Het Parool meldt dat Raadsleden van de PvdA een publiek debat willen over kunst, naar aanleiding van foto’s waarop de profeet Mohammed wordt voorgesteld als homo.*)

Dit lijkt leuk cabaret te kunnen worden. Immers met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft niemand van die raadsleden of van de debaters, een definitie van waarover ze hebben.

Zo wordt het lekker geklets in de ruimte.

Het directe onderwerp en aanleiding gaan over foto’s gemaakt door de Iranese kunstenares Sooreh Hera van homo’s met maskers van Mohammed en diens schoonzoon Ali voor hun gezicht.
Is dat kunst? Mag dat? En mogen die op de site van de PvdA? En dat over foto’s die eerder in musea wel of niet getoond mochten worden.
Wat een gedoe over niets!

Want niemand heeft er nog een definitie bij gegeven over wat hij/zij bedoelt met “kunst”. Zijn die foto’s kust?
En los daarvan de vraag of er op de een of andere manier subsidie aan verstrekt is uit belastinggeld. Hetgeen we uiteraard altijd afkeuren.

Ik heb er zelfs moeite mee om de vraag of het kunst is, positief of negatief te beantwoorden tegen de definitie opgenomen in onze eigen Woordenlijst. **)
Ik kan hoogstens zeggen dat ik er niets aan vind!

Verder moet natuurlijk iedereen zijn foto’s desgewenst kunnen publiceren; zolang er maar geen bijdragen uit belastinggeld mee gemoeid zijn.
Wij zijn dan ook benieuwd naar wat er uit dat genoemde debat nog gaat volgen.

Optimistisch en in deze maatschappij niet realistisch, zou er uit moeten volgen het afschaffen van het ministerie van Cultuur.

Voor iemand die meer wil weten over een objectieve benadering van Kunst, zie onder andere:
Wat kunst is
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
Wat is kunst?
www.vrijspreker.nl/vs/index…
Wanneer is kunst kunst?
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

We hebben nog even gekeken naar wat in het programma van de PvdA staat over kunst. ***)
Dit wijkt niet veel af van de vage programma’s van andere elkaar napratende politici.
Zonder definitie staan daar allerlei zaken genoemd die bepaalde mensen “wenselijk” vinden en die verwezenlijkt moeten worden door de belastingbetalers te dwingen dit te financieren.
Over elke zin is een artikel commentaar te leveren.
Voor vandaag laten we dat aan onze lezers over, en beperken we ons tot de opmerking dat werkers daar vele uren dwangarbeid voor moeten maken. Eventueel komen we later wel weer op dit belangrijke onderwerp terug.

——————————————————————————-
*) Heftig debat in PvdA na foto
www.parool.nl/nieuws/2008/A…

**) “Kunst is een selectieve recreatie van de werkelijkheid in overeenstemming met de metafysische waarde-beoordeling van de artiest.”

***) Cultuur en Kunst in beleidspunten van de PvdA. www.pvda.nl/renderer.do/men…

PvdA Dossier Cultuur | Woordvoerder: John Leerdam
Kunst en cultuur is meer dan franje voor de samenleving. Het slaat bruggen, het biedt trots en hoop. De PvdA wil dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar is. Om te beginnen willen we dat jongeren zo vroeg mogelijk in aanmerking komen met kunst en cultuur, via bijvoorbeeld kunstonderwijs. Kunst en cultuur moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Dit betekent ook dat de slag moet worden gemaakt naar diverse kunst, die onze verkleurde samenleving eer aan doet. Diversiteit moet een vanzelfsprekendheid worden. De PvdA gelooft in visie en ambitie. De overheid moet prioriteiten durven aangeven, zodat wij kwalitatief hoogwaardige kunst afleveren, die ons internationaal aanzien geeft.

Voorstellen PvdA
•1% van de rijksbegroting naar kunst en cultuur.
•10 % van het budget moet naar jongeren en allochtonen.
•Culturele en kunstzinnige vormgeving (CKV) op scholen blijft.
•Naast vouchers krijgen jongeren strippenkaart voor allerlei culturele activiteiten.
•Minder kunstopleidingen.
•Minder sturing vanuit de politiek. In plaats daarvan een Raad voor Cultuur die meer expertise heeft, en de politiek die slechts de grote lijnen aangeeft en geen subsidieverdeling. Dit lijkt op het Britse Arts Council model.
•Podia en gezelschappen met internationale allure meerjarige subsidie geven.
•Meer budget en waardering voor amateurkunst.
Betere fiscale regelingen om te investeren in kunst en cultuur.
•Meer privaat geld en cultureel ondernemersschap.
•Niet te grote spreiding van kunst, geen vaste reisverplichting.
•In kunst en cultuur moeten regionale accenten centraal staan.
•Experiment met gratis openstelling van vaste collectie met 3 rijksmusea.
•Enkele regio’s aanwijzen die zich kunnen specialiseren en profileren op het gebied van cultuur en economie.
•Meer diversiteit in leeftijd en culturele achtergrond in besturen van musea en fondsen.
•Ons audiovisuele erfgoed moet bewaard blijven.
•Er moeten meer cultureel attachés op de ambassades komen.

