In reaktie nr. 14 van deze draad (KLIK) wordt een m.i. volstrekt onjuist beeld van de VS geschetst. Een korte analyse op basis van feiten.

In de reaktie is te lezen dat de ECHTE life-and-death issues de volgende zijn:

1. NATIONAL SECURITY. Met name de wezenlijke dreiging van Iran en de Islamofacistische terroristen. Niet voor niets hebben de VS de beschikking over luchtmacht faciliteiten in Chechnye, Georgie, Khazakstan en elders in de Russische federatie.

2. Men is nog niet helemaaaal klaar om het zonder MO olie te doen. Bovendien wil men daar de voorraden in de grond eerst zoveel mogelijk uitputten. En als McCain zegt daaaaar nog een poosje te willen blijven, dan bedoelt hij vooral DAT. Overigens zijn de verliezen in Irak en Afghanistan zeer acceptabel … Namelijk even veel als dat men jaarlijks aan politie en brandweermannen verliest. ( Jaarlijks aan verkeers ongelukken 60 duizend, aan vuurwapen ongevallen 30 duizend)

3. De economie is in wezen … GEZOND. En de sub-prime “slachtoffers” waren NIET kredietwaardig en zullen dat eerstdaags ook niet worden … Als wij nu een soort recessie gaan zien vanwege lagere consumenten bestedingen … dan krijgen wij binnen de korste keren PENT-UP demand met de risico van inflatie. Daarom bedenkt men allerlei foefjes als “stimulatie”. De VS is er vooral in GESLAAGD om buitenslands de dollar LAAG te houden … Het is te hopen dat het nog enige tijd zo blijft.

Ad. 1:
De ‘wezenlijke dreiging’ ligt wat gecompliceerder dan wordt voorgesteld; de ‘islamofacistische terroristen’, de neo-con definitie van o.a. inwoners van een land dat door de VS is bezet, reageren op de agressie van een bezetter. Door ‘de tegenstanders’ van het regime in de VS als terroristen bestempelen, probeert men een spin te geven aan wat de ‘oorlog tegen terrorisme’ in werkelijkheid is sinds T=’mission accomplished’: niks meer of minder dan een bezetting van een ander land. Als ‘wezenlijke dreiging’ een reden is om in een land aanwezig te zijn, zijn er dan in de andere pakweg honderd landen waarin de VS militair aanwezig is, ook ‘wezenlijke dreigingen’ ? Of hebben we het hier misschien over ‘empire building’ ?

Referenties:
barelyablog.com/?p=598
antiwar.com/justin/?article…

Ad. 2:
Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Nog afgezien van de correctheid van het aantal genoemde doden, gaat het niet aan om een land nota bene ongrondwettelijk aan te vallen en te bezetten op basis van foutieve uitgangspunten. De arrogantie van een McCain, die het liefste de ’terrists’ ziet verdampen in grote champignon-vormige wolken, is welhaast grenzenloos; menigeen verwacht dat de huidige aan de macht zijnde neo-cons kooorknapen zijn in vergelijking met deze gewetenloze handlanger cq. hielenlikker van het establishment. Zijn kennis van zaken is daarentegen omgekeerd evenredig aan zijn arrogantie en driftbuien:

“SHIITE FROM SHINOLA. It won’t concern the war harpies readying themselves to can-can for McCain, and sock it to those “Ayrabs,” but I thought the more thoughtful among you ought to know that McCain still can’t tell Shiite from Shinola:

McCain: There are numerous threats to security in Iraq and the future of Iraq. Do you still view Al Qaeda in Iraq as a major threat?
Petraeus: It is still a major threat, though it is certainly not as major a threat as it was say 15 months ago.
McCain: Certainly not an obscure sect of the Shiites overall?

Al Qaida is Sunni.”

Tsja. Wat maakt het uit, het zijn ten slotte allemaal ‘islamo-fascisten’.. Nee, dan heeft Generaal William Odom het beter begrepen dan Benito McCainolini, puppet Petraeus en Crockup bij elkaar: lees zijn verhaal over wat er werkelijk speelt hier (klik). Klein stukje: “The concern we hear the president and his aides express about a residual base left for al Qaeda if we withdraw is utter nonsense. The Sunnis will soon destroy al Qaeda if we leave Iraq. The Kurds do not allow them in their region, and the Shiites, like the Iranians, detest al Qaeda. To understand why, one need only take note of the al Qaeda public diplomacy campaign over the past year or so on internet blogs. They implore the United States to bomb and invade Iran and destroy this apostate Shiite regime. As an aside, it gives me pause to learn that our vice president and some members of the Senate are aligned with al Qaeda on spreading the war to Iran.”

