Wanneer een kind aangetroffen wordt in een kippenhok, jarenlang opgesloten door ouders of opvoeders, dan is er geen gebrek aan geweeklaag en gejammer over het abjecte lot van het betreffende schepsel. De media putten zich in een dergelijk geval uit in verontwaardiging over de slechte, asociale ouders die het bestaan hebben hun kind bewegingsvrijheid, scholing en een decent bestaan willens en wetens te onthouden.

Edoch, wanneer een welvarend land zijn grenzen sluit voor immigratie uit een aangrenzend of niet aangrenzend land , waar het tengevolge van de vigerende economische politiek niet mogelijk is om meer dan een grijpstuiver te verdienen, wordt de politicus die mensen – bekwame en onbekwame, geletterde en ongeletterde, vieze en schone -buiten de deur houdt uitsluitend op grond van het feit dat zij mens zijn , door velen geprezen om zijn standvastigheid en zijn visie.

Welke zijn de langetermijneffecten zijn van een dergelijke politiek die de bewoners van planeet aarde verdeelt in twee categorieen , namelijk zij die zich wel kunnen verplaatsen en zij die dit niet kunnen doen?
Vermoedelijk zijn deze effecten huiveringwekkend en belooft de huidige ontwikkeling weinig goeds.
De zogenaamde visie van de anti-immigratiepoliticus is in feite een totaal gebrek aan visie. Zijn werkelijke visie gaat niet verder dan de stembusresulaten van de komende verkiezingen, waar miljoenen stemmen lonken van een onwetend en xenofoob electoraat.

Ook vandaag den dag zijn op het Aziatische subcontinent honderduizenden kleine kinderen geketend aan weefgetouwen en andere apparatuur waar zij tapijten, tegels of andere zaken produceren die wij op onze vloeren hebben liggen.

De mevrouw uit de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid die dit van mij hoort, gelooft mij niet of geraakt ontzet. Zij zou de productie eigenlijk liever gestopt willen zien, wellicht zelfs als dit het einde zou betekenen van de levering van haar goedkope tuintegels.
Maar deze mevrouw denkt niet door tot zij de conclusie bereikt van vrije immigratie , want zij wil al die vieze mensen niet en zij hebben nog de verkeerde godsdienst ook: zo een die overal terroristische zefmoordbrigades aflevert.

Maar wie een blik richt op de wereldkaart en de bevolkingsdruk die zich in verschillende landen opbouwt – zonder uitzondering landen waar de economische politiek een recept is voor een ramp en waar een stroom ontwrichtende ontwikkelingshulp arriveert die voortzetting van de status quo garandeert- zal beseffen dat dit alles eens zal eindigen in een ramp van desastreuze omvang.

Hugo van Reijen

20 REACTIES

 1. Goede vergelijking. De enige oplossing is de grenzen open, vrijheid voor iedereen.
  MAAAAAR, dan moet je tegelijkertijd ook de verzorgingsstaat afschaffen (minstens beperken, en niet iedereen die met een dikke teen over de grens komt, allerlei voorzieningen cadeau doen die de belastingbetalers, de werkers, moeten leveren.

 2. [1] Inderdaad, vrije immigratie is alleen mogeijk in combinatie met een volledige afschaffing van de verzorgingsdwangstaat!

 3. Veel mensen op deze aarde leven nog in een andere tijd, maar de moderne uitbuiting ondergaan ze wel. Kan NL heel de last van deze wereld op zich nemen en de tijd voor die mensen vooruitdraaien door ze hier welkom te heten?

 4. [2]

  En dat houdt dus in dat zolang die verzorgingsstaat niet eerst volledig is afgeschaft, anti-immigratie politici gewoon een punt hebben.

  Rest nog de vraag: WAAR is dan die staat waar die niet ingericht is als verzorginsstaat?

  Die bestaan niet (meer), en de mogelijkheid is reeel dat die er voorlopig ook niet (meer) komt.

  Zolang dat het geval is: grenzen dicht.

