Onlangs stond er op de Amerikaanse website
tcsdaily
een inspirerend artikel van Arnold Kling over
splinter states.
In de vorm van een vraag-en-antwoord artikel
filosofeert de schrijver over de mogelijkheid
van een libertarische staat. Kling pleit voor
een virtuele staat en getuige het groeiend
aantal mensen dat in virtual worlds als
secondlife
actief is, zou dat geen slecht idee kunnen zijn.
Hier een vertaling van zijn Splinter State.

Het idee is om voor libertariers een soort splinterstaat te vormen, of een aantal splinterstaten, binnen de VS.

Je bedoelt zoals New Hampshire ?

Nee, ik heb het niet over het overnemen van een bestaand territorium. Dan is er de noodzaak tot verhuizing daarheen. En dan moeten libertariërs het ook nog eens worden hoe een libertarische staat er uit zou moeten zien, een moeizame exercitie !
Ik denk meer in termen van virtuele splinterstaten. Mensen kunnen hun woonplaats houden maar nemen deel aan verschillende netwerken. Zoals David Friedman noemt ‘rights protection services’ in dit hoofdstuk.

En wat wil je doen aan de Amerikaanse overheid ?

Ik denk dat we de hegemonie van de VS moeten accepteren. En onze virtuele splinterstaten zouden zelfs donaties kunnen overmaken voor een eerlijk deel in de militaire kosten. Echter, over het algemeen zouden we geen belastingen aan welke overheid dan ook betalen. We zouden betalen voor de diensten die we afnemen. Maar we betalen niet voor sociale zekerheid, gezondheidszorg, openbaar onderwijs, overheidsorganen etc.

Dat klinkt totaal onrealistisch.

Okee. Dat moet ook. Denk erover als in entrepreneur termen. Stel dat we brainstormen over een nieuw zakelijk idee. Als het klinkt als een gegarandeerd succes dan is het zo voor de hand liggend dat iemand het al heeft gedaan of je bent zo ontzettend naïef dat je gelooft dat het desondanks zal werken. In plaats daarvan moet het klinken als iets dat vrijwel zeker zal mislukken vanwege alle problemen die je tegenkomt. De clou is om te zien of je de problemen kunt oplossen zodat iets onmogelijks uiteindelijk een kans heeft.

Dus, gaan we brainstormen om splinterstaten te laten functioneren ?

We kunnen beginnen met het creëren van een visie van hoe de eindstaat er uit zal zien.

De eindstaat ?

Ik praat niet over de staat als een politieke entiteit. Ik heb het over de stand van zaken. Zoiets als een ploeterend software project. We kunnen de huidige situatie beschrijven als veel geruzie en beslissingen die de ene dag genomen worden en de andere dag ongedaan worden gemaakt. De gewenste toekomstige staat zou een ordelijk proces voor het aankaarten en oplossen van kwesties zijn.
Dus laten we praten over wat er mis is in het huidige bestel. Zeg wat er in je gedachten opkomt.

Tirannie van de meerderheid. De grondwet is dood. Een ongelimiteerde overheid. Mensen vereren politici. De media houdt van de overheid en haat kapitalisme.

Precies. En het grote probleem is dat we niet kunnen ontsnappen. Als je tweehonderd jaar geleden weg wilde van de overheid hoefde je alleen maar op zoek te gaan naar onontgonnen gebied. De macht van de nationale overheid reikte niet ver, het transportsysteem en de communicatiemiddelen waren slecht. De grondwet gaf veel macht aan de staten, niet aan de de federale overheid. Het gaf ook veel rechten aan individuen, niet aan overheden. En er was geen massa media.
Wanneer werd de wereld totalitair ? Rond 1930 toen de massacommunicatie kwam. Iedere overheid kon van deze middelen gebruik maken om macht te verwerven. Iedereen dacht dat het kapitalisme voorbij was en dat een bepaalde vorm van socialisme of centrale planning de zaak overnam.

Dus wat zal het internet doen ? Het omvat de wereld. Gaan we richting wereld socialisme ?

Het verschil met internet is dat je je kunt uiten als individu. Je kan terugpraten. Je bent niet zomaar iemand in een menigte, juichend voor een of andere charismatische leider. Je hebt toegang tot communicatietechnologie, je kan dit gebruiken om te brainstormen en te organiseren.

In ieder geval zouden we praten over de huidige staat en de gewenste staat. Wat is favoriet in de toekomstige splinterstaat ?

Individuele rechten. Ik zou niet verplicht moeten meedoen in sociale verzekeringen of ik moet dat willen. Ik zou monopolistische overheidsscholen niet hoeven te ondersteunen. Ik zou een restaurant moeten kunnen hebben waar je kan roken of dat omgeven is door verwarmde buitenterrassen. Ik wil dat de overheid, of bepaalde particuliere ‘rechtsbeschermingsdiensten’ mijn eigendomsrecht beschermt en een vredige oplossing bij geschillen garandeert, meer niet.
Om dat te bereiken zouden we de mogelijkheid moeten hebben om af te splitsen. De overheid breidt als een verschanste monopolie continue haar macht uit en schend je rechten. De oplossing is om concurrentie te bevorderen. Als overheden moesten concurreren dan kunnen ze nooit uitdijen tot het niveau van macht en omvang als dat ze tegenwoordig in de VS hebben.
Wat we uiteindelijk willen, is een groot aantal splinterstaten in de VS. Belangrijker nog is dat het makkelijk moet zijn om af te splitsen en nieuwe staten te vormen. Ik denk dat dit virtuele staten kunnen zijn zodat ik in Maryland kan leven en werken onder een splinterstaat die mensen in Oregon, Maryland, Florida of wie dat ook wil, herbergt.

