Vanwege de verwarring bij diverse mensen, met dank aan de spin die de MSM heeft gegeven aan Ron Paul’s video heeft Rand Paul, zoon van, op 8 maart j.l. het volgende artikel gepubliceerd teneinde de zaak recht te zetten.

Berichten dat Ron Paul de race om het presidentschap heeft gestopt, herinneren mij aan Mark Twain’s beroemde uitspraak: “Berichten over mijn dood zijn schromelijk overdreven”. De presidentiele campagne van Ron Paul gaat door, alhoewel in een ander tempo.

Wat betekent dat ?

Ron Paul zal doorgaan met deelname in de komende primaries. Ron Paul zijn naam zal op alle kieslijsten in de staten waar nog moet worden gekozen, verschijnen. Ron Paul vrijwilligers worden aangespoord om wijkleiders en ‘delegates’ voor staat- en nationale conventies te worden, en om te trachten Constitutionele voorstellen door Republikeinse platformen in elke staat geaccepteerd te krijgen.

Zo zouden vrijwilligers bijvoorbeeld in elke staat kunnen proberen om amendementen zoals de volgende geaccepteerd te krijgen: Republikeinen zijn van mening dat oorlog uitsluitend gevoerd kan worden op basis van een juiste Oorlogsverklaring door het Congres. Een ander mogelijk platform idee is: Republikeinse Congresleden worden verwacht tegen elk federaal budget te stemmen dat niet gebalanceerd is.

Ben je op zoek naar wat lol ? Denk je in hoeveel lol er zal zijn als het debat over deze ideeen aanvangt.

Voert Ron Paul nog steeds campagne vor president ? Ja. Ron Paul heeft plannen om in Pennsylvanie en Kentucky campagne te voeren. Ron Paul zal waarschijnlijk ook verschijnen in andere staten waar nog primaries gehouden moeten worden.

De pers rapporteert dat Ron Paul niet meer aan de race deelneemt. Ron Paul zijn video bevestigt simpelweg dat de campagne doorgaat, maar ook zal transformeren in additionele activiteiten zoals onderwijs en ondersteuning van andere kandidaten. In Kentucky hielden we onlangs wijk conventies en Ron Paul Republikeinen werden met honderden tegelijk wijk leiders. In Kyle, Texas won Craig Young van de establishment keuze voor Republikeins County voorzitter.

De Ron Paul Revolution gaat door! Victorie is mogelijk in vele vormen. Help mee de toekomst van de Ron Paul revolutie te vormen.

Klik hier voor Engelse versie plus reakties

24 REACTIES

 1. Ik denk dat Ron Paul het heel slim speelt.
  Straks is het Hillary versus McCain die allebei door de mand zullen vallen.
  Het enige geloofwaardige alternatief zal Ron Paul zijn. Binnenkort zijn 4th of July Ron Paul Revolution Grand Rally.

 2. Ron Paul??
  Daar stemmen toch alleen maar extreme cowboys op!
  Kijk naar het hilarische praatprogramma van onze onafhankelijke publieke omroep.
  Vooral die Pauw spant de kroon met zijn vraag wie Ron Paul is en zijn geginnegap na een "uitleg" van die doos die aan tafel zit.
  (Vanaf ongev. 13:15)
  http://player.omroep.nl/?af

 3. Ron Paul gaat (zoals zijn erfgenaam zegt) gewoooon dooooor tot en met de Republikeinse conventie in September omdat hij de ondrste uit de kan wenst en eenvoudig totaal GEEN enkele gevoel voor eigenwaarde, zelfrespect, trots of schaamte heeft. En dat had ik VORIGE jaar reeds gemeld …

  Anders is er totaaaal geen reden om er nu niet mee te stoppen.