  Dweilen met de kraan open doe je maar met je eigen vloer.

 5. Waarom meteen anti-immigratiepoliticus wegzetten als een populist zonder visie die een achterban heeft die onwetend en xenofoob is?? Denk jij dat deze wereldwijde vrije vestiging en immigratie ooit in de praktijk gaat werken als je de mensen en zijn praktische handelen in ogenschouw neemt?
  Het probleem is dat jij elk individu als een vrij op zichzelf staand iemand ziet die zijn eigen beslissingen kan/wil nemen en vanuit dat uitgangspunt ga je verder redeneren. De praktijk is anders.
  Ik bekijk het liever realistisch en pragmatisch. We hebben bv in NL nu grote groepen zeer slecht opgeleide allochtonen die een voor ons ook nog wezensvreemde totalitaire cultuur aanhangen. Al met al voegen ze NIETS toe aan onze maatschappij en leveren ze alleen een hoop overlast en kosten op. Dit soort paritiserende groepen zullen OOK blijven komen als het hele verzorgingsstelsel wordt afgeschaft. Puur om te profiteren van daar waar het geld zit en eventueel het heft in handen te nemen door geweld.
  Zullen we dan trouwens ook maar meteen de Islam als wereldgodsdienst invoeren en de sharia als wetgeving? De grootste wereldgodsdienst is op dit moment nl de Islam! Ik wil het nog wel wat harder stellen; sinds er sprake is van wereldwijde globalisering zien we alleen maar meer multiculti spanningen en toename van het verschil tussen extreme armoede en rijkdom.
  Wij in het westen hebben geen fuck met de levenswijze in het Midden Oosten of Afghanistan te maken en die landen hebben geen fuck met onze leefwijze in het westen te maken.
  Dit noem ik een vorm van nationale zelfbeschikking.
  Noem mijn antwoord egoistisch, protectionistisch of zelfs asociaal.
  Al deze drie eigenschappen zijn trouwens voor een samenleving altijd essentieël geweest om te zichzelf te beschermen.

 6. [2] Het is heel makkelijk een vrije immigratiepolitiek te hebben en de verzorgingsstaat te handhaven. Bijvoorbeeld door immigranten buiten de verzorgingsstaat te houden behalve als zij zich inkopen maar hen verder wel alle burgerrechten te geven.

 7. [1] [3] [4] [5] Als je voor afschaffing van het minimumloon pleit, zeg je dan ook telkens erbij maaaaaaaaar dan moet wel eerst de verzorgingsstaat afgeschaft worden? als je voor verlaging of afschaffing van belastingen pleit, zeg je dan ook maaaaar alleen als niet bepaalde groepen sterk worden bevoordeeld en anderen evenveel of zelfs meer moeten gaan betalen?

  Nee dan wordt dat meestal niet gedaan.

  Je bent principieel voor vrije immigratie of niet. net zoals je voor vrije handel, afschaffing belastingen en onnodige overheidsregulering bent of niet.

  Al dat hypocriete gedoe op deze site aangaande vrije immigratie ben ik meer dan zat. Voorstander zijn van vrije immigratie is niet hetzelfde als cultuurrelativisme! Men doet net alsof er pas gepraat kan worden over immigratie als de verzorgingsstaat is afgeschaft. Alsof open grenzen geen essentieel onderdeel van van een libertarische samenleving zijn. Dat zijn ze wel!

 8. [8]

  Ik ben principieel voor een *libertarische samenleving*.

  Ik ben *niet* principieel voor afzonderlijke onderdeeltjes.

  Begrijp je?

  Dat argument van jou is volledig gespeend van realiteitszin, en laat dat nou net mijn kritiek zijn op vele zichzelf noemende libertariers, die op die manier altijd het grote struikelblok zullen vormen waar 99% van de niet-libertariers tegenaan zullen lopen als je ze vraagt over het libertarisme na te denken.