Kan je uitleggen hoe dat zou moeten werken? Ik bedoel, hoe kunnen er mensen zijn die naast elkaar leven maar wel verschillende wetten hebben ?

Ik kan niet voor iedere samenloop van omstandigheden een oplossing bieden. Veel zal er uitgewerkt moeten worden via de praktijk.

Ik weet het niet. Het klinkt alsof wat we moeten doen is teruggaan en de grondwet wijzigen zodat we een minimale overheid hebben. We moeten met een betere grondwet komen. Een waar je wat aan hebt.

Het punt is dat libertariërs al hun tijd besteden aan theoretische discussies. Kunnen we de wetgevende overheid laten functioneren? Zal David Friedman’s idee van anarcho-kapitalisme werken of niet ? Het gaat allemaal over theorie, niet over actie.
Je lost niet alles op met theorie. Je lost een hoop problemen op in de praktijk. We hebben een praktijkbenadering nodig om richting libertarisme te gaan. Dat is het idee om splinterstaten te vormen.

Dus we zouden splinterstaten moeten vormen volgens jou ?

We zouden ons daarop moeten richten. We moeten pogen om scholen, banken, zorgklinieken enz. op te zetten die werken zonder overheidsvergunningen. In plaats daarvan zouden ze alternatieve controlemechanismen hebben. We hebben een informeel bedrijfsleven nodig zonder belastingen.

Dus een soort van geheim utopia, zoals in Atlas Shrugged ?

Nee, niet geheim. Totaal open. In de huidige maatschappij is het bijna onmogelijk om in het geheim te opereren. Geheimhouding betekent zwakheid. Om sterk te staan, moet je open zijn.
Ik denk aan open meer aan het geweldloos uitdagen van wetten die vergunningen, regels en belastingen veroorzaken.

Bij geweldloos denk je aan Gandhi ?

Aan Gandhi in die zin dat we moeten rekenen op een beschaving die zich niet inlaat met meedogenloze repressie. We zullen hetzelfde idee hebben. Miljoenen van doorsnee, fatsoenlijke Amerikanen betrokken in burgerlijke ongehoorzaamheid, zodat het lastig voor de overheid wordt om met repressie te antwoorden.

Wat zouden voorbeelden van geweldloze acties zijn ?

Begin een school zonder vergunning. Verleen zorg zonder vergunning. Wees actief in een kleine parttime zaak zonder dat je de belastingdienst inlicht.

Zou je voor zoiets persoonlijk naar de gevangenis willen gaan ?

Nee. Niet als één persoon. Niet nu. Misschien later, als onderdeel van een grote groep. Wat we moeten doen is kijken naar kleine manieren om de wet te overschrijden.

Zelfs dat kan je in de problemen brengen.

Juist. Dus misschien is het eerste wat we nodig hebben een infrastructuur van ondersteuning. Een organisatie die morele steun, juridische hulp en zelfs financiële support kan bieden aan mensen die in de problemen komen door dit soort onwettelijke zaken. Zaken die legaal zouden zijn als we konden afsplitsen en een separate staat konden vormen.
Het idee zou zijn om de omsingeling van individuele rechten te doorbreken door over de legale grens te gaan om deze rechten uit te oefenen. Net als 10 kilometer harder dan de snelheidslimiet rijden – als iedereen het doet, wordt handhaving minder legitiem.

Maar kijk naar snelheidscontroles.

Waar. Wat deze beweging moet doen is bijvoorbeeld mensen beschermen die gepakt worden tijdens snelheidscontroles. Als een groep mensen bekeuringen heeft gekregen, organiseer je een massaprotest. Dit protest probeert het innen van de boetes door de overheid te voorkomen.
Nu werkt het zo dat iedereen die gepakt wordt als individu tegenover het systeem staat. Als eenling heb je erg weinig kans. Wat we nodig hebben is een beweging die groot genoeg is om dit te doorbreken.

Hoe weten mensen of iemand ze zou helpen als ze ‘de omsingeling willen doorbreken?’

Wat mij voor ogen staat is breed gedragen burgerlijke ongehoorzaamheid. Hoe publieker, hoe beter want ondergronds gaan staat gelijk aan isolatie. Openlijke insubordinatie met ruime ondersteuning is veel moeilijker te onderdrukken dan geheime ongehoorzaamheid.
Ik denk dat we eerst het ondersteunende netwerk moeten ontwikkelen. Daarna kunnen we beginnen met de meest effectieve manieren om de omsingeling te doorbreken. We moeten met vormen van openlijke ongehoorzaamheid komen die lastig te onderdrukken zijn. Dit zouden vormen zijn met een breed draagvlak. Het idee is om een precedent te scheppen en een manier te creëren voor mensen om hun rechten uit te oefenen zonder dat de overheid dit in de kiem smoort. Dan blijf je de omsingeling doorbreken zodat je de vrijheden vergroot. Tegelijkertijd verminder je het aantal wetten en regels dat de overheid makkelijk kan handhaven. Wellicht kom je zover dat er genoeg steun is voor belastingweigeraars zodat de overheid in zijn geheel betaald moet worden via donaties !

Dat zou een mooie dag zijn…als de overheid een fancy fair moet houden om een bommenwerper te bouwen.

1 REACTIE

  1. Een uitstekend artikel. Enkele maanden geleden heb ik iets soortgelijks voorgesteld als Arnold Kling. Je kan een virtuele vrijstaat oprichten en op die manier experimenteren met geschikte manieren om een libertarische samenleving te runnen. Veel van de mensen hier, waaronder ikzelf hadden of hebben een eigen bedrijf.

Comments are closed.