Van alle mogelijke regeringsvormen en bestuursvormen en dat zijn er velen, is voor mij de ‘democratische’ vorm nog wel de meest acceptabele vorm.

De z.g. aristocratische regeringsvorm heeft aantoonbare duidelijke tekortkomingen, het al of niet ‘verlichte’ dictatorschap behoeft m.i. geen nader betoog, dan wel uitleg om deze vorm van regeren bij het grof vuil te zetten.

Het één partij systeem zoals we dat in al of niet verhulde vorm hebben leren kennen in de z.g. ‘communistische’ landen heeft ons ook daar overduidelijk de kwalijke kanten laten zien waartoe een relatief kleine groep mensen in staat zijn als zij de macht in handen hebben.
Dan de theocratische regeringsvormen die we aan de dag van vandaag zien opkomen in landen als Iran e.d. Ook deze vorm van regeren is m.i. verwerpelijk en dat is al meer dan genoegzaam bewezen.

De enige vorm van regeren die heel, heel soms nog weleens tot een zekere mate van redelijkheid kan leiden is de absolute monarchie. Een vorm waarbij de macht in handen ligt van één leider, een koning dus. Maar gezien het feit dat een koning of koningin ook maar een onvolmaakt mens is van vlees en bloed kan deze vorm van regeren ook voor ernstige schade en belangenverstrengeling zorgen. Het is dan maar de vraag: “Wie is de absoluut monarch en hoe regeert hij of zij”? Om nog maar niet te spreken van het gevaar van de z.g. erfopvolging met alle gevaren die dit in zich heeft.
Kortom allemaal bestuursvormen waar; veel, heel veel op aan te merken is.

Daarom mogen we ook blij zijn dat zeker in onze contreien van de wereld de ‘democratische regeringsvorm’ goed is ingeburgerd en we kunnen dan ook grosso modo stellen dat deze vorm van regeren de hoogst haalbare en de beste vorm is die de onvolmaakte mens tot dusverre heeft voortgebracht en waarbij ieders rechten tot op zekere mate en wijze zijn gegarandeerd.

Maar ook de ‘democratie’ verbergt een zeer groot gevaar in zich en dat gevaar werd mij pijnlijk duidelijk toen ik hedenochtend via het nieuws vernam dat de tijd rijp wordt geacht om in Nederland over te gaan tot de oprichting van een Islamitische Partij!
De ex Groen Linkser; Mohammed Rabbae zou degene zijn die het partijprogramma gaat schrijven!

Hier komt dan duidelijk de aap uit de mouw van het verborgen gevaar wat óók de democratie in zich draagt. Op zich en louter theoretisch gesproken vanuit een democratische zienswijze is er niets tegen in te brengen dat een groep mensen een partij willen en kunnen en mogen oprichten. Dat is hun democratisch recht! Laat dat duidelijk wezen.
Maar het is een contradictio in terminus als een groep mensen, in dit geval moslims, via een rechtmatige weg weliswaar, invloed willen krijgen in een, in dit geval onze, regering.
De islam is niet een religie, een beweging, die wars staat t.a.v. elke vorm van democratie. De hele ideologie van de islam laat geen enkele, maar dan ook geen enkele ruimte voor het begrip: democratie. Integendeel: het staat er volledig haaks op.
Men probeert dus, dat is de enige conclusie, via het systeem van de democratie de macht te krijgen: 50+1, om zodoende te bewerkstelligen, zij het op langere termijn, te komen tot wat men binnen de islam wil bereiken: Absolute Macht en dat is dan tevens de begripsvertaling van het woord islam, wat betekent: “Onderwerping”.
Om te komen tot die algemene vorm van onderwerping is het de islamiet geoorloofd “Taqiya” te beoefenen, te veinzen en dat is dan wat ik terugvind in de oprichting van een islamitische partij.
Nog niet zo heel lang geleden heeft een Algerijns (islamitisch) leider Frankrijk gewaarschuwd dat zij daar de macht zullen overnemen via de buiken van hun ( islamitische) vrouwen. Dus met andere woorden via de democratische weg!

