Gaarne vestig ik de aandacht op het hier volgende artikel van de Arabiste Marjolein Wijninckx.
Hugo van Reijen

Wilders roept meer extremisme op
door Marjolein Wijninckx. vrijdag 07 maart 2008 | 10:27 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 07 maart 2008 | 10:47
Tekstgrootte

Geert Wilders drijft met zijn film de fanatieke moslims en de autoritaire regimes in elkaars armen.
Wat mij als Nederlander die in de islamitische wereld woont verbaast, is de kortzichtigheid van Wilders.
Zijn film is immers koren op de molen van diegenen die hij wil bestrijden. Islamitische bewegingen zullen de film als een bewijs gebruiken voor hun opvatting dat het Westen de islam niet respecteert. ‘Zie je wel, ze zijn tegen ons, het zijn kruisvaarders’. Dergelijke retoriek raakt niet alleen een gevoelige snaar bij extremisten, maar bij alle gelovige moslims.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup heeft de afgelopen jaren in de islamitische wereld een opmerkelijke enquête gehouden. De poll laat zien dat moslims zich vooral boos maken over het gebrek aan respect van het Westen voor de Islam. Ook blijkt uit het onderzoek dat tradities en gebruiken in de islamitische wereld veel hoger worden gewaardeerd dan in de westerse wereld. Een voorbeeld: 96% van de Jordaniërs en 95% van de Saoediërs geeft aan, dat tradities en gebruiken belangrijk voor hen zijn. Onder Fransen is dat slechts 20%.

Dit verklaart waarom moslims zo gevoelig reageren op belediging van hun cultuur. Overigens hebben moslims, volgens de onderzoekers, dezelfde voorkeur voor democratie en verstaan ze er ook in grote lijnen hetzelfde onder als mensen in het Westen.

Waar Wilders blijkbaar helemaal niet aan heeft gedacht, of geen rekening mee wenst te houden, is dat hij met zijn acties de islamisten (fanatieke moslims) en de autoritaire moslimregimes in elkaars armen drijft. Zodra zijn film Fitna uitkomt, zullen regeringen, als die in Syrië en Egypte, hun verontwaardiging uitspreken en demonstraties orkestreren. Dit om hun geloofwaardigheid onder de bevolking niet te verliezen. De oppositie in het Midden-Oosten, die zich inzet voor mensenrechten en het vergroten van de democratische speelruimte, zal daardoor nog verder worden gemarginaliseerd. En de mensenrechten zullen nog verder worden ingeperkt.

Wilders beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting, maar de wijze waarop hij van dit recht gebruik maakt, gaat ten koste van de vrijheid van meningsuiting van oppositionele krachten in repressieve islamitische samenlevingen.

Wilders pleit voor mensenrechten en democratie in het Midden-Oosten, maar zijn film zal deze dus juist verzwakken. Hij zal deze onbegrijpelijke inconsistentie van zijn streven op zijn minst politiek moeten verantwoorden.

Het is nu van belang in actie te komen om een nieuwe crisis in de relatie tussen het Westen en de islamitische wereld te voorkomen en om de eventuele schade van de film te beperken. Nederland had direct na de aankondiging van de film een diplomatiek- en mediaoffensief in de islamitische wereld moeten beginnen. Laat premier Balkenende maar, zoals Alexander Pechtold voorstelde, op de Arabische tv-zender Al Jazeera uitleggen waarom in Nederland dergelijke films niet verboden worden. En laat ook zien dat Nederland wel degelijk respect heeft voor de Islam.

Dat er bij ons moslims in het kabinet zitten (de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb) en dat we islamitische scholen en in Rotterdam zelfs een islamitische universiteit hebben.

Tegelijkertijd zal Nederland ook pijnlijke vragen moeten kunnen beantwoorden. Want de wrok in de islamitische wereld komt ook voort uit politieke acties van het Westen. Dat is, waar ik als Nederlander in het Midden-Oosten constant op word aangesproken.

Kan Balkenende ook uitleggen waarom Nederland niet met de Palestijnse regering van Hamas praat? En waarom hoeft Israël het internationaal recht niet te respecteren?

