Europarlementslid Paul van Buitenen heeft opnieuw delen van een geheim onderzoeksrapport op zijn website gezet. Het is de tweede keer dat hij geheimhoudingsregels van het parlement schendt. Van Buitenen riskeert hiermee een waarschuwing of een boete.
Het rapport, dat eerder al uitlekte, beschrijft de rammelende regels voor de betaling van assistenten.
Zo krijgt een parlementslid geldt voor twee assistenten die nergens zijn te vinden. Een ander had een familielid in dienst genomen voor zo’n 15.000 euro per maand, te betalen door het parlement.

De betaling van sociale zekerheid voor assistenten is ook een rommeltje. Voor veel assistenten is amper bewijs te vinden voor betaling van bijvoorbeeld WW of ziektewet.
Een woordvoerder van het parlement stelt in een reactie dat fraude niet bewezen is. Ingewikkelde regels zouden een voorname oorzaak zijn.
Tot zover de media.
Het is altijd vreemd (denk aan de zaak Herfkens) dat politici of hun woordvoerders op het uitlekken van geheime onderzoeksrapporten de ingewikkelde regels als voornaamste oorzaak van “vermeende” frauduleuze handelingen aangeven.
Wie maakt deze regels toch? Ze zouden verboden moeten worden!
Nog opvallender is echter, dat ondanks dat “ons” is voorgehouden dat de EU een open en democratische instelling zou zijn, er altijd sprake is van geheime rapporten, geheime diensten, geheime potjes waaruit geheime operaties betaald worden, besloten geheime vergaderingen enzovoort.
Maar ja dat is van overheidswege. Voor de overheid geld waarschijnlijk openheid van zaken alleen voor de privé persoon. Want de overheid wil immers alles weten wat een privé persoon doet, heeft gedaan, gaat doen, en bovenal wat hij/zij bezit. Immers daar hangt de hoogte van hun geheime potjes, die zij via de belastingheffing creëren, vanaf.
Maar volgens diezelfde politici is “het bankgeheim” niet meer van deze tijd.
Als het ene geheim niet van deze tijd is, waarom dan wel het andere geheim?
Geldt dit alleen voor het individu en niet voor een groep individuen (de overheid)?
Het antwoord is simpel. Als het bankgeheim blijft bestaan in de landen waar het nog toegestaan is, dan lopen de overheden in diverse landen waar het niet langer is toegestaan een bron van inkomsten mis om hun frauduleuze handelingen te financieren.
En hoeveel geheime afspraken heeft het kartel, EU genaamd, gemaakt?
Is de zogenaamde “Bosbelasting”, de belasting die Wouter Bos de “rijke” AOW-ers, dat is iedereen die een extra pensioen van 18.000 of meer euro per jaar ontvangt, onderdeel van een geheime afspraak?
Want voor 65 plussers geldt ook een progressieve belastingschijf. Alleen de twee eerste schijven zijn lager dan voor mensen onder de 65, maar dat heeft met de AOW premie te maken.
Dus in principe is er geen enkele noodzaak om hier plotseling verandering in aan te brengen.
Integendeel, want als Bos gelijk heeft dat er meer rijkere AOW-ers in 2011 zullen zijn ten opzichte van nu, dan zullen ook vanwege de progressiviteit van de belastingen de belastinginkomsten van deze groep aanmerkelijk hoger zijn.
Is er misschien een andere reden?
Het is algemeen bekend dat landen als bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Italië die alleen een staatspensioen kennen door de vergrijzing in grote financiële problemen zullen komen.
Een land als Nederland die naast het staatspensioen ook nog de mogelijkheid kent om een “vrijwillig” pensioen af te sluiten, zal hierdoor minder financiële risico’s lopen. (Althans voor de overheid.)
Is de extra belasting die de “rijke” AOW-ers opgelegd gaan krijgen nodig om de gaten in de pensioenvoorziening in de andere Europese landen te vullen?
Niemand hoeft dit te merken, want er is altijd wel eens smoes te bedenken om de “Nederlandse” bijdrage aan de EU te verhogen.
Maar dat zal altijd wel een geheim blijven.

5 REACTIES

 1. **Is de extra belasting die de "rijke" AOW-ers opgelegd gaan krijgen nodig om de gaten in de pensioenvoorziening in de andere Europese landen te vullen?**

  Reken maar van yes!!!
  Ik heb vanaf het begin van de EUSSR geroepen dat onze opgebouwde pensioenen via een achterdeur als melkkoe gaan dienen voor de landen die geen moer hebben geregeld.

  Ach de oude socalistische gedachte van de "sterkeren" die opkomen voor de "zwakkeren". Mooi toch???
  Dat geldt natuurlijk niet voor de Europarlementariërs zelf en hun vriendjes en familieleden.
  Die staan zoals altijd boven de wet.

 2. Hoe moeten we die politici nu als voorbeeld nemen als die zelf maar sjoemelen, frauderen, sjoemelen, frauderen, sjoemelen, frauderen, sjoemelen, frauderen, sjoemelen, frauderen, etc.

 3. Wat een Eurodrek daar in Brussel.
  Om witheet van te worden.
  Binnenkort ook nog een Europese president die we niet mogen kiezen.
  Gaat echt lekker mensen.

 4. Het had eigenlijk geheim moeten blijven dat er geheimen zijn. Er wordt waarschijnlijk vanaf nu wel in het geheim aan gewerkt dat geheimen geheim blijven, maar dat is dan ook weer geheim….

 5. [4] IIS: **Het had eigenlijk geheim moeten blijven dat er geheimen zijn. Er wordt waarschijnlijk vanaf nu wel in het geheim aan gewerkt dat geheimen geheim blijven, maar dat is dan ook weer geheim….**

  Basis van democratie is transparantie en afleggen van verantwoording, concepten die voor de EU niet lijken te gelden. Hoe vaak moet het derhalve nog aangetoond worden dat de EU in weze anti democratisch is?

Comments are closed.