Ene Donner, u weet wel, die niet weg te branden minister. Deze minister heeft onlangs nog eens gezegd dat als in Nederland de helft van de bevolking, plus één, zouden eisen dat de islamitische sharia, hun wet, moeten worden ingevoerd, dat wij er dan gezien onze democratische traditie er niet onderuit zouden kunnen komen.
Deze uitspraak heeft tot heel wat commotie geleid, maar daar bleef het dan ook bij.
Nu, zien we het logische vervolg, de oprichting van een Islamitische partij.
Ik laat het aan u imaginair vermogen over en uw rekenkunde wat dit alles tot gevolgen kan gaan hebben.

Moeten wij ons niet eens gaan bezinnen? Heeft Wilders en de zijnen dan toch geen gelijk om de grenzen te sluiten? Of is een potentiële ‘voorraad’ van een miljoen moslims of meer al voldoende om ons te gaan overvleugelen ergens in de (naaste) toekomst? Dit mede afgezet tegen ons zeer lage voortplantingsquotum én vergrijzing van de autochtone bevolking?
Een ding is zeker, als we zo voort blijven gaan zoals we nú bezig zijn, dan komt de dag dat onze verworven vrijheden: Voltooid Verleden Tijd zullen zijn geworden.
———————————————–
Ingezonden door Silvia Videler,

42 REACTIES

 1. Heel goed stuk om de discussie op gang te brengen.
  Vanuit mijn libertarische filosofie kan ik er een eind in meegaan, ..MAAR ik denk dat er een (te) grote vaagheid en fouten in zitten.

  Het gaat hier over “democratie” zonder een goede omschrijving wat het is. Er zijn namelijk allerlei variaties te bedenken over “Regering door het Volk”
  Zie daarvoor op http://www.vrijspreker.nl onder de WOORDENLIJST wat bedoeld kan worden met democratie.

  Het huidige Nederlandse systeem van democratie is dat er besluiten worden genomen op basis van het AANTAL, niet op basis van principes, moraliteit of waarheid. Neen, op het moment dat iemand 51% van de stemgerechtigden (bij verkiezingen, of in de Tweede Kamer) bij elkaar kan ritselen, zal de rest gedwongen worden om te gehoorzamen.
  Wij hebben een (immorele) absolute democratie!
  Piet Hein Donner had gelijk. Op het moment dat 50% plus één idioot de sharia wil invoeren, moet iedereen gehoorzamen. “Und bisst du nicht willig, so brauch ich Gewalt”.

  En kijk alleen maar eens hoe nu ene Jan Peter doorduwt dat de Nederlandse (en uw) soevereiniteit verkwanseld wordt aan de EU.

  We moeten niet meer trappen in de val dat “democratie is het ultieme ideaal” of zelfs dat het de “slechtste vorm van staatsinrichting is, maar dat er geen betere is”.

  Er is wel degelijk een betere. De Amerikaanse Founding Fathers noemden dat een “Republic” Een staatsvorm die CONSTITUTIONEEL heel duidelijk de rechten van het individu omschreef en die van de staat (van anderen over het individu) omschreef en beperkt.

  Dit zou Libertarisch een “MINIMUM STAAT” kunnen zijn.
  Daar wil ik graag voor strijden, en open houden of met de daarin op te doene ervaring zal blijken dat een “echte” “anarcho-kapitalistische” samenwerking niet nog beter is.
  De stap direct daar naar toe lijkt me in deze maatschappij helemaal niet haalbaar, en misschien zelfs onverstandig.

  Ik hoop dat deze belangrijke discussie zal leiden tot een veel helderder inzicht en de manipulatie van de huidige “democratie”.

