31 REACTIES

 1. Hij gaat toch wat dieper dan normaal lijkt het wel (beetje erg boos op sommige punten). Hij is in ieder geval weer lekker op dreef. En dan helemaal op het einde weer die vredelievende glimlach. Topvent.

 2. Opmerkelijk dat deze Engelsman zichzelf als Europeaan ziet. Zal wel te maken hebben met het beoogde publiek voor deze overigens vermakelijke en zeer terechte opname.

  Doorsturen naar alle kamerleden en andere Haagse klojo’s, plus de talking heads op tv zou ik zeggen.

 3. Met alle klassen van alle scholen heen gaan zien zoals naar Al Gore’s film.

 4. phfff al dat opgeblazen gedoe over moslims…zal wel door die amerika oorlogen komen… enige wat ik van verzinnen is dat ze (iedereen hoor) geen uitkering moeten hebben om niks doen te promoten….
  ik zie geen moslim gevaar en vind het maar allemaal opblazerij… wil wel eens het aantal doden in onze society weten jegens non moslims die te "danken" is aan moslims… zal niet meer wezen dan de gemiddelde maatregel van een willekeurige minister….get real….

 5. @Sjonnie

  Of je gebruik een Nederlandse naam en je bent moslim {jihad en of taqilja what ever}of je woon in een dorp heel klein dorp… of geestenlijk ziek!

  Ik heb er geen zin in.
  ben bang voor mij gezin.
  En of ik wil gewoon leven what ever!
  Ik woon ook in zo mooie pracht wijk van vogelaar.

  Maar ik moet er toch aan geloven dat er tijd is om iets tegen te doen.

  Wellicht ben in 23:55,5 minuten te vroeg maar ik denk dat wij met zijn allen op moet staan tegen dit terreur die vanuit binnen wordt gevoerd en denhaag maar slapen en onze beatrix een roze bril af zou moeten doen.

  Kom op zou ik zeggen maar laat we nu een van deze dagen bij elkaar komen en hier mee sterker staan met zijn allen en iets tegen aan doen,nu!
  Goed schik en desnoot 10 minuten later later kwaad schik!!!

  ik heb ervaring vanaf 1980 met moslims ik ben er mee opgegroeid,op school,gewerkt,en woon in zo prachtwijk.
  en ik mag het toch nu wel eens zeggen dat ik op wilders stem en zeggen en zou een Voorbeeld moeten zijn die het al geprobeerd heeft met moslims maar Jammer!!
  Ze liegen,bedriegen,contradictator,enz enz vanaf hun geboorte
  echt waar meen het diep uit mij hart!
  ik wil geen oorlog.

  Mij kind is nog geen eens 2 jaar en wordt al buiten haar ogen uitgekrapt door een moslim kind van +_5 jaar.

  Echt waar ze worden mee opgegroeid!!!!
  En ben geen rassist en mij vader is opgegroeid in de JODEN buurt achter de dam in Amsterdam en heb er veel van opgestoken!!!

  maar nood zaak breek wet en ik ga liever dood met een M-16 Dan als een moslim!!!!!

  Mensen die er niet mee eens zijn Pas dan maar op na 24:00!!
  Omdat uw dan een M-16 kogel van mij krijcht of de dood voor mij gezin of de over winning!!

 6. kom op met zijn allen,doe iets kom desnoot bij mij praten en iets tegen doen nu nog binnen de wet!!!!
  ik heb ook een gewoon een gezin,heb er ook ge zin in om dat in gevaar te zetten en of risico’s kom op geef de vrijheid voor later voor uw kinderen.

 7. Enige kans dat onze grote smurf dhr Balkende hier kennis van neemt? Ben bang van niet, hij is immers te druk onze nationaliteit en cultuur weg te geven aan Europa en islam. Zelden een grotere sch…b.k gezien als leider.

 8. Mij is niet geheel duidelijk wat Condell nu concreet wil. In abstracto is het duidelijk: stoppen met multiculturalisme en een kritische houding ontwikkeling t.o.v. de Islam.
  Niets nieuws wat dat betreft. Echter, we hebben geen problemen met de Islam an sich (dat is namelijk inhoudsloos, een theorie), maar met mensen die zich niet aanpassen aan de normen die in Nederland van toepassing zijn.

  (N.b. het feit dat de Islam een theorie is doet overigens niets af aan het terechte punt van Condell dat deze theorie inferieur is aan de verlichtingstheorieën zoals het liberalisme. Zelf lijkt Condell zich te beroepen op de mensenrechten, hetgeen gezien het Kantiaans fundament van die theorie deze weer ondergeschikt maakt aan het utilitarisme. Maar goed, terug naar de kern.)