 4. [2] Was inderdaad een leuk moment om te zien. Het gaf aan hoe weinig libertaire ideen vertegenwoordigt zijn in onze samenleving. Hoe dom het ook moge klinken gaf dit ene momentje mij een enorme motivatie om juist in een positie te komen om het te kunnen uitleggen en verdedigen. Zodat als iets als een Ron Paul ter sprake komt ik die ontzettend irritante grijns/belachelijkmaak lachje van hun gezicht weet af te halen.

 5. [3] Of, ACP, hij gaat door tot de conventie omdat hij het belangrijk vindt zijn ideeen vertegenwoordigt te zien en probeert een zo duidelijk mogelijk signaal naar de Republikeinse partij te sturen. Namelijk het signaal dat ze de weg kwijt zijn en dat ze hun oude principes (lees Taft of Goldwater enz. enz.) de deur hebben uitgegooid.
  Zegt u het maar wat u geloofwaardiger vindt. 🙂

 6. [5] Hoezoooo … de man is een dooie dogmatische ROBOT … met een te verwaarlozen aanhang.

  Werkelijk, RP doet het libertarisme … zoals het wordt GELEEFD … slechts grooote schade aan …

  Hoezooo geleefd ..? Omdat er mensen zijn met libertarische principes die in stilte maar met groot succes deelnemen aan het politiek BETEUGELEN van openbare uitgaven en met het meer efficient maken ervan … op gebied van (plaatselijk) onderwijs en openbare werken. Vooral in Michigan en Oregon … Het die lieden die last hebbeb van het stom geloel en belletrekkerij van een RP …

 7. [6]
  Toch interessant om te zien dat Ron Paul en jij een zelfde doel hebben, namelijk te komen tot een maximale invloed van libertairen binnen de maatschappij. Dat de inzichten in hoe daar te arriveren verschillen, moge duidelijk zijn. Jij ziet meer in een infiltratie-methode, RP ziet dat anders. Die pakt het wat groter aan, wellicht ingegeven door zijn wat meer Amerikaanse inborst t.o.v. die van jou (n.p.i).

 8. [7]
  Aan de andere kant heb ik ook de indruk dat jij een soort defaitist bent, die geen echt vertrouwen heeft in de libertaire zaak, en daardoor in jouw visie beperkt moet blijven en vooral niet aan de grote klok gehangen mag worden.

 9. [8]
  Ach nee, dat is waar ook, er is geen ‘libertaire zaak’, want dan is er immers sprake van ‘libertair institutionalisme’. Libertairen moeten vooral geen meningen uitwisselen, en niet op vrijwillige basis met elkaar samenwerken. Libertairen moeten dus eigenlijk meer solitairen zijn volgens jou.

 10. [3] "Anders is er totaaaal geen reden om er nu niet mee te stoppen."

  Tenzij je dit op je laat inwerken: http://www.presstv.ir/detai

  De man is een wrak; heeft al 2 keer kanker gehad. Die merkwaardige puist op zijn gezicht voorspelt ook al niet veel goeds. Het kan natuurlijk zijn dat hij de verkiezingen niet haalt in verticale toestand. En dan zullen de Reps toch iets moeten. Ron Paul als reserve-kandidaat…

 11. [10]
  Er is nog een andere reden waarom RP er niet mee op houdt, en wel omdat het een ‘brokered convention’ wordt. Terwijl iedereen alleen maar naar de MSM gaapt, die op zijn beurt alleen establishment kandidaten ondersteunt, heeft RP een groot aantal delegates voor de conventie bijeen geschraapt. Stay tuned, when the flag drops, the bullshit stops. En niet eerder..

 12. [11] Yaaaa … yaaaa… het geloof van de Paus in het Catholicisme verbleekt heeeeelemaal … vergeleken bij wat de zwaar hersenbeschadigde Ron Paul fanaten durven te fantaseren.