 2. Dat moslims zich willen organiseren in een politieke partij vind ik een goede ontwikkeling.
  Niet dat ik hun gedachtegoed ook goedkeur; verre van dat! Deze ontwikkeling zorgt voor versnippering op links en de PvdA, Groenlinks en D’66 gaan dat vooral voelen.
  In de grote steden ligt dit anders. Amsterdamascus op termijn een moslimenclave met sharia?? Het interesseert me eigenlijk geen fuck. Grote hekken erom en vooral die autochtone grachtengordelkliek lekker in hun sop gaar laten koken daar.
  Zij hun vorm van "democratie" en wij onze vorm.
  Wel afschermen dat gebied naar Israelisch model. En NIET financieren of vrij verkeer van en naar dit gebied mogelijk maken!

  We moeten misschien eens meer in termen van segregatie gaan denken i.p.v. integratie.
  Voor dit laatste is het toch al te laat en het is zo onderhand wel bewezen dat dit in de praktijk niet gaat werken!

 3. Een vergelijking: wat zouden "we" doen als de neo-nazis een meerderheid van 50+% dreigden te krijgen? Wat je ook op Wilders aan kunt merken, hier heeft hij wel een punt.

 4. Democratie is niet zozeer het probleem, maar dat de bevoegdheid te hoog gelegd wordt. In principw zou het niet relevant moeten zijn of men in Grondingen en Frisland graag rood stemt of als er in de randstad een moslimpartij macht krijgt. Mits je daar tenminste niet woon en zij geen bevoegdheden krijgen over jouw directe leefomgeving.

  De meeste nadelen van de democratie zijn meer een gebrek aan decentralisatie. Immers een een volledig libertarische wereld zullen wij waarshcijnlijk ook via democratische weg dingen beslissen., Bijvoorbeeld via een VVE constructie of via directe referenda over wat in de eigen wijk te doen. En ook in anarchistische samenlevingen werden conflicten vaak op bindende wijze via een dwingend (!) erkent ‘rechtshof’ bepaald.

  Democratie zoals wij het kennen is echter te centraal. Mensen met wie ik geen binding, in de zin van gemeenschappelijke belangen, heb mogen wel belissen over mij.

  In die context kun je ook snel concluderen dat in een open migratie en dus hetrogene samenleving decentralisatie sneller nodig zal zijn, dan in een samenleving die meer homogeen is qua cultuur, gewoonten en normen en waarden. Immers, centralisatie mag enkel zover gaan als het gemeenschappelijk belang.

  Het streven van liberaal denkende mensen zou dus moeten zijn om – binnen de democratie – meer decentralisatie te krijgen. (En voor hen die toch graag volledig libertarisch willen zijn, is dit uiteindelijk de enige route naar hun ‘paradijs’.)

 5. Veel gehoord: Democratie is een slecht systeem, maar het is het beste dat we hebben.

  Mijn respons hierop: daarom is het zo belangrijk dat de democratie zo min mogelijk macht heeft. Je gaat geen belangrijke zaken beslissen door middel van een slecht systeem.

  Het artikel hierover staat in een klein hoekje van mijn harde schijf. Zal binnenkort wel geplaatst worden 🙂

 6. Uitgaande dat alle moslims dit graag zouden willen heb je gelijk, Sylvia. Maar het lijkt me dat slechts een fractie van die miljoen moslims iets dergelijks nastreeft. Ook veel moslims vinden vrijheid een groot goed; In je artikel scheer je alle baarden en hoofdoeken met de zelfde kam. Ik denk zelfs dat de oprichting van een moslimpartij veel meer over het gedachtengoed van de moslim duidelijk maakt en juich het eigenlijk alleen maar toe. Al is het alleen maar omdat de pvda dan helemaal maatje XS gaat worden:-)

 7. [4] "….dat de bevoegdheid te hoog gelegd wordt……"

  Ja, en dat is een van de redenen dat ieder weldenkend mens zich zo sterk mogelijk moet verzetten tegen het nog hoger leggen van die macht. Namelijk door de NL-soevereiniteit over te geven aan de EU.
  Verzet tegen de ratificatie kan nog!!
  Maar niet lang meer.
  Wordt wakker! Doe wat!!