Zo’n film als die van Wilders is een incident: het flakkert op, maar is ook snel weer voorbij. En gelukkig liggen gewone mensen in het Midden-Oosten er vooralsnog niet wakker van.

Waar het echter op de lange termijn om gaat, is onze waarden van vrijheid en mensenrechten ook consequent hard te maken in ons buitenlands beleid.
De auteur is programmaleider Midden-Oosten voor IKV Pax Christi

53 REACTIES

 1. Marjolein,

  Je commentaar op een film die niemand nog gezien heeft getuigt van een intellect denken en kunnen dat bij mijn weten voor het eerst en het laatst omstreeks het jaar nul gebeurde.
  Dus van harte welkom op de planeet aarde,we zaten er op te wachten.
  Intussen,
  Ik zag een filmpje van een vrouw, kindvrouwtje beter gezegd.
  12 jaar oud uitgehuwelijkt aan een volwassen man die eisen stelde waaraan het vrouwtje niet aan wilde voldoen.
  Huilend vertelde ze aan de interviewer dat ze wilde scheiden van de,r man /kinderverkrachter, wat in de door jou zo bewonderde landen eerder de norm als uitzondering is.
  Jij krijgt hier als gifted vrouw toch een aanval van woede van als je hoort en ziet hoe dit kreng de eerbaarheid van een Islam man schend ?
  Dat moet toch wel aangezien je als vrouw toch niet veel meer als een wipding ben voor die mannen .
  En je ben ook zo begaan met boze moslims, want boze moslims zijn gevaarlijk en kunnen extreem boos worden .
  En het komt allemaal uit een gemis van respect voor de boze mannen.
  Jij als uitzonderlijke wijze vrouw moet mij eens uitleggen hoe ik dat respect kan bewijzen.
  Als het is wat jij doet ,op je rug gaan liggen, weiger ik uit principiële redenen.
  Ik buig voor geen enkele man ,Islam of wat ook ,en indien ik er toe, door mensen als jij, er toe gedwongen gaat worden,dan word ik ook boos.
  Je noemt in je verhaal allerlei landen die totalitair Islam zijn waar Christenen moeten leven volgens Islamitische wetgeving
  Geen woord van je over gedeelde rechten en plichten in die landen.
  Betekend dat wat voor mij geld ,voor de Islam man niet van toepassing is ?
  En als ik dat eis worden ze,3x raden, juist, boos.
  Voor dat je op aarde lande, waar was je vorige planeet?
  Ik zou daar best een kijkje willen nemen ,het moet daar elke dag feest zijn !

  Bas

 2. Ik maak me hooguit zorgen over de olieprijzen, maar die zouden toch al kunstmatig hoger gemaakt worden.
  Ik vind dat het tijd is voor een gigantische confrontatie met de moslims, om aan te geven: wij zijn anders en iedereen die in onze landen komt moet zich heel netjes gedragen volgens onze regels, anders… KOP ERAF!!!
  Nee, dat zou juist weer moslims zijn.

 3. als 95% van de moslims hecht aan eigen waarden en tradities, zou het voor hen toch des te beter te begrijpen zijn dat ‘de’ westerse tradities, in het westen!, gerespecteerd zouden moeten worden (ook) door hen?

 4. Respect hebben voor de islam = moslim worden. Die mooie traditie van hen heeft er voor gezorgd dat ze nog steeds in de middeleeuwen leven. Alle moderne dingen die zij nu graag gebruiken –satelliet-tv, auto’s, vliegtuigen, medische voorzieningen, computers, etc.– zijn bedacht en gemaakt in het door hen zo gehaatte westen. Wat heeft die traditie/religie de wereld gegeven behalve haat (en een beetje wiskunde daargelaten)?

 5. [3] Dat is 95% ook met je eens 🙂

  Geert zit ’n issue te maken van 5% fundies.

 6. [1]
  Het punt was m.i. meer dat door de film van Wilders dit soort verschrikkingen eerder in stand worden gehouden. Immers, de lokale oppositie wil deze praktijken tegengaan, maar wordt in zijn werk gehinderd door de nadelige effecten van de film.