  Want van de 2.380 Republikeinse delegate stemmemn heeft McCain er inmiddels 1.289 stemmen, Huggabee 278, Romney 287 en Ron Paul 14 ( leze en schrijve VEERTIEN) en en gaat een grote bek opzetten. Hij mag blij zijn als hij tijdens de coventie de WC mag schoonhouden …

  http://www.boston.com/news/

 13. [12]
  Je lacht toch wat te vroeg, ACP. Er zijn 129 unpledged delegates die gemakshalve aan McCain zijn toegerekend. Het overgrote deel van de delegates bij de convention zal sowieso uit RP supporters bestaan. De stemmen waar jij aan refereert zijn niets anders dan virtuele stemmen. Delegates kunnen afhankelijk van hoe de stemmingen verlopen hun keuze veranderen.

 14. [13] Jij hebt je weeeer wat laten wijmaken … onder de "democraten" bestaat inderdaad willekeur … echter niet onder de Republikeinen.

  Waaarom zou men dan anders voooorverkiezingen houden … Maar Ron Paul is nu toch wel echt zijn "racket" kwijt … ook al omdat hij NIET WEER als congress man zal worden herkozen … Niemand die hem nog een cent stuurt ….

 15. [14] Hey ACP, hier ga je toch echt flink de fout in. Hij is namelijk een aantal dagen geleden al herkozen als congress man. Met een marge van 70% teven 29%.

 16. [15] Yaaa … ik heb een foutje gemaakt … en ben voorgelopen op de congressionele verkiezingen van 2008 in November, de waarheid is echter dat Ron Paul nu zijn Congressionele zetel gaat KOPEN met de overgebleven landelijke donaties van de presidentiele kandidaats verkiezingen (ook al omdat het zowat de enige manier is om die centen te kunnen behouden)…

  Ergo … in de congressionele voorverkizingen in het 14de district van Texas heeft hij onlangs met zijn dubieus verworven miljoenen de "republikeinse" nominatie GEKOCHT Terwijl tot nu nog geen Democratitische tegenkandidaat is opgestaan, dus denkt Paul het te hebben gemaakt.

  Je moet maar voor zo’n parasiet gaan stemmen …

 17. [15] Misschien dat men het in Nederland niet weet … maar letterlijk alle politike verkizingen in de VS steeds worden gehouden op de eerste dinsdag in November.

  Wat R.P. dus onlangs heeft "gewonnen" is dus slechts de nominatie als congressionele kandidaat van de Republikeinse partij voor de congressionele verkiezingen dat (dit keer toevallig) SAMENVALT met de presidentiele verkiezingen.

  Voooor de republikeinse vonventie in September moet RP kandidaat-presidentiele kandidaat AF ZIJN … om zijn verkiezingsgelden te kunnen overhevelen …

  En de SUCKERS maar achter hem aansjouwen …

 18. [17][18]
  En je hebt uiteraard bewijzen voor deze uitspraken betreffende de (illegale) besteding door ‘nuttige parasiet’ RP van de diverse strikt te scheiden fondsen ?

  Diverse ‘suckers’ zijn altijd bereid om zich op basis van harde feiten te laten overtuigen; iets in me waarschuwt me dat ik dienaangaande geen al te hoge verwachtingen hoef te hebben. Ben benieuwd, dus.

 19. [19] Als RP in Texas ronddwaalt en daaaar campagne uitgaven doelt valt, volgens mij, zeer moeilijk vast te stellen of hij dan presidentiele-kandidaat kandidaatsfondsen besteedt of congressionele (her) verkiezingsgelden ….

  Maar zoals gezegd … als tie officieel niet langer naar het Witte-huis dingt MAG hij wat hij reeds heeft binnengeharkt aan zijn congressionele herverkiezing spenderen …

 20. Overigens … wat er nu in, en met, Amerika aan het gebeuren is … weten heel veel Amerikanen niet eens, laat staan in het buitenland … en nog minder op dit forum . Maar het belangrijkste is wel dat Amerika zowel een enorme momentum als inertia bezit…. zodat het als wereldmacht zal blijven dooooordendenderen, (iets wat de Islamoterroristen en RP-"libertariers" over het hoofd zien vanwege hun godsdienstelijke- en/of ideologischeblindheid).

