De wereldwijde klimaatverandering zal de conflicten in de brandhaarden van de wereld verder verergeren. Europa kan zich klaarmaken voor een stroom van milieuvluchtelingen, zo waarschuwt EU- buitenlandcoördinator Javier Solana in een gitzwart rapport, dat vandaag door de Europese regeringsleiders in Brussel wordt besproken.
De Spanjaard, eerder secretaris-generaal van de NAVO, stelt daarin dat allerlei trends, spanningen en instabiele situaties in de wereld door de klimaatverandering worden versterkt – met de toch al kwetsbare regio’s als grote verliezers. Een stevig milieubeleid alleen is onvoldoende om de internationale veiligheid te waarborgen. Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen wordt gehalveerd ten opzichte van 1990, is het vrijwel onmogelijk om de gevreesde temperatuurstijging van gemiddeld 2 graden Celsius te voorkomen.

De zeven plagen van Solana:

1) Minder drinkwater, lagere voedselproductie.
2) Bedreiging kustgebieden.
3) Meer grensconflicten.
4) Miljoenen milieuvluchtelingen.
5) Interne spanningen nemen toe.
6) Energieonzekerheid neemt toe.
7) Internationale instellingen onder druk.

Afrika is het meest kwetsbare continent, zo stelt het rapport.
Droogte zal de bruikbare landbouwgronden met tientallen procenten doen dalen, terwijl grote delen van de vruchtbare en dichtbevolkte Nijldelta verloren gaan door de stijgende zeespiegel. In het Midden-Oosten zullen bestaande spanningen over de toegang tot drinkwater ” vrijwel zeker” leiden tot nog meer politieke instabiliteit, “met schadelijke gevolgen voor de energiezekerheid van Europa”.
Momenteel is tweederde van de Arabische wereld afhankelijk van buitenlandse waterbronnen; verwacht wordt dat het wateraanbod in Israël met 60 procent daalt.

IJSKAPPEN.

In Azië vormt de stijgende zeespiegel en rechtstreekse bedreiging, aangezien 40 procent van de bevolking op dit continent in de kustgebieden woont. Het smelten van de ijskappen op de Noordpool zorgt voor nieuwe vaarroutes en maakt de ontginning van de enorme olie- en gasreserves in het gebied mogelijk.
Hierdoor wordt het gebied echter onderdeel van het wereldwijde politieke spel, aldus Solana, “met potentiële gevolgen voor de internationale stabiliteit”. Onlangs plantten de Russen hun vlag op een plek die ook door de Denen, Amerikanen en Canadezen wordt opgeëist.
Tot zover de Telegraaf.

In mijn commentaar ga ik voorbij aan het feit over er wel of niet een klimaatverandering plaats zal vinden.
Dezelfde EU heeft een paar maanden geleden 200 miljoen euro subsidie aan Europese boeren toegezegd, om in plaats van graan andere gewassen te verbouwen die geschikt zijn om er biobrandstof van te maken.
De beschikbaarheid van drinkwater is meer een investeringsprobleem, aangezien de oppervlakte van de aarde voor meer dan 80 procent uit water bestaat, is het een kwestie om net zoals in Dubai gedaan wordt het drinkwater uit zeewater te halen.
Ook de bedreiging van de kustgebieden is een investeringskwestie.(b.v. dijken bouwen.)
Grensconflicten zijn er nu al en zullen zolang er staten en de daarbij behorende machtswellustelingen zijn blijven bestaan.
Miljoenen milieuvluchtelingen zijn er al in Europa, alleen worden zij asielzoekers of economische vluchtelingen genoemd. Maar in feite ontvluchtten zij het milieu in hun land van herkomst. En daar ligt de oplossing van het probleem.
Wat ik moet verstaan onder het toenemen van interne spanningen weet ik niet. Bedoelt Solana hier interne spanningen binnen de EU?
Hij stelt dat de energieonzekerheid voor Europa toeneemt. Maar in hetzelfde rapport heeft hij het over de enorme olie- en gasreserves in het noordpoolgebied. De belangrijkste vraag hieromtrent is natuurlijk wie is de eigenaar of eigent zich dit gebied toe?
Bereid Solana “ons” voor, dat onder de mom van klimaatverandering, “we”aan de vooravond van de Derde wereldoorlog staan?
Of dat deze problemen alleen maar opgelost kunnen worden door ingrijpen van de (wereld) overheid en de daarmee gepaard gaande belastingverhogingen?
En natuurlijk komen internationale instellingen onder druk te staan, omdat zal blijken dat zij niet instaat zijn of niet willen om logische beslissingen te nemen.
Nu al zijn de internationale instellingen niet instaat om de door hen zelf bedachte taken tot een goed einde te brengen.
Al met al ziet het er volgens dit rapport niet al te best uit voor de toekomst.

