Een goed voorstel van de “Belastinglobby *).

Een totale vernieuwing om de gedwongen betalingen voor de burgers terug te brengen van 50 naar 15 procent zou een enorme verbetering zijn. Een streven waar we natuurlijk helemaal achter staan.

De grote vraag blijft echter of dit haalbaar is als het problem niet principieel wordt aangepakt vanuit de morele basis dat elke dwang immoreel is, en dat het percentage naar nul moet worden gebracht.

Ook gemeenschappelijke betalingen horen geregeld te worden op basis van vrijwilligheid.

De weg daarnaar toe zal waarschijnlijk wel via die 15 % moeten lopen. Maar zonder de principiële aanpak zal die 15 % nooit gehaald worden, of heel snel weer heel hoog oplopen. Dat is inherent aan het democratisch system waarin mensen gemakkelijk anderen voor hun wensen kunnen laten betalen. Het enige wat je nodig hebt, is een meerderheid van stemmen!

“De drie doelstellingen van de Belastinglobby (minder belastingen, meer besteedbaar inkomen, beter besteding) rusten zeg maar op dit ‘fundament’ voor ons…totale herziening overheidsfinanciën…”

Geen weldenkend mens kan enig bezwaar tegen deze punten hebben. In tegendeel. En toch blijven deze alle drie in de gevarenzone zolang politici mensen kunnen beloven hun wensen in vervulling te brengen als je maar op hen stemt.
———————————————
*) Zie: www.belastinglobby.nl

44 REACTIES

 1. Wie of wat is die Belastinglobby precies en wat zijn de bereikte resultaten tot dus ver? Is het alleen maar een beetje online huilebalken of komen er spannende proefprocessen aan?

  http://whois.domaintools.co

 2. "Meta Description: Belastinglobby is de niet-politieke community voor en door alle Nederlandse belastingbetalers, die samen jaarlijks 130 miljard Euro belasting betalen."

  – niet-politiek? ehmmmm
  – 130 mrd. euro? lijkt me sterk, het nationaal inkomen in NL ligt zo ongeveer op ruim 750 mrd euro (even uit mijn hoofd); en de belastingdruk nadert toch zeker wel de 55% (zelfs in de VS is het als je alles bij elkaar optelt al bijna 40%). 130mrd lijkt me dus niet te kloppen.

 3. [3] Goede verwijzing, leuke site.
  Maar waarom zou je niet het een doen en het ander niet laten?
  Natuurlijk eerst voor jezelf zorgen, en dan (samen?) zorgen dat er zo weinig mogelijk vijanden je belasten. Want ook dat laatste vergroot je vrijheid en onafhankelijkheid.

 4. [4] Omdat het alleen een verspilling van energie is. Politici zien maatschappelijke agitatie als hulpbron. Ze zijn gepokt en gemazeld in de kunst om die agitatie in een richting te sturen die zij willen. Voorbeeld: zo is de reactie op moslimterreur het inperken van burgerlijke vrijheden w.o. de vrijheid van meningsuiting. M.a.w. precies wat moslimterroristen het liefste zien: de verkrachting van de geest van de vrije gedachte, het essentiele kenmerk van de westerse beschaving.

  Ik ben jarenlang politiek geengageerd geweest maar het levert geen bal op. De meeste mensen zijn gewoon ontzettend braaf, dom en goedgelovig. Daarom is het beter om alleen voor jezelf en voor geestverwanten te zorgen. En voor hen die wel willen maar niet kunnen. Wie te dom en te lamlendig is om voor zijn eigen belang op te komen verdient niet beter dan door politici genaaid te worden. Ik haat politici en de politiek als de ziekte. Ze zoeken het maar uit, ik probeer zoveel mogelijk mensen wakker te schudden hoe ze kunnen ontsnappen uit het gekkenhuis.

 5. [5] Dit is inderdaad hoe de politiek zich tegenwoordig gedraagt. Alle logica ontbreekt, er wordt een lijn gevvolgd waar niet meer van wordt afgeweken. USA is de baas, helaas.

 6. Is het niet mogelijk om een belastingsysteem in te voeren, gebaseerd op een belastingtarief van bijv. 15%, en daarnaast een specifiek belastingtarief voor gebruik van bijv. de autoweg, of het openbaar vervoer, of anders gebaseerd op de kosten/baten.

 7. Als er een belasting systeem moet zijn, dan moet het er 1 worden met zo min mogelijk administratie. Alleen bij de bron heffen, bijvoorbeeld de wat grotere bedrijven die iets produceren. Kleine bedrijven en particulieren betalen dan geen belasting, maar betalen wel de wat hogere prijs aan de bedrijven waarvan ze hun spullen betrekken, zodat de belasting uiteindelijk gelijkmatig verdeeld wordt. Helaas pindakaas voor al die ambtenaren, maar die kunne dan eventueel iets nuttigs gaan doen, bijvoorbeeld een bedrijf beginnen, wat dan weer leuk is om te doen, nietwaar? Ach, een mens moet een beetje tolerant zijn hoor!