  Je leeft niet in Utopia, vriend.
  Leer dat nou eens te realiseren.
  Zaken hebben positieve of negatieve invloeden op elkaar, die kun je niet los van elkaar zien uit ideologische blindheid.

  Simpel gezegd: belastingverlagingen zijn ALTIJD libertarisch moreel omdat het geld betreft dat van JOU is en JOU toebehoort.

  Open immigratie in een verzorgingsstaat gaat juist TEN KOSTE VAN je individuele rechten en vrijheden omdat hierbij een overheid zichzelf het "recht" toeeigend je nog meer in je lijf, leden en eigendommen te beperken.

  Net zomin als je intolerantie moet tolereren omdat tolerantie goed is, alsof het volledig LOSSTAAT van de mogelijke gevolgen ervan, moet je open immgratie toestaan enkel alleen omdat het goed is alsof het LOSSTAAT van de gevolgen ervan.

  Denk na als een volwassen vent in een echte wereld, en loop niet zo te luchtfietsen.

  Alles heeft de juiste volgorde, in rationeel opzicht. En zonder rationaliteit kun je niet leven.

  Je geeft je wapens ook niet te midden van een bende criminelen, omdat geweld *an sich* zo verkeerd is.

  Ik hoop dat mijn punt je duidelijk is, en je het libertarische idee niet verder schade berokkent door zo gespeend van realiteitszin te blijven denken, zoals een aantal anderen dat ook doen.

 9. [6] "Dit soort paritiserende groepen zullen OOK blijven komen als het hele verzorgingsstelsel wordt afgeschaft. Puur om te profiteren van daar waar het geld zit en eventueel het heft in handen te nemen door geweld."

  Generaliserend gezien zijn de Marrokanen de parasiterende en gewelddadige groep en zelfs vergeleken bij de Nederlanders de Iraniers de minste met geloof ik zelfs een even hoog percentage ondernemers als Nederlanders.

  De Marrokanen kwamen als goedkope arbeidskracht en veroorzaakten toen bijna geen problemen en waren zelfs erg gewenst. De problemen kwamen omdat bleven vanwege de verzorgingsstaat en andere voordeeltjes en niet omdat ze iets om de vrijheid of dit land gaven. Nu is Marokko een relatief gematigd moslimland, een land waar ze zo naar terug kunnen. Iran is dat niet. Iran is precies het soort land dat wij het meest haten en toch de Iraniers zijn het soort immigranten dat wij het liefst willen. Het soort dat binnen twee jaar de taal kent, vrijheid waardeert, de cultuur probeert te leren kennen ,direct de eigen broek probeert op te houden en feitelijk onze eigen cultuur verrijkt en aanvult.

  Onze regering heeft altijd groepen zoals de Iraniers net zo hard buiten proberen te houden als de Marrokanen. Iran werd veilig land verklaard en de bewijslast voor vluchtelingen omgekeerd. Wat er nog over was van de rechtstaat werd verder uitgehold en als een ontmoedigingsbeleid mensen tien jaar lang opgesloten en verboden te werken. Daar hoor je maar weinig libertariers over overigens.

  GB wat voor soort immigranten denk je dat er gaan komen als we de verzorgingsstaat en het cultuurrelativisme afschaffen en de grenzen opengooien?

  Ik persoonlijk denk het het soort als de Iraniers zal komen en het soort als Marrokanen gaat ergens anders parasiteren (generaliserend dus). Sterker nog als we het helemaal afschaffen zie ik eerder een heleboel ongewenste groepen vertrekken.

 10. [9] "Ik ben principieel voor een *libertarische samenleving*.
  Ik ben *niet* principieel voor afzonderlijke onderdeeltjes."

  Later zeg je:
  "Zaken hebben positieve of negatieve invloeden op elkaar, die kun je niet los van elkaar zien uit ideologische blindheid."

  Zie je werkelijk niet in dat dat in totale tegenspraak is met de uitspraak die je daarna doet:

  "Simpel gezegd: belastingverlagingen zijn ALTIJD libertarisch moreel omdat het geld betreft dat van JOU is en JOU toebehoort."

