De Tsjechische president Václav Klaus staat bekend om zijn realistische ideeën en aanpak.
Dat blijkt ook weer uit zijn rede, uitgesproken tijdens de Internationale Conferentie over Klimaatverandering 2008 op 4 maart j.l. te New York.

Een heel belangrijk stuk voor iedereen die geïnteresseerd is in het klimaat en de geldverspillende politieke onzin die er omheen speelt

Wim H. S., stuurde ons daarover het volgende:

Onderwerp: From Climate Alarmism to Climate Realism

Deze boodschap moet in de ogen van de aanhangers van de “climatology-church ” welhaast blasfemisch zijn.

Glashelder legt Klaus uit hoezeer de IPCC-gelovigen politiek correct denken te zijn en hoe desastreus hun opvattingen zijn voor verantwoord bestuderen van eventuele klimaatperikelen en te voeren klimaatbeleid, voor zover vereist.

Lees de tekst en oordeel zelf.

www.klaus.cz/klaus2/asp/cla…

Mijn idee: schande dat dit soort informatie niet tot ons doordringt via de Nederlandse pers. Ik heb het tenminste niet opgemerkt. *)
Het lijkt me onbegonnen werk om minister Cramer en haar adepten met nuchtere teksten te overtuigen …. Een gelovige dominee Van rond de zestig overtuig je ook niet meer met feiten dat de bijbel een verzameling oude teksten is.

Wim H. S.
——————————————
*) REDACTIE:
Direct in zijn inleiding zegt Klaus al:
“”Future dangers [voor de maatschappij] will not come from the same source [Russisch communisme].
The ideology will be different. Its essence will, nevertheless, be identical – the attractive, pathetic, at first sight noble idea that transcends the individual in the name of the common good, and the enormous self-confidence on the side of its proponents about their right to sacrifice the man and his freedom in order to make this idea reality.”

Deze libertarische stelling is de collectivistische Nederlandse pers en politiek zo onwelgevallig dat ze daarom de hele rede van Klaus maar liefst doodzwijgen.

Voor ons is het een genoegen ook in de rest van de speech zoveel waarheid te lezen.

5 REACTIES

 1. [2]

  Dat is nou het mooie aan de natuur.

  Ze heeft volkomen lak aan de publieke opinie en propaganda.

 2. [3]

  Mee eens.

  Maar helaas is propaganda niet gebaseerd op feiten, maar op manipulaties.

 3. [4] Ik vrees dat dergelijke reacties niet zijn gebaseerd op manipulaties. De achtergrond is: wat men tegenwoordig "wetenschappelijk onderzoek"noemt is niet meer dan een opsomming van redeneringen, een gevolg van ( sinds 1986) flodderonderwijs aan de hogescholen en universiteiten. Ik zal daarover publiceren via de Nederlandse Academie van Wetenschappen…

  Wim H. Siemonsma

Comments are closed.