 8. [8]
  Natuurlijk, er zijn heel veel mogelijkheden om de belastingheffing handiger aan te pakken.
  Ik denk dat de overheid alleen de volgende kerntaken moet vervullen:
  – buitenlandse relaties, non-interventionalistisch
  – defensie
  – misdaadbestrijding
  – waterschapstaken
  – zeer sterk uitgekleed zorgstelsel (alleen levensbedreigende of ernstig invaliderende aandoeningen) met hoog eigen risico
  – voorkomen epidemieën en kwaliteit van voedingsmiddelen.
  Extra: je kan denken aan een soort arbeidsgarantiestelsel, verzekerde arbeid in ruil voor een loon op bijstandsniveau. Met goede planning moet dat kostendekkend te realiseren zijn.
  Volgens mij kom je dan ongeveer aan die 15%.

 9. [7]
  Er is in het gedrag van politici wel degelijk logica te ontdekken, zolang je maar weet dat ze hun eigenbelang en dat van andere soepsidievreters voorop stellen. Je bent denk ik te idealistisch.

 10. [9]
  In Oostenrijk willen ze nu zoiets doen: alleen de eindverkoper heft BTW, de rest is allemaal BTW-vrij. Dit scheelt aanmerkelijk in de administratie en BTW-caroussels zijn verleden tijd. Nadeel is dat er de mogelijkheid tot lekken bestaat: zakelijke goederen privé gebruiken. Het schijnt dat de Nederlandse fiscus belangstellend toekijkt.

 11. Het GENEUZEL over belastingen is werkelijk zo achterlijk en irritant als wat … Immers het UITGANGSPUNT daarbij is dat de staat als vanzelf MINDER zou uitgeven als de (belasting)revenuen lager zijn, en de overheid dus de tering naar de nering zal stellen …

  Welnu … NIETS is MINDER waaaaar. Daarom zal men EEEEERST zwaar de uitgaven moeten HAKKEN om de ruimte te schapen VOORDAT belastingen hervormd en gereduceerd kunnen worden.

  En het betekend ooook dat men de volledig waardeloze en als mensen zeer LAAGSTAANDE yaaaaknikkende KADAVERS in het parlement de zak moet geven … Of beter zelf in de zak kan stoppen om hun in een diepe gedeelte te water te laten … Of niet soms? Waaarom blijft men hier dan zo eindeloos in de ruimte loelen …?

 12. [11] Ja, die logica wel. Het i ook het enige dat hen bezig lijkt te houden.

 13. Lekker subtiel weer…
  Beste h(H?)eer Postma,
  Eén van redenen dat ik vrijspreker wel regelmatig lees, maar er weinig reageer zijn figuren zoals jij (vanaf nu ga ik jijen, als U het niet erg vindt) die de boel verzieken:
  Waar het hier over gaat is om mensen er zich van bewust te laten worden, wat er zich zoal afspeelt op het gebied van afbouw van persoonlijke vrijheid en wat daaraan te doen.
  Maar ik kan me voorstellen dat iemand die toevallig op http://www.vrijspreker.nl/v… komt kijken en een reactie zoals die van jou ziet, snel weer is vertrokken.
  Is dat jou bedoeling?
  Zoja, dan ben je (wat wel bekend staat als) een “troll”.

  Persoonlijk gezien, als ik jou face to face zou ontmoeten, denk ik dat, na hooguit zo’n 10 minuten m’n best doen/open staan, jij de derde figuur zou zijn die ik in mijn leven in één klap Ko geslagen/geschopt heb.
  Hoeveel (echte) vrienden heb je, stakker?

 14. [13]
  Het dringt dus nog steeds niet door he, ouwe. Door minder belasting te betalen verander je de spelregels zo dat er een win-win-win situatie ontstaat.

  Primo. Je stelt vermogen veilig, waardoor jouw eigen onafhankelijkheid wordt vergroot. Het nationale effct is dat de macht van de burger t.o.v. de roverheid wordt vergroot.
  Secundo. De overheid kan er voor kiezen om de belastingen te verhogen om de lagere inkomsten te compenseren. Hiermee maakt ze zich gehater. Er zijn nu geen dominees en socialisten meer om er schuldgevoel in te rammen,dus komen ze in de problemen.
  Tercio. Ze kunnen bezuinigen, precies wat we willen. Minder overheid betekent meer vrijheid. Oftewel een win-win-win situatie is een feit.
  En hier is ook weinig tegen te beginnen. Wat willen ze doen…. de koninklijke marine naar Grand Cayman of de Seychellen op laten stomen? LOL

 15. [16] Uitstekend goed gesteld Mavado.
  In het begin had ik ook hoop voor ACP die echt soms goede dingen zegt. Ik heb hem zelfs voor een ontmoeting uitgenodigd.
  Maar ik kom steeds meer tot de overtuiging dat hij een "lost case" is en dat het zonde van de tijd is om te proberen hem duidelijk te maken wat wij willen. Hij heeft een blokkade en kan niet luisteren.
  Laten wij doorgaan en proberen meer mensen te vinden die het wel begrijpen, of begrijpen willen.

