Gaarne vestig ik de aandacht op het hier volgende artikel van de Arabiste Marjolein Wijninckx.
Hugo van Reijen

Wilders roept meer extremisme op
door Marjolein Wijninckx. vrijdag 07 maart 2008 | 10:27 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 07 maart 2008 | 10:47
Tekstgrootte

Geert Wilders drijft met zijn film de fanatieke moslims en de autoritaire regimes in elkaars armen.
Wat mij als Nederlander die in de islamitische wereld woont verbaast, is de kortzichtigheid van Wilders.
Zijn film is immers koren op de molen van diegenen die hij wil bestrijden. Islamitische bewegingen zullen de film als een bewijs gebruiken voor hun opvatting dat het Westen de islam niet respecteert. ‘Zie je wel, ze zijn tegen ons, het zijn kruisvaarders’. Dergelijke retoriek raakt niet alleen een gevoelige snaar bij extremisten, maar bij alle gelovige moslims.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup heeft de afgelopen jaren in de islamitische wereld een opmerkelijke enquête gehouden. De poll laat zien dat moslims zich vooral boos maken over het gebrek aan respect van het Westen voor de Islam. Ook blijkt uit het onderzoek dat tradities en gebruiken in de islamitische wereld veel hoger worden gewaardeerd dan in de westerse wereld. Een voorbeeld: 96% van de Jordaniërs en 95% van de Saoediërs geeft aan, dat tradities en gebruiken belangrijk voor hen zijn. Onder Fransen is dat slechts 20%.

Dit verklaart waarom moslims zo gevoelig reageren op belediging van hun cultuur. Overigens hebben moslims, volgens de onderzoekers, dezelfde voorkeur voor democratie en verstaan ze er ook in grote lijnen hetzelfde onder als mensen in het Westen.

Waar Wilders blijkbaar helemaal niet aan heeft gedacht, of geen rekening mee wenst te houden, is dat hij met zijn acties de islamisten (fanatieke moslims) en de autoritaire moslimregimes in elkaars armen drijft. Zodra zijn film Fitna uitkomt, zullen regeringen, als die in Syrië en Egypte, hun verontwaardiging uitspreken en demonstraties orkestreren. Dit om hun geloofwaardigheid onder de bevolking niet te verliezen. De oppositie in het Midden-Oosten, die zich inzet voor mensenrechten en het vergroten van de democratische speelruimte, zal daardoor nog verder worden gemarginaliseerd. En de mensenrechten zullen nog verder worden ingeperkt.

Wilders beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting, maar de wijze waarop hij van dit recht gebruik maakt, gaat ten koste van de vrijheid van meningsuiting van oppositionele krachten in repressieve islamitische samenlevingen.

Wilders pleit voor mensenrechten en democratie in het Midden-Oosten, maar zijn film zal deze dus juist verzwakken. Hij zal deze onbegrijpelijke inconsistentie van zijn streven op zijn minst politiek moeten verantwoorden.

Het is nu van belang in actie te komen om een nieuwe crisis in de relatie tussen het Westen en de islamitische wereld te voorkomen en om de eventuele schade van de film te beperken. Nederland had direct na de aankondiging van de film een diplomatiek- en mediaoffensief in de islamitische wereld moeten beginnen. Laat premier Balkenende maar, zoals Alexander Pechtold voorstelde, op de Arabische tv-zender Al Jazeera uitleggen waarom in Nederland dergelijke films niet verboden worden. En laat ook zien dat Nederland wel degelijk respect heeft voor de Islam.

Dat er bij ons moslims in het kabinet zitten (de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb) en dat we islamitische scholen en in Rotterdam zelfs een islamitische universiteit hebben.

Tegelijkertijd zal Nederland ook pijnlijke vragen moeten kunnen beantwoorden. Want de wrok in de islamitische wereld komt ook voort uit politieke acties van het Westen. Dat is, waar ik als Nederlander in het Midden-Oosten constant op word aangesproken.

Kan Balkenende ook uitleggen waarom Nederland niet met de Palestijnse regering van Hamas praat? En waarom hoeft Israël het internationaal recht niet te respecteren?

Zo’n film als die van Wilders is een incident: het flakkert op, maar is ook snel weer voorbij. En gelukkig liggen gewone mensen in het Midden-Oosten er vooralsnog niet wakker van.