Referenties:
www.alternet.org/waroniraq/…
barelyablog.com/?p=598
www.antiwar.com/casualties/
www.iraqbodycount.org/?
www.infoshout.com/
www.lewrockwell.com/roberts…

Ad. 3:
De economie is allesbehalve gezond en staat op omvallen. De overheid is de grootste werkgever, en de service-industrie heeft meer werknemers dan de productie-industrie. Voor een verdere gedetailleerde analyse, zie dit verhaal (KLIK).
Dat alles is het resultaat van een economie gebaseerd op leugens in het kwadraat: liegende geldverstrekkers, liegende leners, liegende politici en liegende centrale bankiers. Zie dit verhaal van Gary North (KLIK). En daardoor is de VS hard op weg naar de totalitaire staat (KLIK).

Referenties:
ronpaulforum.info/index.php…
www.bls.gov/
www.lewrockwell.com/north/n…
www.lewrockwell.com/north/n…

Al met al, gezien deze feiten, geen reden om vrolijk te zijn, wel ?

12 REACTIES

 1. Ik denk dat de emotionele reactie van André het al aangeeft. Op hoofdpunten heeft ACP gelijk. Op dit moment wordt in Canada in hoog tempo de teerzand olieindustrie opgeschaald en de geschatte winbare reserves in het gigantische Bakken reservoir zijn nu vergroot tot naar schatting 300 miljard barrels, dit is meer dan zich in heel Saoedi Arabië bevindt (260 miljard barrel).
  http://info.on.7x.nl/Bakken
  http://info.on.7x.nl/Saudi_
  Verder hebben ze in Venezuela nog het Orinoco bekken achter de hand, de op Alberta na grootste teerzandafzetting ter wereld dat als Chávez het land bankroet heeft achtergelaten, voor een prikkie door de Amerikanen opgekocht kan worden.

  M.a.w. de VS beschikt over enorme voorraden aan grondstoffen en olie; de vooruitzichten zijn dan ook gunstig. Hier in Europa is zwaar weer te verwachten omdat we hier vrijwel geheel afhankelijk zijn van olieimporten en door het linkse regime kernenergie, de enige effectieve vervanger van fossiel, effectief is getorpedeerd. Gelukkig zijn ze in Frankrijk en de UK minder achterlijk dan hier en bouwen ze daar weer massaal kerncentrales. Hopelijk kunnen we daar in de toekomst voor een enigzins gematigd woekertarief schone atoomstroom inkopen. Gelukkig zal de komende oppermacht van de VS leiden tot meer gerichte vijandigheid richting Amerika en blijven we voorlopig uit de wind.

 2. Men is hier steeds bijzonder schnell om elkaar de veren in de kont te steken … Echter het gaaaat in dit geval om de nog plaats te vinden UITSLAG van de Amerikaanse presidentiele verkiezingen … dus zullen wij het eerst moeten afwachten … Hoewel inmiddels is gebleken welke een gigantische rol een texiaanse boer KOEKKOEK daarbij speelt.

  En eerder was er, refererend aan malcontente en gefrustreerde "bronnen", enorm veel stom geleuter over de zg. hopeloze economische toestand en imminente instorting van het monetaire stelsel in de VS. Maar vooral( zoals eerder genoemd) hoe e.o.a schlemiel die zich een (om-de-brode) "libertarier" noemt daar de heiland is of dat gaat worden. Vooraf gegaan door het verhaal over een soapy in boekvorm, dat zonder enige samenhang, is genoemd naar degeen die de wereld op z’n nek zou dragen … en die in "staking" zou zijn gegaan … Wat een gevoel voor het opgeklopte "dramatische" … …

  Yaaa …YAAAA … ’t is maar goed dat wij er nog snel genoeg achter zullen komen …

 3. "De economie is allesbehalve gezond en staat op omvallen. De overheid is de grootste werkgever, en de service-industrie heeft meer werknemers dan de productie-industrie"

  Dat de service industrie groter is, is juist een goed teken. Services zijn moeilijker te out-sources naar een ander land. Call-centers en IT gaat nog, maar vaak zijn er namelijk inherent lokale aspecten aan een dienst.