  Uiteindelijkzijn de VS immers alsmaar sterker geworden sinds hun burgeroorlog van 1860 – 1865, omdat zij aan een stuk door oorlogen hebben gevoerd en het ook winnen (zoals het Joodse volk het ondanks vervolgingen hebben overleefd en voooraan blijven lopen …). Want ook de "nederlagen" in Viet Nam en elders, zowel de wapenstilstand in Korea hebben geleidt tot het winnen van de koude oorlog.

  Wat ik maar zeggen wil is dat (ondanks geloel van lieden als een RP) de VS veeeels te sterk zijn, en daaardoor ook steeds van vele zijden te veel gevaar lopen … om het aan de democraten of fantasten als RP over te laten. En DAT beseffen de Amerikanen wel … Hoewel ik denk dat een Obama gegarandeert ooit nog President gaat worden.

  Bovendien zijn de meeste binnenlandse trubbels vrij overzichtelijk omdat het geeen strukturele issues zijn, maar meer een kwestie van een betere equilibrium. Een "manifest" van Ron Paul is daarom letterlijk te veel en overbodig, maar vooral zonde van het papier waar het op gedrukt staat …

 21. [21]
  Dat beweert Stratfor en op zich hebben ze daar goede argumenten voor. Ik vraag me alleen af hoe lang het goed kan gaan dat de VS de industriële basis en R&D steeds meer uitbesteedt aan China. De Chinezen kijken het kunstje af bij de Amerikanen (en wat dat betreft is er niet veel meer af te kijken, de eerste de beste boer kan een bank runnen) en daarna kunnen ze het zelf. We hebben het hier niet over een achterlijk volk, maar om een beschaving die enkele duizenden jaren technisch superieur was aan welke ander beschaving dan ook.

  Laat onverlet dat het natuurlijk uiterst interessant is te horen wat er volgens ACP werkelijk in de VS gebeurt. Dat ze die dollar verlagen om van de enorme buitenlandse schuld af te komen is duidelijk. Maar toch, die Chinese en petrodollars worden nu massaal gebruikt om Amerikaans bezit op te kopen. Dat wordt volgens mij: het kunstje afkijken en vervolgens het in eigen land doen voor 100% van de winst.

 22. [22] Omdat ik mijn leven lang mijn brood heb kunnen verdienen aan de mondiale overdracht van Technologie en de vele nieuwe soorten enterprises die daaruit zijn voortgekomen, heb ik al lang persoooonlijk ondervonden dat men wel letterlijk alles kan uitvinden en produceren … maar dat het van weinig waarde is en zal blijven als men het NIET aan de man weet te brengen. En zelfs nog erger als men de marketing, distributie en service ervan NIET volledig in de hand heeft of kan houden. En DAT nu beheersen de VS juist mondiaal uitdrukkelijk zeer wel … Niet voor niets dat nu al, van elke dollar aan goederen en diensten dat buiten de VS wordt omgezet, een 12 centen naar de VS vloeit … Daaaaarom is het tevens ook geen wonder dat de VS letterlijk overal ter wereld militaire steunpunten op na houden … Zo.n Ron Paul is wat dat betreft letterlijk een echte boereloel …

  Overigens … meer dan wie ook hebben de Chinezen zeer veel gemeen met de Amerikanen en werken zij in feite al eeuwen zeer nauw samen, ondanks allerlei politieke hindernissen en tussentijdse strubbelingen. Dat komt voornamelijk omdet het beiden zeer hard werkende en zuiver kapitalistische volkeren zijn. Maar het wordt wel een precaire balans tussen hun dat voortdurend aandacht zal vergen. En wat technologie en R&D betreft zal er heus wel de nodige concurrentie en naijver en zelfs conflikt uit komen, maar tesamen gaat men een zeer lucratieve globale markt te lijf. Zo zijn de Amerikanen al lang ingesteld dat de wereld productite van autos uiteindelijk in China komt … Terwijl de Jappen straks nergens meer zijn …

  Wat toenemend buitenlands bezit van de Amerikaanse industriele capaciteit en dus van haar economie betreft … is het antwoord zeeer eenvoudig. Ten eertse komt dat soort zware buitenlandse investeringen de VS ten goede. Ten tweede snijdt het mes aan beide zijden. Want momenteel bezitten de Amerikaanse multinationals reeds een 15% van de de industriele capaciteit in het Verre Oosten en in West Europa en dat kan uiteraard verder allen maar opgevoert worden.

