donderdag, 10 april 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Het recht op vrij wapenbezit *)

Het recht om vrij wapens te dragen en te bezitten, is immers niet enkel een Amerikaans grondwettelijk verankerd recht, maar in wezen zelfs een algemeen democratisch beginsel dat zijn oorsprong vindt in de teksten van de grote liberale denkers: van een Charles Montesquieu en een Jean-Jacques Rousseau, over een John Locke en een Thomas Hobbes, tot natuurlijk een Thomas Paine en een Thomas Jefferson.

Het verband tussen échte democratie en deze fundamentele vrijheid is immers véél nauwer dan het lakse decadente West-Europese volk vandaag de dag wil inzien.

In iedere democratische staat berusten de wapens bij het soevereine gezag. Geen enkel weldenkende verlichte geest zal dit ontkennen, en ook de idee dat het volk het enige soevereine gezag in een democratisch bestel is, kan door geen enkele liberaal die naam waardig gerefuteerd worden. Bijgevolg zouden de wapens niet zozeer bij de staat dan wel bij de burgers – dat soevereine gezag – moeten berusten. Dat dit in onze onvrije slavensamenleving niet het geval is, is niet enkel een regelrechte aanfluiting van onze intrinsieke vrijheid, maar ook van onze menselijke waardigheid. Het miskennen van het recht op vrij wapenbezit, behelst tevens de miskenning van de volkssoevereiniteit en het primaat van de burgervrijheid op de macht van de staat.

Wat is immers de eerste daad die een dictator stelt zodra hij aan de macht komt? Hij laat beslag leggen op alle wapens in privaat bezit en garandeert zo de vereiste dictatoriale stabiliteit. Hoe kan men dictaturen dus voorkomen? Niet door ons heil te gaan zoeken in socialistische antihaatwetten, in marxistisch geïnspireerde internationale verdragen of in neocommunistische solidariteitsmechanismen, maar door onze eigenste burgers – de enige bouwstenen van een vrije samenleving – het recht te geven henzelf, hun eigendom en hun rechten te beschermen tegen derden met een wapen. Enkel potentaten en despoten geloven niet in de vrijheid van het individu, of in het a priori dat elke vrije burger intrinsiek tot moreel en rationeel handelen in staat is. Want enkel op basis van bovenstaande argumenten kan men een verbod op vrij wapenbezit rechtvaardigen.

In de Verenigde Staten is het recht op vrij wapenbezit nagenoeg absoluut. De Amerikaanse samenleving is dan ook zonder twijfel één van de meest vrije in de wereld en ligt ironisch genoeg, net daarvoor voortdurend onder vuur vanuit het “oude” Europa dat als een geitenwollensokkenidioot de arrogantie aan de dag legt om het land of the free and the home of the brave af te schilderen als een wetteloos asociaal piratennest van schietgrage gekken. Dat net dat stel onopgevoede barbaarse cowboys gans Europa in 1945 bevrijd heeft, wordt dan ook weer angstvallig verzwegen om het Grote Gelijk van het corporatistische Europese establishment niet al te veel te discrediteren.

Het Amerikaanse leger was indertijd nochtans ook volledig opgebouwd rond de “Minutemen”, de regionaal georganiseerde burgermilities die in oorlogssituaties door de staat opgeroepen konden worden. De logge geïnstitutionaliseerde landlegers van Europa verzinken in de aanblik van deze vrijheidsmilities in het niets, maar ook dat willen onze zelfgenoegzame leidende elites niet geweten hebben. Zij investeren liever in massatewerkstelling binnen defensie dan in de échte verdediging van de nationale soevereiniteit en de vrijheden van de burgers. Zij verwaarlozen de noodzakelijke militaire installaties om hun overvette socialistische welvaartsstaten te financieren en verwijten de grootmachten dat ze niet hetzelfde doen. Zij pleiten voor wapenbeperkingen, niet omdat zij dat rationeel kunnen verdedigen, maar gewoon omdat zij de trein gemist hebben en de trein dan liever ook voor iedereen gestopt zien. Zij schuilen wel onder de paraplu van de Verenigde Staten, maar blijven zich desondanks als ondankbare monsters gedragen, met alle gevolgen van dien.

