Uitgerekend op 1 april waren we getuige van een volkomen belachelijk debat in het
parlement. De fracties van CDA, PvdA en CU hadden het kabinet verzocht om toelichting op de acties van Balkenende etc. inzake de dreigende crisis rond de Wilders-film Fitna.

Balkenende schreef een briefje terug en daarover zou dan het debat gaan.

Afgesproken was dat uitsluitend de fractievoorzitters het woord gingen voeren.

De regering ging dus formeel verantwoording afleggen voor gevoerd beleid.

Schijnheiligheid nr. 1 . De bedoeling was duidelijk: Wilders het vuur aan de schenen leggen en pogen hem in de hoek te drijven. Beleefdheidshalve sprak men via de voorzitter tot het kabinet maar men had het dan over Wilders. Steeds frekwenter werd Wilders rechtstreeks aangesproken. Dat maakte de verborgen agenda wel zichtbaar.

Schijnheiligheid nr. 2. Het CDA begon met een uiteenzetting hoeveel tijd de Turkse premier wel niet had besteed in overleg met de fractievoorzitter Van Geel aan “de kwestie Wilders”. Onbesproken is gebleven of Van Geel erover begon of de Turk. Wat moest Van Geel trouwens in Istanboel? Praten over iets wat er niet was ??? Wees een vent, Wilders, sprak Van Geel. Neem je verantwoordelijkheid. Hij liet in het midden wat dat is en waarom dat ook niet op hemzelf ( en uiteraard zijn CDA) sloeg.

Schijnheiligheid nr. 3. Plaatsvervangende PvdA-treurniet mevrouw Hamer begon uitvoerig uit te weiden over haar moeder en hoe belangrijk het was om bruggen te bouwen tussen mensen in casu autochtonen en islam-aanhangers. Ze zag in de film Fitna van alles wat er aantoonbaar niet in voorkomt Tijdens elke confrontatie met Wilders muntte ze uit in het hem woorden en bedoelingen in de mond leggen die aantoonbaar onwaar zijn. Voorbeeld: u beschouwt moslims als terroristen. Wilders: ik heb het altijd uitsluitend over gevaren van toenemende islamisering… Hamer: U discrimineert op basis van geloof. Wilders: islamieten die letterlijk uitvoeren wat in de koran staat horen hier niet… Hamer: u hebt nooit een oplossing. Wilders: in deze kwestie wel: geen mensen meer toelaten, kritsch beoordelen, geen generaal pardon etc. Hamertje wilde niet luistenren: u begrijpt het niet, meneer Wilders….

Schijnheiligheid 4. De ChristenUnie : Het is wel heel erg wat in moslimlanden gebeurt. Gelukkig kunnen wij mensen die vluchten opvangen. Een Pakistaan die dat deed werd christen. Het gaat nu goed met hem. Het hoeft dus niet zo erg te zijn als Wilders suggereert.

Schijnheiligheid 5. SP, Groen Links, D66 doen afwisselend hun best om uit te leggen dat ze voorstander zijn van vrijheid van meningsuiting maar dat Wilders dat beter niet had kunnen doen. Hij kwetst mensen, stelt de zaken veel te somber voor. Hij wil de koran verbieden. Toch willen we hem uitnodigen om zijn koers te wijzigen en te gaan samenwerken…. Alsof ze weken hadden geoefend in een rollenspel, zo geölied herhaalden ze elkaars inbrengen, steunden ze elkaar, vielen ze Wilders aan.

Schijnheiligheid 6. Het kabinet zat intussen rustig achterover, lachte wat onderling en was zichtbaar aangedaan door de steunbetuigingen nota bene vanuit de oppositie. Tussendoor kakelde Rutte ook nog wel eens. Het GPV ziet de dreiging van de islam wel, wil dat ook andere gelovigen rustig kunnen leven naast christenen, hoopt dat er vrede is voor iedereen en dat kan via de bijbel.

