Regeren is voornamelijk belasting heffen. Het enige waar de complete staat zich mee bezighoudt is dan ook het bedenken van belastingen, heffingen en boetes, voornamelijk om het eigen nutteloze bestaan te bekostigen. De staat is daarom altijd op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen terwijl de slachtoffers van die geldkruistochten doorlopend ontsnappingsroutes opzoeken die de staat weer zal proberen af te snijden.

Auto’s bijvoorbeeld zijn een eeuwige prooi voor de staat. Een hele mooie ontsnappingsmogelijkheid waar ik sinds jaren gebruik van maak is de bromscooter. Ideaal voor woon-werkverkeer tot 50 km: comfortabel, goedkoop in aanschaf, rijdt legaal 50 km/uur (illegaal 70), kost weinig aan brandstof en onderhoud, altijd en overal gratis parkeren en geen wegenbelasting. En, heel belangrijk nooit meer in de file !

Is ook nog het hele jaar door te gebruiken, behalve als het glad is.

De staat heeft dit ook in de gaten en is al druk bezig om dat gat te dichten. Generatieslang was het voldoende om op 16-jarige leeftijd op een brommer te gaan zitten en weg te rijden maar dat bracht niks op voor de staat. We hebben daarom intussen het brommerrijbewijs gekregen. Ieder jaar moeten tienduizenden jongeren dit proberen te halen en dat brengt jaarlijks enige tientallen miljoenen in het staatslaadje.

De volgende stap was het kentekenbewijs voor brommers, voor ons eigen bestwil uiteraard en om diefstal tegen te gaan al is er intussen niet 1 brommer minder gestolen maar dat terzijde. Het kost enige honderden ยค’s per stuk waarvan het grootste deel richting de staat gaat en waar je verder helemaal niks aan hebt. En let maar eens op: wegenbelasting en APK voor brommers zijn in aantocht.

Nu de brommert op het staatsmenu is gezet gaat het plukken verder, met als doel de brommer als mogelijk alternatief voor auto’s te torpederen. Zo komt de Fietsersbond nu met een onderzoek waaruit zou blijken dat brommers meer utrafijn stof veroorzaken dan vrachtauto’s (“bromfietsen zijn fijnstofkannonen” staat er, toe maar), ze zouden meer “vervuilen” en dat is dan slecht voor fietsers die bij stoplichten al die vuiligheid moeten inademen en uiteraard eist deze Fietsersbond dat de overheid maatregelen gaat treffen tegen dit ongehoorde onrecht.

Meteen gaan er bij allerlei instanties de plassertjes ultrastrak staan want er valt weer wat te reguleren, te verbieden en te beboeten en dat zijn nu juist de enige en favoriete bezigheden van socialistische overheden. Zelfs de EU wordt opgeroepen om hier iets aan te doen.

Nu gaat bij mij meteen het alarm af bij dit soort schreeuwerige “onderzoeken”, het stink gewoon naar de propaganda. Ik heb eens wat op internet geneusd maar kon nergens harde getallen vinden van dit onderzoek, alleen wat kretenslakerij en dan is het dubbel verdacht. Hoe is die vergelijking vrachtauto – brommer gedaan ? Ik kan mij niet voorstellen dat een motortje van 50 cc aanzienlijk meer van wat dan ook zou kunnen uitstoten dan een 16 liter motor van een vrachtwagen zodat ik vermoed dat het om verhoudingen gaat, dus 50 cc vrachtautomotor stoot minder utrafijn stof uit dan 50 cc bromfietsmotor. Vrachtwagenmotoren zijn gemiddeld enige honderden keren zo groot als die van brommers en daarbij zijn er vele malen meer vrachtauto’s dan brommers zodat ik mij afvraag wat die vergelijkingen allemaal waard zijn.

En waarom ultrafijn stof opeens ? Kennelijk omdat gewoon fijnstof voornamelijk uit zeezout, fijn zand en andere natuurlijke componenten bestaat en een normaal verschijnsel is en daarom moeilijk als schadelijk kan worden aangemerkt en men toch wat moet in de paniekzaaierij.

En dan is er de klassieke vraag: hoe erg is het ? Is er echt ooit iemand doodgegaan aan fijnstof ? De staatswijsheid heeft het dat er jaarlijks 18.000 mensen zouden overlijden aan (ultra ?)fijnstof, de afgelopen tien jaar zouden dat er dus 180.000 moeten zijn geweest zodat iedereen wel ergens een (ultra)fijnstofslachtoffer in zijn omgeving zou moeten kennen maar het vreemde is dat ik nog nooit iemand ben tegengekomen die iemand gekend heeft die hier aan is overleden.