En leerde Europa uit WO2 dan zijn lesje niet? Neen, na tientallen hervormingsplannen bleef het Europese leger uitblinken in inertie en onbeweeglijkheid, met als kers op de taart de Balkanoorlogen uit de jaren 1990 toen de EU tot zijn eeuwige schaamte beroep moest doen op net die Amerikaanse revolverhelden om de Balkan, nochtans onze allereigenste achtertuin, te komen uitmesten. Ondertussen blijven de Europese leiders zonder dralen het Amerikaanse maatschappijmodel aanvallen en halen ze zelfs de afschaffing van de basisvrijheden van hun eigen burgers aan als stichtend voorbeeld voor hoe de andere landen op onze aardkloot zich zouden moeten gedragen. De schaamte voorbij dus, en begrijpen wie nog begrijpen kan, of nog begrijpen wil.

Is het trouwens wel een toeval dat een relatief pro-Amerikaans land als Engeland pas in het begin van de jaren 1990 échte wapenwetten doorvoerde? Is het een toeval dat dit net gebeurde op het moment dat linkse krachten meer macht kregen in het Verenigd Koninkrijk na het debacle van John Major en het verraad van Maastricht? Of heeft deze harmonisering van de wapenbeperkingen misschien te maken met de totalitaire tijdsgeest waarin de Europese continentale staten de Europese Vrijhandelszone plots wilden omvormen tot het Euromonster dat we vandaag de dag kennen? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Nochtans is niet gans continentaal Europa het slachtoffer geworden van dit dictatoriaal geïnspireerd wanbeleid. Zwitserland is één van de veiligste landen in Europa. Tussen 1995 en 2005 kwamen er in Zwitserland welgeteld 812 mensen om ten gevolge van vuurwapens. In diezelfde periode kende België – een vergelijkbaar land qua bevolking en oppervlakte – een slachtoffertol door vuurwapens van maar liefst 2,357 of bijna drie keer zoveel. Nochtans kent Zwitserland een nagenoeg absolute vrijheid van wapendracht en wapenbezit, en België niet, tenzij dan voor terreurgroepen die het pact met de Belgische overheid honoreren, waarbij ze ongestoord op het Belgisch grondgebied hun gang mogen gaan voor zolang ze in België zelf geen aanslagen plegen. Deze cijfers bewijzen de absurditeit van het koppelen van het vrij wapenbezit aan het aantal doden door vuurwapens.

Het privaat bezit van “militaire wapens” in Zwitserland omvat de Volksmilitie (400,000 leden, elk met een wapen in huis), de Gezinswacht (365,000 gezinnen, elk met een wapen in huis) en de Gedemobiliseerde Soldaten (300,000 man, elk met een wapen in huis). Het aantal “oorlogswapens” (het leger, de politie en andere ordediensten) en “sportwapens” (voor pure recreatiedoeleinden) zit hier nog niet eens in vervat. Kortom, Zwitserland is een tot op de tanden gewapende burgerdemocratie waar de staat op wapenvlak minder sterk staat dan de burgers. Een “balance of power” zoals het in een verlichte democratie altijd zou horen te zijn. Zelfs Machiavelli oordeelde in zijn magnum opus “Il Principe” dat e Svizzeri sono armatissimi e liberissimi, oftewel dat alle Zwitsers uitermate bewapend zijn en daardoor ook uitermate vrij.

Andere cijfers geven volgens het Canadese “Fraser Institute” aan dat het beperken van vrij wapenbezit meer geweld tot gevolg heeft. Klinkende voorbeelden zijn Engeland, Australië en Canada. Sinds Engeland het wapenbezit aan banden legde, is het aantal moorden met een kleine 60% gestegen en het aantal gevallen van geweldpleging met een vuurwapen met iets meer dan 40%. Sinds Australië vijf jaar geleden een strengere wapenwet doorvoerde, is het aantal gewapende overvallen met meer dan 166% gestegen. Tussen 2000 en 2006 kende Canada, ondanks de mooie propagandafilm van vrijheidhater Michael Moore, een gemiddelde jaarlijkse misdaadratio van 963 aangiftes per 100,000 inwoners. In de VS bedraagt dat 475 aangiftes per 100,000 inwoners, dus ongeveer de helft.