  [2]
  Zou je de "groene" revolutie niet als een anti-islam actie kunnen uitleggen? Immers, door hun markt te ruïneren zijn ze minder in staat de islam te propageren!

  [3]

  U merkt terecht een inconsistentie op: Als men in het Midden-Oosten zo hecht aan traditie, respecteer dan ook de onze (vrijheid van meningsuiting) zoals u uw tradities gerespecteerd wilt zien!

  [4]
  "Respect hebben voor de islam = moslim worden."

  Dus als ik respect heb voor een vrouw moet ik een geslachtsverandering ondergaan?

  [algemeen]
  De effectiviteit van externe invloeden op lokale veranderingen is, zo leert de geschiedenis, uiterst beperkt. De kracht van de film van Wilders of een zending boodschap van de minister-president overtuigd mij niet. De lokale heerser vinden, met de koran in de hand, altijd wel een stok om de progressieven te slaan, dan wel de sussende woorden van een westerling hun kracht te ontnemen.
  Echte verandering kan alleen vanuit de gemeenschap zelf komen.

 7. Ik merk dat deze Marjolein zich al de dhimmi mentaliteit eigen heeft gemaakt.
  Zelfcensuur; steeds maar weer zorgen maken over boze moslims.

  Seculier denken heeft de Verlichting en de beheersing van de natuur door de rationele geest met zich meegebracht. Ik zie geen enkele reden waarom wij ons zouden moeten onderwerpen en aanpassen aan deze bijgelovige barbaren.

  Als moslims daden van agressie plegen jegens westerlingen of westerse belangen ligt voor de hand dat ze hiervoor zwaar zullen boeten en, net als met hondsdolle dieren gebeurt, als strategische realiteit uitgewist dienen te worden.

 8. [6]
  ad 1. Als die bende geestelijk gehandicapten weer de straat opgaat en moord en brand schreeuwt omdat hun opperpedo wordt beledigd, bewijzen ze hiermee alleen maar het gelijk van Wilders, en andere critici van die haatsekte.

  ad 2. Voor mij inderdaad de voornaamste reden om voor alternatieve brandstoffen te zijn. Al helpt biodiesel niet; veel beter is het reststromen tot olie te verwerken dmv TDP of algenteelt.

  ad 4. Respect hebben voor de als islam aangeduide vorm van verstandsverbijstering betekent: respect hebben voor zwakzinnig geschreeuw, blind geloof, barbaarse omgangsvormen en wetten. Wie respect heeft voor niet-rationeel denken, doet hiermee afstand van rationeel denken en verlaagt zich tot moslimniveau.

 9. [6] "Dus als ik respect heb voor een vrouw moet ik een geslachtsverandering ondergaan?" Als ze op boze toon respect van je eist? Vraag dat maar aan die vrouw…

 10. [1] Ik ben het 100% met je eens.

  Zou het niet kunnen gebeuren dat Geert Wilders in zijn film betrekkelijk mild kan zijn voor de gematigde Moslim?

  Ik heb de film nog niet gezien. Dus ik weet het niet.

  Boze moslims zoals iedereen weet, willen alles en iedereen dood of onderdrukken. Nou ze doen maar, maar dan ook niet gek opkijken dat de westerse wereld ook eens zegt. Genoeg is genoeg.

 11. Of je nou moslim of politie agent bent, boos zijn geeft je nog niet het recht om anderen te dwingen wat dan ook te doen.

 12. De Yanks willen dat we allemaal geloven dat de islam een groot gevaar is. Wilders zijn film voedt alleen maar meer dit idee.
  Mag zeggen dat ik geen moslim fan ben en geen enkel geloof komt bij mij erin…’t is allemaal trash!
  Wilders mag wat mij betreft zijn film in zijn haar smeren, genoeg is genoeg en weg met die troep. Laat Wilders politiek gaan bedrijven, we zijn genoeg geïnformeerd over het wonderbaarlijke leven van de moslim en zijn aanhang – CDA en PVDA –
  Wilders zorgt alleen maar voor meer wind onder de vleugels van de aso-USA puriteinen die de wereld wil onderwerpen aan een Nieuwe Wereldorde.
  Wilders is blind door vuur en dat breekt hem op…