Het lijkt mij daarom dat die (ultra)fijne stof totaal ongevaarlijk is en dat het enige wat uit dit onderzoek geconcludeerd mag worden is dat brommers heel erg schoon zijn en vrachtwagens nog aanzienlijk schoner.

En dan die Fietsersbond. Even gegoogled en wat zien we ? Een clubje met een bestuur dat bemand is door allerlei provinciale grootheden uit de gevestigde partijen en volledig in leven wordt gehouden met subsidies van staat, provincies en gemeenten, die Fietsersbond is dus gewoon onderdeel van de staat. Men zegt 30.000 leden te hebben (wat ik niet geloof) maar zelfs dat is dan wel erg weinig op de zeg maar tien miljoen fietsers in Nederland, 0,03% dus maar toch pretendeert deze club alle fietsers te vertegenwoordigen.

De website www.fietsersbond.nl oogt uiterst professioneel maar dat kan ook niet anders met al die overvloedige staatssubsidiering en de activiteiten zijn voornamelijk het prettig bezighouden van allerlei overbodige locale- en provinciale klerken met het melden van slechte fietspaden en zo.

De Fietsersbond blijkt een doodordinaire aangeversorganisatie van de staat te zijn (zoals tienduizenden andere) die op het juiste moment zogenaamd namens de bevolking een door de staat gewenst “probleem” naar voren brengt met de bedoeling om al in de startblokken staande staatsregelgeving uit te lokken. En hier is het duidelijk de bedoeling om de scooter als alternatief voor de auto alvast te kelen door steeds verdergaande beperking en belasting van het scootergebruik.

33 REACTIES

 1. Het ging voornamelijk om twee-takt brommers (de trabant onder de brommers)
  Dat wordt hier niet eens gemoemd.

  4-takt brommers zijn wel schoon.

 2. Vergeet niet dat een oude Opel Corsa Diesel (1990) ongeveer 60 keer zoveel ‘fijnstof’ uitstoot dan een moderne Opel Corsa Diesel.

  Dat de uitstoot van fijnstof de laatste 30 jaar met 75% gedaald is (en dat de lucht de afgelopen paar 100 jaar niet meer zo schoon is geweest) vergeet de overheid steeds.
  We hebben een nieuw probleem gevonden: "fijstof" we kunnen weer lekker belasting gaan heffen en burgers bang maken.

 3. Het probleem met een ambtenarenapparaat is dat ze voortdurend bezig zijn om zichzelf in stand te houden. Wat is er nou nuttelozer dan bv. een gemeenteambtenaar?
  In plaats van het bedrijfsleven en de burgerij te ondersteunen brengt hij zijn tijd door met het dwarsbomen van die groepen. Als hij dat tot aan zijn pensioen volhoudt krijgt hij een lintje en een waardevast pensioen tot aan zijn dood. Ambtenaren worden oud want ze hebben ooit hard hoeven werken.

 4. Beste WvK.
  Ik ben lid van de internationale BVW (Blote Voeten Wandelaars)

  Wij, van de lokale BVW ‘Het Ekstertje’, laten de fietsersbond eerst de brommerts uit de weg ruimen. Daarna is de fietserbond aan de beurt.
  Die metalen/carbon=(CO2 snelheidsmonsters doen ook teveel stof opwaaien.
  Tegen schoendragenden zijn we nog beleid aan het formuleren.

 5. Wat nu als je in Nederland geboren bent en je WEIGERT het contract met de overheid te ondertekenen om de wetten te accepteren ?

  Wat gebeurt er met Nederlanders die het contract met de overheid en zijn wetten weigeren ?
  Worden die het land uit gezet ?
  Mag je uitsluitend op Nederlands grondgebied verblijven als je een contract tekend met de NL overheid dat je hun wetten accepteerd ?
  En in welke wet is dan geregeld wat er gebeurt als je dat wetten contract niet accepteerd ?

  Ik ben een vrij mens onder God geboren in Nederland. Niemand kan namens mij contracten afsluiten, ik ben immers volwassen. Maar wie heeft er voor mij het contract met de Nederlandse overheid afgesloten dat ik de wetten van die instelling genaamd Nederland respecteer ? Ook de zogenaamde "democratie" volgt uit die Nederlandse wetten. Maar een wet heeft geen draagkracht omdat simpelweg de wet dat van zich zelf zegt !

  Straks komt de buurman met zijn wetten om mijn oren slaan en zegt dat er in zijn wet staat dat ik zijn wetten moet gehoorzamen.

