Moskeebestuur bedreigd Amsterdams PvdA-raadslid.
Een PvdA- raadslid van het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes zou zijn bedreigd door het bestuur van de Aya Sofia-moskee. Ook zou hem de toegang tot het gebedshuis zijn ontzegd.
De Turkse moskeevereniging zou het niet pikken dat Yüsel Kaplan kritiek heeft geuit op het bestuur van de nog te bouwen Westermoskee.
De PvdA in het stadsdeel kreeg begin deze maand te horen dat het Turks-Nederlandse raadslid geen kritische opmerkingen meer mocht maken over de moskeeleiding en dat als hij dat wel zou doen hem iets te wachten zou staan.

Dat bevestigde fractievoorzitter Martijn de Keizer gisteren. De partij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Over de inhoud hiervan wilde de Keizer niets zeggen. Milli Görüs beraadt zich nog op een reactie.

Aangevallen.

Kaplan had het een dag voordat de vermeende dreigementen binnenkwamen al aan de stok gehad met een man toen hij de moskee bezocht om te bidden. De politicus zou door hem zijn aangevallen, waarop bezoekers het tweetal uit elkaar moesten halen. De PvdA’er heeft ook van dit incident aangifte gedaan. Andere moskeebezoekers zouden hem daarheen hebben gevolgd, omdat ook zij zich geïntimideerd zouden voelen.

De incidenten zijn hard aangekomen bij de sociaal-democraten in De Baarsjes. Het stadsdeelbestuur heeft de leiding van de Aya Sofia-moskee inmiddels op het matje geroepen.
Stadsdeelvoorzitter Arco Verburg heeft gezegd dat hij verwacht dat het bestuur een deëscalerende rol speelt en dat hij vindt dat dreigende opmerkingen niet passen binnen de democratie, aldus zijn woordvoerder. “Hij heeft geprobeerd een oplossing dichterbij te brengen, maar speelt verder geen rol in deze zaak.”

Onacceptabel.

De Keizer noemt het “volkomen onacceptabel” dat een raadslid er op deze manier van wordt weerhouden zijn standpunten te uiten. “Het is van cruciaal belang dat politici hun werk in vrijheid kunnen doen. Dit tast de vrijheid van meningsuiting aan.”

Westermoskee.

Zijn partij zegde anderhalf jaar geleden het vertrouwen in het moskeebestuur al op, omdat het dreigementen zou hebben geuit tegen de Amsterdammers als de bouw niet zou doorgaan.
“Nu blijkt terecht dat het bestuur het vertrouwen niet verdient”, aldus de fractievoorzitter.
Volgens hem brengt het moskeebestuur door deze gang van zaken de eigen gemeenschap veel schade toe.
“Door dit gedoe komt de bouw van de Westermoskee verder weg te staan dan ooit.”
Tot zover de media.
Is het toeval of gewoonte dat zodra er kritiek wordt geuit op aanhangers van de islam er direct dreigementen volgen?
Wat mij verbaast is, dat deze incidenten bij de sociaal-democraten hard zijn aangekomen. Dit hadden ze anderhalf jaar geleden al kunnen voorzien, toen ze het vertrouwen in het moskeebestuur opzegden vanwege dreigementen die deze geuit zouden hebben tegen de Amsterdammers als de bouw niet door zou gaan. Maar dat hebben ze waarschijnlijk terzijde geschoven omdat de dreigementen niet rechtstreeks aan een politicus waren gesteld.
Onbegrijpelijk is daarom ook dat op 27 januari 2008 door de gemeente toestemming is verleend om de Westermoskee te bouwen. Helpt dreigen dus toch?
De Keizer noemt het van cruciaal belang dat politici hun werk in vrijheid kunnen doen, anders wordt volgens hem de vrijheid van meningsuiting aangetast.
Heeft zijn partij in overleg met de andere regeringspartijen niet onderzocht of de film van Wilders verboden kon worden? Is dat dan geen aantasting van de vrijheid van meningsuiting?
Of gelden er andere normen of omstandigheden.
Hopelijk hebben deze incidenten die zo hard bij de sociaal-democraten aangekomen zijn, de ogen geopend met betrekking tot de door hen gewenste integratie.

35 REACTIES

 1. "Is het toeval of gewoonte dat zodra er kritiek wordt geuit op aanhangers van de islam er direct dreigementen volgen?"

  vraag dat maar eens aan de inmiddels wereldberoemde Geert Wilders.

 2. Die Moskee komt er toch want Amsterdamascus is allang en breed weggegeven aan de moslimenclave. Voor de bühne wordt het bestuur even bij Cohen op het matje geroepen en onder het genot van een kopje thee wordt er "foei" gezegd.
  Soms vraag ik me af of Cohen zelf ook niet zwaar bedreigd wordt en op die manier in alle vormen te kneden is door de Moslimradicalen. Duitsland in de dertiger jaren heeft ons geleerd dat je maar een klein georganiseerd geweldigdadig keurkorps nodig hebt om de macht te grijpen.
  Een man met een AK47 en bedreigingen heeft meer macht dan 100 anderen met argumenten.

