Als er een zaak is in de Nederlandse Antillen waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen , is het de inkoop en verkoop van stemmen. Ook aan Indonesie kunnen wij ons spiegelen. Aldaar is het mogelijk, de stemmen van een heel dorp tegelijk te kopen.

Tot mijn grote verbazing las ik, dat dergelijke praktijken door bepaalde Nederlandse politici afgekeurd worden. Dezelfde politici beijveren zich bij iedere verkiezing tal van loze beloften te doen en hun stemvee toe te zeggen dat alle wensen vervuld zullen worden.
Na de verkiezing komt daar nimmer iets van terecht.

Men behoeft geen hoogleraar in de economie te zijn om te beseffen dat men beter een zeker bedrag in de hand kan ontvangen dan een mandvol beloften in de lucht waar niets van terechtkomt.

Deze politici zouden beter kunnen ijveren voor het opzetten van stemkramen, waar inkopers kunnen dingen naar de gunst van de kiezer en waar bedragen contant uitbetaald worden, al dan niet na het vaststellen door een stemhokjesbegeleider, dat de stem op de juiste partij uitgebracht is.

Door midee van een open tender open ik vandaag officieel de bieding op mijn eigen stem voor de volgende verkiezingen. Van de opbrengst ga ik een auto aanschaffen.

Hugo van Reijen

7 REACTIES

 1. Daar moet je juist van profiteren!

  Het systeem is vrij eenvoudig: je richt een Libertarische partij op (oh wacht, die is er al).
  Vervolgens beloof je ALLE subsidies, en 90% van de ambtenaren af te schaffen mocht je de meerderheid behalen.

  Iedereen die kan bewijzen op jou gestemd te hebben (middels een foto van het stembiljet, kan met iedere GSM tegenwoordig) maakt kans op 1 procent van de besparingen die je hebt gerealiseerd (da’s al snel een kans op 100 miljoen).

  Voor je het weet moet je een fractie van 80 man gaan aansturen in de tweede kamer 🙂

 2. Ik heb het artikel nog niet gelezen, maar gaat over de APK? Waardeloos gedoe, ja toch?

 3. Zitten julie allemaal stiekem op het werk te Libertarieen? Of allemaal een snipperdag? Nee toch, dan ga je toch niet achter de computer zitten? Leef!!! Ga lekker naar buiten, doe iets nuttigs!!!

 4. gelijk heb je. Leef! Lekker weer buiten….dan maar weer naar binnen en laptop aan. [5]

 5. De huidige regering(en) koopt ook stemmen onder de noemer verzorgingsstaat en ambtenarenbanen. Geef het volk wat geld en blijf vooral volhouden dat ze dat niet meer gaan krijgen als ze op partij X gaan stemmen. Een customer base van een paar miljoen stemmen is bij de volgende verkiezingen gegarandeerd.

  Een oplossing zou kunnen zijn om alleen nog netto-belastingbetalers stemrecht te geven over de besteding van het belastinggeld. Maar dat systeem zou impliceren dat veel te veel mensen er waarschijnlijk op achteruit zullen gaan en dus zullen ze never nooit niet voor een partij stemmen die dit voorstaat. Alleen totale afbraak van de maatschappij (oorlog) kan voor een level playing field zorgen waarbij voorkomen wordt dat op de huidige manier het kopen van stemmen nog voor gaat komen.

  Wel zullen er natuurlijk andere praktische problemen spelen… 🙂

Comments are closed.