  Ik ben het overigens eens met de eerste twee uitspraken alleen ik maak onderscheid tussen mijn principes en hoe ik denk dat die ten uitvoering gebracht dienen te worden (als dat überhaupt mogelijk is)

  Libertariers zijn vaak erg principieel behalve als het over immigratie gaat dan worden ze opeens realistisch en gaan anderen beschuldigen van luchtfietsen. Utopia is is toevallig ook een woord wat vaker valt maar als het over andere libertarische principes gaat is het opeens allemaal wel realistisch en haal baar en kunnen we lekker principieel blijven. Over blind zijn gesproken.

 11. [9] "Simpel gezegd: belastingverlagingen zijn ALTIJD libertarisch moreel omdat het geld betreft dat van JOU is en JOU toebehoort."

  Dus als een staat voor een bepaalde bevolkingsgroep de belastingen verlaagd en daarmee steun wint om de belastingen van anderen te verdriedubbelen en de staat in totaal haar inkomsten hierdoor ziet verdubbelen ook al gaat productiviteit achteruit dan vind je dat libertarisch moreel en correct.

  Het libertarisch moreel is iedereen heeft het recht op zijn leven en dus de vruchten van zijn/haar arbeid en daar uit vloeit de hele rest van libertarische ideeën.

 12. De eigenaar of gebruiker ( afhankelijk van welke libertarische stroming je aanhangt) zou moeten bepalen wie er op zijn haar grond komt NIET de staat.

  Het is een simpele stelling en een stelling die rechtstreeks voortkomt uit het idee dat mensen recht hebben op hun leven en de vruchten van hun arbeid.

  Nu is eenvoudigweg de vraag onderschrijven jullie die stelling of niet?

  DAARNA kun je gaan praten hoe dit soort idealen te implementeren en in wat voor volgorde. ALLE libertarische idealen kun door verkeerd te worden toegepast of in de verkeerde volgorde een negatief effect hebben. Maar we zeggen dan toch ook niet, eerst de volgorde bepalen en dan gaan we wel praten of we dit een libertarisch ideaal vinden en hoe belangrijk het is.

 13. [8] "als je voor verlaging of afschaffing van belastingen pleit, zeg je dan ook maaaaar alleen als niet bepaalde groepen sterk worden bevoordeeld en anderen evenveel of zelfs meer moeten gaan betalen?

  Nee dan wordt dat meestal niet gedaan."

  Toch wel.

  Toen in Belgie het kijk- en luistergeld werd afgeschaft vond ik dat enerzijds uiteraard goed (principieel, omdat belasting nu eenmaal diefstal is en dus altijd afgeschaft dient te worden), maar was ik er anderzijds toch tegen. Simpelweg omdat in de praktijk de staat toch zal doorgaan met belasten en het kijk- en luistergeld was inkomensONafhankelijk, dus rechtvaardiger dan wanneer je het bijkomende geld probeert te halen uit de gewone inkomstenbelasting.

  Dus als een staat niet in zijn uitgaven schrapt, ben ik geen voorstander van het afschaffen van lump sum belastingen. Dat zijn nou net de minst onrechtvaardige.

  En zo is het inderdaad ook met migratie. Ideaal genomen zou in een libertarische samenleving migratie geheel vrij zijn EN zou er geen welvaartsstaat bestaan. Bestaat deze laatste in de praktijk echter wel, dan heeft dit helaas een niet te verwaarlozen impact op het fenomeen migratie. Dit ontkennen is slechts struisvogelpolitiek.

  Sterker nog: dit politiek correct ontkennen is nou net de oorzaak van onze ellende. De productieve ondernemende derdewereldburgers proberen te emigreren naar the land of opportunity waar ze ook zelf niet voor een ander hoeven dokken en de parasietaire nietsnutten komen naar Europa als vliegen naar een stront om hier uit de staatsruif te komen eten.

