ANP: “Scholieren voelen niets voor verplichte maatschappelijke stage” *)

Het betekent in ieder geval dat ze niet alles zo maar slikken.

Dit zal mensen die naar een vrije maatschappij streven, wel aanspreken.

Toch zijn er nog wel twijfels. Waarbij al direct de twijfel komt of ze echt tegen het “verplichte” zijn, of tegen de “maatschappelijke” stage?
En verder zou je de vraag kunnen stellen in hoeverre scholieren kunnen of mogen bepalen wat ze moeten leren om een bepaald diploma te krijgen. Is dat niet veel meer een zaak die uitgemaakt moet worden door ervaren deskundige leraren?

In ieder geval zou het geen zaak van politici, met een politieke agenda, mogen zijn. Dit is nu wel het geval en daarom kunnen we de voorzitters van het Landelijk Actie Komitee, Scholieren, Sywert van Lynden, alleen maar groot gelijk geven als het dit een “rampzalige ontwikkeling” noemt.

En let wel, deze “maatschappelijke” dienstplicht is een eenvoudige opstap naar de “militaire” dienstplicht

11 REACTIES

 1. Militaire dienstplicht zal betekenen, dat Nederlandse dienstplichtigen binnen afzienbare tijd ook verplicht zullen worden voor de militaire en economische belangen van vreemde mogendheden te vechten.

 2. [1] Natuurlijk. En dat wordt makkelijk gemaakt doordat de politici de NL-soevereiniteit overdragen aan de EU.

 3. Scholieren zijn egen die verplichting, omdat zijzelf verplicht worden. Dat is nou juist het probleem met Nederland; men wil niet gedwongen worden, maar zelf dwang uitoefenen is geen probleem.

 4. In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht officieel opgeschort. Sinds augustus 1996 werden er al geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen. De opschorting wil zeggen dat er geen burgers wettelijk verplicht worden militaire dienst te vervullen zolang de veiligheidssituatie dat niet vereist. Het Nederlandse leger bestaat hierdoor sinds die tijd volledig uit (vrijwillige) beroepsmilitairen. Wel krijgt iedere mannelijke staatsburger een dienstplichtbrief waarin wordt verteld dat hij is ingeschreven, maar niet opkomstplichtig is.

  Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de dienstplicht is afgeschaft. Het is echter de opkomstplicht die is opgeschort, de dienstplicht is nog steeds van kracht.

  Dus nogmaals:

  De d.i.e.n.s.t.p.l.i.c.h.t. is niet afgeschaft, alleen de o.p.k.o.m.s.t.p.l.i.c.h.t. is afgeschaft.

 5. [4] Consequentie: Het is heel eenvoudig om die opkomstplicht weer in te schakelen. Als (straks?) Angela Merkel dat wil, dan doen onze leiders dat toch!

 6. "Is dat niet veel meer een zaak die uitgemaakt moet worden door ervaren deskundige leraren?"

  En die "deskundige leraren" staan nu niet op de loonlijst van de staat?

  Ik vind het helemaal geen zaak voor de deskundige leraren. Leraren moeten harde, objectieve kennis (of in ieder geval subjectieve waar balans in zit) overdragen, en geen leerlingen verplichten zaken te doen die ideologisch ingegeven zijn, zoals de "maatschappij dienen".

  Dat is altruïsme, oftewel het onder dwang opgeven van je eigen individuele vrijheid ten behoeve van andermans behoeften of idealen.

 7. [5]
  Precies Hub.

  Onze leiders of onze lijders, dat onze en jouw typo stuit mij in deze tegen de borst.

  Maar dat moet je niet persoonlijk opvatten.

  Zie daarom met alle soorten van genoegen een antie taliban filmpje van zeeuws meisje tegemoet, maar dat is dan weer off topic.

  Triest land, klootjesvolk.

 8. [7] "Triest land, klootjesvolk."

  Nu ja, een BMW 2002 ti is natuurlijk een klassieker met een enorme heritage en standing.

  "een antie taliban filmpje van zeeuws meisje tegemoet, maar dat is dan weer off topic."

  HTS-zwakstroom?

 9. [8]
  Ach gut, daar heb je mijn stalker weer.
  Inhoudsloos sterreje rondje geroeptoeter, zoals altijd.

  Get a live.

 10. Het was mij al een paar keer opgevallen dat die Sywert van der Linden een voorbeeld is voor menig politicus: rustig en helder formulerend, goede argumentatie, beleefd. Misschien moeten we hem maar meteen premier maken. Die maatschappelijke stage wordt sowieso niks. Welke werkgever zit er op te wachten om honderden leerlingen gedurende twee weken te begeleiden, zodat het werk deels blijft liggen? Er zijn straks dus veel te weinig stageplaatsen en dan sterft dit bizarre initiatief vanzelf een stille dood. Trouwens, veel scholen rekenen elke vorm van vrijwilligerswerk – van een ommetje met opa in het verpleeghuis tot het borstelen van paarden in de manege -mee als maatschappelijke stage.
  Al die bizarre maatregelen van dit betuttelingskabinet hebben een onverwacht positief effect. Burgers worden steeds inventiever in het omgaan met de gaten in de wetgeving.

 11. [8]
  "Zie daarom met alle soorten van genoegen een antie taliban filmpje van zeeuws meisje tegemoet, maar dat is dan weer off topic."

  Je gaat mij nu toch niet proberen wijs te maken dat jij dit niet begrijpt.

  Tenzij jij jezelf rekend tot een aanhanger van "het klootjesvolk".

  Retorisch…………..

Comments are closed.