In Nederland is sprake van een uitholling van het eigendomsrecht die zijn weerga niet kent. Wie een stuk grond in eigendom heeft, mag hier allerlei dingen NIET mee doen, omdat de overheid deze dingen niet leuk vindt.

Met name mag niet gebouwd worden zonder overheidsvergunning. Er schijnen zelfs gronden te zijn waarop de eigenaar niet eens mag kamperen.

Dit vergunningsstelsel is de voornaamste oorzaak van het feit dat huizen zo duur zijn. Huizenbezitters betalen voor hun huis tienduizenden euros tot tonnen meer tengevolge van deze rigoureuze uitholling van de particuliere eigendom.

Een ander uiterst schadelijke zaak is het feit dat de overheid zoveel grond in eigendom heeft. Deze gronden zouden per opbod aan de hoogste bieder verkocht moeten worden tot de overheid niets meer overheeft. De opbrengst van deze gronden zou onder de bevolking verdeeld moeten worden: maar niet onder werklozen, zieken en andere minimumlijders van diverse pluimage , maar gewoon gedeeld door zestien millioen met een cheque voor iedere inwoner.

Hugo van Reijen

13 REACTIES

 1. In de jaren 80 ergens in Nederland besloot een eigenaar van een rijtjes huis z,n voor tuintje van een hek te voor zien.
  Voor de een of andere reden besloot hij het hek van binnen naar buiten open te gaan.
  Dat werd door de scherpe ogen van een controlerende ambtenaar opgemerkt .
  Die zag dat het open ging over grond die in eigendom van de gemeente was .
  Een verhoging in aanslag gemeentelijke belasting was het gevolg.
  Wegens gebruik van gemeentelijk eigendom.
  Nu ,deze tijd word eigendom het middel om AOW inkomsten te nivelleren .
  Het opeten van het ooit zo populaire eigenhuis/bezit van ouderen is vermoedelijk al besloten in het denkboek van ambtenaren.
  Jarenlang denken om de beroemde druppel er uit te krijgen maakt dit een zekerheid
  Alleen het moment van uitvoering is nog geheim.

 2. Door te makkelijk credit te geven op "overwaarde" ontstaat er op een moment een creditcrisis. Als gevolg worden de banken eigendom van heel veel vastgoed. Nog minde particulier bezit. Vooropgezet plan of niet?
  Mijnheer van Reijen, wat doen we met zieke mensen, stelt u gaskamers voor of heeft u nog betere ideeën?

 3. [2] "Mijnheer van Reijen, wat doen we met zieke mensen, stelt u gaskamers voor of heeft u nog betere ideeën?"

  Ik denk dat de schrijver bedoelt dat de opbrengst van verkoop niet _uitsluitend_ naar armen, zieken, e.d. moet gaan, maar naar iedereen, waar m.i. niets mis mee is.

  Ik zou alleen voorstellen om de grond niet eenmalig te verkopen, maar in plaats daarvan om de paar jaar te verhuren/leasen aan de hoogste bieder. Eenmalige verkoop betekent namelijk dat je tot in de eeuwigheid het exclusieve recht hebt om een stuk grond te gebruiken (en daarmee anderen het recht ontneemt om die grond te gebruiken). Als je de grond eenmalig verkoopt, zal die grond zo duur zijn dat slechts een klein deel van de bevolking in staat is om die te kopen. Gevolg: het monopolie op grondbezit wordt alleen verplaatst van de overheid naar een kleine elite.

 4. "Dit vergunningsstelsel is de voornaamste oorzaak van het feit dat huizen zo duur zijn."

  Wat dacht je van subsidies zoals de hypotheekrenteaftrek? Of overdrachtsbelasting?

 5. "Dit vergunningsstelsel is de voornaamste oorzaak van het feit dat huizen zo duur zijn." Een boute bewering, graag bewijs en cijfermatige onderbouwing.

  En is eenmalige verkoop en dan verdeling van de (EENMALIGE) inkomsten onder alle Nederlanders wel verstandig? Iedereen eventjes een extraatje en daarna volledig afhankelijk van de paar grondbezitters die eigenaar zijn geworden?
  Ik ga er namelijk van uit dat je ls libertarier de verkoop niet gepaard wil laten gaan met allerlei ge- en verboden betreffende het gebruik van die grond. Krijgen de nieuwe grondeigenaren bijvoorbeeld het recht mensen van hun grond weg te sturen als ze i.p.v. woningen bedrijven op hun grond willen? En mag iedereen een bod doen? Dus ook rijke Saoedies en Chinezen? En hebben die dan het recht dat land onder water te laten lopen als ze daar zin in hebben? Het is tenslotte hun eigendom, dus een libertarier zal daar genoegen mee moeten nemen?
  En als je dat of ander gebruik van de grond die de huidige bewoners of gebruikers ernstig zal schaden, niet wenst, hoe wil je dat dan voorkomen? Moet de overheid dan een veelvoud van regels vaststellen?
  Kortom: Hugo heeft weer eens last van een pedopauzebevlieging. Menig geest begint in hoog tempo te Verdonkeren dezer dagen.

 6. [3] Maar als de grond (per jaar) verhuur zou worden, dan betekent dit dat er en eigenaar moet zijn die het verhuurd. Dat zou dan de staat moeten zijn en die kunnen we niet op hun blauwe ogen vertrouwen. Iedereen eigenaar maken met een goede verdeelsleutel lijkt me het beste.