 3. [2] "meer macht dan 100 anderen met argumenten."
  Inderdaad op de KORTE termijn. Op de lange termijn is "de pen machtiger dan het zwaard". (Wie zei dat ook alweer?)

 4. Het feit dat Job Cohen een Jood is maakt het niet makkelijker om respect te genereren bij de moslimgemeenschap. Ik snap niet dat hij dat niet wilt inzien. Of is de man zo dom dat hij niet doorheeft dat hij zichzelf belachelijk maakt?

 5. Cohen: "Het uiten van bedreigingen is natuurlijk onwenselijk… maar niet altijd. Iemand nog een kopje thee?"

 6. [3]

  Ik heb daar zo mijn twijfels over.
  Ik constateer dat vooral het christendom en de islam -de 2 geweldadigste religies- zijn uitgegroeid tot wereldgodsdiensten.

 7. Hoera voor die moskee-jongens.

  Goed dat een medewerker van de Staat / Gemeente wordt terug gedreigd. Prima Marokkanen dus, die zich niet door de Staat/Gemeente laten naaien.

  Eendracht maakt macht 😉
  Daar kunnen blanken nog wat van leren.

 8. Men kan die moskee vervloeken.
  Maar ik zal toch niet de enige zijn die de laatste 50 reacties tegenwoordig hartgrondig vervloekt?
  Uiteraard ben ik niet in een positie hier iets te verlangen.
  Hub bedankend voor zijn voortdurende gastvrijheid.

 9. [8]
  Afkeer van ‘de’ staat leidt kennelijk tot bondgenootschappen die nog huiveringwekkender zijn.
  Simpele ‘principes’ die zum Teufel leiden.
  Vaker vertoond in de geschiedenis der middelmaat.

 10. [6]
  En dat terwijl christenen de eerste 400 jaar voornamelijk werden vervolgd en gemarteld, waar de islam de eerste 400 jaar overal slachtingen aanrichtte.
  Pietluttig verschil kennelijk voor hen die alle religie voor hun eigen gemak en gelijk maar op 1 grote hoop gooien, teneinde hun staat van ‘verlichting’ beter te doen uitkomen.

 11. [11]
  "En dat terwijl christenen de eerste 400 jaar voornamelijk werden vervolgd en gemarteld, waar de islam de eerste 400 jaar overal slachtingen aanrichtte."

  Da’s waar en je zou er nog aan toe kunnen voegen dat die slachtingen niet gestopt zijn na hun eerste 400 jaar. MAAR … in die plus-minus eerste 400 jaar waarin die christenen vervolgd werden was het christendom nog helegaar geen strak georganiseerde, hiërargisch opgezette geloofsleer. Om het vrijmoedig te zeggen: men deed maar wat. Pas bij het eerste concilie van Nicea werd er door de ‘bazen’ vastgelegd hoe en wat er geloofd moest gaan worden. Een politieke beslissing van oa. keizer Constantijn. Dat concilie werd en wordt nog steeds als uitgangspunt genomen voor wat waar schijnt te moeten zijn voor alle gelovigen. En daar begon ook de echte ellende. Daar werd het geloof gepolitiseerd en werd de grondslag gelegd om geweld uit te gaan oefenen opeen ieder die zich daar niet mee wil of kan verzoenen.

 12. Dat was weer een desillusie voor die utopiaantjes van de PvdA. Gut, dat viel nou tegen he? De PvdA (oa) is een partij geworden van "huggers" van alles wat maar minderheid is en ze laten de "boze" meerderheid (de werkende autochtone Nederlander) barsten!
  Dat daar nog iemand op kon stemmen begrijp ik niets van; al sinds Den Uyl, Ed van Tijn, oppervolksverlakker Wim Kok, Bram Peper enz.enz. weet ik wat voor vlees ik in de kuip heb!!

 13. [13]
  Jezus en politiek, vaak een dubieuze combinatie, temeer daar de man van Nazareth zich niet politiek actief betoonde, onder een Romeinse politiek die werkelijk in alles contra de leer van Jezus was.
  Het concilie was een geloofsdispuut. Uiteraard dient de leer zuiver te worden bewaard.
  Of daar vanzelfsprekend geweld uit voortvloeide is de vraag.
  Het christelijk geloof heeft altijd het geestelijk zwaard gepredikt, waar de islam van den beginne letterlijk het kromzwaard heeft willen hanteren.
  Heeft het chtistelijk geloof de zon tot symbool genomen, de islam, redelijk logisch, de maan, als zijnde niet zelf een licht, maar een zwakke schaduw van het echte licht.

