Overheden bemoeien zich met alles en creëren daardoor problemen.

Die kunnen ze dan weer trachten op te lossen door belastingen te heffen. Voor een deel worden die problemen veroorzaakt door onvoorziene gevolgen: “Unintended consequences”.

Op grote schaal speelt dit voor de voedselvoorziening. Vooral arme mensen zijn daar het eerst de dupe van.

Door het vermeende toekomstige olietekort wil de overheid maatregelen nemen. Niet alleen Nederlandse politici die zoals normaal voorop willen lopen, maar ook van de EU en VN die elkaar allemaal versterken.
Die maatregelen, die uiteraard geld kosten, zouden dat tekort moeten opvangen door alternatieve energiebronnen te stimuleren, terwijl ze ook dienen om meer politiek onafhankelijk te zijn van Rusland en andere oostelijke landen.

Zo proberen overheden om olieschaarste te voorkomen door belastinggeld over te pompen naar alternatieve brandstoffen, zoals bvb gemaakt door middel van landbouwproducten. De prijzen van die landbouwproducten zijn daardoor al zo hoog geworden dat veel armen hun eten niet meer kunnen betalen.
En dat geeft dan onze politici weer de gelegenheid om dit zelfveroorzaakte probleem op te lossen met nog meer belastinggeld voor subsidie en voedselhulp..

Op dit ogenblik verschijnen er allerlei artikelen over deze problemen. Bvb.:
NRC: www.nrc.nl/buitenland/artic…
bevolkingsgegevens www.life.umd.edu/classroom/…
www.nrc.nl/buitenland/artic…
En via Google kun je er tientallen vinden.

Enkele alinea’s:
—-Rijstprijzen zijn voor de meeste Filippino’s niet op te brengen.
—- In Haïti wordt sinds vorige week geprotesteerd tegen de poedelprijzen die sinds medio 2007 met 40 procent zijn gestegen. Donderdag vielen bij rellen in de stad Les Cayes vier doden toen winkels in brand werden gestoken en een basis van de VN-vredesmacht geplunderd. Bijna 9.000 VN’ers proberen sinds de verdrijving van president Aristide, in 2004, rust te scheppen in het anarchistische en gewelddadige land.
Argentijnse boeren die de straat op gaan omdat ze hun soja niet langer zomaar mogen exporteren
. Egyptenaren die boos zijn omdat het brood onbetaalbaar dreigt te worden doordat de regering de subsidie door de hoge graanprijs niet meer kan betalen.
— Vorig jaar staken demonstranten in Bangladesh opslagplaatsen voor voedsel in brand omdat de beheerders volgens hen gesubsidieerd voedsel te duur verkopen op de zwarte markt. Mexicanen gingen de straat op omdat de tortilla’s onbetaalbaar dreigden te worden. Eerder waren er rellen in Cambodja, Mozambique en Oezbekistan.
—Rijst, volksvoedsel nummer één, is in één jaar tijd 31 procent duurder geworden, soja 87 procent en tarwe 130 procent. De gemiddelde prijs voor voedsel steeg sinds het midden van 2007 met zo’n 40 procent.

Natuurlijk is de olie niet het enige punt. De groeiende wereldbevolking en de groeiende welvaart spelen ook een rol. En natuurlijk wordt door overheden ook de klimaatverandering er bij gesleurd.

En dan komen er politiek zogenaamde oplossingen.
Niet alleen subsidies om voedsel te verstrekken, maar ook handelsbeperkingen van landen die willen beperken dat voedsel wordt uitgevoerd. Waardoor het dan elders ook weer duurder wordt.

John Powell, directeur van het Wereld Voedselprogramma van de Verenigde Naties vindt dat de rijke landen snel hulp moeten geven om de ergste problemen te voorkomen. Volgens Powell zijn er in heel korte tijd wereldwijd zeker vier miljoen mensen bijgekomen die de hongerdood zullen sterven als er niet gauw iets gebeurt.

De Verenigde Naties zoekt intussen naarstig naar een internationale aanpak van het probleem Volgende week zou er een rapport over verschijnen

Overheden genieten. Ze hebben door hun subsidies en maatregelen de boel zodanig scheef getrokken, dat ze nu nog jarenlang werk hebben om te trachten nog grotere ellende te voorkomen. En dat doen ze dan door nog meer regelingen en controles.