Schijnheiligheid 7. Wilders legt glashelder uit wat hij beoogde met zijn film. Waarschuwen tegen de dreigende islamisering, de zorgt dat onze rechtstaat en cultuur verloren zullen gaan, zijn strijd om vrijheid van meningsuiting te waarborgen zoals we dat gewend zijn. Dat zal niet lukken als we een bewind krijgen als in Iran etc. De ophef rond de film heeft niet hij veroorzaakt: nee, dat was Balkenende met zijn overtrokken beleid en crisis aanpraten… Balkenende moet dan ook zich verontschuldigen en nooit meer praten over iets waarvan hij nog geen weet heeft. Het valt op dat Wilders – ondanks de talloze interrupties en strikvragen – volhardt in zijn verhaal en beargumenteert waarom hij zich zorgen maakt. Hij wil de veiligheid van de burger bewaken. Hij komt als enige op voor de belangen van wat zes van de tien nederlanders vinden.

Schijnheiligheid 8. De premier en zijn vazal Hirsch Ballin danken voor de steun uit de kamer, verduidelijken dat ze terecht zulke crisimaatregelen hebben genomen omdat de film Fitna beledigend was voor de islam. Zij hebben ons land behoed voor erge drama’s. Wilders handelde onverantwoord. De laatste liet uiteraard weten dat ze dat niet konden weten en dat lafheid en angst hun drijfveer was: u capituleert… Hirsch Ballin opeens: maar wij wisten toch wat u ging doen ? Feest voor het echtpaar Pechthold en Halsema: hoe kan dat nou ???

Schijnheiligheid 9. Hirsch Ballin blijkt een verslag te hebben van een gesprek met Wilders lang geleden… Wilders: ik heb niks, ik weet van niks. Het echtpaar: nou willen we het weten ook !! Ballin: het was vertrouwelijk. Wilders: laat maar lezen. Normaal heeft een mintser geen gespreksverslagen van lang gelden bij zich. Die horen ergens in een lade te liggen. Maar o wonder: Binnen 15 minuten hebben alle kamerleden en de aanwezige pers een kopie …..
Het blijkt een door een ambtenaar opgestelde notitie met mededelingen van Ballin en Ter Horst. Wat Wilders heeft ingebracht staat nergens. Wilders: ik heb in die kontakten nimmer iets losgelatern over de inhoud van Fitna. Dit stuk is gebaseerd op leugens Er staan dingen in die ik op 7 november nog niet wist en die u dus ook niet kon weten.

Schijnheiligheid 10. Halsema: laten we de ambternaar onder ede een verklaring doen afleggen. Alsof zo’n functionaris ooit zijn baas onderuit zou halen. Dan kan hij zijn looopbaan wel schudden. Geen goede oplossing dus. Ballin: in het stuk staat de waarheid. Dat zal ook wel niet zijn gelogen omdat het duidelijk achteraf door een ambtenaar is gemaakt.

Wie liegt nu? Of is hier sprake van een vooropgezette valkuil om Wilders klem te zetten?

Ons hele volk kon waarnemen dat in ons Parlement men dezelfde boevenstreken uithaalt als in door de politiek correcten in de Kamer bekritiseerde landen als Rusland, Zimbabwe en noem maar op.

Schijnheiligheid 11. De afsluiting: alle sprekers spreken schande van Wilders. De laatste vindt dat het hele kabinet moet aftreden. De premier vindt dat Wilders zijn excuus moet maken. Allen belijden dat ze oprecht willen dat er geen tweespalt is in het land en dat samenwerken de oplossing is. De premier is een groot staatsman, was terecht paniekerig omdat hij iets kende dat niet bekend was.

En zo gaan we in Den Haag verder met betuttelen, belasting heffen, bepleiten dat er klimaatverandering komt etcetera. We zijn zo eerlijk tenslotte… De burger wil geen EU-grondwet. OK. Een verdrag dan, zelfde inhoud maar geen grondwet.
Zo eerlijk zijn we tenslotte.
——–
Ingezonden door Wim H. Siemonsma

17 REACTIES

 1. Na het lezen van uw stuk heb ik uitsluitend nog maar schapen in mijn hoofd. Ik krijg ze er niet uit. Zelfs niet met een langdurig geluidsfragment van onze toekomstige EU-president. Miljoenen schapen die zichzelf argeloos, doch goed georganiseerd middels slagersadviezen, naar de slachtbank begeleiden. Enkele zwarte schapen die de bui zien hangen proberen er nog wat aan te doen. Helaas, we weten wat Cassandra overkwam. Alle hoop is nu gevestigd op de lammetjes die, als ze het lot van hun ouders te weten komen, hun schaapskleren in de hoek zullen gooien en het wolvenpak aandoen.