Vrij wapenbezit vermindert de onveiligheid. Tot deze conclusie komt ook de Nederlandse veiligheidsexpert Michiel Smit in zijn boek “Meer wapens, minder misdaad” dat in wezen een Nederlandse implementering is van het alom geprezen boek “More guns, less crime: understanding crime and gun laws” van de Amerikaanse activist John Lott. De Amerikaanse holebivereniging “Pink Pistols” publiceerde in 2007 een rapport waaruit bleek dat sinds hun oproepen aan de holebigemeenschap om wapens te dragen, het aantal aanvallen op holebi’s in de VS met meer dan de helft afgenomen is. Ook de dagelijkse radioshow “What They Didn’t Tell You Today” en de wekelijkse televisieshow “Crime Strike” zijn gewijd aan de talrijke gevallen waarbij gewapende burgers misdadigers te snel af zijn.

Volgens de wereldvermaarde historicus Stephen Halbrook is het recht op vrij wapenbezit ook de beste verdediging tegen een externe vijand. Opnieuw geldt Zwitserland als het stichtende voorbeeld. Het was immers het enige Europese land met een geringe omvang dat de Nazi’s nooit hebben kunnen of willen innemen. Dat het te onherbergzaam was, is fout daar de Nazi’s wel de ontoegankelijke Kaukasische republieken veroverd hebben. Dat het neutraal was, is eveneens onjuist daar de Nazi’s wel de neutrale Lage Landen geannexeerd hebben.

Volgens Halbrook beschikte Zwitserland over een uitzonderlijke defensie van een geweer in elk huis die elke externe dreiging onmiddellijk kon pareren. Ook de decentralisatie speelde in het voordeel van Zwitserland. Elk kanton afzonderlijk kon de strijd immers voortzetten omdat oorlogs- en vredesverdragen geen centrale bevoegdheden waren en geen enkel kanton door andermans beslissing de strijd dus moest staken. Volgens Halbrook is het dus het Zwitserse systeem van waarachtige volkssoevereiniteit, gedecentraliseerde democratie en vrij burgerlijk wapenbezit, dat de Alpenstaat buiten de Tweede Wereldoorlog heeft gehouden.

Kortom, ikzelf zie geen enkele reden, laat staan ook maar enige justificatiegrond, om geen “tweede amendement” naar Amerikaans voorbeeld in de Europese grondwetten op te nemen. Of zijn onze leiders misschien bang voor de beslissingscapaciteit van hun burgers? Hebben zij misschien dan toch de vaak gesuggereerde ambitie om onze rechten en vrijheden verder in te perken en vrezen zij het volk dan ook in hun queeste naar oneindige macht? En hoe kunnen onze leiders rijmen dat ze enerzijds niet geloven in de rationele keuzevrijheid van burgers op wapenvlak, maar anderzijds wel in hun rationeel stemgedrag in verkiezingen?

John Locke – nochtans voor menig hedendaags politicus ergens wel een inspiratiebron – beschreef zelfs de plicht van elk volk om in opstand te komen tegen een in onmin gevallen overheid. Maar hoe kan het volk die kerntaak ooit vervullen als het niet over de middelen daarvoor, met name de wapens, beschikt? Democratie zonder een grondwettelijk gebetonneerd recht op vrij wapenbezit blijkt steeds meer een lege doos en wij, de naar vrijheid snakkende burgers, zijn eens te meer overgeleverd aan de willekeur van onze leiders.