 13. De Yanks willen dat we allemaal geloven dat de islam een groot gevaar is. Wilders zijn film voedt alleen maar meer dit idee.
  Mag zeggen dat ik geen moslim fan ben en geen enkel geloof komt bij mij erin…’t is allemaal trash!
  Wilders mag wat mij betreft zijn film in zijn haar smeren, genoeg is genoeg en weg met die troep. Laat Wilders politiek gaan bedrijven, we zijn genoeg geïnformeerd over het wonderbaarlijke leven van de moslim en zijn aanhang – CDA en PVDA –
  Wilders zorgt alleen maar voor meer wind onder de vleugels van de aso-USA puriteinen die de wereld wil onderwerpen aan een Nieuwe Wereldorde.
  Wilders is blind door vuur en dat breekt hem op…

 14. Wilders verdient het te worden afgerekend op zijn eenzijdigheid. Ik heb getracht aan de weet te komen wat zijn eigen religieuze overtuiging is, maar dat is niet gelukt. Ook een rechtstreekse e-mail naar zijn Tweede Kamer-adres leverde niets op. Voor mij is Wilders uitsluitend geloofwaardig als hij atheïst is èn hij andere religies ook naar fabeltjesland verwijst.
  Nu legt hij het accent uitsluitend bij het geweld dat door (een deel van) de moslims wordt gekoppeld aan hun geloof. Dat geweld is weliswaar aantoonbaar, maar als hij in zijn film door middel van Koran-teksten wil bewijzen dat de Islam nogal gruwelijke elementen kent, dan mag hij niet voorbijgaan aan het gegeven dat ook het christelijke en joodse geloof teksten bevat die dood en verderf prediken. En als ik zie welke gruwelijkheden er dagelijks worden bedreven in het midden-oosten, dan staat ook hier het geloof aan de basis van alle ellende.

  Wie zich wat meer in het fenomeen religie heeft verdiept, zal reeds weten wat Wilders in zijn film gaat melden. Balkenende probeert met het zaaien van angst Wilders te pareren. Dat is olie op de golven gooien en struisvogelpolitiek op hetzelfde moment, want de NL-premier blijft consequent zijn ogen sluiten voor het feit dat de multiculturele samenleving een volmaakte mislukking is gebleken. Dat is niet de schuld van Balkenende en het was natuurlijk te voorzien en te beredeneren. Tenslotte heeft elke dierentuin ook tralies gezet rond vrijwel elke diersoort en in dat opzicht geeft het gedrag van de mens daar ook voldoende aanleiding voor. Grenzen zijn zo slecht nog niet. Daarin verschil ik waarschijnlijk ook niet van mening met Wilders. Waarin ik wèl met Wilders verschil, is het feit dat ik bij hem niets ontdek van het denken in en het opperen van oplossingen. Dat doen de mensen die klakkeloos achter hem aanlopen ook niet.

  Met Balkenende denk ik dat de gevolgen van de Wilders-film inderdaad heel vervelend kunnen zijn, juist omdat de beschuldigde religieuze groepering deels bestaat uit mensen die in ernstige mate primitief zijn, doen en handelen. Dat laatste zal Balkenende als trouwe kerkganger nimmer onderschrijven. Balkenende en Wilders hebben in elk geval gemeenschappelijk dat ze politiek gezien geen enkele oplossing kunnen bedenken voor het gevaar dat de Islam in woord en deels in daad zonder twijfel is.

 15. [6] men word geboren en gaat dood op deze planeet.
  2 uitersten .
  Inde afgelopen 2000 jaar zijn veel mensen dood gegaan .
  Sommige op de meest afgrijselijk manier,waar levend worden verbrand de meest zachte was.
  Meestal in naam van een geloof .
  Heksen ,vrouwen dus, werden bijgestaan door kenners van een geloof gemarteld tot ze bekenden dat zij kennis had van hekserij.
  Ik heb de laatste 2 weken films op het net gezien van zulk barbaars gedrag wat in Islam landen heel normaal schijnt te zijn en tot volksvermaak verheven is.
  Als onze regering wil dat deze praktijken een gat in de amusement wereld kunnen vullen in ons land ,moeten ze dat openlijk zeggen .
  En niet lafhartig verschuilen achter een door niemand geziene film .
  Wat onze regering onsterfelijk belachelijk maakt in deze wereld .
  Wat zij doen is erger als hekserij , het is Potter gedrag ,bespottelijk in z,n stupidity.
  Niet voor niets noemen ministers zich Calvinistisch ,de man die ook mensen levend liet verbranden.