 2. [1] Die lammetjes zijn vaak opvallend intelligent. Ze zijn nog wat verslaafd aan het moderne speelgoed, maar dat gaat wel over. Ze weten heel veel door internet uiteraard, maar zijn vaak nog opvallend onderdanig, dat is de bezettende macht aardig gelukt. Wat niet gaat lukken is het levenslang onderdrukken van mensen. Nog een paar jaar, eerst in 2009 een beurscrash, dat haalt de economie stevig onderuit. De tekorten die wij gaan ondervinden zullen een voedingsbodem zijn voor de revolutie. Dan zal ook blijken dat onze overheid het niet zo goed met de burgers voorheeft want de mensen die het dan niet langer pikken zullen als terroristen in (FEMA) kampen worden opgesloten. De vraag is of er tegen die tijd voldoende van die kampen zijn.

 3. [1] [2] Daarvoor is het wel heel belangrijk dat de lammetjes de moraliteit, de filosofische onderbouwing van de Vrijheid (libertarisme) leren begrijpen.

  Wat zouden we daar nu nog meer of beter aan kunnen doen?

 4. Natuurlijk is dit niets nieuws, pastoor komt uit het latijn en betekend (schaaps)herder.

  Laat ik me voor het gemak maar even onder die lammetjes rekenen. Vele van mijn zeer succesvolle medelammetjes zijn al naar het buitenland vertrokken en ook ik speel met die gedachte (Hong Kong?). Dus ik zou niet al te hard op die lammetjes rekenen, voor je het weet zijn de belangrijkste lammetjes vertrokken.

 5. Sommige bevolkingsgroepen zijn gek op lamsbout. Pas op, voor je het weet wordt je ritueel geslacht.

 6. Ik heb nogal wat meegemaakt met die kamerdebatten maar dit was toch wel zo ongeveer het meest schijnheilige en minst verheffende wat ooit vanuit Den Haag heb gezien. Alle politiek correcte hypocrieten die daar zitten buitelden over elkaar heen om via halve onwaarheden en verdraaiingen van woorden te scoren zonder het over de achterliggende problemen en oplossingen te praten. Ook Wilders vond ik weinig verheffend omdat hij maar blijft hameren op het verbod van de Koran wat ik zo’n beetje zijn enigste echte politieke misser vindt. Zijn keiharde onverzoenlijke houding lijkt mij trouwens een natuurlijke reaktie op 139 wolven die zich op jouw storten om je te verscheuren.

  Er was één partij van wie hun verklaring nog van enige waarde en inzicht was; de SGP.
  Ik heb nooit gedacht dat ik dit nog eenmaal in mijn leven zou moeten toegeven dat zij de verstandigsten bleken in deze comedie.

 7. Schijnheiligheid is dé norm van Balkenende en zijn companen.

 8. "Ik ben geen fan van dit kabinet (vrij vertaald maar de lading dekkend)"zei Tom Elias bij Pauw en Witteman, "maar in ons kabinet wordt niet gelogen. Niet gesjoemeld, want dan kunnen ze wel meteen opstappen. We hebben hier een fatsoenlijke, integere regering en geen bananenrepubliek.."
  Jeroen Pauw wees meteen onomwonden en bij herhaling op de weinig integere actie van minister Donner, die nog maar kortgeleden wel degelijk sjoemelde met formele gegevens om zijn eigen straatje schoon te vegen.
  Ik op mijn beurt ben niet een fan van Wilders. Ondanks het feit dat ik zijn durf om belangrijke zaken zonder schijnheiligheid en verborgen agenda’s aan te pakken van harte toejuich. Ook ik wil o.a. niets liever dan voorkomen dat wij onze moeilijk verworven vrijheden ( zelfs al is het maar een deel) moeten prijsgeven.
  Ik heb Wilders ook nog nooit op leugens of onzuiverheden betrapt, maar sluit niet uit dat ook hij de fout in kan gaan. Al zou het maar zijn omdat hij dingen is vergeten. Dat kan ook nog.
  En stel dat dit het geval is..
  In elk geval past het dit kabinet dan niet een arrogante, verwijtende houding aan te nemen. Minister Donner zijn uitglijder is met een glimlach weggepoetst, een eventuele uitglijder van Wilders mag dan niet met een triomfantelijke grijnslach worden opgepoetst.
  En die grijnslach van Balkenende en consorten kennen we inmiddels wel. Elke keer als Wilders (of iemand uit zijn gevolg) aan het woord is verschijnt die automatisch op de iets te nadrukkelijk niet serieus luisterende regeerders. Geen grijntje respect voor de spreker, die daar ook niet op uit is gelukkig want die verzekerd is van het vertrouwen en respect van een groot en groeiend aantal kiezers. Hij gaat gewoon zijn gang. Hij doet zijn ding, populair gezegd.
  Ze moeten hier vooral maar mee doorgaan..die zogenaamde fatsoensrakkers.
  Koren op de (Hollandse) molens van alle (potentiele) Wildertjes en Verdonkjes.

