Een totaal ander onderwerp, maar zojuist bekeek ik nog even Pauw & Witteman die communicatiedeskundige Elias te gast hadden en hij beweerde ronduit dat de regering, de ministers niet liegen. En ondanks de zeer terechte opmerking van Jeroen Pauw die even fijntjes memoreerde aan het gesjoemel van Minister Donner die de aantekeningen/verslagen onlangs nog eigenhandig vervalst heeft in de Tweede Kamer, bleef deze ‘deskundige’ op zijn standpunt staan dat ministers niet liegen.

Door dit soort blinde, vooringenomen deskundigheid, is Lucia de B. dan ook destijds de das omgedaan en heeft zij meer dan 6 lange jaren volkomen onschuldig in een celletje gezeten.
Het ‘erbij’ halen van deskundigen bij rechtszaken is vaak slechts een mening vragen van een studeerkamergeleerde die o zo graag ook eens in de schijnwerpers wil staan en dit door een verklaring van zijn/haar vakkennis te mogen afgeven, en dat zeker in een geruchtmakende zaak zoals die van Lucia de B en dan ziet zo’n ‘deskundige’ zijn stoffige ster al gauw rijzen.
Dat dit ten koste kan gaan van een mensenleven is van geen enkele importantie.
De officier kan weer scoren en de rechter kan zijn geweten weer sussen voor zover hij dat nog intact heeft en niet al lang heeft doen laten dichtschroeien.

De z.g. deskundigen zijn heel vaak studeerkamer geleerden met weinig tot geen affiniteit met het werkelijke, dagelijkse leven.
Zo heb ik b.v., geen deskundige, maar een minister en wel die van Justitie, de Heer Hirsch Ballin, horen zeggen dat hij nog nimmer ooit in een café was geweest.
Nu heb ik toevallig zelf gestudeerd en n.b. een niet al te dorstige richting, zoals bijvoorbeeld rechten dat wél uitermate is. Maar als je toch in je jeugd en zeker in je studententijd, al die jaren, nimmer in een café bent geweest, wel, we hadden er een woord voor vroeger. Maar mag ik dan opmerken dat je dan een ietse pietsie buiten de realiteit van alledag staat? Dat soort oenen dus regeert ons! Maar dat soort oenen wordt ook vaak opgeroepen als getuige deskundige. Zo ken ik ene Dr. Oei, ooit ook eens als een getuige deskundige, opgetreden in een heel andere zaak, waarvoor ook iemand een half jaar onschuldig heeft vast gezeten, omdat hij zijn eigen vrouw verkracht zou hebben. Deze man was ook compleet wereldvreemd en gespeend van menselijkheid. De alphaatjes en betatjes en ingewikkelde formules kwamen bij wijze van spreken zijn oren en mond uitgelopen. Maar enige menselijke empathie was de man dan ook echter volkomen vreemd. Fijn hoor, voor een zodanige rechter. Kan hij blind varen op de deskundige en dan voelt het voor zo’n rechter of dat hij geen verantwoordelijkheid meer draagt.

Echter, bestaat er niet zo’n regel dat bij de minste of geringste twijfel en bij geen 100% sluitend bewijs het voordeel van de twijfel moet uitvallen richting beklaagde?
Dat hierdoor, door déze maatstaf te hanteren misdadigers soms de dans, hun terechte straf ontspringen, ja! Zeker weten!
MAAR DAT IS ALTIJD NOG 100 X BETER DAN EEN ONSCHULDIGE JAREN EN SOMS LEVENS LANG VAN ZIJN OF HAAR LEVEN EN VRIJHEID TE BEROVEN.
Leven is vrijheid en vrijheid is leven! Laat dat duidelijk zijn!

Als hoogopgeleide en verantwoordelijke mensen in het bedrijfsleven een of andere kapitale fout begaan, ook al is het niet moedwillig, dan kost hun dat normaliter de kop. D.w.z.: D’r uit en zoek maar een ander baantje! Terecht. De hoge positie betaald veelal enorm goed maar daar mag dan ook wel een groot stuk verantwoordelijkheid tegenover staan, met alle gevolgen van dien.
Zelfs in de politiek is het nog zo als een minister of staatssecretaris zich er niet meer met goed fatsoen onderuit weet te wringen als er een blunder is gemaakt, dan neemt hij of zij de politieke verantwoordelijkheid en stapt op. Zelfs al treft hem/haar in sommige zaken geen persoonlijke blaam.
Bij een rechter of officier van justitie ligt dat nog scherper. Die zijn zeer persoonlijk en direct betrokken bij een zaak en die realiseren zich m.i. soms amper wat de consequenties zijn van jarenlange detentie en dat als onschuldige.
Het lijkt wel alsof hun reputatie meer waard is dan het leven van een verdachte.