 6. Nu is het ultrafijn stof en brommers.
  Straks zijn de mensen zelf aan de beurt, omdat ze Co2 uitstoten.

 7. [6] Welk contract?
  En wil je een contract ondertekenen op je 1e, 18e of 21e verjaardag?

 8. [9] Ok Bep, begrijpik nu dat burgers die op het Nederlandse grondgebied verblijven geen contracten hebben afgesloten met de instelling Nederland.
  Maar hoe kan het dan zijn dat wetten die de instelling Nederland hebben opgesteld op mij van toepassing zijn ?
  Een wet die zegt je moet mij gehoorzamen omdat ik als wet dat zeg is natuurlijk geen overeenstemming.

  En andere kunnen niet voor mij getekend hebben want ik ben volwassene.

  Dus Nederlandse wetten zijn dus niet van toepsasing op vrij geboren burgers onder God die in Nederland geboren zijn ?

 9. [11] Bep dit is geen filosofische bescouwing, maar feitelijk.
  Als een instelling regels afspreekt kan ik me pas aan die regels houden als ik als vrij geboren persoon onder God, me heb vastgelegd inzake die regels (of "wetten")
  Ik denk dat je het met me eens bent dat andere vrij geborenen geen contracten of afspraken kunnen vastleggen voor mij.
  Dus blijf ik een vrij mens onder God geboren.

  Ik heb geen overeenkomst o.i.d. met de instelling Nederland afgesloten dat ik hun wetten accodeer.

  Beste Bep ik heb ook het wetboek van Verbeek. in Art. 1 staat dat iedereen die Bep heet mij elke dag 50 Euro moet betalen.
  Het 2de artikel van de wetten van van Verbeek beschrijft dat de wetten van van Verbeek op iedereen van toepassing zijn op het NL grondgebied.

  Ga je mij nu 50 Euro betalen, omdat papier dat zegt ? Je zult je beroepen op dat je met mij geen contract bent aangegaan.

  Zo ook ben ik nimmer een democratisch of wettelijk contract met de instelling Nederland aangegaan.

 10. [12] Als jij feitelijk de feiten wil beschouwen, moet je eerst maar aantonen dat jouw God jou vrij geboren heeft laten zijn!
  Of zijn de Goden van anderen minder vrij en willen die Goden de mensen die vrij geboren zijn onder jouw God onderwerpen? Is jouw God dan nog ‘de’ God?

 11. [13] Bep het is geen zaak van hogere machten, dus was misschien mijn redenatie van vrij onder God geboren wat verwarrend.
  Je mag dan ook lezen: vrij persoon.

 12. [12]
  De realiteit is dat we in dit land worden geregeerd door een "democratische meerderheid" op basis van mandaat.
  Dat mandaat geeft een minderheid (de regering) die zegt een meerderheid te vertegenwoordigen het recht om wetten en regels tre maken en de plicht om die dan ook te handhaven.
  Kortom dankzij onze ondemocratische democratie hoef je geen contract te ondertekenen omdat (zogenaamd) een meerderheid vind dat je je aan de regels moet houden.

  (adem in, adem uit)

  Die regels nemen steeds groteskere vormen aan en de belastingdruk neemt alleen maar toe.
  Enkele jaren geleden zei ik nog wel eens gekscherend dat er een tijd zou komen dat ons salaris aan de staat zou worden overgemaakt en dat we dan met een berg formulieren moesten aantonen recht te hebben op een beetje zakgeld. Vervolgens zei ik dat ik dat waarschijnlijk niet meer mee zou maken.
  Intussen geloof ik dat laatste niet meer .

 13. [15] Beste Klaas volgens mij is dat mandaat er ook alleen maar omdat een wet zegt dat het er is.
  Je zult begrijpen dat als ik de uitkomsten van die "democratie" niet accodeer ik zeker niet het bestel van "democratie" en hun wetgeving geaccodeerd heb.

  Volgens mij ben ik dan weer bij mijn uitgngspunt. Nimmer heb ik een contract afgesloten met de instelling Nederland.
  Hoe kun je nu eenzijdig een contract opstellen en eenzijdig ondertekenen en dat het dan voor beide partijen geldt.

  Pffff dan heb ik nog wel wat ideetjes betreft de Nederlandse bank en mijn contractjes ๐Ÿ™‚

 14. Beste Verbeek,

  Als jij een boek hebt gemaakt waarin staat dat ik 50 units p/dag moet betalen en ik wil dat niet ophoesten, dan doe ik dat niet.(Probleem voor mij opgelost.)

  Maar, ‘you being you’, wil je dat geld toch hebben, of niet ๐Ÿ˜‰
  Dus moet jij mij overtuigen dat het beter voor me is dat geld wel te betalen.
  Dat kan op diverse (combinaties van) manieren en is een afweging van en perceptie op tijd/risico.