*) Deel 2 van 2.
Deel 1 verscheen gisteren (woensdag)
—————————————–
Ingezonden door Vincent De Roeck,
info@libertarian.be www.libertarian.be
De auteur is beheerder van Libertarian.be, nationaal politiek secretaris van het Liberaal Vlaams Studentenverbond en voorzitter van de denkgroep Nova Libertas.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Vrijheid
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Star schreef op : 1

  Goed stuk. Wellicht word wapenbezit ook in nederland een gewoon goed.

woensdag, 9 april 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Het Recht op vrij wapenbezit *)

From my cold dead hands!
Eén van Amerika’s grootste sterren van alle tijden is niet meer. De Amerikaanse Hollywoodvedette Charlton Heston overleed op 5 april 2008 in zijn woonst in Beverly Hills als gevolg van zijn aanslepende gezondheidsproblemen. Zijn vrouw Lydia was bij hem toen hij zijn laatste ademtocht uitblies. Hij laat de wereld twee dochters, 113 films en zeven boeken na.
Read the rest of this entry »

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Vrijheid
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Anno schreef op : 1

  volgens mij had Heston al veel langer alzheimer anders ga je niet zo’n wapenclub voorzitten, ik weet niet hoveel mensen elkaar daar dood schieten ,maar het moet vreselijk zijn met al die wapens die iedereen maar heeft en dus gebruikt ook.
  Ik zie liever een president die een medaille geeft aan een anti wapenbezit activist.

 2. Eric schreef op : 2

  Helaas zijn er ook binnen Amerika veel mensen bezig oorlog te voeren, namelijk tegen alles wat beweegt en niet menselijk is. Het laffe en ziekelijke lukraak afschieten van wilde dieren wordt nog steeds afgeschilderd als "sportief" (" outdoor fun"??), uiteraard niet in de laatste plaats door de wapenlobby(=industrie). Waar anders zou je per dag zo veel wapens voor moeten produceren. Uiteraard vinden deze walgelijke activiteiten door gestoorde personen ook plaats in de rest van de wereld alleen loopt men er daar niet zo mee te koop.
  Het zou aannemelijk zijn om in de 21e eeuw, waarin er zo veel diersoorten bedreigd worden (er worden dagelijks meer kinderen geboren dan dat er b.v. chimpansees zijn op de hele wereld) eens wereldwijd een einde te maken aan het vermoorden van wilde dieren voor de "lol"!!

 3. Hub schreef op : 3
  Hub Jongen

  [2] "Als wapenbezit "misdadig" is, hebben alleen misdadigers wapens."
  Het alleen "voor de lol" afschieten van dieren, vind ik ook te veroordelen.

  Maar ik zou wel graag een wapen hebben om mezelf en mijn goed te kunnen verdedigen. En ik begrijp niet dat er mensen zijn die mij dat (willen) verbieden.

  Zie ook:"Meer veiligheid door wapenbezit":
  www.vrijspreker.nl…

  Lees morgen ook deel 2 van dit artikel.

 4. Frenkelfrank schreef op : 4

  [3] Ik zou ook graag hebben dat alle brave burgers om mij heen een wapen hebben, zodat ze in ieder geval in staat zijn om mij te helpen als ik eens overvallen wordt en zelf mijn wapen niet kan pakken.
  Het wapenverbod in Nederland is domweg een motie van wantrouwen jegens de burgers.

 5. IIS schreef op : 5

  Ik wil me niet hoeven te verdedigen! Ik hoef geen wapens! Waar betaal ik anders belasting voor?

 6. Scrutinizer schreef op : 6

  Van de man zijn koude dode handen?
  Had hij gangreen? Sneu voor hem maar wat heeft dat met wapens te maken? Of heb ik ergens een clue gemist? Is het misschien een verwijzing naar een film waarin ie speelde?

 7. Marcel Kramer schreef op : 7

  [5]
  Dat vraag ik mij ook weleens af : Waar betaal ik belastingen voor?

  Nou :

  – Niet voor politiebescherming
  – Niet voor vrijheid van …….
  – Niet voor een goede zorg
  – Niet voor een goed onderwijs
  – Je mag jezelf niet eens verdedigen
  – Als je iemand helpt, krijg je problemen
  – Als je niet iemand helpt idem

  Waar betaal ik belastingen voor? De vraag waar je nooit echt antwoord op krijgt!

  Remember : Wapens doden geen mensen. Mensen doden mensen. Wapens maakt het alleen maar makkelijker.

  P.S. Ik heb een zwitsers zakmes, ook een wapen? Kan ik ook iemand mee doden.

  Heb trouwens ook liever peperspray dan een pistool, is wat kleiner en beter mee te nemen.

