Nemesis is een godin uit de Griekse mythologie die meedogenloos een gerechtigde wraak uitoefende op Hybris, welke overmoed of hoogmoed betekende.

Dit is feitelijk wat er nu binnen de westerse wereld gebeurt. Zowel de Verenigde Staten van Amerika als West-Europa voelen nu na 60 jaar economische hoogmoed het einde naderen. Het spel is uit voor beide werelddelen, vanwege hun slechte economische toestand die almaar verder erodeert.

Na de ineenstorting van de beurzen in 2000 is nu dan eindelijk ten lange leste de huizenmarkt aan de beurt. In Amerika zijn nu reeds 1,5 miljoen gezinnen uit hun huis gezet vanwege de gedaalde prijzen en de achterblijvende inkomsten om de gestegen rente en afbetaling te kunnen voldoen. Voor West-Europa begint de ellende dit jaar en zal behoorlijk ingrijpen in de samenleving.

Ik heb het scenario als volgt neergezet met betrekking tot het roekeloze leengedrag en de daaruit volgende artificiële hausses in aandelen en onroerend goed over de voorafgaande twee decennia.

We kunnen drie stadia analyseren ten aanzien van de kredietproblemen over de huidige en toekomstige periode:

1. Kredietkrach: dat is de ontdekking dat er veel mis is in de financiële sector en het bankwezen. Men wordt gewaar dat er veel leningen werden verstrekt aan niet-kredietwaardige bedrijven en particulieren. Dit is dus gebeurd in 2007 en de subprime en hedgefondsdebackles zijn hiervan pregnante voorbeelden.

2. Kredietcrisis; dit is de periode, waarbij de bancaire sector bang is dat er een bank gaat klappen en dat dit een gevaar vormt voor de liquiditeit. Deze paar aankomende jaren gaat dit fenomeen spelen en zal blijvende lidtekens veroorzaken in de financiële wereld en blijft niet beperkt tot de bancaire sector.

3. Kredietcontractie; dit is de periode na een aantal faillissementen van banken en financiële instellingen, waardoor er geen of nauwelijks leningen meer aanwezig zullen zijn, zelfs voor de meest kredietwaardige bedrijven of personen. Veel bedrijven en particulieren die hypotheken en leningen voor een korte termijn zonder waardeafdekking zullen hiervan de dupe worden.

Zoals de Japanse crisis heeft laten zien over de afgelopen 19 jaar weten we dat dit scenario zich nu gaat afspelen in het westen. De Japanse centrale bank heeft alles in het werk gesteld om de Japanse commerciële banken het hoofd boven water te houden. Er werd enorm veel liquiditeit geschapen door middel van het monitiseren van overheidsschulden, infrastructurele projecten, aankoop bankaandelen en de ruime kredietverlening aan de bancaire sector. Helaas heeft dit niet mogen baten, omdat her probleem van Japanse banken niet één is van liquiditeit, maar van solvabiliteit. Liquiditeit betekent een kasstroom om de bankzaken dagelijks in goede banen te laten leiden. Daar kan de centrale bank adequaat in voorzien. Het probleem is echter de solvabiliteit en dat houdt in dat de balansen van de Japanse commerciële banken een drama is. Er staan immers te veel schulden op en te weinig bezittingen. Het is berekend dat zo’n 90% van deze banken technisch failliet is, omdat hun schulden nooit meer zullen worden terugbetaald.

Dankzij het kunst- en vliegwerk van de Keynsiaanse economen binnen de centrale bank van Japan is er nu zoveel liquiditeit geschapen dat de Japanse yen daarmee één van de goedkoopste munten is geworden.

Zoals eerder al gezegd is het geven van krediet door centrale banken in deze situatie niet meer mogelijk, omdat er geen banken zijn die dit geld kunnen uitlenen en geen bedrijven of particulieren die in een neergaande situatie nog langetermijnverplichtingen willen aangaan.

Er speelt echter nog iets mee, waarmee de Japanners en Oost-Aziaten niet mee te maken hebben en dat is dat er in de Verenigde Staten en West-Europa nauwelijks tot geen spaarsaldi zijn. Alles is gericht op de consumptie en niet op het creëren van kapitaal, wat kan worden geínvesteerd in productieve sectoren zoals landbouw en industrie. Oost-Azië en met name China heeft veel investeringen gepleegd in de industriële sector. Zoveel zelfs dat zij nu worden gezien als de fabriek van de wereld. De westerse landen daarentegen hebben hun kapitaal opgesoupeerd voor voornamelijk consumptieve doeleinden, zoals speculatie in aandelen, huizen, obligaties e.d. Het is daarom niet verwonderlijk dat de afgelopen twintig jaar een massaverschuiving in industriële activiteit heeft plaatsgevonden van het westen richting Oost-Azië. Terwijl de ‘outsourcing’ van zowel productie als de dienstverlening onverminderd doorgaat, horen we nog steeds ‘economen’, ‘financiële experts’ en politici vertellen hoe goed het allemaal zou gaan met onze economieën.