  Mensen misdragen zich, en dat moet dan ook de focus van het betoog zijn. Om het voorbeeld van Patrick (onder 6) te nemen; het zijn kinderen die zich misdragen. Zijn de ouders van het kind erop aangesproken? Zo ja, heeft dat tot een aanpassing van het gedrag geleid? Zo nee, welke aanvullende maatregelen zijn wenselijk (onder toezichtstelling, uit huis plaatsing etc.) Om het punt nog wat duidelijker te maken: Als we morgen de islam afschaffen, zal het kind zich nog altijd misdragen! De enige juiste focus is dat van het individu. Elke collectivistische methode van analyse is gedoemd te mislukken omdat het geen rekening kan houden met de belangrijke maar kleine afwijkingen van het individuele geval.
  Kortom; wat is nu werkelijk het probleem (ontspoorde jeugd uit Slotervaart? Laag pedagogisch niveau van ouders in arme wijken?) en welke effectieve oplossingen zijn er te bedenken?

  Het zou mooi zijn als er nu eindelijk iemand met een liberale achtergrond, of bij gebrek daaraan iemand uit de gematigde rechter vleugel, zou opstaan en de concrete problemen zou benoemen en haalbare alternatieven zou formuleren. [Wilders voldoet daar alleen al vanwege zijn collectivisme niet aan. De Islam kan immers, per definitie, geen probleem zijn, alleen een slechte theorie.]

 9. [9] "Mij is niet geheel duidelijk wat Condell nu concreet wil. In abstracto is het duidelijk: stoppen met multiculturalisme en een kritische houding ontwikkeling t.o.v. de Islam."

  Ik vind dat aardig concreto, jij niet. Ow, jij niet.

  "Niets nieuws wat dat betreft."

  Wat wat betreft? In ieder geval niet in de politiek, publiek onderwijs (incl. hoger onderwijs) etc.

  "Echter, we hebben geen problemen met de Islam an sich (dat is namelijk inhoudsloos, een theorie), maar met mensen die zich niet aanpassen aan de normen die in Nederland van toepassing zijn."

  Wie is "we"? Dat is als zeggen dat je geen problemen hebt met het socialisme maar met de mensen die zich niet aanpassen aan de normen die in Nederland leven. Nu ja, dat kan zo wezen, maar ik heb wel problemen met het socialisme, en met de islam, wat zeker geen inhoudsloze theorieën zijn.

  Multiculturalisme kan alleen bestaan in een systeem waar ieders eigendom en productie up for grabs ligt ter verdeling ten behoeve van de rent-seeking interest group en eigen ideologie geile politici. Daar worden grondwetten geschonden. Met multiculturalisme is op zich niets mis (het is alleen onhoudbaar zonder een backup systeem gebaseerd op dwang), maar zeg niet dat het "inhoudsloos, slechts een theorie", is. Dat is je reinste onzin.

  Wilders kent de data, maar zijn analyse klopt niet. Jij lijkt zelfs de data te ontkennen, wat je gelijkstelt met de politieke elite. Wil je dat? Zul je je onweerlegbare premisse tav. de islam moeten laten vallen.

  Luister nou eens goed wat Condell zegt, zijn punten zijn erg sterk. Sterker nog, hij praat nog nieteens zo zeer over politieke aangelegenheden maar over menselijke interactie wat je zou kunnen samenvatten onder het kopje cultuur. Wat hij stelt is dat een erg rijke en mooie cultuur (even de jeuk negeren) onder dwang van haar dienaren (via wet-, recht- en regelgeving) vreemde achterlijke culturen moet tolereren onder de vlag van tolerantie, terwijl het tolereren juist de basisbeginselen/waarden van die cultuur schendt. Oftewel, grote zonde: je tolereert de intoleranten. Een zeer legitiem sociaal proces wordt nu onderdrukt, genegeerd, bestraft en onder de deken van het politiek correctisme .

  Dat de islam volgens jou inhoudsloos en slechts een theorie is, oké for the sake of argument, wil dat niet zgegen dat critici daarvan net zo inhoudsloos slechts theorieën spuien.

  Democratie en antitrustwetgeving zijn trouwens pas echt inhoudloze theorieën, en toch heinde en verre toegepast. Het is dus eigenlijk helemaal geen valide argument.

 10. Mag ik dat als een compliment opvatten?
  Dat de Amerikanen stront aan het ruimen zijn, betekent nog niet dat iedereen als een schaap moet volgen.
  Wil deze man dat we ruggegraat laten zien of dat we spreken met ons hart?
  Het probleem islam wordt veroorzaakt door de overheden. Aan de ene kant moeten we tolerant zijn en de klep houden, we laten de islam op hun manier over ons heen walsen, mede gestimuleerd door bijv. PvdA en CDA. En aan de andere kant is de islam een gevaar, vooral daar in den vreemde, en moeten we ze van de wereld afchieten. Dat zijn spelletjes die ik niet mee speel…ik laat me niet brainwashen….