Ik pleit dan ook voor een regel, een orde die zaken zo regelt dat als een rechter, een officier van justitie, fouten maakt, met als gevolg dat een leven of levens vernietigd worden, consequenties heeft. Want dát is wat er gebeurt met levens van onschuldige mensen en dat is niet met een paar euro’s goed te maken. Het z.g. afkopen van zware schuld waar ze vaak nog moeilijk over doen ook.
Maar zo’n rechter of officier dient dan uit zijn of haar functie gezet te worden met die restrictie dat hij/zij levenslang geen openbaar ambt meer mag uitoefenen.

Een zware maatregel, ja, daar ben ik mij van bewust. Doch als dat zwaard van Damocles boven die edelachtbare hoofden hangt, dan zal het aantal onschuldigen of het aantal mensen waarvan vast staat dat er niet voor de volle 100% bewezen is dat zij de desbetreffende misdaad hebben begaan, tot bijna nul gereduceerd worden.
————————————-
Ingezonden door Silvia Videler.

7 REACTIES

 1. Van Ton Elias is al langer bekend dat hij net als de ministers niet liegt. Zijn uitspraken zijn dan ook een betrouwbare leidraad voor verdere actie.

  "Ik pleit dan ook voor een regel, een orde die zaken zo regelt dat als een rechter, een officier van justitie, fouten maakt, met als gevolg dat een leven of levens vernietigd worden, consequenties heeft"

  Die regel is er al, maar wordt t.a.v. de ‘elite’ nooit ten uitvoer gebracht. Dat zal binnen een ‘democratisch’ systeem als dat van NL ook nooit veranderen.

  Zolang een Joris Demmink in functie kan blijven waar hij de macht heeft alle bewijsmateriaal tegen hem te verdonkeremanen en alle getuigen monddood te laten maken, onder auspiciën van minimaal 3 nooit liegende ministers van justitie, mag duidelijk zijn dat het begrip ‘rechtsstaat’ en deze bananenmonarchie bar weinig met elkaar te maken hebben.

  Daar waar de slager zijn eigen vlees keurt (medici worden beoordeeld door collega medici, advocaten door collega advocaten, rechters door collega rechters, etc.) zal de keuring nooit de kwaliteitstoets kunnen doorstaan.

 2. Helemaal mee eens, fouten maken (tot op zekere hoogte moet vergeefbaar zijn) maar bewust de principies van rechtspraak met voeten treden, zoals in de zaak Lucia de B hoort bestraft te worden.

  Dergelijke straffen moeten door onafhankelijk toetsende organisaties worden uitgedeeld, bij voorkeur een die rationeel eigenbelang (bv financieel gewin) heeft bij het vinden en bestraffen van dergelijke knurften! Deze functies zijn te belangrijk om gevrijwaard te zijn van aansprakelijkheid voor foutief handelen.

  (Zo vind ik ook dat bonussen uitgekeerd aan managers conditioneel moeten zijn en voor lange termijn doelen moeten worden uitgekeerd. Heb je de bonus op een foutive manier binnengeharkt dan vervalt ie achterf!)

 3. Hirsch Ballin is al eerder wegens zijn leugenachtig gedrag rond de IRT affaire ontslagen….

 4. [3] is idd een misdrijf maar… als het openbaar ministerie dat doet, tja het is het openbaar ministerie dat misdrijven moet vervolgen. lastig hé. persoonlijk vind ik dat de mensen veel te soft zijn geworden. als ze mijn leven zouden verwoesten en me jaren onschuldig wegsteken omdat ze willen "scoren". zou alle verantwoordelijken omleggen, en daarna mogen ze me terecht weer vaststeken. als meer mensen van dit gedacht zouden zijn dan zou men iets voorzichtiger zijn met zulke zaken. en voor degene dat nu gaan zeggen, geweld is geen oplossing, geweld is soms noodzakelijk en de enige oplossing.

 5. Vanochtend gelezen in of de volkskrant of trouw, dat weet ik even niet meer. Een quote van Bas van der Vliet: "In de kamer geldt de vertrouwensregel: Er wordt in principe vanuit gegaan dat ministers niet liegen, tenzij het tegendeel wordt aangetoond".

  De schellen vielen van mijn ogen!

  Het is de taak van de kamer om ministers te controleren. Ze zouden er dus juist vanuit moeten gaan dat ministers ALTIJD liegen, tenzij het tegendeel kan worden aangetoond.

 6. In de kamer geldt de regel dat bewindspersonen per definitie in meerderheid door hun eigen partijgenoten en vriendjes worden gecontroleerd.

  Wat raar dan, dat die controle steken laat vallen.

  Meerderheidskabinetten moeten verboden zijn.

Comments are closed.