 14. In de Verenigde Arabische Emirates in 75 procent buitenlander. Maar wie er niet werkt, moet terug.
  Er zijn geen klachten over een Islamitische samenleving, er is geen terrorisme, de criminaliteit is bijna nul, de welvaart hoog. In Oman is het nog mooier.
  Hezelfde zien wij in Qatar, in Bahrain en in Brunei: vreedzame samenlevingen met participanten, afkomstig uit verschillende culturen en met verschillende godsdiensten.

 15. [14] Dus je bent tegen belastingverlagingen zolang de welvaartsstaat bestaat?

  Ik ben het wel eens met alles wat je zegt alleen het stoort mij dat men het feit dat immigratie en de huidige vorm die onze samenleving heeft slecht samen gaan gebruikt als excuus om tegen immigratie te zijn, waar ze in andere gevallen zoals belastingverlagingen ook wel relativeren, bijvoorbeeld dat het alleen zin heeft als men ook de uitgaven van staat verminderd en inflatie beperkt, maar dat niet in elke post en elke zin zo benadrukken en men door gaat over de principes en de moraal die er aan ten grondslag ligt. Nu, de principes die aan afschaffing van belastingen en afschaffen van immigratie beperkingen zijn dezelfde en ik vind het hypocriet steeds een andere houding (ook al is die in theorie hetzelfde) aan te treffen als het over immigratie gaat.

 16. [16] "Dus je bent tegen belastingverlagingen zolang de welvaartsstaat bestaat?"

  Zoals gezegd ALS een verlaging van een belasting niet gepaard gaat met een verlaging van uitgaven (en je er dus zeker van mag zijn dat ze elders in de belastingsfeer gecompenseerd zal worden), dan ben ik tegen het afschaffen van een belasting die ik relatief weinig onrechtvaardig vond wegens haar lump sum karakter omdat het dan alleen maar tot meer nivelering zal leiden door de "gederfde inkomsten" te recupereren via een tax die veelverdieners onevenredig zwaar treft. Het komt derhalve per saldo niet neer op een belastingverlaging doch op (nog meer) nivellering.
  Ik had dus -vooropgesteld dat e.e.a. per saldo "budgetneutraal" zou verlopen- liever gezien dat het kijk- en luistergeld juist fors verhoogd werd als dit dan zou leiden tot een algehele daling van bv. 10% in de inkomstenbelasting waarbij de hoogste schijven dus meer omlaag gaan (10% van 60%) dan de lagere schijven.

  "Nu, de principes die aan afschaffing van belastingen en afschaffen van immigratie beperkingen zijn dezelfde en ik vind het hypocriet steeds een andere houding (ook al is die in theorie hetzelfde) aan te treffen als het over immigratie gaat."

  Of andere posters hier consequent zijn of niet, heb ik uiteraard niet in de hand en ik voel me niet verantwoordelijk voor hun schrijfsels. Zo collectivistisch denk ik namelijk niet 😉

 17. [10]

  *GB wat voor soort immigranten denk je dat er gaan komen als we de verzorgingsstaat en het cultuurrelativisme afschaffen en de grenzen opengooien?*

  Ik denk dat het niet veel anders is dan op dit moment. Al eens ooit de link tussen Islam en Imperialisme gelegd?
  Veel vrijsprekers zien volgens mij niet in hoe kwetsbaar onze westerse seculiere maatschappij wel niet is t.o.v. collectieve van bovenaf gestuurde stromingen. Ik heb hier wel eens vaker gezegd dat onze relatief vrije manier van leven er voor heeft gezorgd dat we qua welvaart en welzijn ver boven alle collectieve dictaturen staan. Máááár; het is tevens onze achilleshiel.
  Trouwens ooit al eens gerealiseerd waarom vooral collectieve partijen als de PvdA en het CDA vóór de EUSSR zijn??
  Maar ja het is wel leuk als je je vrij kunt verplaatsen binnen deze dictatoriale staat. Dan dan weer wel!

