Goed en slecht nieuws over de huidige situatie.

Om te beginnen, het slechte nieuws.


Uit een bericht van de EUobserver vernemen we dat Frankrijk stappen onderneemt om in de toekomst bij uitbreiding van de EU, referenda in alle ledenlanden te verhinderen.

(Wat denk je van de EU-dictatuur?)

De Franse regering heeft de afgelopen week dat plan al goedgekeurd. De Franse president mag in de toekomst beslissen of hij de toelating laat goedkeuren door een referendum of door de “congress”.
Als reden wordt gegeven dat daardoor Sarkozy veel eenvoudiger zelfstandig de Franse soevereiniteit kan verkopen (uiteraard in andere bewoordingen) en veel gemakkelijker ook bvb Turkije de EU binnenloodsen.
•Een macht die Jan Peter Balkenende zich overigens al lang heeft toegeëigend. Die heeft al lang lak aan het volk.

Het goede nieuws (uit ander EUobserver artikel) is dat in Duitsland en in Tsjechië die Hernoemde EU Grondwet beoordeeld moet worden door Hoge Gerechtshoven. Die moeten in beide landen nagaan of dat Verdrag van Lissabon in strijd is met nationale wetten. Het zou hierdoor wel eens kunnen dat het van kracht worden van die Hernoemde Grondwet en daarmee de vergroting van de macht van de EU-politici, niet per 1 januari aanstaande kan ingaan.
Een belangrijk punt van onderzoek voor de rechters is de overgave van de eigen nationale beslissingsbevoegdheden aan de EU.
Dit is iets wat de Nederlandse politici zoveel mogelijk verzwijgen voor het Nederlandse volk. Daardoor blijken ook maar heel weinig mensen te beseffen wat er hier op het spel staat.

In 11 landen, van de 27, hebben de politici al voor elkaar gekregen dat de hernoemde Grondwet is geratificeerd. We hebben al constateren dat ook in die 11 landen bij het volk maar zeer geringe of geen kennis aanwezig is over wat er aan het gebeuren is.
Onze hoop, minimaal voor vertraging maar zelfs op afketsing is nu vooral gericht op Duitsland, Tsjechië en op Ierland.

3 REACTIES

 1. [1] Het is al te laat. We zullen moeten accepteren dat we nu in staat Nederland van de Europese Unie Federatie leven, waarbij het merendeel van de wetgeving bepaald wordt door de EU.

  Rijst de vraag of overheerst worden door een meerderheid uit Brussel slechter is dan door een meerderheid uit Den Haag.

  Beste is je nu in te zetten voor liberale ontwikkelingen vanuit Brussel. Daar wordt immers onze toekomst bepaald, niet langer in Den Haag. Dat is enkel nog voor lokale details relevant.

 2. [2] Forget it. "Rijst de vraag of overheerst worden door een meerderheid uit Brussel slechter is dan door een meerderheid uit Den Haag."
  Dat is geen vraag. Ten eerste is overheersd worden altijd slecht. Ten tweede is een groter overheersend lichaam altijd slechter. Bij overheersing door "alleen maar" Den Haag kun je naar bv. Duitsland verhuizen omdat daar Den Haag geen macht heeft.

  Bij overheersing door Brussel is de interne Europese concurrentie van de baan; alle staten vallen onder dezelfde overheerser. Daardoor moet je dus Europa al uit om nog kans op iets anders te maken.

  Jij hebt je kennelijk al neergelegd bij de nederlaag voor de vrijheid. Als een schaap laat je je naar de slachtbank leiden. Zie ook ‘A Nation of Sheep’ van Andrew Napolitano: http://dutchconcerns.blogsp

Comments are closed.