In een aantal landen, inclusief Nederland, bestaan er Libertarische Partijen.

Deze partijen willen via het bestaande politieke stelsel een libertarische samenleving verwezenlijken, of althans dichter bij brengen.

Alle bekende LP’s streven in hun programma’s naar de “Minimum Staat”. (Niet (nog) naar anarcho-kapitalisme).

Hoewel dit (Libertarisch) uiteindelijk kan betekenen dat de staat alleen maar de functies van leger, politie en rechtspraak zal uitoefenen, gaan niet al die partijen zo ver, en zijn er verschillen in de programma’s te vinden.

De een wil meer tijd besteden aan de verwezenlijking dan de andere.

Het programma van de Engelse LP geeft bvb op allerlei onderwerpen haar plannen en doelstellingen. Daaruit is goed te zien dat zij geen plotselinge ommekeer willen, maar de vrijheid met beleid willen invoeren.
Zie hun Manifest op www.lpuk.org/

De principiële opstelling komt al direct tot uiting in de inleiding. Ze stellen daarin dat zij streven naar vrijheid op elk gebied en altijd. Niet zeggen dat de overheid op een gebied te groot is en tegelijk een wet invoeren op een ander terrein die mensen dwingt bepaalde dingen te doen of te laten. Wel vrijheid op elk gebied en altijd.

Als speerpunt hebben ze het afschaffen van de inkomsten belasting.
Voorzichtiger zijn ze in de Gezondheidszorg. Daar moet wel vlug de mogelijkheid komen om het staatsmonopolie te doorbreken door bvb particuliere verzekeringen. Maar daarbij moet ook gezorgd worden dat langlopende contracten, zoals zorg voor ouderen, gehonoreerd blijven.

De meest uigebreide gegevens zijn te vinden bij de Amerikaanse LP, die tevens de oudste LP is.
Zie: www.lp.org/
Zij doen al decennia lang mee aan de Presidentsverkiezingen, met als hoofddoel het verspreiden van de libertarische gedachten en locale verkiezingen te winnen. Om de presidentsverkiezing te winnen moet er nog heel veel gebeuren. Die kans is op dit moment gewoon minuscuul

Dat komt doordat de libertarische filosofie en het vrijheidsideaal nog zo onbekend zijn. Door eeuwenlange indoctrinatie van kerk, staat en media wordt het huidige systeem in stand gehouden en de vrijheidsgedachte zoveel mogelijk doodgezwegen. Politici zien in het libertarisme een gevaar voor hun baantje en werken daarom voor een steeds machtiger staat. Met als consequentie steeds onvrijere burgers. Nu al leven we in een maatschappij waarin geen enkele functie van het menselijk handelen vrij is van wetten, voorschriften, verboden en controles. Van conceptie tot na het graf!

Veel mensen weten niet eens dat er ook een Nederlandse LP is. ZIE www.libertarischepartij.nl Hoewel de partij niet erg politiek actief is, organiseert zij toch elke eerste dinsdag van de maand in Den Haag een lezing met discussie. U bent daar welkom. Zie AGENDA op de voorpagina.

Als we de maatschappij willen veranderen naar een eerlijke rechtvaardige samenleving, dan zullen we op de een of andere manier politieke invloed krijgen. Dat is nodig om bestaande wetten af te schaffen of te veranderen. De eenvoudigste weg daarvoor is via stemmingen in de Tweede Kamer. En dat is weer het eenvoudigste als je in die Kamer zit, liefst met een meerderheid. Natuurlijk is het denkbaar om Kamerleden te beïnvloeden met argumenten vanuit de maatschappij, al is dat een graadje moeilijker. En acties als burgerlijke ongehoorzaamheid liggen ook nog ver weg. Voor zoiets zou eerst de lethargie en apathie moeten worden omgezet in echte betrokkenheid.

Vanuit de Vrijspreker werken we aan het veel meer bekend maken van het Libertarisch ideaal van vrije, verantwoordelijke mensen.
Voorlichting en educatie zijn daarvoor de middelen.
We roepen dan ook iedereen die de vrijheid lief heeft op om mee te doen.
Wijs bvb vrienden en bekenden op de Vrijspreker in het algemeen, of ïn het bijzonder op de animatie op de Vrijspreker voorpagina:
“Filosofie van de Vrijheid” www.libertarian.nl/liberty/…

5 REACTIES

 1. eigenlijk wil ik geen staat maar een dienstencentrum waar je als zeg woonwijk de zaken mee regelt, ik zie het nut van ‘een staat’ niet echt in, het is allmmaal humbug en kostbaar geouwehoer.