 9. Ik vond die actie met die notulen echt geweldig, met zulke vijanden heeft Wilders geen vrienden meer nodig want:

  Geval 1: Stel dat Wilders liegt dan kende het kabinet vooraf de inhoud van Fitna en heeft kabinet dus gelogen want ze hebben tot vorige week volgehouden de inhoud niet te kennen.

  Geval 2: Stel dat Wilders de waarheid spreekt dan heeft het kabinet valse notulen gefabriceerd en heeft het kabinet dus gelogen.

  Of Wilders nou de waarheid heeft gesproken of niet, het kabinet heeft sowieso gelogen. Wat een sukkels, ze hebben zichzelf behoorlijk schaakmat gezet…

 10. [6] Niet-mohammedanen zien de koran als een historisch werk, een sprookjesboek oid mohammedanen zien die koran echter als iets heel anders, namelijk een nu nog steeds geldig pamflet van pedofiel Mohammed en zijn buikspreekpop allah dat oproept om ongelovigen te vermoorden, hen tot slaaf te maken, ze te bestelen ed. Als je de koran ziet als een mohammedaan dan is een verbod niet zo vreemd.

  Hoe zou nu gereageerd moeten worden als iemand nu een pamflet schrijft dat oproept om een bepaalde groep of persoon te vermoorden? Mag/moet dat verboden worden of niet?

 11. [10]

  FFI; Laat er geen misverstand over bestaan; de Koran is een boek dat oproept tot haat en geweld tegen niet moslims. Bij een eerlijke rechtsgang zou Wilders ook een goede kans maken om gerechterlijk in het gelijk te worden gesteld. Dat dit in de praktijk in het huidige NL ook zou gebeuren is een utopie en dat beseft ie zelf ook wel.

  Ik ben om 2 redenen tegen het verbod.
  Ten eerste zou er geen enkel historisch geschrift verboden moeten worden. Ze zijn geschreven in een andere tijd en andere omstandigheden. Diegenen (een minderheid) die handelen naar de letterlijke teksten moet je vervolgen en keihard straffen.

  Ten tweede is de Koran net zoals bv Mein Kampf (dat ook niet verboden zou moeten zijn) de beste antireclame tegen deze fascistische ideologie. Het opent ook zo langszamerhand de ogen van vele NLers. Niet verbieden uit eigen belang dus.

 12. [11] Daar ben ik het mee eens maar wat ik wou zeggen is dat het voorstel om de koran te verbieden helemaal niet zo waanzinnig was.

 13. [12]
  Verbieden lijkt me niet goed.
  Dat is in strijd met de vrijheidsgedachte.
  Maar misschien is er een mogelijkheid om de Koran EN DE BIJBEL!! eens te checken in relatie tot onze wetten.
  Wellicht kunnen we dan op landelijk of breder niveau bepaalde passages/ teksten schrappen, vanwege hun o.a. ophitsende, onderdrukkende tot doodslag aanzettend karakter.
  Iedereen die zich Nederlander voelt en beweert van Nederland te houden moet het daarmee 100% eens zijn. Immers, wie zich thuisvoelt bij haatzaaiende, tot moord opruiende en onderdrukkende teksten, hoort niet thuis in ons geemancipeerde land waar vrijheid van meningsuiting (wmb) een der zwaarst wegende grondrechten is.
  Laten we dat bevechten. Dan komen we al heel wat verder!

 14. [13]

  *Verbieden lijkt me niet goed.
  Dat is in strijd met de vrijheidsgedachte.*

  Aanpassing van de Koran zal moeten komen vanuit de gematigde moslims zelf. Als het door ons (buitenstaanders) wordt opgedrongen zal dat een flink averrechts effekt hebben.
  V.w.b. vrijheid van meningsuiting; dit zou in de grondwet als leidend moeten worden gezien BOVEN vrijheid van godsdienst. Dit zou zo snel mogelijk moeten worden aangepast in het wetboek van strafrecht.