  [4]

 11. [10]
  "Niets nieuws"
  Ok, operationaliseer het dan eens a.u.b. B.v. ten aanzien van de rellen in Slotervaart en Kanaleneiland.

  "niets nieuws"
  Het feit dat sommigen het er niet mee eens zijn, doet er niet aan af dat deze (in mijn ogen tamelijk algemene) punten al eerder zijn genoemd. In die zin zijn ze niet nieuw. Het herhalen van argumenten zal niet snel iemand overtuigen. De volgende stap is het operationaliseren.

  "we"
  Met we bedoelde ik de westerse samenleving, in het bijzonder de Nederlandse.

  "problemen"
  Je kunt het met een theorie eens zijn of niet, in die zin kun je wel problemen hebben met een theorie. Feit blijft wel dat een theorie zelf geen feitelijke verandering teweeg kan brengen, in tegenstelling tot de mens. Het gaat om gedrag.

  "inhoudsloze theorie"
  Inhoudsloos neem ik terug, dat was een onverstandige opmerking geef ik toe. Een theorie blijft het.

  "Wilders"
  Ik heb moeite met zijn methode in het geval van de Islam: Focus op een theorie ipv op gedrag. Dat laatste is m.i. doorslaggevend. Ik kom niet eens toe aan zijn data. Anders ligt het bij de rellen in b.v. Slotervaart: Daar is er kritiek op gedrag (rellen). Maar momenteel domineren zijn meningen over theorieën ipv over gedrag. Je hebt de Koran niet nodig om de barbarij in b.v. Iran of Saudi Arabie te veroordelen.

  "Punten van Condell"
  Ik ben het niet oneens met Condell. Multiculturalisme is m.i. een foute theorie. [N.B. Er zijn punten die kloppen, denk bijvoorbeeld aan de stelling dat culturen van elkaar kunnen leren. Dat is in het verleden vaak genoeg gebeurt. Maar de basis, het relativisme, de onmogelijkheid van vergelijk en rangorde, die is onjuist. Zoals je weet ben ik regel-utilitarist; rangordes zijn mogelijk naar mate dat een cultuur de mensheid gelukkiger maakt. De westerse cultuur slaagt daar m.i. nog steeds het beste in, een Islamitische (of anderszins religieuze) cultuur minder in.]
  Wat ik mis bij Condell is nieuwe punten die de algemene theorie operationaliseerbaar maken. Denk aan hoe Mill zijn empirisch wereldbeeld operationaliseerde via het idee van tolerantie en het no-harm principe. In elke situatie toepasbaar. Dat heb ik met Condell niet.

  "democratie en antitrust"
  Mijn punt is methodologisch van aard: We moeten focussen op gedrag van individuen. Het bestuderen van democratie, los van het effect dat het heeft op het gedrag van ambtenaren e.d., is derhalve nutteloos. Anti-trust (industrial organization) is al een ander verhaal daar deze theorien het gedrag (van marktpartijen) centraal stelt. Of deze theorieen een juiste voorspeller van gedrag zijn is een tweede.

 12. Hoewel ik het een grappig filmpje vind en ook helemaal voor de vertoning van de film van Wilders ben, verzandt deze beste man ook weer in makkelijke kritiek om vervolgens een hele bevolkingsgroep inferieur te noemen.

  Natuurlijk sta ik lijnrecht tegenover het praktiseren van een godsdienst die anderen niet in hun waarde laat en de basis rechten van de mens schendt. Natuurlijk zie ik ook de drama’s om mij heen in Mokum als gevolg van het multiculti beleid van de overheid. Natuurlijk zal ik me met hand en tand verzetten tegen een invoering van de sharia in Nederland.

  MAAR. Er is een hele grote maar ten opzichte van de houding van Condell, Wilders en menig reageerder op dit forum. Negatieve energie veroorrzaakt negatieve energie. Oftewel noem alle moslims terroristen en geheid zullen er meer problemen ontstaan en waarschijnlijk zelfs een aantal terrorist worden. Noem een hele religie en daarmee een groot deel van de bevolking inferieur (hoe meet je dit overigens? Het is geen exacte wetenschap!) en je creeert een tegenreactie.

  Begrijp me niet verkeerd! Ik ben het helemaal niet eens met de angstige doodknuffel en verwen cultuur die de politiek er op na houdt! Bedenk echter wel dat we in een multiculturele samenleving wonen en leven. Dit is nu eenmaal zo. Nederland is altijd al een vrij land geweest met een zeer open houding ten aanzien van andere volken en geloven. Decartes roemde Nederland om zijn vrijheid waarin iedereen elkaar liet leven en gewoon bezig was met geld verdienen. Een cultuur is in mijn ogen ook dynamisch en niet een statisch fenomeen.