  Maar vooral mag niet worden vergeten dat de top 20 Amerikaanse bedrijven tesamen alleen al een jaarlijkse omzet hebben van > USD 3×10-tot-de-twaalfde = >3 Triljoen. Wat evenveel is als de vierde grootste economie ter wereld, en zij voor meer dan een derde actief in het buitenland zijn … Allemaal in het voordeel van de VS.

 23. [23] "dat men wel letterlijk alles kan uitvinden en produceren … maar dat het van weinig waarde is en zal blijven als men het NIET aan de man weet te brengen. En zelfs nog erger als men de marketing, distributie en service ervan NIET volledig in de hand heeft of kan houden."
  Is het aannemelijk dat een volk wat al eeuwenlang zo ongeveer de hele middenstand runt in Zuid Oost Azië daar de Amerikanen voor nodig zal blijven hebben?

  "Maar het wordt wel een precaire balans tussen hun dat voortdurend aandacht zal vergen. En wat technologie en R&D betreft zal er heus wel de nodige concurrentie en naijver en zelfs conflikt uit komen, maar tesamen gaat men een zeer lucratieve globale markt te lijf."
  Een markt die lucratiever is als de Chinezen die in hun eentje te lijf gaan dan dat ze de winsten met de Amerikanen moeten delen. Op dit moment zijn Japanse auto’s kwalitatief nog onovertroffen, de Chinezen missen de samoerai-mentaliteit die nodig is voor topkwaliteit. En Japan gaat binnenlopen met de robotica (huisrobots) wat in potentie een veel grotere markt vormt dan auto’s.

  "Wat toenemend buitenlands bezit van de Amerikaanse industriele capaciteit en dus van haar economie betreft … is het antwoord zeeer eenvoudig. Ten eertse komt dat soort zware buitenlandse investeringen de VS ten goede. Ten tweede snijdt het mes aan beide zijden."
  Hoe dan ook, die overnames zijn geen consumpties maar investeringen. Gedaan op een moment dat de dollar extreem laag staat. Dus leiden deze op termijn tot meer uitstroom van kapitaal dan de aankoop van Amerikaanse overheidsobligaties. Verder. Ze kijken de kunst af en implementeren het vervolgens in eigen land. Geholpen door de grote etnische netwerken in de westerse wereld is verkoop en expansie dan verder geen probleem meer. Hoeveel hulp hebben de xenofobe Japanners nodig gehad om in hun eentje hun technisch superieure producten aan de man te brengen? Zonder een cent Amerikaanse investeringen. De Amerikaanse industrie werd compleet gevloerd door dat kleine eilandenrijkje. Kan je nagaan wat er gebeurt als in een reusachtig land als China hetzelfde gebeurt. Niet nu, wel over tien tot twintig jaar.

  Verder lees ik hier interessante beschouwingen over het grote voordeel dat de multinationals voor Amerika hebben. Een multinational kent geen vaderlandsliefde maar slechts het streven naar winst. Als het voordeliger is om in Noord Korea te zitten doen ze dat. Op dit moment werkt hun invloed in het voordeel voor de VS. Maar zodra andere financiële centra aantrekkelijker worden (denk aan Londen of Singapore) zijn de multinationals snel weg. In dat geval verliest denk ik de keizer haar kleren en wordt de VS net als in de negentiende eeuw een leverancier van graan en ahornsiroop.

Comments are closed.