Niets is echter minder waar, want we zitten op een hellend economisch vlak naar beneden. Langzaam maar zeker zijn onze valuta aan ondergraving door de financiële sector ten prooi gevallen en ook onze industriële capaciteit is nagenoeg verdwenen. Erger nog, we hebben in het westen onze basis van het geldsysteem verkwanseld en dat zijn goud en zilver. De centrale banken in Amerika en Europa hebben niet alleen de monetaire en kredietsluizen opengegooid, maar ook de goudvoorraden drastisch ingekrompen, zodat er nog minder dan de helft van de oorspronkelijke voorraad sinds 1992 aanwezig is. Deze goudverkopen gaan onverminderd verder, vanwege het Washington-akkoord, wat in 1999 werd afgesloten, waarbij de aangesloten landen, waaronder Nederland zich verplichtten om een groot deel van hun goudvoorraden te verkopen. Deze idioterie heeft ervoor gezorgd dat de dollar en de euro maar een fractie van de originele waarde vertegenwoordigen.

Al deze zaken zullen ons in de nabije toekomst flink opbreken. Wanneer de aankomende grote economische recessie in gang is gezet dan valt het doek voorgoed. Deze recessie zal in de toekomst als tweede grote depressie, na die van de jaren 30, de geschiedenis ingaan.

De werkelijke redenen waarom zal ik in de volgende aflevering verder uitleggen.

Bronnen:

The Monetization of Equity; Dr. Gary North, 14 december 2002, Mises Institute, Auburn Alabama
Bank of Japan to revise money data in June; 30 januari 2008; Reuters
Japanese Money Supply; EconStats.com; Oktober 2006
The Washington Agreement on Gold; December 2001; Marcos A. Orellana
Banking Bunkum; 28 juni 2003; Henry C.K. Liu, Asia Times
The Economics of Outsourcing; 21 april 2004; Prof. Williams L. Anderson; Mises Institute, Auburn Alabama
Our Diseased Monetary Bloodstream; 25 november 2007; Prof. Antal E. Fekete
The Rich World’s Disappearing Jobs; 8 oktober 2003; John Berthelsen & Indrajit Basu; Asia Times
Global Outsourcing and the Disappearing Middle Class; december 2003; Prof. William Raynor; New York State University.
America’s Jobs are Disappearing; 6 juni 2005; Alan Caruba; Canadian Free Press
Credit Crunch hits Small Businesses; 1 oktober 2007; Ian Mount, CNN Money
The Next Credit Crisis; 28 november 2007; Miranda Marquit, All Business.com
Credit Expansion and Credit Contraction; 2001; Fernando Aportela, Banco de Mexico.

20 REACTIES

 1. Een somber verhaal. Ik hoop dat je er naast zit met je visie, al is e.e.a. geloofwaardig. Misschien is het wel goed als er een flink economische melt down komt en een forse reorganisatie. AL betwijfel ik of de ‘economen’ en politici zullen leren van de fouten uit het verleden.

  Wat kun je voor die tijd beter doen; Zwitserse Franken kopen (zijn die nog ergens op gebaseerd?) of goud tegen de huidige hoge prijs?

 2. Duidelijk toch! Mensen horen en lezen dit soort verhalen liever niet. Mensen willen graag voor gelogen worden en de waarheid is een klootzak…die moet de nek omgedraaid worden.

  M.i. gaat het op dit moment alleen nog maar om de Amerikaanse verkiezingen en het omhoog pompen van de beurzen door de overheid en centrale banken.

  Misschien aan het einde van het jaar, begin volgend jaar of misschien reeds eerder. Maar de beurzen gaan, net als zoveel andere goed geoliede produkten, naar de BODEM VAN DE HEL!!

  LATERRRR……is niet meer en de waarheid is aldaar.

 3. [1] Ik herhaal al wat ik jaren aan iedereen adviseer en dat is dek alle schulden af met baar goud en zilver. Minimaal 10% van het vermogen moet worden afgedekt met deze edelmetalen. Degenen die het nalaten zullen het gelag betalen. Papier is geen optie, zoals futures, opties, turbo’s, warrants en andere derivaten, omdat deze eenvoudigweg papieren aanspraken zijn, die in noodgevallen nooit kunnen worden gedekt, omdat de crediteuren reeds in faillissement zitten. Zie bijvoorbeeld hedgefondsen als Bear Sterns en banken als Northern Rock. Voor de meesten is het al te laat helaas.