  Door louter kritiek en een vijandige houding ten opzichte van een groot deel van de bevolking bereik je niet veel. Evenals je ook niet veel bereikt door alles maar te tolereren, toe te staan en zelfs indirect te belonen.

  Ik woon in de Baarsjes en kom veel in Osdorp, Slotervaart en Geuzeveld. Zelf ’s avonds loop ik hier rond. Natuurlijk wordt er wel eens raar gekeken, maar als jij vol liefde en respect met een ander omgaat (gelijk jijzelf ook behandeld wil worden) zal je zien dat 99% heel aardige mensen zijn.

  De kleine groep die het verpest zijn een stel a-socialen die gewend zijn dat dreigen en een grote mond anderen angst inboezemt. Toon geen angst, maar naastenliefde en je zal zien dat de samenleving niet is zoals hij wordt afgeschilderd door onze terrorisme bestrijder die slechts op belastingcenten uit is.

  Liefde is niet doodknuffelen, alles maar vergeven en de kop in het zand steken (Job Cohen). Het is een ander in zijn waarde laten en wijzen op dingen die hij goed en fout doet. Als je gelijk begint met een enorme lading kritiek kom je nergens!

 13. [5]
  Mee eens. Extremisme is gevaarlijk. Natuurlijk valt het niet goed te praten dat mensen nog steeds gestenigd worden of worden opgehangen omdat ze bv homo zijn. Maar nu worden alle moslims over 1 kam geschoren. En dat vind ik onjuist.

  De policy en "angst"propaganda van Bush en Cheney heeft effect gehad. Hun ideeën zijn zeer extremistisch en gevaarlijker. En door consequent dag in dag uit, de aandacht op moslims te vestigen blijven ze zelf wat dat betreft buiten beeld.
  9/11 was een INSIDE job. Wie dat nu nog niet weet heeft oogkleppen op. Na dat gebeuren zijn de concentratiekampen (Quantanamo Bay etc) als paddestoelen uit de grond verrezen. Bush heeft alweer een nieuwe aanslag voorspeld. Hij maakte de opmerking dat die zou verbleken bij 9/11.

  O ja? Hoe weet hij dat zó zeker? Omdat dat ook een geplande aanslag gaat worden om de wereldbevolking dermate te shockeren, zodat ze meer vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen doorvoeren om de Nieuwe Wereld Orde te kunnen realiseren. Algehele controle over de wereldbevolking. Iran gaat daar een rol bij spelen. Net zoals Bush zich voordoet als christen, doet Achmedinijad zich voor als moslim.

  Alle wereldleiders spelen samen onder 1 hoedje. Ze bezitten de mainsteam media om het volk te manipuleren, zodat het lijkt alsof ze vijanden van elkaar zijn. Maar ze bereiden hun plannen voor tijdens geheime bijeenkomsten, zoals de Bilderberggroep en de Council of Foreign Relations (CFR) etc. Ondanks dat ze proberen om zorgvuldig uit de media gehouden wie daar allemaal lid van zijn, worden die gegevens gelukkig steeds meer openbaar. De 2e wereld oorlog herhaalt zich. Prescott Bush (opa van GW Bush) financierde Hitler. Ook Pearl Harbor was een inside job.

  Oorlog (wapenindustrie) levert miljarden op. Daarom wordt deze kunstmatig gecreëerd. Daarom wordt het westen tegen de moslims opgezet en vice versa. Het houdt de bevolking angstig, zodat men gaat vragen aan de overheden om alsjeblieft maatregelen te nemen tegen toenemende bedreiging. En dat is precies de bedoeling. Op die manier hebben de overheden de touwtjes in handen.

  Noem mij maar gek of whatever, dat ik dit allemaal opschrijf hier. I don’t care. Ben nu 2 jaar bezig om de achtergronden van de wereldpolitiek te onderzoeken. Heb onnoemelijk veel sites op allerlei vlak daarover gelezen en heb me ook verdiept in de achtergronden en het onstaan van alle wereldreligies.

  Zowel het christendom als het moslimgeloof zijn gecreëerd voor manipulatie en angst voor straf en verdoemenis als je geen goed moslim of christen blijkt te zijn in de ogen van kerk en staat. De scheiding van kerk en staat is een lachertje. Oke tot zover anders wordt mijn verhaal echt te lang.

 14. [13]

  "verzandt deze beste man ook weer in makkelijke kritiek om vervolgens een hele bevolkingsgroep inferieur te noemen."
  Als ik Cornell goed begrijp bekritiseerd hij niet een bevolkingsgroep (dat zou neerkomen op een vorm van racisme), maar hun cultuur c.q. hun gedrag. Dat laatste is beargumenteerbaar inferieur, en er is m.i. ook niets mis met die boodschap.