18 REACTIES

 1. Is dit niet gewoon een klassiek geval van externe ‘bedreiging’ die er voor moet zorgen dat de neuzen ‘intern’ dezelfde kant op staan? ‘Koop Solana want dan komt alles vanzelf weer goed’… (Koop Solana niet en alles wordt vanzelf veel beter).

 2. Ach, de gemiddelde temperatuur is al weer aan het zakken. Maar goed, in plaats van de wereld beoonbaarder te maken, voeren we oorlog. Logisch toch? TOCH? Bakellende!

 3. [1] "Ding ding ding, 100 punten. Dit is het correcte antwoord. U heeft de prijs gewonnen, Leontien wat hebben we voor deze meneer?"
  "Nou, deze meneer krijgt (net als 450 miljoen andere Europeanen) een sterkere centrale macht in Brussel met als gevolg hogere belastingen en minder vrijheid. Schitterend toch?"
  "Hartelijk bedankt voor het meespelen en tot de volgende keer!"
  (Sorry ik kon het niet laten) 😉

 4. Beste Louis,

  Mijn complimenten met het sterke stuk en de terechte vraagtekens.

  "Of dat deze problemen alleen maar opgelost kunnen worden door ingrijpen van de (wereld) overheid en de daarmee gepaard gaande belastingverhogingen?"

  De overheid regeert op basis van "angst" als motivator. Dit rapport zal de basis vormen van beleid. Net als de propoganda film van Al Gore die bewezen onwaarheden bevat. Onheilsteigingen die op pseudowetenschappelijke wijze worden aangetoont, worden gebruikt als excuus voor "bezigheidstherapie" waarmee ik bedoel: vergaderen, onderzoekscommissies, onderonsjes, media aandacht, mening geven, verdere studies, project groepen en meer van dit soort werkverschaffing. Vervolgens heeft de overheid een bron aan inspiratie voor nieuw beleid dat kan worden gezien als "goed en idealistisch". Hiermee heeft zij een legitieme reden tot verdere expansie.

  Zolang het volk leeft in "angst", kan de overheid zich opstellen als redder in nood. Het grappige is dat het tevens zorgt voor een perceptie dat de overheid echt voor dingen kan zorgen en de bevolking het dus continu heeft over: "waar ze eens iets aan moeten doen"

  Het meest simpele voorbeeld is de vierdaagse van Nijmegen anderhalf jaar geleden. Stralend lekker weer met temperaturen boven de 30 graden. Toch gaan een paar ongetrainde bejaarden meelopen en deze bezwijken aan de hitte. Uitgebreid in het nieuws en de overheid moet maatregelen nemen. Onderzoekscommissie en vervolgens wordt de maatregel genomen dat er elke 3 meter een waterkraampje moet staan.

  Niemand die zegt: "Het is ook niet verstandig om ongetrained en op hoge leeftijd mee te lopen aan een zware looptocht terwijl de mussen van het dak vallen".

