Moskeebestuur bedreigd Amsterdams PvdA-raadslid.
Een PvdA- raadslid van het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes zou zijn bedreigd door het bestuur van de Aya Sofia-moskee. Ook zou hem de toegang tot het gebedshuis zijn ontzegd.
De Turkse moskeevereniging zou het niet pikken dat Yüsel Kaplan kritiek heeft geuit op het bestuur van de nog te bouwen Westermoskee.
De PvdA in het stadsdeel kreeg begin deze maand te horen dat het Turks-Nederlandse raadslid geen kritische opmerkingen meer mocht maken over de moskeeleiding en dat als hij dat wel zou doen hem iets te wachten zou staan.

Dat bevestigde fractievoorzitter Martijn de Keizer gisteren. De partij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Over de inhoud hiervan wilde de Keizer niets zeggen. Milli Görüs beraadt zich nog op een reactie.

Aangevallen.

Kaplan had het een dag voordat de vermeende dreigementen binnenkwamen al aan de stok gehad met een man toen hij de moskee bezocht om te bidden. De politicus zou door hem zijn aangevallen, waarop bezoekers het tweetal uit elkaar moesten halen. De PvdA’er heeft ook van dit incident aangifte gedaan. Andere moskeebezoekers zouden hem daarheen hebben gevolgd, omdat ook zij zich geïntimideerd zouden voelen.

De incidenten zijn hard aangekomen bij de sociaal-democraten in De Baarsjes. Het stadsdeelbestuur heeft de leiding van de Aya Sofia-moskee inmiddels op het matje geroepen.
Stadsdeelvoorzitter Arco Verburg heeft gezegd dat hij verwacht dat het bestuur een deëscalerende rol speelt en dat hij vindt dat dreigende opmerkingen niet passen binnen de democratie, aldus zijn woordvoerder. “Hij heeft geprobeerd een oplossing dichterbij te brengen, maar speelt verder geen rol in deze zaak.”

Onacceptabel.

De Keizer noemt het “volkomen onacceptabel” dat een raadslid er op deze manier van wordt weerhouden zijn standpunten te uiten. “Het is van cruciaal belang dat politici hun werk in vrijheid kunnen doen. Dit tast de vrijheid van meningsuiting aan.”

Westermoskee.

Zijn partij zegde anderhalf jaar geleden het vertrouwen in het moskeebestuur al op, omdat het dreigementen zou hebben geuit tegen de Amsterdammers als de bouw niet zou doorgaan.
“Nu blijkt terecht dat het bestuur het vertrouwen niet verdient”, aldus de fractievoorzitter.
Volgens hem brengt het moskeebestuur door deze gang van zaken de eigen gemeenschap veel schade toe.
“Door dit gedoe komt de bouw van de Westermoskee verder weg te staan dan ooit.”
Tot zover de media.
Is het toeval of gewoonte dat zodra er kritiek wordt geuit op aanhangers van de islam er direct dreigementen volgen?
Wat mij verbaast is, dat deze incidenten bij de sociaal-democraten hard zijn aangekomen. Dit hadden ze anderhalf jaar geleden al kunnen voorzien, toen ze het vertrouwen in het moskeebestuur opzegden vanwege dreigementen die deze geuit zouden hebben tegen de Amsterdammers als de bouw niet door zou gaan. Maar dat hebben ze waarschijnlijk terzijde geschoven omdat de dreigementen niet rechtstreeks aan een politicus waren gesteld.
Onbegrijpelijk is daarom ook dat op 27 januari 2008 door de gemeente toestemming is verleend om de Westermoskee te bouwen. Helpt dreigen dus toch?
De Keizer noemt het van cruciaal belang dat politici hun werk in vrijheid kunnen doen, anders wordt volgens hem de vrijheid van meningsuiting aangetast.
Heeft zijn partij in overleg met de andere regeringspartijen niet onderzocht of de film van Wilders verboden kon worden? Is dat dan geen aantasting van de vrijheid van meningsuiting?
Of gelden er andere normen of omstandigheden.
Hopelijk hebben deze incidenten die zo hard bij de sociaal-democraten aangekomen zijn, de ogen geopend met betrekking tot de door hen gewenste integratie.

35 REACTIES

 1. [27] yep

  Those Jesus Freaks
  Well, they’re friendly but
  The shit they believe
  Has got their minds all shut
  An’ they don’t even care
  When the church takes a cut
  Ain’t it bleak when you got so much nothin’
  (So whaddya do)
  Eat that pork
  Eat that ham
  Laugh till ya choke
  On Billy Graham
  Moses, Aaron ’n Abraham…
  They’re all a waste of time
  ‘N it’s yer ass that’s on the line
  Do what you wanna
  Do what you will
  Just don’t mess up
  Your neighbor’s thrill
  ‘N when you pay the bill
  Kindly leave a little tip
  And help the next poor sucker
  On his one way trip. . .

 2. [3] Ik ben het met je eens dat op de lange termijn de pen machtiger is.

  Helaas is een mensenleven vrij kort in de geschiedenis, en het wapen met dreiging toch overheerst. Zie de wereld.

  De Islam komt helaas nooit eens vreedzaam in beeld, in in de geislamiseerde landen worden andere geloven verboden of vervolgd/vermoord.
  Dictaturen vervolgen de schrijvers/interlectuelen enz.enz.

Comments are closed.