  "Ik woon in de Baarsjes en kom veel in Osdorp, Slotervaart en Geuzeveld. Zelf ’s avonds loop ik hier rond. Natuurlijk wordt er wel eens raar gekeken, maar als jij vol liefde en respect met een ander omgaat (gelijk jijzelf ook behandeld wil worden) zal je zien dat 99% heel aardige mensen zijn."

  Ben ik helemaal met je eens. Op het moment dat je het collectivisme (denken in groepen) loslaat en overgaat in het individualisme (omgaan met een nader genoemde ander) komen de fijne details naar boven die de nodige informatie bevatten. [vgl. Hayek 1945]. Dat mist in dit debat.

  "De kleine groep die het verpest zijn een stel a-socialen die gewend zijn dat dreigen en een grote mond anderen angst inboezemt. Toon geen angst, maar naastenliefde en je zal zien dat de samenleving niet is zoals hij wordt afgeschilderd door onze terrorisme bestrijder die slechts op belastingcenten uit is."

  Mag ik het vrij vertalen dat we moeten optreden tegen het ongewenste gedrag van individuen, in plaats van proberen groepen te sturen? Daarbij wil ik in het midden laten of het sturen gepaard gaat met negatieve prikkels of positieve prikkels.

  "Het is een ander in zijn waarde laten en wijzen op dingen die hij goed en fout doet."

  Hier wringt hem de schoen. Wat is zijn "waarde". De waarden van de een komen zelden overeen met de ander. Met name de waarden "openstaan voor kritiek" en "van elkaar leren" worden zelden door de probleem makers gedeeld.
  Aangenomen dat het no harm principe niet geschonden wordt onderschrijf ik je beroep op tolerantie i.d.z.v. Mill.

 15. [15] Beste NvdB,

  Mijn dank voor deze rationele, vredelievende en goed beargumenteerde reactie.

  Je hebt gelijk dat Cornell zich richt op een cultuur en dus geen rascist is. Toch heb ik moeite met inferieur. Als je dit zo noemt, dan stel je je gelijk aan de moslimleiders die ook rangen en standen aanbrengen in groepen en culturen. Ik heb bijvoorbeeld respect voor de rammadan en het grote aantal moslims dat zich hieraan houdt. Zelfs straatjochies die normaal roken, doen dit niet overdag tijdens de rammadan. Ik vind dit knap en ik denk dat het goed is om je te realiseren hoe het is om minder te hebben.

  Aan de andere kant heb ik een hekel aan elk geloof dat de vrouw ondergeschikt aan de man ziet. Dit staat overigens los van moslims, aangezien de meeste geloven dit prediken.

  Zo kan ik alles van elke kant bekijken. Als ik een gesprek voer met een moslim en hem eerst wijs op hetgeen ik bewonder en respecteer en vervolgens vertel wat ik niet waardeer dan zal je zien dat de meesten heel open met je praten en eigenlijk gewone normen en waarden met je delen.

  Het is precies als je zegt dat het individu verschilt van het collectief.

  Maar als Cornell het bijvoorbeeld heeft over stenigen van ontrouwe vrouwen, dan vind ik dat een argument dat niet verwijtbaar is aan moslims in dit land. Ten eerste is het een beleid van een overheid in een land en daarnaast deden de christenen dit ook een tijdje terug. Kortom er is een even grote afstand.

  In de waarde laten van een persoon is alleen in het geval van geen schade bij een ander. Als een dame graag een hoofddoek draagt, vind ik dat prima. Als een boer op klompen loopt vind ik dat ook prima. Maar als de hele regering dagen lang vergadert en werkt aan wetsvoorstellen om een burka te verbieden, dan vind ik dat complete waanzin! Ten eerste kost het enorm veel geld in salarissen en media aandacht en daarnaast laat je daarbij mensen niet in hun waarde. Sterker nog, ik ben van mening dat er meer burka’s (het zijn er slechts enkele) worden gedragen sinds de focus op een verbod ligt. Logisch…

  Volgens mij kunnen we gewoon af met onze eigen wetten en hebben we al veel te veel regels. Het grote punt van schande is echter de lafheid van de politie. Die laat zich intimideren. En als ze iets doen, dan schieten ze meteen iemand dood die met een mes zwaait (Mercatorplein met Dries). Dit alles wordt gesteund door de grootste lafaard ooit: Job Cohen (al is het al omdat Rita Verdonk onder vuur lag over het beleid uit zijn pen en hij alleen maar meeschreeuwde tegen haar).

  Nogmaals dank voor de zinvolle reactie!