Waar het echter op de lange termijn om gaat, is onze waarden van vrijheid en mensenrechten ook consequent hard te maken in ons buitenlands beleid.
De auteur is programmaleider Midden-Oosten voor IKV Pax Christi

53 REACTIES

 1. Deze mevrouw Marjolein van Pax Christi ( ja… daar zitten de echte linkse naïevelingen) begrijpt het niet of wil het niet begrjpen.
  Laat ik haar het voordeel van de twijfel gunnen en veronderstellen, dat ze het niet begrijpt.
  Zij hoort in het Midden-Oosten dat men daar niet altijd blij is met ons regeringsbeleid.
  Dat is een reden om te juichen, dame!
  Je moet er toch potdorie niet aan dénken dat regimes in het Midden-Oosten het wél met onze regering eens zouden zijn?
  Soms – in mijn kilste nachtmerries – vrees ik overigens weleens, dat het nog wel eens zo ver zou kunnen komen.
  Zoals Balkenende en Verhagen nu slijmend en op hun knieën door de wereld gaan….. tja…. dat is precies de houding die opgefokte moslimstaten gaarne zien.
  En als die film van Wilders onverhoopt toch niet zou doorgaan, dan kunnen wij erop wachten dat er nieuwe, verdergaande eisen in onze richting zullen volgen.
  "Dit bevalt ons niet" en ‘als u dat tolereert staan wij niet in voor de veiligheid van uw land".
  Dit is een perfect moment om nu eens duidelijk te zeggen: "Ga liever uw eigen barbaarse land hervormen, dan bent u de komende eeuwen nog wel zoet en wij tolereren absoluut geen gezeur van de kant van mensenrechtenschendende schurkenstaten als die van u ."

  Wat moeten we met zo’n Marjolein?
  Er diep om zuchten.
  Wat moet dit land allemaal nog meer doorstaan voor mensen wakker worden?

 2. [29]
  Het dunkt mij sowieso dat de Denen een minder onfatsoenlijke visie op de burger in het algemeen hebben dan die in andere landen, getuige de afwijzing van de omkoping door Duitsland van een zekere Liechtensteinse heler van persoonlijke gegevens en hun houding jegens de vrijheid van meningsuiting (Deense cartoons).

  Eén ding is zeker: Bea + politici in NL zijn moreel gajes.

 3. [31] Mee eens, waar moeten we dan met ons ontwikkelingsgeld heen? Misschien toch maar weer beter terugpompen in ons eigen land waar de verborgen armoede wel degelijk is, mede veroorzaakt door de (r)overheid. Ik wil niet bagataliseren maar de meeste problemen in Niet Land zijn ontstaan door afwachtend en verkeerd beleid van de politiek alhier. En haal ze maar binnen jongens onder het mom van hier hebben we het goed. Zo’n kortzichtige gedachte van de overheid, iets doen wat hun hachie voor 4 jaar redt met nog 2 jaar wachtgeld erbij voordat er een andere mooie functie voor ze opduikt. Wanneer worden die (buiten)landen eens een keer echt geboycot? Ja minder olie dus minder inkomsten voor de staat, kost te veel geld, doen ze nooit. En als je stemt of er is een referenda dan ligt de lat zo hoog dat ze bijna (99%) zeker weten dat ze nog een keer 4 jaar mogen. Grr, het volk is gewoon bang voor de moslima, omdat het gros eigenlijk niet goed begrijpt van wat er hierboven en verder in dit forum al over geschreven is, nee, men kijkt liever naar het regionale nieuws.

 4. Ze heeft wel een punt ook al zeg ik het niet graag.
  Wilders moet oppassen dat hij zijn doel niet voorbij schiet door steeds radicaler in zijn opvattingen te worden en ook gematigde moslims tegen zich in het harnas te jagen.
  Hij schiet zijn doel dadelijk nog voorbij en het zou nog erger worden als het debat weer terugkomt bij linkse landverraders en naieve multiculturalisten.

  Dit staat los van het feit dat ik het met 80% van zijn denkbeelden eens ben en we ook pal als natie achter de vrijheid van meningsuiting moeten staan omdat daarover NIET te onderhandelen valt.

  Ik wens Geert Wilders veel wijsheid toe.

 5. [26] Wilders zit schromelijk te overdrijven. Uiteraard neemt 95% van de NL moslims de Koran niet letterlijk. Waarschijnlijk moeten ze ‘m nog lezen.

  De koran letterlijk nemen doen alleen Wilders, een aantal libertariers en oliedomme fundies 🙂

  D’r zit een hoop folklore bij.
  Ik heb me laten vertellen dat 99.9% van de christenen de bijbel niet letterlijk neemt. Nou dan. D’r is hoop!