 8. [2] "Wel afschermen dat gebied naar Israelisch model. En NIET financieren of vrij verkeer van en naar dit gebied mogelijk maken!"

  En dit heeft nog iets te maken met "vrijheid"?

 9. "Men probeert dus, dat is de enige conclusie, via het systeem van de democratie de macht te krijgen: 50+1, om zodoende te bewerkstelligen, zij het op langere termijn, te komen tot wat men binnen de islam wil bereiken: Absolute Macht en dat is dan tevens de begripsvertaling van het woord islam, wat betekent: "Onderwerping"."

  Silvia, zou je me eens kunnen uitleggen wie nou precies die "Absolute Macht" nastreeft? Welke persoon is dat? Want iets anders dan een persoon kan geen macht hebben. Een voorwerp kan geen macht hebben. En ook een idee of ideologie op zich kan geen macht hebben.

 10. In een land wonen 100 mensen .
  Die al 2000 jaar bezig zijn met overleven .
  50 zijn van het geslacht vrouw de rest man.
  10 % van het totaal is rijk ,en leeft als G… in Frankrijk.
  20 % is middelrijk en leeft er goed van .
  70 % probeert de 30 % het naar de zin te maken in de soms ijdele hoop
  op een goede beloning.
  In een democratie zou je verwachten dat de meerderheid die tot de 70 % behoort
  deze rangschikking van het aardse slijk beter zou verdelen.
  Wat ook gebeurt ,de woordvoerders zijn er voor zichzelf druk bezig mee .
  Ik wil geen namen noemen ,maar kan het toch niet laten,
  Herfkens,Kok,Melkert ,als voorbeeld wat er allemaal mogelijk is als bestuurder in een democratisch geleid land.
  Rosenmuller was al bij z,n geboorte een 20 % lid, dus die deed niet mee.
  In oorlog,s omstandigheden verdwijnt deze democratie gekkigheid.
  Dan word er weer ouderwets gevochten en wint de sterkste ,die vervolgens dictator word,
  of er goed van gaat leven ,dus democratie instelt.
  Wat ons weer bij punt nul brengt.

 11. [8]

  Nee helemaal niet maar moet je een ideologie die 100% haaks staat op de vrijheid zelf wel alle ruimte geven om die vrijheid de nek om te draaien?

  Daarnaast chargeer ik een beetje om een discussie uit te lokken;-)
  Blijft het feit dan we hier in NL de oplossingen misschien in segregatie i.p.v. het tot mislukken gedoemde integratie moeten zoeken. De meerdereid van de moslims en ook de meerderheid van de autochtonen zijn hier volgens mij wel voor. Om het vraagstuk (gedeeltelijk) op te lossen moet je minder politiek correct en meer "out of the box" gaan denken.

 12. [7]

  Hub;

  Als je een e-mail naar verschillende kamerfracties stuurt hierover nemen ze nog niet de moeite on je een antwoord te geven.
  Het is een achterhoedegevecht dat tijdelijk verloren is maar op langere termijn is het tot mislukken gedoemd.
  Learning the hard way zal ik het maar noemen. Ik blijf in ieder geval bij mijn standpunt dat een duidelijk niet op tweeërlei manieren uit te leggen standpunt over de EUSSR voor mijn het allerbelangrijkste argument blijft om voor of tegen een partij te stemmen.

 13. [11] Als segregatie vrijwillig plaatsvindt: prima. Als segregatie wordt bewerkstelligd door hekken en muren en verboden op vrij verkeer: niet zo prima…

  Hoe kom je erbij dat de meerderheid van moslims voor segregatie is? Zie bijvoorbeeld http://users.pandora.be/ars… Ook al neemt de behoefte aan islamitische scholen toe, de meerderheid van moslims gaat naar openbare of christelijke scholen.