Een terugkeer naar een vrije markt op alle betrokken gebieden zal niet eenvoudig zijn.Het aantal staatsafhankelijke mensen is enorm groot en de meesten willen zelfs nog meer goodies van de overheid (lees van de belastingbetaler).
En toch blijft het noodzakelijk te blijven streven naar de lange termijn oplossing die alleen een vrije markt kan leveren.

7 REACTIES

 1. EERSTE REACTIES :
  De Engelse premier Gordon Brown in Washington:
  Hij wil de efficiency van de landbouw in ontwikkelingslanden vergroten, onderzoek doen naar alternatieve vormen van biobrandstof (die niet ten koste gaan van voedsel) en naar duurzamere veehouderij. Hij wil dat het IMF en de Wereldbank landen met betalingsbalansproblemen als gevolg van de hoge voedselprijzen helpen. Voorts wil hij onderzoeken of beleggingsproducten zoals derivaten (die ontwikkeld zijn om risico’s te spreiden) ingezet kunnen worden om al te grote schommelingen op de voedselmarkten te reduceren. En tenslotte wil hij de –gevolgen van de klimaatverandering voor met name arme landen beter in kaart gebracht hebben.

  Minister Koenders begint met een extra van 8 miljoen euro belastinggeld te "schenken".
  Interessant is de laatste zin van Koenders in deze aankondiging van Teletekst:
  "Dat komt omdat de wereldhandel nog niet vrij is."

 2. [1] ook willen ‘ze’ nu de landbouw in Afrika gaan stimuleren, die was namelijk achtergebleven. Natuurlijk wat dacht je: als ‘wij’ gratis voedsel sturen, gaat die Afrikaanse boer niet harder werken om meer voedsel te kunnen verkopen en dan te moeten concurreren tegen gratis voedsel.
  Oja dan was er nog de graanschuur van Afrika, Zimbabwe heette dat landje geloof ik…

 3. Jammer dat de schrijver ‘anarchistisch’ en ‘geweldadig’ weer eens bij elkaar zet. Zelfs bij zichzelf libertarisch noemende mensen is de overheidspropaganda doorgedrongen. Want hoeveel doden werden er door overheden veroorzaakt en hoeveel zijn er door anarchisme veroorzaakt ?
  Omdat het niet met de feiten overeenkomt, kunnen we concluderen dat het om propaganda gaat.

 4. [1] Ik hoorde het vanochtend op de radio: "De heer Koenders geeft 8 miljoen…"
  Zo, ik wist niet dat de heer Koenders zo rijk was, dat hij zomaar even 8 miljoen kan schenken.

  Of…bedoelde men: "de heer Koenders verplicht de werkende Nederlander 8 miljoen af te dragen aan een door hem bedacht goed doel"

  Dat maakt een wereld van verschil. Wanneer gaan journalisten nou eens de waarheid opschrijven (ooit het bestaansrecht van hun vak)

 5. [3] Weet je wat het is? Ooit was er het liberalisme. Dat woord is in het Engelse taalgebied gekaapt door sociaal-democraten, neo-Marxisten en boomknuffelaars.

  Toen dacht Rothbard het klassiek-liberalisme door, en kwam uit op het anarcho-kapitalisme. Vervolgens gingen libertariërs zich anarchisten noemen. Ze kaapten het woord, precies een woord dat zo mooi gereserveerd was voor de groeperingen die juist vele doden op hun geweten hebben: Lenin, Che, Mao etc.; elke socialist die een revolutie heeft gedaan.

  Het beste is eigenlijk anarcho-kapitalisme gewoon Arendchisme te noemen… 😉

 6. [5]
  "Het beste is eigenlijk anarcho-kapitalisme gewoon Arendchisme te noemen… ;)"

  Klinkt als een enge ziekte. Misschien beter om het socialisme te gaan noemen, volgens def. 3 van Van Dale is dit "gevoel hebbend voor de noden van de medeleden van de samenleving" :-))

 7. mensen snap het nou we moeten onzelf rijk houden we kunnen niet iedereen aan het eten houden is heel simpel zet gewoon een gezonde nederlandse vent in het kabinet niet van die doorgeleerde kneuse die denken dat ze heel wat weten

Comments are closed.