 16. NvdB schreef: 99% heel aardige mensen zijn.

  Dit is laten zien doen geloven!
  en als de vijhand denk dat je in een veiligehaven bent slaan zij toe.
  jihad {contradictator]

  En zien doen geloven is een overkoepelende schaduw systeem en hier mee kan je mensen over elkaar zetten
  hele religie bestaat er in uit,samenhang geheel met vormen van haat in het systeem misbruik het goed heid van de mens.
  Dit zijn groote woorden voor uw,en mij.
  Maar dit is maar een enkel iets uit de Koran en bestaat uit niks anders dan haat,dood,verderf,liegen bedriegen,onderdrukken,dicteren,Verpichten enzenz.
  En als uw denk dat niet alle moslims zo zijn dan is het voor een moslim geen moslim en moet worden gedood.
  de islam praat men graag over Wij en jullie.
  Jullie het oppergod van slechtheid.

  als ik een discussie aan zou gaan met een moslim zeg ik regelrecht dat ik geen jullie of hun zijn en hier mee haal je iets onder zijn reet verdaan en hij zouden dan gebruiken als beledigend… maar is dat zo!?

  voor linkse gut wellicht.
  En die trappen er in die reiligie bestaand niks anders psychologie’s oorlog voering die van binnen uit.
  ten werk gaat dit is ook maar weer EEN element uit die dike boek,dus
  geen front linnie.

  dit is wat wilders open wil gooien niks verkeerd mee ,juist een helden daad omdat wilder ook weet dat hij dan met de dood wordt bedreigd.

  ik vertel uw dit en een moslim zou mij nu ook haten een dood willen hebben Me kind me vrouw maak niks uit ze leven er voor.

  En politiek denhaag en de Eu met
  een religie achter grond welke dan ook bang zijn dat hun religie ook ten discussie staat wat voor haat aangepredick wordt en wilders een bedreigd vinden Het zijn dan ook geen logisch denkende wezens waarmee wij hier woordenstrijd leveren, maar hypocriete, laffe, leugenachtige landverraders die er
  alles aan doen om ons land over te leveren aan een vijandige doctrine, in de (ijdele) hoop dat zij zelf gespaard zullen blijven.

 17. [16]

  Beste Marc,

  Leuk om te zien dat mijn schrijfsel op je waardering weten te rekenen. Maar volgens mij onderschrijven we beiden het beginsel dat open debat de sleutel naar kennis is.

  "ordening"
  Persoonlijk heb ik minder moeite met het aanbrengen van ordeningen. Dat doen we dagelijks en maatschappelijk zijn ordeningen heel belangrijk. Vanuit Darwinistisch perspectief zorgen ordeningen voor de overleving van de soort, op economisch gebied waarborgt het de verhoging van het welzijn en de welvaart. Belangrijk is wel dat men open is over de grondslag van de ordening. Zoals ik hierboven al heb weergegeven baseer ik mijn ordening van culturen, alsmede de onderdelen van de cultuur, op de mate waarin die cultuur het geluk van de mensen bevordert, beschouwt vanuit het ex-ante perspectief van een regelmaker. Jij brengt in zekere zin ook een rangorde aan als je je uitspreekt over de rammadan en de positie van de vrouw. Waarom zou die rangorde opeens ophouden als we steeds meer elementen van een cultuur in de afweging meenemen?

  "moslims in dit land"
  Helemaal mee eens. De gedachte dat het gedrag van de Saudische gemeenschap indicatief kan zijn voor het gedrag van een deel van de Nederlandse gemeenschap gaat niet zonder meer op, laat staan voor een enkel individu. Dat stoort mij ook in het huidige debat. Niet wordt er gepraat over groepen, daarnaast is er e.e.a. af te dingen op de definitie en afgrenzing. In Nederland hebben we veel christelijke gemeenschappen (b.v. Katholiek, gereformeerd, hervormd), en toch spreken we over "de" Moslims. Nu zijn er natuurlijk gemeenschappelijke overeenkomsten. In die zin is "de" Moslim wel te construeren, net als "de" Nederlander en "de" christen. Maar die gemeenschappelijke eigenschappen zullen dusdanig weinig zeggen over het daadwerkelijke gedrag van de leden van de groep dat we daar niet veel mee opschieten. Om een goed beeld te krijgen van de mate waarin bepaald gedrag in een islamitische gemeenschap ook te verwachten is in een andere islamitische gemeenschap moeten we de verschillende andere instituties van die gemeenschappen meenemen in de analyse.

  "waarde"
  Grotendeels mee eens. Met die kanttekening dat ik een vrouw met een hoofddoek altijd zal proberen ervan te overtuigen dat het leven leuker is als je jezelf niet conformeert aan middeleeuwse wereld beelden. Klompen zijn prettig heb ik uit ervaring geleerd.

  "politieoptreden"
  Juist, het wordt tijd dat we de bestaande regels (gij zult niet rellen en vernielen) eens handhaven, in plaats van symboolpolitiek. Maar ja, dat laatste is een stuk makkelijker….