 14. De zwakke plekken hier omschreven zijn reeds lang door (mo)(slim)merikken ontdekt, gemarkeerd en "in preparatie" genomen om, als het doorgaat hoe het nu gegaan is en – in rap tempo – doorzet, geheel ingenomen en hervormd te worden tot steenharde plekken, die zich in reusachtig tempo zullen uitbreiden,net zolang tot er geen snippertje van zwakke plekken meer te bekennen valt, tot er geen sprankje vrijheid
  ( bijvoorbeeld van meningsuiting) en zelfbepaling meer over is, net zolang tot wij het woord democratie niet eens meer hardop durven, niet meer kunnen en mogen zeggen..
  We zijn te lief.
  Lief rijmt op naief..en kijk, daar komt de dief!
  PS. Ik hoop oprecht dat iemand me kan laten zien dat ik er echt naast zit.

 15. [13]

  Ik zeg bij die opmerking over segregatie ook duidelijk; "volgens mij".
  Neemt niet weg dat mijn gevoel in 9 van de 10 gevallen juist uitpakt.
  Ik heb lang genoeg met moslims te maken gehad en er mee gesproken op mijn werk om er een bepaald oordeel over te hebben.
  Daarmee geef ik duidelijk niet aan dat het slechtere of betere personen zijn dan NL-ers. Integreren is echter een utopie.

 16. [12] "standpunt over de EUSSR voor mijn het allerbelangrijkste argument.."

  Daar kan ik inkomen. Naast belangrijk is het ook urgent.
  Na ratificatie kan de EU zelfstandig wetten maken. Het wordt dan nog veel moeilijker om ons te verzetten.

  "Als je een e-mail naar verschillende kamerfracties stuurt hierover nemen ze nog niet de moeite on je een antwoord te geven."
  Klopt. Ik stuurde naar alle fractievoorzitters de 716 vraagpunten over de EU. Ik kreeg 3 reacties:
  2. dooddoeners dat ze het hadden doorgestuurd naar een medewerker, tevens einde verhaal.
  1. Die doorstuurde en mederwerker antwoordde dat hij de lijst interessant vindt en gebruikt voor de debatten.

  Ik hoop er nog op terug te komen. Maar hoe weinig ook, toch maar naar die jongens en meisjes mailen. Kwaad kan het zeker niet.
  De adressen van de fractieleiders staan in:

  http://www.vrijspreker.nl/v

  Wat doen de Kamerleden met de Hernoemde EU Grondwet?

  Misschien kunnen we een paar dappere kamerleden uit de regringspartijen zover krijgen dat hub verraderlijke houding inzien, en alsnog durven tegenstemmen. Er zijn er maar een paar nodig om de meerderheid te ondergraven!

 17. [11] " …..we hier in NL de oplossingen misschien in segregatie i.p.v. het tot mislukken gedoemde integratie moeten zoeken …"

  "WE" moeten helemaal geen oplossing zoeken. We moeten ieder mens vrij laten zoals de missie van de Vrijspreker stelt.
  De overheid hoeft er alleen maar voor te waken dat niemand die stelregel overtreedt en zo wel dat hard aanpakken.
  (Ook moet de overheid natuurlijk geen kadootjes uitdelen)

 18. [17] Daarvoor is het, vrees ik, wel nodig dat de overheid niet geleid wordt door religieuze motieven.
  Misschien ligt de (of een deel van) de oplossingen in het 100 % scheiden van kerk en staat. Geen christelijke af andere partijen of bewegingen meer, door te trekken naar gemeentepolitiek.
  Utopie?

 19. Ik vraag me af waar dit gepraat toe leidt, ondertussen zijn er echt wel mensen die een agenda hebben die niet de onze is.

  Laten we nu eens de knoop doorhakken en de barricades op gaan. M.a.w., kom maar op met die burgeroorlog. Ik ben dat gezwets zo zat…

  Praten over invloeden van culturen die haaks staan enz enz, maar neem nu eens actie. Een imam uit een moskee noemt ongelovigen honden, dan zou mijn beleid zijn; direct het land uit maar dan ook direct. Niets inpakken, zoek het maar uit. Dat gelul.

