Ambtenaren zijn druk bezig elkaar meer (uw)geld toe te spelen.
Na de riante salarisverhogingen voor de politie zijn nu de salarissen van de leraren aan de beurt.
Onderwijsminister Ronald Plasterk, de vakbonden voor leraren en de schoolbesturen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord bereikt over de aanpak van het dreigende tekort aan leraren.
Door de overeenkomst gaan de salarissen van docenten op termijn flink omhoog.
Dat heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) bekendgemaakt.

Volgens de bond blijft de regeling waarmee oudere leerkrachten minder kunnen werken van kracht. De AOb- voorzitter noemt het “lerarenakkoord stapje in de goede richting, maar geen definitieve oplossing van het tekort”.
Met de maatregelen moet een dreigend tekort aan leraren in de komende jaren worden afgewend. Een flinke verhoging van de salarissen zal jongeren verleiden het vak van leraar te kiezen, zo is de gedachte. Voor de plannen heeft minister Plasterk tot en met het einde van de kabinetsperiode, in 2011, elk jaar 700 miljoen euro beschikbaar.
Volgens de AOb betekent de overeenkomst dat leraren in het voortgezet onderwijs, waar de grootste tekorten worden verwacht, er op termijn bijna 500 euro per maand op vooruit kunnen gaan. Academici die lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo komen uit op een maximumsalaris dat uiteindelijk meer dan 1100 euro hoger ligt dan op dit moment.
Een deel van de salarisverhogingen wordt gekoppeld aan het opleidingsniveau van de docent, iets waar Plasterk even niet aan wilde.
Op 5 oktober, de dag van de leraar, krijgen leraren en ondersteunend personeel op school bovendien een bonus van 200 euro.
Volgens Plasterk gaat het in het akkoord behalve om betere beloning ook om minder werkdruk, meer scholing en meer zeggenschap voor de leraar. Op elke school moet de rol van de leraar bij de vormgeving van het onderwijs worden vastgelegd in een professioneel statuut. (Nog meer bureaucratie.)
Verder komt er een stichting van het onderwijs, waarin leraren en schoolbesturen met elkaar gaan overleggen.
Tot zover de media.

Een ander veelgehoord argument is, dat bestaande en toekomstige leraren de stap naar het bedrijfsleven zullen maken omdat zij daar beter betaald zouden krijgen.
Maar welke werkgever in het bedrijfsleven zal iemand aannemen waarvan gebleken is dat deze niet instaat is/was om leerlingen gedurende hun leerperiode (minimaal 12 jaar) de zo noodzakelijke kennis met betrekking tot taal en rekenen bij te brengen?
Nog steeds scoort 30 procent van de pabo leerlingen een onvoldoende met betrekking tot het Nederlands en rekenen.
Ik ken een gepensioneerde leraar die druk bezig is deze groep bijscholing te verlenen.
Dus in plaats van het onderwijs te privatiseren, welke gedachte natuurlijk nooit bij Plasterk is opgekomen, of de bureaucratie in het onderwijs te elimineren, wordt net als bij de politie de onbekwaamheid beloond.
De ambtenaren zijn er voor de ambtenaren. En wordt hoe langer en meer een aparte klasse.
En Plasterk kijkt vast vooruit in de tijd. Hij heeft zich waarschijnlijk alvast verzekerd van een goedbetaalde baan als voorzitter van de Stichting van het Onderwijs.

16 REACTIES

 1. in mijn familie (RK/ondernemers al 2000 jaar) komt geen ambtenaar voor, van vaders(Zijlstra) kant dan, bij mij moeder wel + een priester dus daar bemoeien we ons verder niet mee, ontspoorde lui.
  Ik heb het meeste op school geleerd door niet op te letten, eigen studie, en daarna lokte het zakenleven.
  Wat ik weet is dat deze kaste leeft van mij en collega’s , mee eters , dus ontwijk ik deze soort zoveel mogelijk.
  Ik woon al in een land waar ik alleen gast ben , dus zwerf ik feitelijk wat rond zodat ze geen vat om me krijgen.
  Mijn NL paspoort hou ik om ze weer eens te gaan bstrijden als ik tijd heb, gewoon als Nederlander, in Nederland, uiteindelijk zijn we de meest vreselijke ziektes ook de baas geworden door de eeuwen heen, dus de (roof)staat krijgen we er ook onder op een dag.

 2. Wat een warrig stuk!

  Hoe komt de schrijver er bij om leraren en ambtenaren op één hoop te gooien? Wat een onzin! Wat een belediging ook aan het adres van leraren!

  Ja, ik weet het, formeel juridisch gesproken zijn het ambtenaren. Maar dat is alleen maar omdat de staat zich de taak van onderwijs ooit heeft toegeëigend. Als de staat Philips nationaliseert, zijn alle Philips verkopers dan ineen ambtenaren? Juridisch misschien wel, maar in elke relevante betekenis van het woord niet.