 8. Marcel Kramer schreef op : 8

  En trouwens, waarom verwijst iedereen, als we het over wapenbezit hebben, altijd toch naar USA? In Canada is er ook vrijere wapenbezit, net zoals in Zwitserland, Denenmarken en daar hoor je nooit wat over, maar ja daar worden blijkbaar betere normen en waarden dan in NL. Ook misschien betere opleiding/instructies m.b.t. wapens en bezit.

  Wat je nu zeker weet is dat als iemand een wapen heeft, hij/zij van de politie is of een misdadiger. Wat erger is weet ik in deze tijd niet meer.

 9. Vrijspreker (auteur van dit artikel) schreef op : 9
  Vrijspreker

  [7] "Heb trouwens ook liever peperspray dan een pistool,"
  Klopt, maar ook dat is verboden. Als "ze" merken dat je dat hebt, wordt ook opgepakt door mannen met echte wapens.

 10. Zozo schreef op : 10

  [1]

  Nou begrijp ik waarom je zo’n vertrouwen hebt in bewindslieden.

  Je bent een collectivist.

  Waarvan akte.

 11. Hub schreef op : 11
  Hub Jongen

  [5] Ik wil me niet hoeven te verdedigen!""
  Iedereen WIL wel dat het niet nodig is.
  De realiteit is echter dat het vaak genoeg wel nodig is.

  Bovendien kan de politie je helemaal niet voldoende beschermen. Eer ze gewaarschuwd, opgespoord, naar je toe gekomen is, ben je al zes keer bestolen of vermoord.

 12. IIS schreef op : 12

  Precies! En waarom betaal ik dan belasting?….in ieder geval niet om mij te beschermen. Onze overheid verzaakt, die dienen de burger volledig te beschermen. Maar de kranten staan vol met artikelen die het tegendeel bewijzen.
  Een inbreker of aggressor moet natuurlijk wel overal rekening mee houden, ook dat hij gedood of gewond kan raken…en dat is de verdediger niet aan te rekenen, want die zal toch ook alles doen om niet gewond te geraken of gedood te worden.
  De overheid is duidelijk niet voor zelfverdediging, helemaal als de arme inbreker, rover of verkrachter het leven laat.

  Persoonlijk vind ik wapens maar ondingen. Maar ter zelfbescherming zal ik altijd grijpen naar ‘iets’ waar ik me mee kan/moet verdegen. Iemand die mij zou willen beroven van het leven zal ik zo min mogelijk kans laten. Het is hij of hij!
  Maar om wapens toe te staan? Is denk een moeilijke vraag….hangt ook af van de soort samenleving, dacht ik zo. Want niet iedereen zal een wapen gebruiken ter zelfverdedeging.[11]

 13. Bep schreef op : 13

  Het niet (mogen) hebben van (vuur)wapens versluierd de rauwe werkelijkheid. En velen keren die werkelijkheid graag de rug toe in de veronderstelling dat ze er niets mee van doen hebben.
  Tot de werkelijheid met de deur in huis valt. (zonder kloppen)
  Mazzeltov.

 14. MdV schreef op : 14

  [8] Wat te denken van Zuid Amerika. Weet je hoeveel doden daar vallen per jaar, het tienvoudige van de VS. Met Pasen 2007 zijn er meer dan 1000 doden gevallen in een weekend. 1000 doden!!! Maar omdat de media in Zuid-Amerika kleinschalig is, blijft het bij summiere berichtjes in de krant en dergelijke.

 15. vh9 schreef op : 15

  [10] Dit is een argument wat totaal geen hout snijdt. Omdat je tegen wapens bent ben je collectivist??? Kom met goede argumenten, svp. In ieder geval 1.

 16. Bassie schreef op : 16

  [13]
  Het zijn schiet wapens en niet vuur wapens zoals in kogel werende en kogel vrije vesten, sigaret aan stekers en vuur aan stekers.
  Verdiep je eerst eens in de materie voordat je gaat lopen beppen c.q. raaskallen.