  Hoe groter ook het inkomen, hoe meer geld aan services gegeven wordt. Met het nog steeds stijgende gemiddelde wereldinkomen zit ik liever in de service-business dan enkel productie. Dubai is ook gegroeid zonder productie.

  En qua omvallen, zal de USA ongetwijfeld een corrigerende recessie krijgen. Zoals elke markteconomie. Maar daarna? Waarom zou daarna de USA er slechter voorstaan dan noem-es-wat Nederland? De USA heeft enorm veel overzeese assets en die worden met een lagere dollar koers enkel meer waard. Wel zal de USA minder kunnen lenen tegen lagere rentes, maar daar staat tegenoverdat productie in de USA weer goedkoper is dan in de EU.

 4. [2] Voorlopig is zelfs met de inmense Franse staatssubsidie op atoomstroom, deze nog steeds duurder dan kolenstroom.

  Oh, wacht de grootste kolenvoorraad ter wereld zit in China en ene grootste in … jawel de USA. Shit, ook daar zitten wij weer in de problemen. 🙂

 5. [5] Maar………..wij hebben Limburg. Die mijnen gaan vast wel weer een keer open 🙂

 6. [5] Je vergist je, de prijs van kolen is de afgelopen drie maanden verveelvoudigd. Daarom is nu de kostprijs van stroom uit kolen vergelijkbaar met die uit aardgas en hoger dan die uit kernenergie. Dit is overigens ook de rden dat nachtstroom (uit kolen) nu even duur is als stroom overdag (uit aardgas). In een wereld met ernstige energietekorten zal protectionisme m.b.t. energiebronnen schering en inslag worden.

  De vrije handel in energie zal dan inderdaad een fata morgana worden. Nogmaals: we beschikken hier in West-Europa nauwelijks over inheemse energiebronnen. We hebben niets dan een beetje aardgasd, kolen, wat windmolens en onze hersens om de komende twintig jaar te overleven.

 7. [4]

  1. Over door de VS gevoerde oorlogen, het leger en mankracht gesproken … In de laatste 3 decennia hebben de Amerikaanse strijdkrachten een 10 MIJOEN getrainde techici (ook op medisch gebied en in de oliewiining en chemische processe industien) op de Amerikaanse economie "losgelaten" .. zogenaamde "feet on the ground" t.b.v. niet te exporteren jobs.

  2. In de VS zijn inderdaad en weliswaar inmiddels (op een totaal van 57 miljoen man) enige mijoenen werkers van de hogere inkomenklassen in de welvaartstrein gevallen (vooral in de auto en staal en andere metaal industrien en ten koste van de vakbonden, want waarom moet een autowerker een $80 duizend /jaar opstrijken?) maar inmiddels zijn er weer miljoenen andere werkplaatsen voor in de plaats gekoemen die meer scholing en vakkennis vergen. Overigens de werkloosheids percentage in de VS is en blijft rond de 4e 5% (wat zeer gezond en normaal is). Zulks terwijl de ECHTE werkloosheidspercentage in Europa eerder dichter bij de 20 (TWINTIG) procent ligt, en waarvan de meesten in de vangnetten liggen te gedijen …

  3. Industrien in de VS VERNIEUEWEN zich zeer snel en veel gemakkelijker zowel t.a.v. technologische basis als wat betreft activiteiten … Die flexibiliteit is elders eenvoudig NIET mogelijk. Een Eastman Kodak bijv.

  4. Het wordt tijd dat Andre onthult op welk gebied en nivaeau hij geschoold en "expert" is, want zijn "analyses" zijn van een absoluut aboninale en uiterst incompetente soort.

  5. MIJN opinie is overigens dat de VS nauwelijks of geen eens een recessie tegemoet gaat. Hooguit een tijdelijk modifikatie en het inhouden en daling van de consumenten vraag wat dan meteen en tegelijkertijd wordt omgezet in "pent up" demand … dat inflatoir kan worden. Edoch tot nu nu is, ondanks de lage dollarkoer en hoge olieprizen, absoluut geen tekensvan actuele of nadere inflatie … behalve dat het minder is dan 3%

 8. [4] Geef eens een voorbeeld van een service die niet te outsourcen is?

  Hier in Europa worden we nog enigszins beschermd door de taalbarrière, maar in zo ongeveer alle callcenters worden de amerikanen uit de markt gedrukt door goedkope Indiërs.