 6. [35] Even kijken dus 5% neemt het wel letterlijk, dat is dan 45.000 mensen in Nederland. Als we de oorlogsverzen alleen nemen dan wordt het hier nog een dolle boel.

 7. [36] Precies. Zie je hoe leip die Wilders is?

  We waren al dood geweest voor we geboren waren.
  Bloedlink joh, die Islam 🙂

 8. [37] Nou, dan moet die film ook best kunnen zonder enige ophef vanuit de Open Inrichting genaamd Binnenhof.

 9. Volgende van Dale;
  res·pect (het)
  1 eerbied uit hoogachting of angst

  Daarom heb ik geen "respect" voor geloof. Ik weiger een geloof in stand te houden door er eerbiedig mee om te gaan (waarom, ik geloof niet..)En dat geloof werkt van uit angst, weten we al 2000 jaar….

 10. [38] Wat velen maar niet kunnen begrijpen: die ophef vanuit het binnenhof heeft helemaal niets te maken met (een poging tot) respect voor de islam. Die ophef heeft tot doel om mensen bang te maken zodat er draagvlak ontstaat voor nog meer "oorlog tegen terreur" en allerlei leuke klusjes voor de beveiligingsindustrie. Die hele Joustra figuur is niets anders dan lobbyist voor de beveiligings – en defensieindustrie.

  [36]
  Zoals Huub al aangeeft: waar is dan die "dolle boel"? Het zou voor die 45000 toch niet zo moeilijk moeten zijn om wekelijks iets te laten ontploffen in een bioscoop, bus, trein, winkelcentrum, etc? We worden al meer dan 20 jaar "gewaarschuwd" door doempredikers als Janmaat, Fortuyn of Wilders. Wat is er tot nu toe uitgekomen van hun doemscenario’s?

 11. Ach, bij ons op het werk beginnen sommige Marokkanen ook al de boel op te hitsen door moord en brand te schreeuwen, en dat er oorlog komt in Nederland.

 12. [4] Wat dacht je van het feit dat zonder de islamitische cultuur en dan in het bijzonder de Moorse in Spanje, er zelfs geen renaissance in Europa zou zijn geweest? Dus niet alleen een beetje wiskunde. Islamitische filosofen hebben de scheiding tussen geloofswaarheden en rationaliteit, waarmee men de materiele wereld dient bestuderen, bedacht. Dat is overgenomen door Europeanen die daarna de universiteiten in Italie, Parijs en Oxford hebben opgericht.
  De klassieke Griekse filosofie, aangevuld met gedachten en ideeen van islamitische filosofen, de wiskunde, geneeskunde, bouwkunde, landbouwinnovaties: zonder islam geen modern Europa.
  Grote kans dat we hier nog steeds onder een simplistisch katholicisme zouden zuchten. Het waren namelijk de christenen die al direct nadat Constantijn het christendom tot staatsgodsdienst had uitgeroepen, begonnen alle andere godsdiensten (inclusief christelijke varianten) te vervolgen. De eerste beeldenstorm, inclusief vernietiging van vele klassieke geschriften. Onder Justinianus werden de klassieke Griekse en Romeinse filosofische scholen die de laatste band met de klassieke oudheid vormden, verboden.
  Ongeveer 700 jaar lang werd daarna alles wat niet in de Bijbel stond als onwaar en duivels beschouwd. Dat veranderde langzaam onder invloed van die verdomde islamieten.
  Een Engelsman, Duitser of Fransman (ze bestonden nog niet, maar goed) die rond 1000 in Spanje aankwam en daar de grote steden bezocht, de rijkdom, de architectuur, rioleringen, straatverlichting, ziekenhuizen, scholen etcetera etcetera zag, was stomverbaasd.
  Leer als westerling dus eerst eens je eigen geschiedenis en durf te erkennen dat de islam niet noodzakelijkerwijs achterlijk of agressief is, maar ook een andere kant kent. Diezelfde Koran namelijk inspireerde deze islamieten tot een hoogwardige cultuur, wetenschappelijk, nieuwsgierig, humanistisch eigenlijk.

 13. [42] De Islam is nooit zo anti-wetenschappelijk geweest als het christendom.
  Vandaar dat daar al vroeg wetenschapppelijk denken ontstond.
  In christelijke landen ontstond wetenschap ondanks het christendom. Veel later dus.

  En eeuwen na de verlichting is nog altijd 50% van de Amerikanen creationist.
  En begrijpt men evolutie al niet, van de big bang wil al helemaal geen christenmens weten.
  Ik bedoel maar, wie is er nu eigenlijk achterlijk?