 15. [14]
  Punt een: Mee eens! Het werkt altijd het beste als een verandering/vernieuwing van binnenuit komt.
  Alleen..Dat gaat vrees ik niet lukken. De consequenties ( konsekwenties) zijn te groot, wanneer insiders aktie ondernemen.
  Het 2e punt: Vrijheid van Godsdienst en Vrijhed van Meningsuiting (het 2e schrijf ik met veel meer liefde dan het 1e met hoofdletters!!) is denk ik geen issue.
  namelijk: zodra de ene vrijheid een feit is, weet de andere zich bevestigd.
  Toch?

 16. [15]

  *Alleen..Dat gaat vrees ik niet lukken.*

  Waarom niet? Met het christendom is het toch ook gelukt en moslims zijn toch ook gewoon mensen die vrijheid, een grote lcd televisie en de nieuwste mobiele telefoon willen? Het probleem is dat wij ons als dhimmi’s gedragen en onze opgebouwde welvaart met hen laten delen zonder dat daar ook maar enige tegenprestatie of dankbaarheid voor tegenover staat. Als er in het Midden Oosten geen olie was gevonden was het hele gebied net zo arm als vele delen in Afrika. Vóór de islam lagen daar de meest hoogstaande culturen en de conclusie hoe het komt dat ze nu compleet achterliggen op alle gebieden is dus wel duidelijk.

  *zodra de ene vrijheid een feit is, weet de andere zich bevestigd.*

  Huh, hoe bedoel je??? Een godsdienst die voor vrije ontwikkeling van het individu is is er volgens mij niet.
  Misschien het boedhisme voor een deel maar dat is meer een leer.

 17. [16] Je hebt gelijk voor wat betreft de qua vrije ontwikkeling remmende Godsdienst. Althans, in de huidige vorm! Vandaar mijn pleidooi om hier in ons vrije westen de koran, de bijbelboeken en vervolgens hetgeen in moskee, tempel en kerk verkondigd wordt eens grondig te toetsen aan de wet. En alles wat daarmee in strijd is, verbannen/ schrappen/ verbieden.
  Immers: Onze wetten zijn ( op enkele stupide missers, zoals bv majesteitsschennis en Godslastering na..) niet onderdrukkend of belemmerend voor de vrije ontwikkeling ontwikkeling van personen. Ergo: zij zijn een verantwoorde maatstaf, lijkt me.
  Wie zich daar niet in kan vinden, hoort hier niet thuis. Heel gemakkelijk. Het is legitiem en verstandig om alles wat indruist tegen de wet te verwijderen.
  Anders werkt het maar verwarrend.
  Men kan nog zo hard roepen dat het om verouderde termen gaat die men in een andere tijd/kontekst moet plaatsen, zolang ze niet formeel zijn aangepast of verwijderd kan men er, wanneer het maar uitkomt, weer mee gaan zwaaien. Onder de lamp dus. De wet ernaast en het digitale gummetje paraat.

  Wat ik bedoel met de vrijheden is ongeveer: Wie voor vrijheid van meningsuiting is,( en dat is ons geraden in dit landje!!) moet automatisch ook voor vrijheid van Godsdienst zijn. Wie zei het ook alweer: "Dat wat je daar zegt vind ik te afschuwelijk voor woorden" (vrij vertaald):" maar ik wil desnoods met mijn leven verdedigen DAT je het kunt zeggen.
  Ook die vrijheid gaat dus heel ver. Hoe krankzinnig de geloofsvorm er in andermans ogen ook uit kan zien.
  Als het maar niet strijdig is met de geldende wetten. Daar ligt de grens. Dat is het enige kriterium. Het enige houvast ook. Helder en voor iedereen van toepassing.
  En natuurlijk, ook de wetten zelf moeten nu en dan opgeschoond en getoetst aan onze vrije, geemancipeerde waarden van tijd tot tijd.
  Laten we dan eens beginnen met Godslastering en majesteitsschennis uit het strafrecht te halen. Die items passen toch echt niet meer in onze hedendaagse cultuur.
  Weg ermee.

Comments are closed.