  [17]
  "Dit is laten zien doen geloven!"
  Ah, taqiyya argumentatie. U is ervan bewust dat een gelijksoortig verwijt door Nazi’s jegens de joden gemaakt werd? Niet dat ik u een Nazi o.i.d. wil noemen, enkel is een dergelijke argumentatie zonder meer niet betrouwbaar. Een "het staat in de Koran" argument gaat niet op omdat het de complexiteit van het menselijk handelen onderschat. Zie ook mijn commentaar bij Fitna (2).

  Voor het overige raad ik u een taalcursus aan, uw schrijven overtuigd mij er niet van dat u voor de inburgeringscursus geslaagd bent.

 18. Mensen die dat weer willen misbruiken om mij mond te snoeren!?
  omdat ik er moeite mee heeft?
  inburgeringscursus heb ik niet nodig.
  Maar een goed mens heeft een halve woord nodig.
  En ik laat mij mond {of schijven} niet snoeren!!

 19. [19]
  "Mensen die dat weer willen misbruiken om mij mond te snoeren!?"

  "Dat" is een verwijs woord. Wat is het onderwerp waarnaar u verwijst?

  Ik snoer u niet de mond, in tegendeel, maar zeg u wel waarom uw argument niet valide is. En het helpt nu eenmaal in een discussie als u zich op een voor de deelnemers begrijpelijke wijze uit. De woordenwaterval uit uw vorige posting voldeed niet aan die eis.

  Blijf ik benieuwd naar uw goede onderbouwing waarom de Nederlandse moslimgemeenschap taqiyya bedrijft met als doel het realizeren van een pan-Europees kalifaat. Volgens mij worden ze verre van onderdrukt, zodat het religieuze excuus niet opgaat.

  Of wist u niet dat taqiyya vooral een excuus is voor sjiitische moslims om de religieuze verplichtingen (bidden, ramadan) niet te hoeven na te leven. Anders zouden alle moslims die onderdrukt worden voor een duivels dillema staan: Of de regels niet volgen en in de hel belanden, of de regels wel opvolgen en tamelijk snel voor hun schepper staan…
  Merk op dat de grondslag voor Taqiyya een aanzienlijk andere is dan de stiekeme verspreiding van het geloof. Het houden aan de religieuze normen kan in Nederland openlijk, zodat alleen daarom Taqiyya in Nederland volgens die normen niet kan. Nog afgezien van het feit dat alleen de sjiieten zich erop kunnen beroepen, terwijl het merendeel (90%) van de moslims in Europa soennieten zijn.

  En dan ga ik nog niet eens in op het feit dat welke regels uit een heilig boek worden opgevolgd volledig afhankelijk is van wat de interpreteerder van dat boek wil bereiken, of nauwkeuriger, wat de aanvullende instituties van de gemeenschap zijn.

 20. [18] Beste NvdB,

  Helemaal! Een open debat zonder te snel te oordelen over de andere partij zou zelfs de sleutel kunnen zijn tot begrip en samenleven.

  Het fascinerende beginsel van dit forum vind ik de vrijheid van een ieder om het leven op een manier in te richten zoals hij of zij wil, zolang je ook respect hebt voor datzelfde recht van een ander. Maar goed, terug naar de discussie 😉

  Ordening
  In principe heb je gelijk dat ik ook oordeel. Toch vind ik inferieur en superieur geen goede begrippen. Het blijft namelijk zo dat je het bekijkt vanuit jouw standpunt. Er is geen definitief nulpunt en dus is een schaal moeilijk te maken. Ook omdat een cultuur dynamisch is en een zeer complex geheel vomt van de onderdelen (mensen) binnen deze cultuur.
  Persoonlijk vind ik het kapitalisme ook niet een systeem dat uitblinkt in schoonheid. Natuurlijk lijken veel mensen gelukkig, maar het past niet iedereen. In Tibet leven mensen heel anders, maar die zijn ook gelukkig. Er zijn zelfs vele voorbeelden te noemen van slaven in de VS die het beter hadden voor de bevreiding. Wat is geluk, hoe definieer je dat.
  Om de culturen echt tegenover elkaar te zetten, zou je dus ook de andere visies op de verschillende culturen moeten bekijken.

  Moslims in dit land
  Dat klopt! En bovendien zie je dat de verreweg de meerderheid gewoon bezig is met het dagelijks leven. Wonen, muziek, verliefd zijn, vrienden, de buurt, mode, werk, studie, etc. Vaak hebben ze wel te maken met een compleet andere culturele achtergrond en zie je zelfs dat de ouders de geneugten van de westerse maatschappij en de slappe houding van politie en leraren zien als oorzaken van het ontsporen. De jongeren luisteren niet naar ze en missen elk respect voor ze.
  In deze situatie is het niet gewenst om maar te schreeuwen dat elke moslim een potentiele terrorist is. Of de jongeren op te zadelen met wandaden uit het buitenland. Daarnaast moet je zook niet in de slachtoffer rol laten vallen, waar de overheid in uitblinkt. O ja, natuurlijk wordt jij gediscrimineerd, etc. Behandel ze gewoon als ieder ander. Niet harder niet zachter.