  Nee, de overheid moet ingrijpen! "Ze" moeten er wat aan doen. De zendtijd op TV is er op ingericht. Tijdens programma’s gaat een interviewer de straat op met een probleemstelling en vraagt de mensen hoe de overheid dit moet oplossen. Bij overgewicht werd er serieus door veel mensen gezegd: "Ze zouden groente en fruit goedkoper moeten maken en vet eten duurder"

  Wij geven onze eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking uit handen! We geloven in de angst die wordt gepropogandeerd.

  Nogmaals dank voor het heldere artikel

 5. [1]

  Inderdaad!

  10 steps to Fascism

  1. Invoke a terrifying internal and external enemy
  2. Create a gulag
  3. Develop a thug caste
  4. Set up an internal surveillance system
  5. Harass citizens’ groups
  6. Engage in arbitrary detention and release
  7. Target key individuals
  8. Control the press
  9. Dissent equals treason
  10. Suspend the rule of law

 6. [2] De temperatuur zakt? Dat is nog ERGER! dat maskeert immers de temperatuurssstijging door CO2!

 7. "Miljoenen milieuvluchtelingen zijn er al in Europa, alleen worden zij asielzoekers of economische vluchtelingen genoemd. Maar in feite ontvluchtten zij het milieu in hun land van herkomst. "

  NEEEEEE ik geloof mijn ogen niet????

 8. Honderden kilometers kustlijn en hoog in de bergen tot aan Gibraltar aan toe, wordt er in Zuid-Spanje de hele santemekraam vol gebouwd met hippe, moderne hutten.
  Als de exodus op volle toeren draait gaan we daar misschien met z’n allen wonen of is dat alleen bedoeld voor de vluchtende crème de la crème? En mag en kan het voetvolk in de toekomst (toen ook al) doodvallen!?

  Maar goed de mens is creatief en bedenkt altijd wel weer een oplossing…al zou de helft van de wereldbevolking doodvallen, verzuipen of vergaan….er blijven genoeg over om het ras weer op de been te helpen. Neuken en voortplanten kunnen mensen onder de meest barre omstandigheden, dat zal in ieder geval geen probleem zijn.

 9. We hebben het over politici dus kennis van natuurwetenschappen is ten enen male afwezig. Het continent met de grootste problemen is niet Afrika, maar Europa omdat we hier het meeste energie gebruiken en importeren uit het buitenland. Waar de VS Chávez kan wippen en over enorme teerzandvoorraden en uranium beachikt, hebben we hier vrijwel niets.

  Het zogeheten watertekort is ook een artefact. Per kilowattuur kunnen twee kubieke meters zoet water uit zeewater worden bereid, dus waar hebben ze het over man. Een vierkante meter zonnepaneel in een woestijngebied is voldoende voor 20 m3 zoet water per dag. kortom: hebben we voldoende energie, dan kunnen we hiermee alle problemen oplosssen (behalve stompzinnigheid).

 10. [8] Daarom: ik denk zelf al jarenlang aan een drijvende vrijstaat. In het geval van een uit de hand lopend broeikaseffect, flauwekul uiteraard maar ff voor de bühne,is er geen issue, hoe hoog het waterpeil ook staat, dat maakt voor een drijvende stad geen verschil. Zo ook de nieuwe ijstijd die er aan zit te komen: verplaats je stad een 1000 km naar het zuiden en je nieuwe Heimat is gereed.

