Het is duidelijk dat er in China door de overheid mensenrechten worden geschonden. De persoonlijke vrijheid voor bvb Tibetanen is heel ver te zoeken.

Is het dan goed dat Nederlandse sporters met behulp van belastinggeld daar dan toch deelnemen aan de door die Chinese overheid georganiseerde Olympische Spelen?

Twee puntjes voorop.
In de huidige situatie waarin dit feest al jarenlang aan de sporters is beloofd, en waarin die sporters er heel hard aan hebben gewerkt, is het natuurlijk heel zuur om dan nu te zeggen dat ze niet mogen gaan of dat de financiering gestopt wordt.
Dat neemt niet weg dat er helemaal geen belastinggeld besteed hoort te worden aan de sport van sommige mensen ten koste van anderen die met hun geld iets anders hadden willen doen.

Los daarvan is hier echter de vraag of het argument juist is dat door de overheid vaak gebruikt wordt als excuus om alles gewoon door te laten gaan: “Wij mogen onze goede verhoudingen met de Chinese overheid niet in gevaar brengen!”. Zelfs al zijn het moordenaars en onderdrukkers.

Het is niet eenvoudig om deze verschillende facetten tegen elkaar af te wegen. Maar zeker is dat de vrees iets te doen dat die mensen onwelgevallig is, hen zal versterken om door te gaan met hun onmenselijke acties.
Dat dit bij een groeiende wereldmacht als China nog erger kwalijke gevolgen kan hebben, kan iedereen uit de geschiedenis leren.
Spijt over een onprincipiële pragmatische houding heeft dan geen zin meer.

31 REACTIES

  1. Laat de atleten zelf bepalen wat ze beslissen te doen.

    VRIJE KEUS!!!!!

Comments are closed.