  Bas

 16. [8]
  @1 Niet echt, daar het veelal om georganiseerde protesten gaat. In die zin toont het eerder het gelijk van Wijninckx aan.

  @2
  Die reactie had ik niet verwacht, maar bedankt dat je dat wou delen. Ik ben weer wat wijzer geworden over het gedrag van de mens.

  @4
  Zelfs tolerantie voor wat niet-rationeel lijkt is rationeel. Zie J.S. Mill, On liberty. Juist die observatie ligt ten grondslag aan de vrijheid van meningsuiting. Als uw stelling waar zou zijn, dan hebben we de vrijheid van meningsuiting niet nodig. De grens ligt daar waar men anderen schade toe gaat brengen (rellen liggen in deze context voor de hand), maar zolang jouw handelen niemand anders dan jezelf schaad, zal ik het je niet verbieden. Wel zal ik je door middel van debat te overtuigen van wat ik zie als jouw ongelijk, openstaand voor de mogelijkheid dat ik zelf ernaast zit. Dat is overigens een oefening die bij overtuigde islamieten / christenen wat moeilijk gaat / weinig effectief is, maar nogmaals, dat is vooral hun probleem.

  [9]
  Nu weet ik wel dat als ze echt boos worden ze deze operatie oraal plegen uit te voeren, zonder verdoving.

 17. Ik ga niet in discussie hier over de islam, omdat gebleken is dat Hugo toch weinig weet blijkbaar over deze doctrine.

  Echter, ik sluit mij aan bij wat Pechtold heeft gezegd, normaliter geen vriend van me, maar in dit geval had hij het bij het juiste eind. Geert Wilders is een parlementslid en in die hoedanigheid heeft hij net als elke Nederlander vrijheid van meningsuiting, zelfs als het voor sommigen abject is wat hij zegt en zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld. Wanneer we die vrijheid van meningsuiting van mensen aan banden gaan leggen, dan is onze samenleving ten dode opgeschreven, want dan verlagen wij ons tot het niveau van de islamitische landen. Volgens Arabist Hans Jansen gebeurt in die landen niets zolang de overheid daar geen toestemming voor geeft, dus ook de ‘massademonstratie’ en het bijbehorende geweld. De ‘woede’ is natuurlijk georkestreerd door de dictatoriale machthebbers voor eigen politiek gewin, omdat zij de druk willen verleggen richting het westen.

  In de moslimstaten is er geen democratie of vrijheid van meningsuiting. Kritiek op de islam moet men vaak met de dood bekopen of op zijn minst een gevangenisstraf. Veel moslims moeten daarom wennen aan de kritiek die hier op religies wordt gespuid. Dat was ook voor katholieken en protestanten zo in de 20e eeuw.

  Ik ben ervoor om zoveel mogelijk kritiek te uiten op elke dictatoriale doctrine en het maakt niet uit of er nu 1 miljoen of 1 miljard gelovigen zijn, want onder dit beding zuchten meer dan een miljard onder het communisme en zouden we daar ook geen kritiek op moeten uiten. Dat is belachelijk natuurlijk.

  Wilders in mijn opinie roept helemaal niet op tot extremisme, maar legt de vinger op de gevoelige plek. Ik ben het in bepaalde opzichten niet met hem eens, zoals het verbranden van de koran, maar ik zie het wel als een ’testcase’. Als de islam binnenkort niet hervormd of aanpast aan de 21e eeuw, dan zie ik op termijn ik toch een schisma optreden tussen de islamitische (Dar-al-Islam) en de niet-islamitische wereld (Dar-al-Harb). Wat dat betreft heeft Samual Huntington het goed gezien.