 11. Al dat gezwam over broeikas effect is de aanloop dat iets anders.
  Dat is wie de lakens uit gaat delen de eerst volgende 50 jaar.
  Er zijn 3 kanshebbers die de beste kaarten hebben , natuurlijk Amerika, Europa en Azië.
  Met natuurlijk de joker in het pak,Rusland.
  In goede vertrouwde nabije verleden was de laatste al verdwenen in de zakken van de good old boys .
  Shell als de meest zichtbare dat never mind het environment al druk bezig was op de oude vertrouwde koloniale manier aan het boren was gegaan ,allemaal op uitnodiging
  van uncle Boris.
  En net als in Nigeria er een zootje van maakte ooit geleerd in ons zo bekende Borneo.
  Het werkte allemaal niet goed uit ,ook niet toen de trukendoos volledig openging.
  Wat letterlijk bladzijden waren uit een J Bond boek of film.
  Zoals het zielig maken van moslim slachtoffers die nooit iets gedaan hadden ,die tijd was dat nog mogelijk ,nu jammer genoeg voor hen niet meer.
  Wat uitmondde in een anti Rusland hysterie alleen geëvenaard om even in Nederland te blijven in de anti Wilders media.
  Wat geen sterveling begrijpt ,ook de meest domme PVDAer niet.
  Terug naar het klimaat ,om van Europa een eenheid te maken is meer wetgeving nodig .
  Wetgeving wat de landen aan elkaar moet smeden wat al eerder en met redelijk succes gebeurt is onder de leiding van de meneren Napoleon en Hitler.
  Met de laatste was het kantje boord of het was gelukt.
  Onder leiding van Solana en de handboeken van Goebels en co word er alles aan gedaan om van Europa weer een nieuw rijk te maken .
  Het klimaat geeft de mogelijkheid tot wetgeving voor dat doel die alle persoonlijke vrijheden onder controle kan en gaat zetten .
  Het uiteindelijke doel is om voor eens en voor altijd een snelweg aan te leggen naar de Japanse zee, en gelijk tijdig een einde zal maken aan de immense klimaat vervuiling van de Russische mensen die maar niet wilden luisteren .

  Bas

 12. Natuurlijk bereiden wij ons ergens op voor, nl het gevecht om de laatste restjes. Heeft niets te maken met klimaatverandering (wie denken we wel dat we zijn) maar met onze wij willen almaar meer cultuur.
  De moderne kolonisatie van aan bodemschatten rijke landen is volop aan de gang, dit in een nieuw jasje maar onder dezelfde leugens.
  Het wachten is op het einde en op het nieuwe begin als holen "mensen".

  Definitie van de moderne holen mens:
  Dit zijn "mensen" die komen te wonen in de atoomvrije ondergrondse bunkers die overal in de grond schieten.

 13. De redding van ons allemaal gaat het werelddeel Afrika worden.
  Dat deel van de wereld ,met al z,n ellende en droefenis ,gaat het voorbeeld geven ,of heeft het al gedaan,
  Zij zijn ,het is official, corrupt ,terwijl de rest van de wereld probeert ,en tevergeefs ,
  de lieve heer uit te hangen.
  Wat lachwekkend is ,of zou zijn ,de probeersels van de rest of de wereld, om bij wijze van spreken, onze lieve heer te bedonderen waar hij bij zit of staat.
  In Afrika ,als je niet corrupt ben, overleef je het niet .
  Elke bloembollen teler weet dat.
  Het fundament is dan allemaal corrupt,en we leven in het paradijs!
  Wat steeds weer verstoord word door gestoorden die willen helpen .
  Dat helpen berust dan weer op liefdadigheid , wat op zichzelf al een moeras is.
  Lief ,voor wie ?

  Bas

 14. Kan iemand mij bewijzen geven dat de poolkappen smelten? Er is geen enkele (sateliet)foto vrijgegeven die dit bewijst. Altijd weer zo’n foto van een gletsjer die zogenaamd gesmolten is, waarvan niemand weet óf deze wel op de noordpool is. Het kan net zo goed een Finse zijn die in het voorjaar gedeeltelijk smelt en in de winter weer aangroeit. Sterker nog, een aantal jaren heeft men besloten de satelietbeelden van de poolsatelieten (zijn er maar enkele) te verbieden voor het ‘gewone’ volk.

 15. Ruik ik hier handel? Ongezuiverd water voor pakweg $95.00 per vat exporteren naar het midden-oosten? Hmmm…

Comments are closed.