  De goeden moeten altijd onder de kwaden leiden, maar wie houdt dat dat in stand vraag ik mij af?

 20. [17] Nog even Hub,
  Waarom mogen we van jou eigenlijk niet naar een oplossing zoeken? Er is hier toch sprake van een enorm probleem, waarbij in toenemende mate onze vrijheid in gevaar is?
  Verwacht je echt dat de (deze..) overheid onze vrijheidsbelangen ooit fier en adekwaat bevecht?
  Denk alleen eens aan de ‘heldhaftige’ toespraak van JP voorafgaand aan de Film van ome Wilders.
  Heeft hij met deze daad niet laten zien dat hij bij de eerste de beste dreigende rooksignalen vanuit het niet-vrije kamp, het liefst al zijn onderdanen tot op zekere hoogte de mond wil snoeren? Is dat niet een onverbloemd verkwanselen van onze eerlijke verworvenheden? Is dat geen pure intimidatie?
  Zal deze voorman van Vogelaer en consorten ooit zijn tanden laten zien, behalve in een badinerend of nerveus lachje?
  Ik kan niet geloven dat jij hier zelf iets goeds van verwacht.

 21. *"WE" moeten helemaal geen oplossing zoeken. We moeten ieder mens vrij laten zoals de missie van de Vrijspreker stelt.*

  Die vrijheid wordt momenteel met rasse schreden afgebouwd en het ziet er wat dat betreft slechter uit dan pakweg 10/20 jaar geleden. M.i. belangrijkste oorzaak; opkomst van collectivistische (vaak religieuze) ideologieën.
  We zijn zeer kwetsbaar als seculiere individuele burgers en bv de (mo)(slim)merikken (dank aan Neeltje;-) weten dit drommels goed!
  Daarom praat ik graag in de WE-vorm. Waarom is men hier zo bang om zich te organiseren tot een WE-vorm als de belangrijkste doel het behoud of uitbreiden de individuele vrijheid is??

  Vwb de E-mail; ik heb slechts één bevestiging van ontvangst gehad en voor de rest niks, nakkes, nada.

 22. [19] "Een imam uit een moskee noemt ongelovigen honden, dan zou mijn beleid zijn; direct het land uit maar dan ook direct. Niets inpakken, zoek het maar uit. Dat gelul."

  Als een niet-moslim een moslim "geitenneuker" mag noemen (en terecht), waarom mag die moslim dan op zijn beurt de niet-moslim geen "hond" noemen? Of geldt de vrijheid van meningsuiting soms niet voor iedereen?

 23. [24] In normale gevallen wel, maar aan de vooravond van een confrontatie lijkt mij dat dit soort provocaties serieus bekeken dienen te worden. En wat jij misschien vergeten bent, de term geitenneuker kwam nadat er een aantal kwalijke zaken waren die uit de islamitische hoek kwamen die mensen als Theo van Gogh op zijn eigen provocatieve wijze onderzocht, maar hoe dan ook; waar rook is is vuur.

  En om een hand in eigen boezem te steken, laten we aan beide kanten eens ophouden met het kinderachtige gescheld.

  Toch wordt er hier een grens overschreden mijn inziens is de rechten van de mens, immers is de plek waar je geboren bent de wieg van je cultuur en je identiteit. Het is belachelijk dat autochtone mensen zichzelf moeten verdedigen tegen ‘indringers’, wat volgens mij menselijk is.

  Om simpel te zeggen, ik vind dat ik het recht heb om mijn cultuur te verdedigen, net zoals anderen dat mogen maar dan wel in je thuisland.

  Ik ga ook niet bijvoorbeeld in SA mensen aanvallen op hun identiteit. Dat heet respectloos.

  Dus houd wel de causaliteit in het oog, mijn waarde.