 17. Eric schreef op : 17

  [3] Helemaal met jou eens Hub.
  Steeds meer mensen melden zich aan bij schietverenigingen en hebben legaal wapens in huis. Mijn vrouw krijgt eerdaags haar eerste revolver. Ikzelf heb enige oude Japanse zwaarden waar ik nog mee overweg kan ook.
  Ik huldig in deze het spreekwoord "beter mee verlegen dan óm verlegen".
  De overheidsterroristen willen wapenbezit steeds meer aan banden leggen uit angst; kijk maar eens naar wat er de laatste jaren aan wetten hiertegen bij zijn gekomen. Onder invloed van o.a. Nederland zijn in veel EU landen de regels eveneens aangescherpt. NL loopt natuurlijk weer voorop; klapperpistool en luchtbuksen zijn ook haast verboden.
  In NL ontbreekt dan ook geen énkele regel of wet die bij een politiestaat hoort!!

 18. Bep schreef op : 18

  [16]
  Beste Bassie,
  Voor uw plezier;
  nl.wikipedia.org…

  En? Ben je links- of rechtsdragend?

 19. Bassie schreef op : 19

  [18]
  Beste Bep,

  Lees de Wet Wapens en Munitie er eens op na.
  Punt is dat de overheid het monopoly op geweld heeft waardoor burgers niet het recht hebben zich zelf te verdedigen met welk "wapen" dan ook.
  Noodweer en noodweerexces (twee totaal verschillende begrippen)zijn daardoor moeilijk hard te maken, haast loze begrippen, zoals te zien was in de zaak van de doodgereden tasjes dief waarbij een auto gerekend kan worden als "wapen".

  Triest land.

 20. Bep schreef op : 20

  [19] Absolute, menselijke monopolies bestaan niet. Maar zoals bij alles moet je weten tegen wie je niet moet vechten omdat ie een grotere heeft. En de Staat heeft nu eenmaal een grote.

  Vorige week was er toevallig een akkefietje in een winkel van een kennis van mij. Waarbij drie opgeschoten jonge medelanders in de veronderstelling waren proletarisch uit de kassa te kunnen graaien onder dreiging.
  Na de druk op de noodknop van de kassier en het snel ter plaatse zijn van wat vrienden meende één van die mede-jongens een vuurwapen te moeten laten zien. Maar omdat het niet de eerste keer was dat de vrienden een dergelijke instrument aanschouwde vroegen ze waarom hij dan niet ‘pafpaf’ deed. Daarna pakte één van hen het wapen af, stak het in de kont van de initiator, en vertelde hem dat hij en zijn vriendjes beter de pleiterik konden maken. Aldus geschiedde en was er een borreltje op de goede afloop 😉 Rottigheid hebbie tenslotte niks an.

 21. Zozo schreef op : 21

  [15]

  Wat van het begrip "collectivist" begrijp je niet?

  Als *jij* vind dat *ik* en *alle anderen* geen wapens in hun bezit mogen hebben, omdat *jij* daar een probleem mee hebt, wil je toch hopelijk niet volhouden dat je individualist dan wel libertarier bent, ofwel?

  Als je tegen welk individueel recht dan ook voor en van een ander bent (zolang hij deze niet misbruikt om tot initiatie van geweld over te gaan), ben je een collectivist.

  Ik had gehoopt dat ik zoiets vanzelfsprekends niet had hoeven uitleggen.

 22. Hub schreef op : 22
  Hub Jongen

  [12] "Maar om wapens toe te staan? Is denk een moeilijke vraag….hangt ook af van de soort samenleving, dacht ik zo. Want niet iedereen zal een wapen gebruiken ter zelfverdedeging"

  Natuurlijk niet. Niet iedereen zal een auto gebruiken zuiver als transportmiddel.

  Heb je je al eens gerealiseerd dat een groot veelvoud van mensen gedood wordt door autorijders dan door pistoolschutters?
  Moeten we dan niet eerst de auto verbieden?

  Iedereen kan alles altijd verkeerd gebruiken.

  DAAROM moet je niet de auto (pistool) verbieden, maar het misbruik.
  Wat zou het fijn zijn als veel meer mensen dat nu eens gingen begrijpen!

 23. Hub schreef op : 23
  Hub Jongen

  [1] Zie [22]

 24. IIS schreef op : 24

  Ik heb nooit onderkend dat autorijden gevaarlijk is en dat de auto een moordwapen is of je doodkist kan worden. De vergelijking die je maakt is wel één om het zo vanuit een ander perspectief te bekijken en ik vind dat je gelijk hebt.