  Leraren hebben, net als alle andere werkende mensen in Nederland, veel meer last van Den Haag dan dat ze er profijt van hebben. Hen als ambtenaren behandelen is niet alleen onzinnig, het is ook beledigend.

 3. Overigens, de reden dat veel leraren slecht onderwijs geven is een hele simpele: Ze mogen geen goed onderwijs geven. Dat is verboden.

  De enige stukjes redelijk onderwijs vind je op de punten waar leraren zich simpelweg niet houden aan de richtlijnen uit Den Haag. Tsja.

  Om een voorbeeld te geven: Mijn moeder is jarenlang lerares Engels geweest. Ze gaf in de 3e klas VWO aan het begin van het jaar weleens een overhoring basis grammatica. Echt hele basale dingen, de vervoeging van ’to be’ en ’to do’, bijvoorbeeld. Dat werd dan rampzalig slecht gemaakt. Als ze het echter durfde ook daadwerkelijk onvoldoendes te geven, dan werd ze door de schoolleiding op de vingers getikt. Want dat kon natuurlijk echt niet.

  Maar ’to be’ vervoegen hoor je op de basisschool al te kunnen! Laat staan in de 3e klas van het VWO!

  Om haar dan slecht onderwijs te verwijten is natuurlijk helemaal een gotspe.

 4. En het verhaal dat die leraren in het bedrijfsleven geen emplooi kunnen vinden, klopt ook niet helemaal.

  Voor onderwijzers geldt dat misschien, al bleek de uitstekende makelaar die ik anderhalf jaar geleden in de arm nam, een oud onderwijzer te zijn (en een goeie, hoorde ik van zijn ex-collega’s), maar met name universitair opgeleide docenten voortgezet onderwijs hebben ruimschoots andere mogelijkheden.

  Zelf tel ik tient tot docent (merendeel universitair, sommige 2e grader) opgeleide personen in mijn kennissenkring. En slechts 1 (één) werkt er nog in dat vak, 1 is directeur van een grote commerciële HBO-instelling, maar die geeft geen les meer. De rest heeft allemaal het vak verlaten: 7 stuk voor stuk zeer geschikt voor het vak, 1 duidelijk verkeerde beroepskeuze.

  Het zijn over het algemeen de hoger opgeleide en de goede leraren die het eerst het onderwijs verlaten en die zullen we binnenkort hard nodig hebben. Zonder geld houd je die niet vast omdat ze ook andere opties hebben.

  Ik had op het VWO in de 70-er jaren in de brugklas voor meer dan 50% van de lessen een eerstegraads, academisch gevormde docent voor de klas staan, vanaf de eerste klas ca. 95% eerstegraders. Dat is nu uitgesloten: zelfs in de bovenbouw van Havo en VWO wordt voor een groot deel door 2e graads (dus HBO) opgeleide leraren lesgegeven. De voorberediding voor het wetenschappelijk onderwijs wordt dus onderwezen door mensen voor dat wetenschappelijk onderwijs net iets te hoog gegrepen was …

  Ja, zo bouw je een kenniseconomie op!

  En het wordt nog veel erger: nu al is in Den Haag 25% van de lessen in het Middelbaar Onderwijs door opnbevoegde leraren gegeven en de trend zal de komende jaren alleen maar omhoog zijn.

 5. Ik lette alleen op als het vak me boeide op school , geschiedenis, aardrijkskunde, economie de rest vond ik vrij saai, talen leerde ik later in de praktijk, de basis was wel weer nuttig.
  Ook speelde de docent een grote rol, was het en etterbak vond ik het vak bijna ook al niet leuk meer.
  Maak onderwijs weer leuk zou ik zeggen, en aardige docenten dat scheelt dus ook een slok op een glas schoolmelk.
  Ik weet zeker dat als ik maatschappijleer geef als gastcollege dan , de klas aan mijn lippen hangt, vooral het de vrije 30 min. debat worden leuk.

  ps:
  een neef van mijn vader was trouwens wel ambtenaar, hoogleraar oude talen in Nijmegen, maar ik denk dat hij iederen met een jachtgeweer achterna ging die hem ambtenaar zou noemen, hij zag zichzelf als onmisbaar wetenschappelijk fenomeen
  (wees eerlijk ambtenaar wordt je niet echt voor de lol)-:)

 6. Het lerarentekort wordt denk ik kunstmatig gecreeerd omdat de klassen te klein zijn en er te veel lesuren gaan zitten in improductieve flauwekul die vroeger onder huiswerk viel.

 7. [4]
  De achteruitgang van het aantal academici in het middelbaar onderwijs is inderdaad dramatisch.

  Wat je overhoudt zijn inderdaad leraren die maar nauwelijks het niveau aankunnen – en helaas soms zelfs dat niet – en dus hun leerlingen ook niets extra’s kunnen aanbieden.

  Voeg daarbij allemaal rampzalige onderwijsvernieuwingen en je hebt een zeer schadelijke mix.