 4. Tja, klinkt toch als een econoom uit 1850 die blijft volhouden dat de landbouw de basis is van welvaart en dat met al die moderne industrie het einde nabij komt, omdat de ‘werkelijke basis van rijkdom’ (grond) verloren gaat. We zitten in een economie die meer en meer dienstverlenend is. De overgang van een industriele economie naar een diensteneconomie gaat met vallen en opstaan.
  Elke toekomstvoorspelling en zeker van economen, neem ik met een flinke korrel zout. Economen zijn als generaals: ze weten precies hoe ze de vorige oorlog kunnen winnen. Eén ding kan ik echter wel voorspellen: angst is een slechte raadgever.

  Een vraagje: de huidige bancaire crisis komt voort uit het verlenen van bizarre hypotheken aan mensen met een minimuminkomen. Elke simpele boekhouder zag aankomen dat dit fout moest gaan. Hoe voorkom je dit? Is deze deprimerende voorspelling een verkapt pleidooi voor het aan banden leggen van financiele markten? Voor een actievere regeringsinvloed op onze economie (voorkomen bijvoorbeeld dat onze industrie helemaal verdwijnt door bevriezen van lonen)? Verklaar je hiermee eigenlijk de vrije markt en het libertarisme voor failliet?
  Ben benieuwd naar deel 2.

 5. [5] Fred, als je het goed hebt gelezen dan pleit ik juist voor een vrije markt zonder inmenging van de overheid. De overheid is juist debet aan de situatie die nu is gecreëerd. De centrale banken in de wereld zijn de grootste boosdoeners vanwege de openzetting van de geldsluizen. Vanwege de Keynesiaanse opleidingen van de laatste 60 jaar is onze economische scholing erbarmerlijk te kortgeschoten bij het werkelijk identificeren van de problematiek en dat is dat de fiatgeldhausse uiteindelijk in een economische ramp zal eindigen. Ik durf zelfs te beweren dat een econoom uit 1850 meer verstand had dan al onze moderne westerse economische faculteiten bij elkaar.

 6. [6] 99% mee eens. Met het artikel en met je reacties. Waarom geen 100%? Omdat je volgens mij te optimistisch bent als je schrijft "Deze recessie zal in de toekomst als tweede grote depressie, na die van de jaren 30, de geschiedenis ingaan."

  Als je o.a. kijkt naar de US debt to GDP ratio nu en vlak voor de jaren ’30, dan denk ik dat de huidige/komende crisis die van de jaren ’30 zal doen verbleken.
  Ik vrees dat de jaren ’10 een nieuw begrip zullen worden en men het niet meer de moeite zal vinden om over die oudere "kleinere" crisis te blijven schrijven na "de jaren ’10".

  1 vraagje: waarom slechts 10% goud? Ikzelf ben vooralsnog weliswaar ook niet zo extreem om (nu al) 100% aan te bevelen, maar ik raad mensen doorgaans aan minimaal 20% precious metals. (Al zeg ik er vaak bij minstens 10% in goud en de rest bv. 6% zilver en 4% platina, maar ik zeg er tevens bij dat de volledige 20% in goud ook goed is).

  Groeten,
  Michielsens

 7. Nemesis was niet de Griekse, maar de Egyptische godin van de dood. Ik geloof dat haar Griekse collega Hades heet. En zo staan er wel meer onjuistheden in het artikel.
  1. Solvabiliteit zou een probleem zijn voor banken. De feiten: solvabiliteit is geen probleem zolang de centrale bank maar overvloedig leningen blijft verstrekken.
  2. Speculeren is een vorm van beleggen en beleggen is geen consumeren zoals schrijver stelt maar investeren.
  3. Schulden zouden een probleem zijn. Als de valuta waardeloos wordt zoals schrijver stelt, zijn schulden juist een enorme bonus, zolang de rente maar vast staat.
  4. Zolang een bank aan goedkoop geld via de centrale bank kan komen, is er geen probleem bij het financieren van kredieten. Dus ook geen kredietkrach. Het ging in Japan mis door veel te hoge prijzen.

 8. [8]

  geweldige redenering van je.

  waarom geven we iedereen gewoon niet 100 miljoen euro? immers, het enige wat wat de banken moeten doen is het verstrekken. meteen van de armoede af op die manier. dat niemand daar niet eerder op kwam zeg.

