesvoller zijn in het overleven dan b.v. de Afrikanen, is dat m.i. weer een argument om hypocriet te doen en die waarden te blijven aanroepen.

  Een JP en co zijn immers gekozen om de belangen van het Ned. volk een beetje veilig te stellen, niet die van de Afrikanen. Maar om juist onze superieuriteit te behouden moet je een beetje teruggeven. c.q. op de foto met mensen die ‘goed’ doen. (Als ze maar niet ’te’ goed doen;-)

 12. Bep

  <<Maar, als JUIST door het beroepen op die cynische hogere waarden blijkt dat wij succesvoller zijn>>

  Ik denk dat we het woordje JUIST door ONDANKS moeten vervangen. Je beroepen op die hogere waarden en daardoor de vrijheid inperken gaat tegen het libertarisme in. En dat is ook wat het filmpje probeert aan te tonen. Ik ben van mening dat dat inperken niet werkt, sterker, deze cynische ideologieen kunnen een inleiding zijn tot een massamoord. Iets dat klaarblijkelijk wel in een christen democratische setting verantwoord kan worden maar waar het libertarisme toch, in ieder geval in theorie, voor terugschrikt.

 13. [6] [7] @ je ho ho: dat is dus geen argument, vind ik. Zo van, wij zijn achterlijk, ja maar hunnie ook! Dat doet niets af aan het feit dat "wij" achterlijk zijn met het Nederlands en EU protectionisme en direct verantwoordelijk, om niet te zeggen schuldig aan het voedseltekort aldaar.

 14. [10] "Dat er bij libertarisme ook hongerdood voor zal komen twijfel ik niet aan."

  Ik wel, ik twijfel er ten zeerste aan. Voedsel is nog het makkelijkste. Daarom is het zo triest dat het Westen de Derde Wereld voedsel moet sturen, alsof ze dat zelf niet kunnen!? Nee, niet als ze in dat fijne Westen elke koe met duizenden euro’s per jaar subsidiëren en het aanbodoverschot als gevolg daarvan bij je komen dumpen. Blijf je lekker afhankelijk van.

 15. [6] In Zimbabwe is toch geen hongersnood door CO2 dwaallcihten. Goede ouderwetse dwang en geweld zorgen daarvoor.

Comments are closed.