 7. [6] Ik zie het iets anders: er is geen eigenaar van grond. Je kan grond niet "bezitten". Je kan er wel een (tijdelijk) exclusief gebruiksrecht voor krijgen. De enige (mogelijke) rol voor een overheid in dit scenario is het faciliteren van veilingen voor het gebruiksrecht.

 8. [3] Als die elite geen kartel vormt is er van een monopolie geen sprake. Nu wel. Dus erger zal het er heus niet op worden.
  Bovendien: wat is het probleem met het feit dat vermogenden iets kunnen kopen en anderen niet? Dat is gewoon marktwerking. Je gaat toch ook verre reizen niet verbieden omdat alleen rijken zich een retourtje Beijing kunnen veroorloven en de minima niet? Je gaat toch auto’s niet verbieden of nationaliseren omdat een bijstandsmoeder zich geen auto kan veroorloven en je redeneert dat als armen het niet kunnen, dat dan meteen maar niemand het zou moeten kunnen omdat het anders oneerlijk zou zijn?

  [4] Overdrachtsbelasting -ofschoon ik er principieel tegenstander van ben- houdt onroerend goedprijzen juist laag. En toen de absurd hoge tarieven van "registratierechten" in Belgie enkele jaren geleden verlaagd werden, deed dit de vastgoedprijzen dan ook fors stijgen.
  Eigenlijk was het enige voordeel van die belasting dat het woningen erg betaalbaar hield. Voor wie vaak verhuist was het nadelig (inmiddels niet meer omdat je reeds betaalde registatierechten kan "meenemen" bij verhuizing) maar voor wie sedentair was en slechts eenmalig een huis kocht hield het de totale kost (aanschafprijs + "rechten") juist laag. En gegeven iemands nominale inkomen, is het alleen maar voordelig voor zijn koopkracht als de zaken die hij wil niet te duur zijn, dus toevallig was dit zowat de enige belasting die gek genoeg goed uitpakte voor de meeste mensen.
  Dat neemt niet weg, dat ik ze principieel fout vind, zoals ook alle ca. 150 andere soorten belastingen die we kennen.

  [5] De schrijver heeft gelijk wanneer hij stelt "Dit vergunningsstelsel is de voornaamste oorzaak van het feit dat huizen zo duur zijn." Immers, door van bepaalde stukken grond te bepalen dat het alleen maar voor weekendhuisjes is bv., en andere weer andere restricties op te leggen, is de echt aantrekkelijke grond waar je wel als eigenaar je zin kan doen ineens schaarser, hetgeen de prijs opdrijft. Heel simpel: stel dat de overheid morgen bepaalt dat op alle zg. landbouwgrond ook huizen gebouwd mogen worden, wat denk je dat dit met de grondprijs doet?
  (Ja, de landbouwgrond wordt er waardevoller door inderdaad, maar de rest…)

 9. [8] "Bovendien: wat is het probleem met het feit dat vermogenden iets kunnen kopen en anderen niet?"

  Geen probleem. Het wordt een probleem als een kleine fractie van de bevolking beschikt over alle grond. Al het inkomen van de "grondlozen" zal in dit geval (d.m.v. pacht, huur, etc) worden afgeroomd tot net boven het bestaansminimum. De grondlozen hebben in deze ook geen keus, je moet immers toch ergens wonen en werken? Het eindresultaat is dus een feodaal stelsel waarbij de grondlozen belasting betalen aan de grondbezitters.

  Want waarom zal die elite (van grondbezitters) geen kartel vormen om er zelf beter van te worden?

 10. [8] Ik vroeg om een cijfermatige onderbouwing en die heb ik niet gekregen. Ook jouw redenering verklaart niet waarom nieuwbouw in, om en nabij huidige gemeenten/steden zo duur is en welk aandeel van de prijs een gevolg is van vergunningen. Aangezien Hugo nog geen antword heeft gegeven, ga ik er vooralsnog vanuit dat zijn stelling onzin is.

 11. Je moet zo veel mogelijk vermijden dingen te kopen waar je toch geen eigenaar van wordt.

 12. [9] Vrijwillige kartels zijn in de praktijk geen lang leven beschoren. Alleen als ze (via de overheid) zijn opgelegd (bv. een minimumloon in een CAO of opleidingseisen voor bepaalde beroepsgroepen) en dus met geweld worden afgedwongen, hebben ze kans van slagen.

  [10] Onzinnige debating techniek. ’t Is net alsof je weigert aan te nemen dat je van elke dag hamburgers eten dik wordt als je gesprekspartners niet met het exacte aantal calorien per hamburger op de proppen komt.
  Concreet: dat het artificieel schaarser maken van iets (bv. bouwgrond) door een (geweldsmonopolist) de prijs opdrijft, is een economische wetmatigheid. Ik zou zeggen: als jij degene bent die deze in vraag stelt, onderbouw het dan zelf met cijfers. Zoniet heeft Hugo gelijk.

 13. [12] Als (bijvoorbeeld) jij en ik alle grond bezitten in een gebied waar veel mensen wonen/werken, dan is het voor de handhaving van onze positie toch het beste (minst risicovol) om _niet_ met elkaar te concureren qua huur/pacht van onze grond?

  Zie http://en.wikipedia.org/wik… waar dit gedrag van grondbezitters toe kan leiden.

Comments are closed.