  Waarden
  Tsja, misschien zou het handig zijn om niet te overtuigen vanuit jouw denkbeeld, maar gewoon te vragen waarom. Als ik iets heb geleerd van al mijn buitenlandse reizen naar vreemde oorden is dat interesse en vragen leidt tot een gesprek en het delen van inzichten.
  Als een moslim meisje continu te horen krijgt dat ze de hoofddoek niet moet dragen, gaat ze ‘m juist dragen. Daarnaast is het één van de manieren om elke dag de punten te halen voor het beleiden van het geloof. Zover ik heb begrepen moet een moslim elke dag een aantal punten halen en deze kunnen op verschillende manieren worden behaald, de hoofddoek is er één van.

  Politieoptreden
  Helemaal mee eens! Als ik met twintig vrienden in de wijk auto’s in de fik steek en het politiebureau bekogel met stenen, verwacht ik dat er wordt opgetreden en niet zo’n beetje ook… In Slotervaart regeert de methode Job… Een voorkeursbehandeling lijkt me… maar niet een gewenste in deze maatschappij

  @ Patrick…. Je hebt een betoog waar ik niets van kan volgen en het is een samenraapsel van waanzin.

  Volgens jou is elke moslim bezig met: haat,dood,verderf,liegen bedriegen,onderdrukken,dicteren,Verpichten

  Je hebt een bijzonder vreemd en bekrompen wereldbeeld! Daarnaast ben je zelf niet veel beter, gezien jouw haat.

  He who lives by the sword, dies by the sword

 21. Altijd hard, to the point en lekker sarcastisch die Condell.
  Ook hier lopen geloof ik mensen die nog steeds niet het gevaar van de politieke Islam beseffen.
  Meerderheid is gematigd ja, dat klopt helemaal. De meerderheid van de Duitsers in de 30er jaren waren ook gematigde vriendelijke mensen.
  De macht ligt vaak bij een geweldadige minderheid. Tel daarbij op dat in crisissituaties moslims hun andere geloofsgenoten NOOIT zullen afvallen.
  De meesten hier zouden wel eens onaangenaam verrast kunnen worden als het spel echt op de wagen gaat!

  Vraagje; heb je ooit in een discussieprogramma een moslim een geloofsgenoot voor de volle 100% zien afvallen en zich pal achter de NL rechtstaat zien opstellen??
  Ja die Esfhan Jami maar die is ook meerderen malen met de dood bedreigd.

  Condell; ga door je doet nuttig werk!

 22. @Marc

  Je heeft het 100% mis.
  Ik haat niemand geen een mens wel dat geloof.
  Hun zijn ten eerste die uitspraken doen dat ongeloof naar de hel of dood moeten voordat ik geboren werd was het ook niet zo in 40 45?.

  En het is niet mij geloof die vreemd en bekrompen wereldbeeld heeft dit is juist wat ik zie en ondervind.

  De afwezigheid van ieder argument die de gedane beweringen ook maar enigszins zouden kunnen onderschrijven leiden tot de conlcusie wederom gebrek aan argumenten dat zie je vaak bij de linkse kerk!.

 23. GB schreef:

  Vraagje; heb je ooit in een discussieprogramma een moslim een geloofsgenoot voor de volle 100% zien afvallen en zich pal achter de NL rechtstaat zien opstellen??
  Ja die Esfhan Jami maar die is ook meerderen malen met de dood bedreigd.

  Juist ja
  Ik heb het wel mee gemaakt maar er werd meteen op hem gesprongen en dat hij niet zo mog denken en het was 10 tegen 2
  hij en ik.

  Maar wat je zegt meteen met de dood bedreigd.

 24. [23] Hahaha! Sorry?! De linkse kerk? Pardon?! Waar haal je dit vandaan???

  Beste Patrick,

  Jij haat geen mens, maar een geloof dat wordt beleden door mensen. Volgens jou haten zij ook elk ander geloof of ongeloof… wat is het verschil?

  Maar goed, buiten wat populistisch gezwets en wat angstzaaierij in bijzonder slecht Nederlands gebruik jij geen enkel argument noch enige rede en dan concludeer ik dat je een vreemd wereldbeeld hebt!

  Fijne avond verder!

 25. populistisch gezwets
  angstzaaierij
  vreemd wereldbeeld

  Het schorem dat deze beledigingen uit, acht zichzelf kennelijk onaantastbaar

  Amen

 26. @Marc.schreef:
  Hahaha! Sorry?! De linkse kerk? Pardon?! Waar haal je dit vandaan???

  toen ik in de glazen bol keek zag ik…Nu een week later.

  Religieuze leiders naar Caïro voor verzoening zie : http://www.elsevier.nl/nieu

Comments are closed.