  Zoals ik reeds heb verteld is dat elk land met een grote islamitische diaspora geweld en terreur moeten dulden. De vraag is alleen hoe lang de niet-islamitische wereld dit nog kan.

 18. [17] @4
  Tolerantie is één, respect is twee. Ik zeg niet dat we irrationeel handelenden bloedig moeten vervolgen in een moderne inquisitie. Wat dat betreft ben ik een voorstander van tolerantie. Maar respect hebben voor dat soort idioten? Mij niet gezien!

 19. Graag wil ik – wellicht ten overvloede – melden dat moslims over het algemeen geen onderscheid maken tussen kritiek en belediging van hun geloof, terwijl de zinnigen hier in Nederland (helaas behoort een groot gedeelte van politiek links daar niet toe) goed doorhebben dat Wilders kritiek geeft, en dat het een keuze is om hierdoor beledigd te worden.

  Verder vind ik het leuk dat Bas nu ook op deze site vertoeft. Hallo Bas!

 20. [18]
  Komt dik voor mekaar, Albert S. Als juist is wat de Chinese media melden, schijnen de fundi’s nu ook in China amok te maken, alwaar ze vlak voor een aanslag tegen de Olympische lampion liepen. 🙂

 21. Wie zal die poppenkast daar naar toe hebben gestuurd?

  Levert ook lekker veel op als de Chinezen mee gaan knokken in een III Wereldoorlog…..
  [22]

 22. [12] He! Daar is IIS weer, die gelijk weer de Amerikanen schuld geeft omdat iemand een film maakt. Prachtig, dit denken.
  Grappig ook dat je toch toegeeft (<Mag zeggen dat ik geen moslim fan ben en geen enkel geloof komt bij mij erin…’t is allemaal trash!>) dat de Yanks toch eigenlijk gelijk hebben.

 23. [5] 5% slechts?
  Vlak na 9/11 vond 75% van de moslims in NL, goed geintegreerd en zo, "de aanslagen terecht of ze konden er begrip voor opbrengen".
  5% gematigde moslims, dat geloof ik dan weer wel.

 24. Respect voor moslims? Hoe komt iemand erbij? Laat ze zich eerst als gasten die wij grotendeels onderhouden, &#8230;..en riant, gedragen. Respect voor een dwaalleer die niets anders is dan een slavendraverij, het westen voor christenhonden uitmaken. Ze maken daarbij geen onderscheid tussen wel en niet-gelovigen. Trouwens de Christelijke kerken zijn ook door niet-gelovigen onder terechte aantijgingen, maar ook vaak gewoon verdacht gemaakt. Toch heb ik nooit gehoord van ophanging, onthoofdingen, amputaties voor vaak niet eens gepleegde vergrijpen.

  De overheid heeft gewoon een Vijfde Colonne Binnengehaald waar we nog veel mee te stellen zullen krijgen.

  Voor mij: &#8220;niet alles wat op twee benen loopt zijn mensen&#8221;

 25. Wilders is gewoon letterlijk een IDIOOT … Gaattie de achterlijke mossels en hun geloof bestrijden terwijl HET probleem eerder de Kwien is en haar LINXE politiek pachters di hun hier hebben binnengehaalt …

  WAAROM kan hij het niet gewoon op z’n DEENS doen en de aangespoelde barmhatigen aldus … flink te KORTWIEKEN …?

 26. Democratische oppositie in het midden oosten? Bij mijn weten is Israël het enige democratische land in het m.o. (nou vooruit Turkije ook) Als je iets wil veranderen in Egypte, Syrië of Libië wordt je door de heren Moubarak, Al-Assad en Khadafy vervolgd tot in de hel. Een filmpje van Wilders verandert daar niets aan en drijft ook de extremisten niet nader tot de zittende machthebbers. Die weten in tegenstelling tot laffe, naïeve dhimmies als Balkenende en Bos wèl wat voor vlees ze in de kuip hebben en houden deze scherpslijpers dan ook strak in de gaten.

  En wat zijn de tradities waar ze daar zo aan vasthouden?

Comments are closed.