 18. "Ik denk dat het niet veel anders is dan op dit moment. Al eens ooit de link tussen Islam en Imperialisme gelegd?"

  Dus Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwamen hier niet omdat ze arm waren maar om een vooropgezet islamitisch imperialistisch plan uit te voeren?

  "Veel vrijsprekers zien volgens mij niet in hoe kwetsbaar onze westerse seculiere maatschappij wel niet is t.o.v. collectieve van bovenaf gestuurde stromingen."

  I hate to break the news to you maar we leven al in een collectieve van bovenaf gestuurde samenleving.

  "Trouwens ooit al eens gerealiseerd waarom vooral collectieve partijen als de PvdA en het CDA vóór de EUSSR zijn??"

  Ik nam altijd aan een combinatie van individueel opportunisme en misplaatst idealisme maar ben erg benieuwd naar jou verklaring.

  "Maar ja het is wel leuk als je je vrij kunt verplaatsen binnen deze dictatoriale staat. Dan dan weer wel!"

  Bijna alle dictatoriale staten stellen zware restricties aan het reizen van en naar die staat en in het geval van de USSR waren er zelfs restricties op het reizen binnen de staat. Ik heb geen twijfel dat als de EUSSR ooit komt dat weer zal gebeuren en het afgelopen is met zomaar vrij naar Duitsland reizen.

 19. [19]
  *Dus Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwamen hier niet omdat ze arm waren maar om een vooropgezet islamitisch imperialistisch plan uit te voeren?*

  Niet de individuele gastarbeider maar dat het geheel van immigratie van bovenaf gestuurd is geweest om de Islam over Europa te verspreiden is voor mij een vaststaand feit.
  Het is voor een moslim zijn plicht om de Islam over de wereld te verspreiden en aangezien het via de geweldadige weg geen enkele kans maakte heeft men een andere politiek gevoerd.
  Ik neem aan dat jij ook op de hoogte bent van de oil for immigration theorie van de Arabische landen.

  *I hate to break the news to you maar we leven al in een collectieve van bovenaf gestuurde samenleving.*

  Ik neem aan dat je toch ook moet erkennen dat de mate van persoonlijke vrijheid in NL veel hoger is dan in Islamitische landen. Dat we nu die vrijheid met grote stappen aan het afbouwen zijn is verschrikkelijk.

  *Ik nam altijd aan een combinatie van individueel opportunisme en misplaatst idealisme maar ben erg benieuwd naar jou verklaring.*

  Puur machtsbehoud bij de heersende politieke kliek is mijn verklaring. In alle grote westerse landen ligt de politieke macht bij grofweg drie politieke zuilen; de socialisten, christendemocraten en liberalen die elkaar absoluut niet bijten en de zaakjes verdelen. Conservatieve, nationalistische of libertarische stromingen worden door dit superblok kapotgemaakt door de macht van het getal voor ze groot kunnen worden. Hetzelfde idee dus dan bij grote multinationals als microsoft.Individueel opportunisme is volop aanwezig aangezien er veel goede baantjes in Brussel te verdelen zijn. Met idealisme heeft het helemaal niks te maken. Als je een opportunist bent lever je (een deel van) je idealen in.

  *Bijna alle dictatoriale staten stellen zware restricties aan het reizen van en naar die staat en in het geval van de USSR waren er zelfs restricties op het reizen binnen de staat.*

  De EUSSR is natuurlijk nooit één op één te vergelijken met de oude USSR. Andere tijden dus altijd ook verschillen. Ik zie echter ook veel overeenkomsten. Ik neem bv aan dat ze hun pr zaakjes beter op orde hebben in deze communicatie maatschappij. Te pas en te onpas zal er vanuit Brussel dan ook gesproken worden over meer welvaart, meer vrijheid, meer welzijn dankzij de EU. Ik neem aan dat jij als onafhankelijk burger op je eigen waarnemingen afgaat en niet zomaar deze politieke praatjes gelooft.

Comments are closed.