7 REACTIES

 1. Ik ben opgevoed zonder kunst , mijn vader schilderde zelf,dat was geen kunst aan zei hij.
  Later werden we meegenomen naar musea, ik werd niet bijgezegd wat mooi was of niet, ik vond bijna niets mooi.(en dat is nog steeds zo)
  Nou ja , ze zoeken het maar uit, maar ik wil er niet aan meebetalen aan kunst.
  Ga zelf maar kunst maken of zo, mag best van mij, begin maar met een set kleurpotloden van de Wibra.
  Dit is een typische Anno Zijlstra, wie doet een bod , ik ben niet duur en mijn typische naïviteit zit er helemaal in doorheengeweven, puur zo uit het hart het papier op, real art !
  http://farm3.static.flickr….

 2. Kijk maar wat ze willen bieden op Ebay. Misschien kun je subsidie krijgen van het ministerie?

 3. Ik heb zelf aan die discussie op die website meegedaan, en me daar openlijk afgevraagd wat nou precies de problemen zijn die de twee zeurende schrijvers hebben.

  De vraag is helemaal niet wat wel of niet kunst is, en ook niet of die gesubsidieerd moet worden of niet. Dat zijn andere vragen, voor andere keren.

  Het betreft hier impliciet de vraag wie de schrijvers zijn om hun denkbeelden te proberen aan anderen op te dringen op basis van hun arbitraire ideeën van wat wel en niet *acceptabele* kunst is.

  Dat de schrijvers vinden dat iets niet kunst is, is volstrekt irrelevant, want zelfs dan gaan zij er niet over of iets wel als kunst wordt gezien. De vraag is, of kunstenaars zich zouden moeten onderwerpen aan de religieuze gevoelens van de golf totalitairen die ons land heeft overspoeld; zogenaamd "gematigden" die wel even willen voorschrijven wat wel en wat niet geplaatst of gemaakt mag worden. De twee schrijvers gedragen zich als gedachten- en smaakpolitie.

  Ik heb me dan ook openlijk afgevraagd of het gezeur niet gewoon voortkomt uit pure homofobie; het idee van homoseksualiteit in combinatie met hun heilige geloof. Die vraag is relevant, omdat als je de zucht naar (zelf)censuur naar homofobie kunt terugvoeren, je meteen weet met welk slag mensen je te maken hebt. PVDA-mensen op dossiers als "integratie" die een broertje dood hebben aan de in Nederland geaccepteerde homoseksualiteit.

  Zou niet erg progressief zijn, he?

  Andere mogelijkheid is dat omdat moslims geen afbeeldingen mogen maken van Mohammed, zij ook niet willen dat niet-moslims dit doen.

  Ook dit is interessant, want duidt erop dat niet-moslims zich aan Islamitische regels zouden moeten houden volgens deze individuen.

  Dus, dat publieke debat gaat natuurlijk gewoon over gekwestste religieuze gevoelens. Dat is waar dit debat uit voort komt. Er andere redenen of onderwerpen bij halen is het onoverzichtelijk maken van de kwestie waar we het hier echt over hebben: hoe lang laten we achterlijke, geïmporteerde religieuzen bepalen wat wij hier wel en niet acceptabel vinden?

  Alsof we niet al last genoeg hadden/hebben met onze eigen Christen-honden.

  De Christnen Unie, het CDA, en de SGP (willen pop muziek verbieden) keken grijnzend toe, en zagen dat het goed was.

 4. Grappig dat Hub precies dezelfde interpretatie heeft van deze foto als islamieten. Mohammed en Ali afgebeeld als homo’s. Wat staat er nou op die foto? Twee mannen die mogelijk homo zijn met maskers op.
  Maskers betekenen dat je je ware gezicht verbergt, je toont je als een ander.
  Dat combinerend toont deze foto’s hoe homo’s in de islamitische wereld gedwongen worden zich te verbergen, ze kunnen hun homosexualiteit niet uiten en er ook niet voor uit komen, dat betekent uitsluiting en in sommige landen zelfs marteling of de dood. Ali staat symbool voor de sji’ieten, Mohammed voor de soennieten, m.a.w. voor de gehele moslimgemeenschap. Deze homo’s kunnen elkaar alleen in het geheim ontmoeten (de foto’s zijn allemaal binnenshuis), maar moeten zich buitenshuis als een vrome, heterosexuele, gelovige gedragen. En zelfs als ze alleen zijn, blijft de alomaanwezigheid van het geloof voelbaar. Ze kunnen betrapt worden, maar ook gekweld door schuldgevoelens, want ze zijn wel islamitisch opgevoed, dat raak je niet een-twee-drie kwijt.