 9. [8]
  tsjongejonge zeg, waarom waren de prijzen in japan te hoog denk je? duuhh

 10. [6] Nee, dat zeg je niet. Je stelt dat er na de financiele crisis in Japan het nog erger is geworden door ingrijpen van de centrale bank.
  Maar de 3 stadia die je als eerste beschrijft en waarvan zich fase 1 nu in VS en Europa (m.n. GB) afspeelt, daarin speelt de overheid niet noodzakelijkerwijs een rol. Het gemak waarmee allerlei banken in de VS hypotheken verstrekt hebben en die daarna weer hebben doorverkocht aan allerlei andere banken en financiele instellingen, daarbij heeft naar mijn weten noch de overheid, noch de centrale bank (niet exact hetzelfde) een rol gespeeld. Het was geheel en al een vrije financiele markt die deze kredietkrach heeft veroorzaakt.
  Dus blijft mijn vraag: hoe wil je voorkomen dat zulke financiele crises kunnen ontstaan, zonder overheidsingrijpen? Of als je meent dat overheidsinvloed de voornaamste oorzaak is van de huidige kredietkrach, graag wat bewijzen en argumenten.

 11. [12] "Het gemak waarmee allerlei banken in de VS hypotheken verstrekt hebben…"

  Er is sprake van tenminste 2 soorten overheidsingrijpen die ervoor zorgen dat banken te makkelijk/onvoorzichtig geld uitlenen:

  1) Faillisementsrecht: als iemand failliet gaat zorgt de overheid ervoor (middels curators, schuldenregelingen e.d.) dat de failliete persoon zijn schuld aan de bank zal terugbetalen. In een volledig vrije markt is dat risico voor de bank en zal deze veel voorzichtiger zijn met het uitlenen, en de rente verhogen wegens het verhoogde risico.

  2) Bail-outs door federale banken (in de vorm van renteverlagingen en goedkope leningen aan commerciële banken). De banken weten dat de overheid ze in geval van crisis zal helpen en ze niet op de blaren hoeven te zitten. Dat moedigt opnieuw risicovol uitleengedrag aan.

  Door deze 2 vormen van overheidsingrijpen zal i.h.a. de meest kapitaalkrachtige partij het meest succesvol zijn. In een volledig vrije markt zal de partij die het beste risico’s kan inschatten het meest succesvol zijn.

 12. [10]
  Er werd hier gesproken over kredieten, die niet meer aan solide, solvabele ondernemingen verstrekt zouden worden. Zolang centrale banken garanderen dat er altijd geleend kan worden door solvabele partijen, zal dit probleem niet optreden. En zoals we hebben gezien: als er onvoldoende liquiditeit is, doen de centrale banken dat.

  Uiteindelijk zal de zaak uitdraaien op hyperinflatie denk ik: geld dat is uitgeleend maar nooit meer terugbetaald kan worden, blijft in omloop zonder dekking.

 13. [11] makkelijk zat: er kwam veel geld in japan binnen door de succesvolle export maar dat geld werd niet geinvesteerd in het buitenland, gebruikt voor importen of in nieuwe bedrijvigheid. Door hoge importbelemmeringen lagen de prijzen aldaar veel te hoog.

  Resultaat: het geld ding in het onroerend goed zitten. De onroerend goed zeepbel (grondprijzen in Tokyo tot een miljoen euro per vierkante meter waren geen uitzondering) was de directe oorzaak, maar in feite een symptoom van een zeer natioanlistisch financieel-economisch beleid.

 14. [13]
  1. is onzin, bij een faillisement gaan preferente schuldeisers (de separatisten: belastingdienst, uwv, personeel, hypotheekverstrekkers op verpande objecten) voor. Bankleningen kennen meestal geen onderpand. Volgens de Faillisementswet zijn banken achtergesteld. Bij gebrek aan baten wordt het faillisement opgeheven; de schuldeisers, de bank incluis, kunnen dan naar hun centen fluiten.
  2. correct.

 15. [16] "Bankleningen kennen meestal geen onderpand."

  Dit is slechts zo bij grote bedrijven die sterk kunnen onderhandelen. Grappig genoeg worden dus vaak de grootste kredieten verstrekt zonder pand terwijl de kleinste wel van zekerheden voorzien zijn.
  Nou goed, de rest klopt wel.

 16. [16] Ging het hier niet om (met name) hypotheken?

  "Bij gebrek aan baten wordt het faillisement opgeheven; de schuldeisers, de bank incluis, kunnen dan naar hun centen fluiten."

  Wat als ik een schuld heb, failliet ga, en vervolgens de loterij win (of een goede baan krijg)? Wil je zeggen dat er in dat geval helemaal geen (overheids-)instanties zijn die toch nog het onderste uit de kan halen voor een bank of andere schuldeiser?

 17. [9] Haha, en waar financiert de centrale bank haar leningen dan mee? Je slaat met je opmerking de spijker op de kop alleen heb je het zelf nog niet door volgens mij.

 18. Je verhaal is behoorlijk realiteit geworden…petje af voor je analyse!

Comments are closed.