 14. IKV? Als in Mient Jan Faber…?

  Eerst ging het om een zakcentje. Nu probeert Hugo zelfs met het één-op-één kopiëren van schrijfsels uit bedenkelijke bron zijn geweten te sussen, daarzo bij die jurkbarbaren op schoot. Arme man. En als ik het zo lees, kennelijk nog een democraat ook?

 15. [43] Blijf lekker zoekende Bas. Oh ja, zoek ook eens een geschiedenisboek op. En iets waarachijnlijker: wordt eens verliefd jochie. [44] Dag Huub, so it goes, Dank je.

 16. [42] Juist, zie altijd beide kanten van het verhaal. Maar zie ook dat de klassieke geschiedenis ooit geleerd op de lagere school, hedentendage toch ietwat anders is dan geleerd. Er verschijnen de laatste jaren genoeg berichten daarover op, vooral internet, maar ook in de krant en op tv.

 17. [44] En waarom zou een eventuele god de big bang en de evolutie daarna niet hebben kunnen doen ontstaan, of denkt de gemiddelde mens dat hij al even intelligent is als een eventuele god…
  Nee, ik ben geen gelovige…
  Nee, ik ben geen atheist…
  Ja, ik geloof in de mogelijkheid dat een god bestaat, maar daarom hoef ik nog niet religeus te worden…

 18. [31] Citaat: "Wat moet dit land allemaal nog meer doorstaan voor mensen wakker worden?"

  Ja, verschrikkelijk hé, die hongersnood van 2001-2004. Ik denk er nog met kippenvel aan terug. De burgeroorlog die al 25 jaar bezig is en tienduizenden slachtoffers heeft geeist. Dan heb ik het nog niet over het feit dat er in Nederland vele duizenden politieke gevangen worden gemarteld in de kelders van het Binnenhof en de vele honderden die spoorloos zijn verdwenen, waarschijnlijk uit helicopters gegooid het IJsselmeer in.
  En wie herinnert zich nog niet de vele aanslagen in de metro van Rotterdam en Amsterdam, op het CS van Leiden (ik ben daaraan ontsnapt, omdat ik die dag gelukkig een snipperdag had.
  De 5 miljoen werklozen sinds 1995, de totaal verpauperde Randstad, de warlords in het oosten en zuiden van het land die een katholieke corporatistische dictatuur hebben gevestigd en waarover de regering alle controle kwijt is, de onafhankelijkheisstrijd van de Friezen die maar niet ophoudt………Wat moeten we nog meer doorstaan….

 19. [38] Wat je wilt.
  Maar het percentage literalist kan zomaar stijgen.
  Nu is het laag, onder christenen godlof, maar ook onder moslims.
  En wat mij betreft daalt dat percentage naar nul. Oud verlichtingsideaal, dood aan de domheid 🙂

  Je moet de literalist zelf op de korrel nemen. Die moet je aanpakken, zijn primitivisme blootleggen, zijn domme anti-science bespotten en -waar mogelijk- zijn onmenselijkelijkheid vervolgen. Haat zaaien? Geweld prediken? Petoet in of terug met de tjoeke tjoeke boot.

  Maar nu Wilders.
  Wilders wil de hele moslimswereld literalisme in de schoenen schuiven. En dat zou de normaliserende moslim wel eens het verkeerde keelgat in kunnen schieten. Op een idee brengen & ze rechtstreeks het fundiepad opjagen.

  Ik zou dat domme filmpje dus inslikken.

 20. De discussie over Wilders’ film gaat vaak langs elkaar heen. Dit omdat er verschillende uitgangspunten zijn.

  1) Het in dit artikel besproken uitgangspunt. Of Wilders doel is mensenrechten en democratie in het Midden-Oosten weet ik niet. Zo ja, is zijn film niet erg effectief erken naar de schrijver toe.
  Het eerste punt is dus is een film of uiting in het algemeen efectief.

  2) De toon. We weten het niet, maar het zou kunnen dat het een smakeloze scheldkanonnade wordt. (Ik denk het niet trouwens.) Je kunt in dat geval best vinden dat Wilders een andere toon zou kunnen aanslaan.
  Merk echter wel op dat de toon voor de meeste boze moslims niet het probleem was en merk bovendien op dat het vaak ook als afleider gebruikt wordt om niet over punt 1, 3 en 4 te hoeven spreken.