 15. [17] Klopt Bep en de instelling Nederland heeft vele burgers d.m.v. bedreiging, intimidatie, lijfstraffen laten geloven dat zij een contract hebben met die Nederlandse instelling.

  Maar ik heb niets ondertelend, dus hoe kan ik nu gehouden worden aan de regels van die instelling ?

 16. [18] Of veel mensen geloven in een ‘contract’ in de zin van een papiertje, geen idee.

  Maar, ik zie niet hoe je bent gehouden aan die regels, m.i. staan alleen praktische bezwaren in de weg. (en de ideeen/beperkingen in je hoofd.)

  Het regent zonnestralen, mijn beste ๐Ÿ˜‰

  http://www.minitrue.nl/essa

 17. Ik vond dit echt een goed stukje.

  De meeste motormaaiers, kettingzagen en grastrimmers, zijn in handen van gemeentewerken.

  Jammer voor de regering, op die apparaten valt dus nog niets te halen.

 18. [18]

  @ Verbeek:

  Heb je het over een morele of praktische verplichting om de Nederlandse regels te volgen?

  Moreel is die verplichting er niet, ben ik met je eens. Praktisch is hij er echter wel – het loopt vervelend met je af als je het niet doet.

  Terecht of onterecht, het mandaat van de Nederlandse overheid is zeer concreet.

 19. hoe kan het komen dat een ogenschijklijk door de meerderheid gekozen minderheid regels op gaat leggen die de door hun vertegenwoordigde meerdeerheid benadeeld, zonder dat deze daarmede het vertrouwen opzegt in de door hun gekozen minderheid?

  naar mijn inziens zijn de Neerlandsche inwoners het gewend dat het na elke kiesronde verder bergafwaards gaan zodat we uit diezelfde gewoonte weer op dezelfde partij stemmen.

  het grote probleem zijn dus niet de mensen die het anders willen maar dat is de meerderheid die toch weer voor exact hetzelfde kiest, maar volgens mij zijn de meeste mensen het hier niet met me eens.

 20. Beste Wladimir, ik vind het wel een goed artikel, alleen je onderbouwing hier en daar wat zwak. Diezelmotoren en bromfietsmotoren zijn 2 heel verschillende dingen, waarbij de belangrijkste verschillen die met de uitstoot te maken hebben deze zijn: 1. De diezel van een vrachtwagen is een 4-takt, terwijl de motor van een bormfiets meestal een 2-takt is. Een viertakt verwerkt de gassen totaal anders, waardoor de verbranding veel vollediger en schoner is dan een 3-takt.
  2. een 4-takt loopt op brandstof zonder toevoeging van smeermiddel, terwijl een 2-takt op mengsmering loopt, hierbij is de olie aan de brandstof toegevoegd, waardoor er veel meer gedeeltijk onverbrande zooi uit de uitlaat komt.
  Als ik op mijn neus afga, dan ruik ik dat een bromfiets VEEL vuiler is dan een diesel.

 21. [16] Beste Klaas volgens mij is dat mandaat er ook alleen maar omdat een wet zegt dat het er is.

  Daarom noemde ik het ook een ondemocratische democratie.

  Ik kan uit je stuk niet helemaal opmaken of je begrijpt dat ik het met je eens bent en/of dat de frustratie even de overhand nam bij je.

 22. Persoonlijk vind ik de herrie van (sommige) bromfietsen veel vervelender.

  Ze maken niet allemaal zoveel lawaai. Waarschijnlijk komen ze met een redelijk normaal geluidsniveau uit de fabriek. Maar sommigen vinden het nu eenmaal leuk er aan te sleutelen he. Met als gevolg dat mij als fietser soms horen en zien vergaat als zo’n ding langskomt.

  En daar zou de politie wat mij betreft ook best tegen mogen optreden. Herrie is daadwerkelijke overlast, en bovendien nog eens totaal onnodig.

 23. Wat dacht je van een organisatie als het Veilig Verkeer Nederland (VVN) Onlangs nog hersteld met de oude naam. Die Oranjemongool van een Pieter van Vollenhove leidt dit gedrocht. En maar hameren op nog meer snelheidsbeperkingen en autopesterijen.

 24. [21] Dat geloof ik best, als je braaf de macht volgt heb je het minste last in je leven.
  Maar dat maakt het toch maar wat saai , toch ?

 25. [25] Nee hoor Klaas geen last van frustratie hier.Wel last van bewustwording ๐Ÿ™

Comments are closed.