 24. [25] Niet helemaal. De term Geitenneuker kwam bij Theo van Gogh op nadat Ayatollah Khomeiny in een rede had gemeld dat het moslims is toegestaan zich te vergrijpen aan een geit, indien de vrouw ongesteld is.
  Tja, als een hoge Geestelijke Moslim zoiets stelt, dan ligt de term Geitenneuker voor de hand.

 25. De grote denker Khomeiny beveelt in één van z’n missieven aan dat geile huisvaders die jammer genoeg hun ‘onreine’, want ongestelde vrouwtje niet van dattum mogen geven, tot heil van de snikkel het geitje mogen frequenteren of de kameel. Maar ook de puntenslijper brengt uitkomst. Ik hoop, kortom, dat U nog maar lang mag genieten van het gastvrije Nederland en dat zich uiteindelijk enige bescheidenheid in Uw aangeboren arrogantie vormt.

  Met vriendelijke groet,

  Theo van Gogh

 26. De schaduwzijde van ‘het beste systeem ooit’ is dus dat er groepen mensen kunnen zijn die via dat beste systeem, dat beste systeem proberen af te breken.

  Wat leert ons dat?

  1. Dat democratie in zichzelf slechts een systeem/middel tot besturen is, zonder consistente vaststaande ziel;

  2. Dat de democratie in de huidige XL vorm de mogelijkheid biedt aan politieke intermediairs, vrijwel elk willekeurige wens te marketen; dat dit via de democratie gebeurt betekent haast per definitie dat het niet door de markt geproduceerd kan worden, dus dat de kans met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aanwezig is dat de wens natuurrechten schendt en met dwang gepaard zal gaan – wat een goed systeem toch!;

  3. Democratie betekent in essentie dat al je rechten onderhandelbaar zijn en dat elk individu, als absolute minderheid, tegenover een massa staat in het politieke proces.

  De grens willen sluiten om het probleem op te lossen hoort bij de logica: na overheidsfalen trekt de overheid nog even de touwtjes wat strakker aan.

  Het probleem is namelijk democratie zelf dat incentives produceert die sociaal-maatschappelijke cohesie kapot maakt en stabiele menselijke instituten outsourcet naar de overheid. Kernwoorden zijn hier: opportunisme, eigenbelang TEN KOSTE van een ander (itt de markt waar het eigenbelang ten bate van jezelf en de ander – anders zou de transactie niet plaatsvinden), corruptie et cetera.

  Mijn conclusie is dat de schrijver van dit artikel ten ener male wordt getest op haar geloof (hier: in democratie) en om uit die cognitieve dissonantie te komen steeds extremere maatregelen plausibeler gaat achten.

  Geef je het geloof in democratie op, dan is het mentaal probleem ook opgelost. Maar de ervaring leert met gelovigen dat hun denken niet zo flexibel is, sterker nog, we zitten met z’n allen in dit systeem omdat het allemaal zo mooi klinkt.

  Doet me denken aan de ‘siren song’, een gedicht van Margaret Atwood; zie: http://mises.org/story/2749

 27. [20] [21] Sorry, iedereen mag natuurlijk oplossingen zoeken hoeveel hij/zij wil.
  Ik bedoelde dat "WE" (collectief) geen oplossingen moeten zoeken om mensen te integreren of segregeren. Dat moeten die mensen zelf weten.

 28. [25] " Het is belachelijk dat autochtone mensen zichzelf moeten verdedigen tegen ‘indringers "

  Waarom verschil maken tussen autochtonen en allochtonen? Geen van beide mogen het eigendom van een ander aantasten.
  Het verschil tussen beide groepen wordt echter door de overheid in stand gehouden en gekoesterd. Alleen al door het steeds te noemen.

  Ik ban uit België naar Nederland verhuisd. Ben ik nu een indringer?

  En BTW, waarom trekken zoveel mensen het zich aan als een of andere idioot hen met honden vergelijkt? Laat ze toch kletsen, laat ze links liggen en ga gewoon door.

Comments are closed.