  De reden dat academici massaal weglopen uit het onderwijs is natuurlijk dat ze gewoon slecht betaald worden. Als academicus verdien je voor beter, hoger opgeleid werk, net zoveel als 2e graders.

  Tsja. Wat gebeurd er als je hoogopgeleiden evenveel betaald als laagopgeleiden? Dat kunnen we de ex-communistische landen navragen, medunkt.

 8. [6] Nee, de klassen zijn over het algemeen niet echt kleiner dan in de 70-er jaren, maar die ophok-uren zijn natuurlijk inderdaad een klucht.

  Het is gewoon zo dat veel minder jongeren voor dat beroep kiezen en gaat snel problemen opleveren: 32% van de leraren basisonderwijs is 50 jaar of ouder en in het voortgezet onderwijs is dat zelfs 42%. Dat zijn cijfers van 2 jaar geleden, dus daar mag je nu nog wel een paar procentpunten bij optellen. De komende 10 jaar verlaat 75% van de VO-docenten het voortgezet onderwijs (dat zijn dus die oudjes en blijbaar vallen er ook heel veel jongere docenten uit of ze zoeken een andere baan). Ik vond dit al googlend op de SP-site en geef toe: dat is niet per se een betrouwbare bron. Maar ook als dat wat overdreven is: er is een gigantisch probleem.

 9. Ik zou wel ambtenaar willen worden. Betaalt goed en je wordt er niet moe van. Wat wil je nog meer?

 10. [8] Volgens mij zijn er nu ook veel minder jongeren nodig dan vroeger. Ik zit me af te vragen waarom het onderwijs nog zo primitief in elkaar zit. Een groot deel van de taken kan via internet of uitbesteed aan een specialist. Orde handhaven kan ook door een VMBO’er. Lessen voorbereiden is ook onzin, kan via een standaardstramien, waarbij de leraar in zijn vrije tijd kan fröbelen. Proefwerken nakijken kan je uitbesteden etc.

 11. [11]
  Misschien moet je eens gaan solliciteren bij het ministerie van onderwijs joh. Daar watertanden ze om zulke mooi klinkende maar in de praktijk afschuwelijke ideeen.

 12. [10] Wel graag met uitzicht op het water. Veel beweging doet me namelijk aan werken denken en dat is als ambtenaar iets waar je in ieder geval noooooit aan mag denken.

 13. [11] Dat hele internet is weliswaar een leuke hyp, maar levert op voor de leraar niet zoveel taakverlichting op. Immers, vroeger was dat ook wel mogelijk, die uitbesteding: toen noemde met dat afstandsonderwijs en de LOI is er groot mee geworden. Voor de gemiddelde middelbaar onderwijs scholier niet echt een oplossing.

  Verder kun je allerlei taken wel uitbesteden aan anderen, maar daar maak je het werk van die leraar minder afwisselend en dus oninteressanter door. Die leraren lopen dan dus weg naar banen waar die afwisseling en die eigen verantwoordelijkheid wel geboden worden.

  VMBO-ers orde laten houden. Dat meen je toch niet serieus hè? Orde is niet een kwestie van de botte bijl hanteren, maar een kwestie van een interessante lesinhoud bieden en gewoon goed (=gestructureerd) lesgeven. Dat kan een VMBO-er echt niet. Die mist daarvoor gewoon de kennis en vaardigheden. Juist "standaardstrammien"-lessen zijn op den duur niet echt goed voor de orde omdat ze zo voorspelbaar zijn en voor beide partijen dodelijk saai. Dwing een leraar daartoe en je bouwt de ellende al bij voorbaat in het systeem in.

  Proefwerken nakijken moet je niet uitbesteden, net zoals je geen aparte klachtenafdeling op moet richten: veel bureaucratie voorgeprogrammeerd en de verkoper krijgt geen directe feedback meer van zijn klanten over de kwaliteit van zijn producten en dienstverlening.

 14. @Spy: je kan beter betalen met minder leraren en zo ze beter vasthouden. Ze specialisten maken betekent makkelijker en meer verdiepend werk. Ook heb je dan geen allrounders meer nodig. De contactgestoorde nerd kan zo ook leraar worden (taak: proefwerken nakijken).
  , zo ook de creatieveling (taak: enthousiasmeren leerlingen voor de stof plus lesplanontwikkeling).

  Op vmbo scholen (60% van alle leerlingen) werkt interessante lesstof niet, die leerlingen (vaak moslim) zijn vrij dom en willen orde en tucht. Een backup van veiligheidsmedewerkers helpt hier meer.

  Op dit moment zijn proefwerken verschillend per leraar waardoor er veel gerommeld kan worden met cijfers. Ook vinden leraren proefwerken nakijken vervelend. De oplossing: automatiseer en centraliseer. Zo krijgen ze zelfs meer feedback dan nu want ze weten zo hoe hun leerling scoort tov andere leerlingen en de rest van Nederland.

Comments are closed.