  Door slimme ontwerpen kunnen veel services worden geëlimineerd. Steeds meer dienstverlening is nu doe-het-zelf of weggeautomatiseerd.

 9. Toevallig dat ik de cijfers van de Dept of Labor bij de hand heb. Kijk maar zelf op hun site en wat blijkt (in duizenden):

  http://www.bls.gov/news.rel

  1. Totale werkgelegenheid is als volgt
  134,690(1996)>>>150,620(2006)>>>166,220

  2. Zonder agri is dat: 120,371(1996)>>> 136,912(2006)>>>151,962(2116)

  3, Goederen & Productie: 23,329(1996)>>>22,505(20060>>>21,773(21216) Er worden dus 1,1 miljoen job geexporteerd in tien jaar tijds … B-i-i-g deal…

  $. Diensten: 97,043(1996)>>>114,407(2006)>>>130,190 (21160. HIER vindt de GROEI plaats. Een 16 miljoen nieuwe jobs in 10 jaar.
  Met namen Utilities 640>>>549>>>518
  Wholesale. Trade 5,522>>>5,898>>>6,326
  Retail trade 14,143>>>15,319>>>16,006 Transp and warehousing 3,936>>>4,466>>>4,962 Information 2,940>>>3,055>>>3,267
  Financial activities 6,969>>>8,363>>>9,570 Prof & business services 13,462>>>17,552>>>21,644
  Educational services 2,078>>>2,918>>>3,527 Health & social assistance 11,605>>>14,920>>>18,954 Leisure and hospitality 10,777>>>13,143>>>15,017 Other services 5,435>>>6,235>>>7,077

  Federal government 2,877>>>2,728…2,626 (HIER moeten in 10 jaar dus een miljoen weg …
  State and local gov.6,662>>>19,262>>>20,696 Ambtenarij gaat in 19 jaar dus met 400 duizend OMHOOH.

  Ergo, het EXPORTEREN van JOBS heeft (behalve voor betrokkenen) dus weinig te betekenen. ZEEER ZEKER gaatn de VS daar NIET van kapot …

 10. [9] Zomaar een greep: bioscoopbezoek, restaurantbezoek, kapper, (emergency) medische dienstverlening, kinderopvang, bejaardenzorg, uitvaart, huwelijksceremonie, bewakingsdiensten, prostitutie, onderhoud auto, grasmaaien, WC ontstoppen, behangen, etc.

  Het kan wel door buitenlanders/immigranten gedaan worden, maar het zijn allemaal zaken die op locatie "moeten" gebeuren.
  Tenzij iemand spitsvondig opmerkt dat ie best bereid is telkens de grens over te steken om daar te eten, zijn moeder te begraven, de hoeren te bezoeken, zijn auto te laten onderhouden etc. Maar ofschoon dit voor een Luxemburger of Monegask niet veel problemen oplevert, denk ik dat het voor de gemiddelde inwoner van pakweg Chicago wat lastig is om telkens naar Mexico te moeten afzakken om de auto nog eens te laten nazien en (jaarlijks) moeders graf nog eens van een bloemetje te voorzien.
  En voor activiteiten als grasmaaien, WC ontstoppen etc. is het zelfs met de beste wil van de wereld niet mogelijk het in het buitenland te laten doen.

 11. [11]
  bioscoopbezoek->thuisbioscoop
  restaurantbezoek->automatiek
  kapper->op afstand bediende tondeuse, (emergency) medische dienstverlening->ok, veel taken kunnen worden geoutsourced, denk aan analyses, huiddiagnose etc
  kinderopvang->is nu al weinig in te verdienen
  bejaardenzorg->emigreren naar buitenland
  uitvaart->in het buitenland voorbereide doe het zelf begrafenis, huwelijksceremonie-> idem
  bewakingsdiensten->telepresence, prostitutie->webcams of robotica
  onderhoud auto->modulaire doe-het-zelf onderdelen (vereist redesign; vanwege antagonisme met bestaande dealernetwerken alleen interessant voor Chinese en Indiase fabrikanten), grasmaaien (maairobot),
  WC ontstoppen (kan je zelf beter),
  behangen (zijn apparaten voor), etc.
  Moraal: vrijwel alle diensten zijn door telepresence of prosumeren te outsourcen.

Comments are closed.