  Kijk, zo werkt kust. Een eenvoudige foto van twee mannen met maskers, roept verschillende interpretaties op. Islamieten en niet-islamieten die de islam bedreigend vinden, zien merkwaardig genoeg hetzelfde. Maar je kan het ook anders interpreteren.

  Is het kunst? Ik geloof niet dat er objectieve criteria zijn te bedenken of iets kunst is of niet. Is Hazes geen kunst, maar Mozart wel?
  Zelf heb ik daarom maar een geheel andere definitie bedacht: kunst is wat geen enkele lichamelijke behoefte bevredigt, maar de onbevredigheid van die behoeften tijdelijk draaglijk maakt.

 5. Nu ik erover na heb gedacht, vind ik de foto’s steeds mooier en beter worden. Op de foto hierboven heeft de zittende man zijn benen samengeknepen (kuisheid, angst?) en zijn ineengevouwen handen (vroomheid, bidden?) beschermen zijn geslacht. De andere persoon buigt zich naar hem toe, maar het masker is naar de kijker toegekeerd, alsof hij in zijn achterhoofd (gedachten, emoties, schuld?) bewust is van het feit dat er iets mogelijk fouts is in wat hij doet. Hij kijkt in ieder geval niet naar zijn minnaar.

  Op een andere foto die ik ken zit de ene man op bed, met zijn rug tegen de muur. De andere zit op de rand van het bed, met zijn rug naar de eerste man toegekeerd. Ook hier een raar soort vroomheid, kuisheid en ongemak.

  Ze heeft vergelijkbare foto’s gemaakt met christenen en zeg maar atheisten. Die heb ik helaas niet gezien, omdat halvegare islamieten en halvegare overgevoelige museumdirecteuren c.s. menen dat ik geen kennis mag nemen van deze foto’s.
  In ieder geval tonen deze foto’s hoe verschrikkelijk moeilijk, gevaarlijk en complex het is voor homo’s in een islamitische cultuur en dat dat tot in bed zijn gevolgen heeft.
  Kortom, ik vind deze fotografe een kunstenaar.

  Dat lijstje van de PvdA: ze proberen nu al 30 jaar jongeren voor kunst te interesseren. Niet doen. Juist zeggen dat het elitair is en dat ze er toch niets van snappen. Moet je kijken hoe snel er een flinke groep geinteresseerd raakt. Afijn, ik ben thuis ook niet culureel opgevoed, maar vanaf mijn 14e raakte ik wel geinteresserd toen ik doorkreeg wat een gweldige mooie muziek, films, schilderijen, beeldhoudwerken, toneelstukken, roamsn, gedichten etcetera er zijn gemaakt door de vele, vele eeuwen heen. De Anno’s van deze wereld probeer ik altijd toch enthousiast te maken, maar ik zal ze zeker niet dwingen. Zoals Karel van het Reve al eens schreef: de overgrote meerderheid van de mensen snurkt elke avond geheel tevreden en leeft een fatsoenlijk leven zonder kunst.

  De discussie of er helemaal geen subsidie moet worden gegeven aan kunst, is een andere. Velen hier die dat menen, zullen wel Trots Op Nederland zijn. Waar zijn ze dan trots op? Vermoedelijk toch ook op de schilderkunst van de 17e en 19e eeuw? Sommige gebouwen toch ook, zoals het Paleis op de Dam of de Amsterdamse School die de eerste sociale woningen ontwierpen onmiddellijk internationaal bewondering oogden en dat nog steeds doen? [1] Kortom, Anno, vind je dat de Nederlandse musea geen subsidie mogen krijgen en alle Rembrandts en Van Goghs dan maar moeten verkopen aan…. tja, aan rijke Arabieren?

 6. [5] Goede gedachten en interessante beschrijvingen van deze plaatjes.
  Ik wil geen antwoord geven voor Anno, dat kan hij zelf als hij dat wil.
  Maar subsidie aan musea betekent dat je afgedwongen geld van mensen gaat geven aan je eigen hobby. En dat is simpel immoreel.
  Wat er met een Rembrandts en Van Goghs moet gebeuren, moeten de rechtmatige eigenaars maar uitmaken. En als er voldoende mensen geïnteresseerd zijn om naar die schilderijen te komen kijken en er dus ook voor willen betalen, zullen er ook voldoende musea komen.

 7. [6] Of het immoreel is, vind ik iets te ver gaan. Onrechtvaardig misschien. Maar een gemeenschap heeft ook behoefte aan iets wat ze kunnen delen en bewonderen, trots op kunnen zijn. Een culutureel verleden hoort daar bij. Zou je echt opgelucht en blij zijn als er in Nederland nergens meer een Rembrandt, Van Gogh, Israel, Jeroen Bosch, Mondriaan, Breitner, Ruysdael e.d. te zien zou zijn?

Comments are closed.