 14. [15]
  "Jezus en politiek, vaak een dubieuze combinatie, temeer daar de man van Nazareth zich niet politiek actief betoonde, …"

  Lijkt mij ook logisch dattie zich niet politiek actief betoonde. Wat dat betreft valt jezus in dezelfde catagorie als pinkeltje en sneeuwwitje: allemaal fictieve personen.

 15. [16] Waarom heb jij problemen met de Jezus figuur?

  Tegenwoordig krijgen mensen met een psychose medicatie, maar in die tijd liep men gewoon rond.

  De mirakels zijn in de loop der tijd aangedikt, maar ik vind het behoorlijk gedaan voor een in een stal geboren timmermanszoon.

 16. [16]
  Uiteraard heeft Marcellus geen enkele basis voor zijn standpunt.
  Het is zijn geloof. Meer ook niet.
  Op basis daarvan formuleert hij hier zijn ‘kennis’ over het christelijk geloof.
  Beslist een brug te ver.

 17. [10] De duvel heb ik niks mee.

  Maar voorlopig is de Staat nog steeds groter/gevaarlijker en vooral duurder dan die paar moskee-boeren.
  Als die moskee-jongens wat schrik aanrichten onder den ambtenaren en politici en den producerende mensch met rust laten, zie ik voorlopig geen problemen.

 18. [16]
  Stel, ik ga met Marcellus mee: die Jezus is fictief.
  Moet ik toch constateren dat zijn boodschap zeer vele aanhangers heeft.
  Die boodschap predikt niet het geweld, eerder het onverdiend lijden, en een geestelijke strijd.
  Terwijl die islam, veronderstellend dat Mohammed ook fictief is, van den beginne het geweld predikte.
  Dus, zelfs als ‘sprookje’ hoeft de christelijke leer niet tot geweld te leiden, terwijl de islam dit bijna noodzakelijkerwijs wel moet doen.

 19. [11]

  Het christendom heeft ook een geweldadige geschiedenis maar ik moet onmiddelijk toegeven dat dit in de huidige tijd niet meer het geval is. De Islam is nog steeds niet door de verlichting gegaan en is daarom op dit moment veruit de gevaarlijkste religie.

 20. [20]
  "Dus, zelfs als ‘sprookje’ hoeft de christelijke leer niet tot geweld te leiden, terwijl de islam dit bijna noodzakelijkerwijs wel moet doen."

  Daar kan ik dan wel weer mee instemmen. Wie goed doet, goed ontmoet enzo.
  Alhoewel de verschillende stromingen binnen die christelijke leer elkaar dan wel weer de hersens in wilden en nog steeds willen slaan. Alleen gaat dat dan om de komma’s en punten en niet avanwege het dogma dat alle ongelovigen uitgeroeid dienen te worden zoals bij de islam.

 21. [21]
  Dank Huub.
  Knappe film.
  Geen enkele leugen in te ontdekken.
  Zelfs van effecten wordt eerlijk de oorzaak vermeld.
  Ook moslims zullen moeten toegeven dat er geen leugen in gevonden kan worden. [22]
  Zonder verlichting was de leer al geweldloos.
  Eerder heeft de verlichting van die leer afgekeken.

 22. [21] Bedankt heer Huub.

  Ik heb het filmpje net bekeken zonder geluid, straks met geluid.

  Eerste 5 minuten ging voornamelijk over de tegenstelling Islam- Joden.
  Dan 5 minuten een demonstratie van de Islamitische methode tot propageren van hun geloof.
  Tot slot wat specifieker op Nederland.

  Saai als de pieten….

  Nu maar even met geluid proberen.

 23. Elke moslim die tegen dit filmpje protesteert, protesteert tegen zijn eigen geloofsfundamentalisten; dat vind ik buitengewoon knap in elkaar gestoken!

 24. [16] Ikzelf denk dat dat Jezus echt bestaan heeft, maar hij was een soort vakbondsmannetje, wat opviel doordat hij populistische ideen uitdroeg, wat in die tijd natuurlijk ongewoon was. Door andere mensen werdt er een mythe omheen gemaakt en toen was er dus een God gemaakt.

 25. [28] Ik denk dat Jezus een echte charismatische leider was (En daarbij helpt het altijd om niet al teveel in de dan geldende realiteit te ‘ geloven’) en het 1-god concept prima heeft neergezet. Anderen zagen ook de potentie en sprongen later op de wagen.
  Weer wat later was er een Mohammed die jaloers was en ook een stukkie van de taart wilde. (Opzich prima, want concurrentie.)
  En gewoon zijn uniek selling points (een vleugje meer geweld) inbracht.

  Niet iedereen heeft zin om op het land te werken 😉
  In de loop der tijd moeten er veel concurrenten/na-apers zijn geweest.
  Heden ten dage heb je weer andere concurrenten om het brein van de burger en de methode om ‘juist’ te overleven.

  En da’s prima, zo valt er wat te kiezen, c.q. voorkom je dat het homo sapien organisme uitsterft door diversificatie van richtingen.

Comments are closed.