  3) Ben je het eens met de boodschap. Of je het eens bent met het doel en/of het doel effectief vindt (punt 1) of de toon correct vindt doet niets af aan de discussie of je het eens bent met de booschap. En andersom kun je het een goede toon vinden, effectief maar niet eens zijn met de boodschap/het doel.
  Te vaak ook wordt deze discussie vermengt met punt 2.
  Merk op dat de meeste critiek van moslims zich ook niet zozeer hier op richt. Men is het er ‘uiteraard’ me oneens, doch dat is niet zozeer na overweging maar vooraf. Dat is dan gelijk het belangrijkste punt:

  4) Of je iets mag zeggen. Veel moslims vinden onmgeacht toon, ongeacht discussie over de inhoud, ongeacht beoogd doel en effectiviteit dat de uitspraken van Wilders uberhaupt niet mogen.

  Naar mijn smaak gaat het momenteel vooral om het laatste. En wel tweeledig.

  Enertzijds: Laten wij, betreft wat wij hier in ons eigen land wel of niet mogen zeggen, ons leiden door het buitenland? Verbieden uit angst voor aanslagen is in feite niets anders dan zwichten voor chantage.

  Anderzijds: Er zijn zelfs krachten in eigen land die graag de film willen verbieden. Dan heb ik het niet over moslims, maar over autochtone Nederlanders die uit andere motieven tegen zijn. Denk aan bepaalde Christenen, stemmewinnerij onder allochtonen of om hier de ‘lieve vrede’ maar te bewaren.

  Ik weet niet of Wilders film bedoeld is voor het buitenland en zo ja, denk ik dat de auteur best gelijk kan hebben dat de film netto negatief kan uitppakken in die landen, maar dat neemt niet weg dat Wilders het recht heeft die film uit te brengen, ook zal zou de film onwaar zijn (punt 3 en wellicht een slechte uitingsvorm (punt 2).

  Als er een rol is voor de staat, is die juist hier. Juist omdat het uitende individue zich niet kan wapenen tegen collectieve dwang/straf-acties van buiten, zou hier de staat moeten optreden om ongeacht inhoud van de uiting en vorm, dit individue moeten beschermen.

 21. [44] Veel "islamitische" wetenschap komt in werkelijkheid uit het Byzantijnse Rijk (Byzantijnse vluchtelingen waren de directe aanstichting van de Renaissance in Noord-Italië) of India (wiskunde) en China (papier, kompas)

  De islam in de huidige vorm, toen de ijtihad (uitleg) gesloten werd verklaard is absoluut antiwetenschappelijk, cf. Al-Ghazali.

 22. Reactie op GB,

  (..) en we ook pal als natie achter de vrijheid van meningsuiting moeten staan omdat daarover NIET te onderhandelen valt.

  Eindelijk iemand die de essentie van het vraagstuk verwoordt en begrijpt: niet elke vraagstuk is (her) onderhandelbaar in dit polderland!

  reactie op nr. 49 Karel.

  Erg flauw om Islamcriticus @Gielah op dergelijke wijze belachelijk te maken.
  Misschien is je onbekend dat de Islamisten, al dan niet vermomd als wolven in schaapskleren, de tijd als hun grootste bondgenoot beschouwen.
  Eveneens lijkt de Islamisering van onze grote steden een ver-van-je-bed-show voor jou.
  Ik weet , dat @Gielah in een van Vogelaars ‘prachtwijken’ woont, met alle zegeningen die zulke woonbuurten met zich meebrengen.
  Behalve tijd profiteren onze Islamitische vijanden van ‘nuttige idioten’ als jij die zonder enig besef van hun nonchalance, moslims steeds meer onze samenleving laten Islamiseren: Een verbod op ham-eten hier (is haram), een schilderijententoonstelling van een Islamkritische kunstenares daar. (is te provocerend) . Niets is te dol om de overgevoelige moslims zelfs zonder klachten hunnerzijds – te gerieven en daarmee de uitgangspunten van onze seculiere rechtstaat te ondermijnen.

  Een vriendelijke raad; laat onderstaande uitspraak goed tot je oordringen: "Er bestaat geen gematigde Islam, er bestaan wel gematigde moslims"
  NB. jammer dat die laatste zich vooral zwijgend opstellen in het debat en daarmee de claim van honderduizenden gematigde moslims die ons zouden steunen, discutabel maken.

  Reactie op @Armin, nr. 51,

  Uitstekende analyse, waar ik mij graag bij aansluit.

  Wie blijft zeuren over de ’toon’ van het debat wil zich niet bekommeren om de inhoud. Islamofielen verschuilen zich m.i. achter fatsoensnormen als smoes om de (onaangename) feiten over de Islam niet te hoeven vernemen.

Comments are closed.