 2. [1] Ja dat klopt.
  De grote vraag is echter hoe kom je van A naar B?

  Aanhangers van van de LP stellen dat je dat via het bestaande politieke systeem moet doen omdat je met voldoende stemmen, de wetten kunt afschaffen.

  Andere libertariers denken dat je door aan het immorele systeem mee te doen, je dat alleen maar sterker maakt.
  Zelfs dat daardoor het libertarisme geschaad kan worden omdat de rest van de politici je in een kwaad licht gaat zetten.

  Hoe dan ook, langs welke weg dan ook, het is noodzakelijk eerst te zorgen dat er veel meer mensen komen die het libertarisme begrijpen en zoveel mogelijk toepassen en weer verder uitdragen.

 3. Die Engelse libertarische partij komt op mij heel wat realistischer over dan de Amerikaanse en Nederlandse.

  De Amerikaanse en Nederlandse partijen zijn gespeend van rationaliteit en baseren zich puur op idealisme. Ze ontkennen de realiteit en beschouwen iedereen als mensen die in aanmerking moeten komen voor het leven in een land dat niet per definitie libertarisch is, maar dat in hun ogen wel zou moeten zijn.

  Het is alsof je zegt: normaliter moet een mens kunnen zien, dus iedereen – ook blinden – mogen auto rijden, en pas als er ongelukken komen treden we op.

  Met een zelfde mentaliteit zeggen ze dat iedereen in de wereld volgens hen welkom is, ongeacht de manier waarop een land op elk gegeven moment bestuurd wordt en ongeacht met welke denkbeelden men in land van oorsprong is geïndoctrineerd.

  Dan heb ik heel wat meer respect voor de Engelse libertarische partij (lbuk), die de realiteit niet ontkent en het libertarisme wil invoeren met de realiteit van de huidige stand van zaken in het achterhoofd.

 4. Waar "libertariers" werkelijk en letterlijk geen enkel flauw begrip van hebben is … het concept van de MACHT … hoe het te verwerven, wat er werkelijk mee te doen en hoe het te behouden … , terwijl de meest missarebele politieke MEELOPER dat WEL met zijn klompen aan voelt … "Libertariers" zijn dus wat dat betreft "ge-handicapped" en "ge-challenged". M.a.w. zijn eenvoudig gebrekkig …

  Geinstitutioneerde "lebertarisme" is daarom letterlijk een ILLUSIE. Wat ook betekend dat libertarische principes slechts op persoonlijk niveau zijn te verwerven en beleefd kunnen worden … enwel omdat dat de eenige manier is om "Macht" om te vormen in persoonlijk KEUZE …

  De rest is … whistling Dixie …

 5. [4] Libertariërs hebben naar mijn idee inderdaad geen concept van ‘macht’, omdat de wens om baas te spelen over een ander ontbreekt. Een libertariër wil uitsluitend niet gedwongen worden naar andermans pijpen te dansen, omdat hij zelf niet de behoefte heeft een ander naar zijn pijpen te laten dansen. Wederkerigheid in vrijheid.

  Helaas is consequent voor vrijheid zijn geen gemakkelijke opgave; de keuzes en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt maken het niet de gemakkelijkste manier van leven. Ik vermoed dat mede daarom zo weinig mensen het concept ‘individuele vrijheid’ nastreven en gewoon de gemakkelijkste weg kiezen, al betekent dat dat ze bestolen en bedrogen worden.

  Anders is voor mij niet te verklaren hoe een door en door corrupte bende als de PvdA, bijna wekelijks in het nieuws met weer een schandaal (op de voet gevolgd door het CDA tegenwoordig), nog steeds zoveel kiezers trekt.

  "Ja, ik betaal belasting en ja, de staat misbruikt het. Maar dat geldt ook voor mijn buurman dus ik vind het wel best. De staat is best wel goed, ze moet alleen ophouden met…<litanie van misstanden>." Zo gaat Jantje naar de ratsmandee…

Comments are closed.