  Maar gevoelsmatig kom je al gauw tot de conclusie dat het troetelkindje, de auto, niks kwaad kan doen. Maar een pistool of geweer wel.
  Economisch brengt een auto ook meer in het laatje dan een wapen. Misschien is het dragen van een wapen ook daarom niet toegestaan? Wel jezelf kunnen verdedigen, maar economisch levert het niets op? Nee, dat kan in NL toch niet!? Als autorijden niets zou opleveren dan was het misschien ook reeds verboden?
  Per jaar komen ongeveer 1000 mensen om in het verkeer. Dit aantal is een algemeen geaccepteerd aantal. Maar als er 1000 mensen worden gedood met schiettuig, dan zal dat in NL de mensen niet onberoerd laten en zal men hoogst waarschijnlijk eisen dat wapens worden verboden. Inderdaad raar. Ik ben niet degene die zal roepen dat autorijden leuk is, maar noodzakelijk? Zijn wapens noodzakelijk? Ik persoonlijk herken in beiden een gevaar, vooral bij verkeerd gebruik of in bezit van verkeerde personen.

  Ik zei toch al; een moeilijke vraag! Althans dat is mijn mening.

  Nog even voor de duidelijkheid; ik ben niet voor een overheid die voor mij bepaald wat veilig is of niet! En al helemaal niet als ik er ook nog even dik bovenop mag leggen. De overheid is voor mij niet degene die verteld wat te doen….maar ook vanuit historisch oogpunt heeft ze het altijd voor het zeggen gehad. Ook omdat de burgers zo verdomd nederig en kruiperig zijn en altijd geaccepteerd hebben dat de overheid ogenschijnlijk een meerdere is! We zijn in feite gehersenspoeld en worden nog steeds met de macht van de wet onder de duim gehouden.

  Stukje bij beetje zullen mensen de overheden toch duidelijk moeten maken dat individuele vrijheid een heilige tempel is!

  Maar goed, de overheid vertrouwt de loslopende burger nog steeds niet en zal proberen altijd controle uit te oefenen en vat te houden. Ook zal de overheid zichzelf altijd zien als bewaker en keurmeester. En opgeven van die macht is opgeven van invloed en sturen van ‘zijn’ burgers.

  Maar ja, zolang mensen in de rij voor de kassa van de supermarkt niet durven vragen om een kassa erbij, wat zullen deze mensen dan durven vragen of eisen van de overheid?

  KASSA ERBIJ GRAAG!
  [22]

 25. nick schreef op : 27

  [6] Charlton Heston stond er om bekend dat hij op bijeenkomsten van de NRA (national rifle association) een geweer boven zijn hoofd hield en dan de uitspraak "from my cold dead hands" deed.

  Overigens is het hele artikel gewoon te lezen op zustersite www.meervrijheid.nl dus vraag me af waarom er zo gelokt wordt met een deel 1 en deel 2 ;-). Of is het te veel tekst voor de vrijspreker lezers :P.

 26. IIS schreef op : 28

  Ik heb nooit onderkend….Ik onderken…Toet, toet zeg!

 27. IIS schreef op : 29

  IK ONDERKEN het feit dat U de eigenaar van het voertuig bent. Het Voertuig omvat banden, werktuigen, uitrusting, onderdelen, sleutels en Autodocumenten. Het voertuig is mij in goede staat afgeleverd en is slechts bedoeld voor huurdoeleinden. IK ONDERKEN dat U de enige bent die gemachtigd is om het voertuig te verhuren. Elke vorm van trachten mijnerzijds of zijdens anderen hierbij is ongeldig. Het is niet toegestaan enige vorm van reparatie aan het voertuig te doen, zonder Uw goedkeuring. Onerkend u dat?

  Ja, ja ik onderken, ik onderken….en zal het nooit meer vergeten! [24]

 28. Scrutinizer schreef op : 30

  [27] Ja, dat was me bekend maar … waar slaat die uitspraak op? Wat bedoelt hij ermee? Ik kan aan niks anders denken dan gangreen.