 16. [16]
  MAV: …Eén van redenen dat ik vrijspreker wel regelmatig lees, maar er weinig reageer zijn figuren zoals jij (vanaf nu ga ik jijen, als U het niet erg vindt) die de boel verzieken:
  ====
  ACP: Waarom zou die "reden" van je aanwezigheid voor mij interessant zijn of van enig belang?

  MAV: Waar het hier over gaat is om mensen er zich van bewust te laten worden, wat er zich zoal afspeelt op het gebied van afbouw van persoonlijke vrijheid en wat daaraan te doen.
  ====
  ACP: TSJAH velen kijken liever, of kunnen niet anders dan turen naar de bomen i.p.v. naar het bos. Overigens hoezooooo afbouw? Op deze manier wordt het juist noooooit afgebouwt. Want het is als wiskundige limiet … je komt er steeeeeeds dichterbij maar bereikt het per definitie nooooooit … en dan heb je de mensen immers pas echt bij de ballen. Of niet soms?

  MAV: Maar ik kan me voorstellen dat iemand die toevallig op http://www.vrijspreker.nl/v… komt kijken en een reactie zoals die van jou ziet, snel weer is vertrokken. Is dat jou bedoeling?
  ====
  ACP: Volgens mij speculeer je er maar wat op los … Maar waaaaaarom probeer je voor anderen te spreken?

  MAV: Zoja, dan ben je (wat wel bekend staat als) een “troll”.
  ====
  ACP: DAT zijn nu typisch van die kleinburgelijke "definities" tesamen met "kiezersbedrog", kort-door-de-bocht en meeeer van die getapte uitdrukkingen waarmee je aantoont tot de hersensgespeolden te behoren. En nu heb je nog zo’n woord in de mond … "ad hominem" ….

  MAV: Persoonlijk gezien, als ik jou face to face zou ontmoeten, denk ik dat, na hooguit zo’n 10 minuten m’n best doen/open staan, jij de derde figuur zou zijn die ik in mijn leven in één klap Ko geslagen/geschopt heb.
  Hoeveel (echte) vrienden heb je, stakker?
  =====
  ACP:Wat een rustige genuanceerde en weloverwogen reactie. Komt vaak van langdurig en chronische gehang in de shitsjiale vangnetten. Maar dat zal ook wel tevens de reden zijn waarom je zo weinig (weet te) reageer(en). RIAGG bureautje bij je in de buurt?

  [19] Ik mag graag je TEGENHANGER zijn Hub … enwel door steeds aan te tonen dat je wekelluk geen gespleten koethaar opschiet …. als je NIET de kernzaken onderkent, welke helaas NIET institutioneel of in groepsverband te bestrijden zijn. En niet in de laatste plaats omdat dit land een feodaal koninkrijkje is … waar je enige optie is om … individuele oplossingen vinden, waardoor je het minst last ondervindt. Maaayaaa … Hub wenst een organisatie … een machiene … een apparaat, een stel schutters en fanfare, kortom een politieke caranavals vereniging ….

 17. [10] Juist, maar wie doet de rest, het bedrijfsleven die de gemiddelde mens nog steeds als een soort "slaaf" ziet, of de burger.

 18. [18] Minder overheid is, meer bedrijfsleven of meer burger?
  Tot nu toe zie ik het bedrijfsleven als bijna net zo’n grote bedreiging voor de burger als de overheid.

 19. [19] Een juiste conclusie. Meneer wil alleen maar zieken, vermoedelijk omdat hij weet dat hij als emigrant niet meer meetelt en dat zijn lot en dat van de overige Nederlanders gescheiden zijn.
  Politieke actie is inderdaad volmaakt zinloos, daar heeft ie dan wel gelijk in, maar in samenwerking is uiteraard wel degelijk een aanzienlijke realisatie van vrijheidsidealen te realiseren.

 20. [22] Er is een belangrijk verschil tussen het bedrijfsleven en de overheid, althans hier.

  Het bedrijfsleven heeft i.t.t. de overheid geen monopolie en het bedrijfsleven heeft geen mogelijkheden om iemand tot bijvoorbeeld een aankoop te dwingen. Uiteraard moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat dit gebeurt, vandaar de antikartelwetgeving die ik daarom als een geoorloofde vorm van overheidsinmenging beschouw.

  Daarom is de overheid veel gevaarlijker dan het bedrijfsleven.

  Een bedrijf dat haar klanten en werknemers als slaven ziet is binnen enkele jaren failliet.

 21. [21] "ad hominem", een mooie uitdrukking, zeker uit jou mond.
  Dan ken ik er nog een:

  "Iedereen is gek",zei de gek, "behalve ik".

 22. [28]
  De man vindt ad hominem volstrekt gerechtvaardigd, omdat volgens hem de waarde van de boodschap afhangt van de waarde van de boodschapper.
  Dewelke hij afmeet aan geld.

 23. [29]
  Verder dan wat gezeik kom jij anders ook niet, Germen (of hoe jij jezelf ook noemt).
  Alleen al het feit dat jij onder verschillende nicks hier blijft posten spreekt boekdelen.

  Met de nadruk op blijft.

  En dat is een gegeven waarop je ACP (hoe je ook over hem denkt) niet kunt betrappen.

Comments are closed.