Aan de strakke gezichten te zien zijn de heren Petraeus en Crocker, voorstanders van de Irak-politiek van het huidige Amerikaanse regime (zo mag je ze wel betitelen, dunkt me) niet blij met het grote aantal vragen van Ron Paul; vragen die in feite bij meer mensen tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven. Misschien was het maar beter om het gehele Congres naar huis te sturen; de uitvoerende macht doet toch wat ze wil. Misschien dat bij de Amerikaanse burgers dan wél een lichtje gaat branden.

Zie ook HIER (klik) voor nog meer Petraeus-Crocker drama.

26 REACTIES

 1. We’re sorry, this video is no longer available.
  Klinkt als cencuur van youtube…….

 2. Tekenend dat Ron Paul geen antwoord kreeg op een vraag die volgens de constitution toch eenvoudig met NEE beantwoord had kunnen worden!

 3. [3] De man doet letterlijk voor SPEK-en-BONEN mee … dus waarom zou men op zijn "vragen" moeten ingaan …

  De man heeft totaaaal geen enkele gevoel voor schaamte, eigenwaarde of zelfrespect … aangezien hij drommels goed weeet dat hij als een Hadjememaar politiek uiteindelijk absoluuuut niks heeft te betekenen …

 4. Ik weet niet hoe het zit met die stropdas; maar dat die beroepsmoordenaar geen politieke vragen gaat beantwoorden, is natuurlijk zonneklaar.

 5. [5] Omdat het zeer laag of ongeschoolde mensen zijn die dat kiesdistrict bevolken. En die verschrikkelijk tegen een "Dokter" op kijken … (maar waar genoeg waren die hem steeds wettelijk aanspraken … om hem uit het vak te drukken …) en hij allerlei soepsidies bezorgt van de garnalenvisserij tot aan de alfalfa aanplant …

 6. [7] Bravo bravo. Dit is het betere werk. In plaats van slechts een staatsman te beledigen slaag je er nu in om in 1 klap ook nog eens 600.000 anderen te beledigen. Ga zo door ACP!
  Gelukkig zijn de bewoners van alle andere congressional districts in de VS wel hoog geschoold genoeg om politici te kiezen die heel competent zijn en er niet slechts voor eigen glorie zitten. (in tegenstelling tot dat Ron Paul figuur…) Daardoor gaat het nu ook zo goed met Amerika…
  Dream on ACP…

 7. [9] Zou je me kunnen uitleggen wat het computerspel ‘Call of duty 4’ hier mee te maken heeft? Ik snap het verband niet helemaal?

 8. [11] WAT begrijp je nu wel? Dat iemand die zegt princioieel tegen de overheid "gekant" te zijn … daaaaar voor spek en bonen aan mee doet … en ook nog op zijn piet getrapt is … ala hij geen antwoord op zijn "vragen" krijgt?

  Overigens … er is letterlijk een godsdienstoorlog gaande dat o.a. in Irak wordt uigevochten waar de hele moslemwereld hun kemphanen naar toe sturen. Overgigens beter daaaaar dr gehaktmolen dan in Mahattan … Of niet soms?

 9. [11] In de VS zijn heel wat mensen principieel ant-overheid ( en wel … elke overheid) … Daaaar bliven zij dan ook angstvallig buiten, en doen al zeeeker niet om den brode aan mee …

 10. [4] "De man doet letterlijk voor SPEK-en-BONEN mee … dus waarom zou men op zijn "vragen" moeten ingaan …"

  Je snapt dat deze ‘waarheid’ als een boemerang op je terugkomt, of niet soms?

 11. [14] Inderdaaaad … als een boemerang op de loelos in Nederland … want in de VS moet men al echt tot de fringe behoren om in een "libertarier" te geloven die effe "van binnen uit" de boel gaat "veranderen" … al 18 jaar …

 12. [15] Ik bedoelde meer het voor "spek en bonen meedoen" gedeelte, dat dat net zo goed op jouw aanwezig op deze site slaat.

 13. [16] Welnu ik ken wel een tien mensen vanwege DIT forum, die mij hebben gecontacteerd ( en ya hooor een aantal via HUB …) die het met mij eens ZIJN GEWORDEN dat libertarisme een INDIVIDUEEL streven is en NIET een collectieve taak of bezigheid … en dat libertarische "economie" een NATTE droom is …

  En een Ron Paul is het toppunt van een libertarische "SANDWICH MAN" om de brode … Wie wel voor spek en bonen meedoet ben jij en iemand die zich hier "economische en monetair expert" noemt …

 14. [17]
  "…die het met mij eens ZIJN GEWORDEN dat libertarisme een INDIVIDUEEL streven is en NIET een collectieve taak of bezigheid "

  Dat lijkt me verdacht veel op een ‘collectief-Postma’..

 15. [18] oesoooo …? wij verbeelden ons immers NIKS gezamelijk te beramen of na te sreven … Elk mens is fundamenteel ANDERS … En ik ben er zeeeeeker niet voor te vinden …

 16. [19]
  Je oogmerk is te suggereren, dat de ‘groep Postma’, op z’n minst bestaande uit het individu ACP, tegen ‘collectief libertarisme’ is, en tegen de inspanningen van Ron Paul in het bijzonder.

  De ‘groep Postma’ ziet daarbij over het hoofd, dat dat ‘collectieve libertarisme’ bestaat uit vrijwillig samenwerkende individuen, evenals dat volgens zeggen van ACP het geval is bij de ‘groep Postma’.

  Grappig ook, dat ene ACP / Postma blijkens enig gegoogle zelf betrokken is geweest bij politiek ondersteunende activiteiten in de Lage Landen.

  Zou dat dezelfde ACP / Postma zijn als ACP van de ‘groep Postma’ ?

  Zo ja, dan lijk mij enige hypocrisie de heer ACP / Postma in deze niet vreemd te zijn, of niet soms, ACP ?

 17. [20] Ik "suggereer" niks What you see is what you get … Wat waaaar is, de persoon Postma heeft oooooit een enkele gooi gedaan om te HELPEN om Nederland min of meer te NORMALISEREN … door de persoooon Pim Fortuyn persoonlijk financieel te steunen. Enwel opdat hij BUITENPARLEMENTAIRE politieke oppositie zou (blijven) voeren teneinde het volk nader in te lichten ….. edoch zeer zeeeeker NIET om aan NEP-verkiezingen mee te doen. Dat hij aan de Rotterdamse LN meedeed was het BEGIN van zijn (voorspelbare) einde. Overigens van wat ik heb gedaan weten een aantal lieden die ook nu nog op dit forum aanwezig zijn (en/of op wat er van het DDR forum is overgebleven … waar je een snotjong als Foob echter niet onder moet rekenen …).

  Daaarna ( dus vanaf dat Fortuyn bij de LN ging) heeft Postma noooit meer een Nederlandse politiek persoon of partij gesteunt noch is hij ooit als bemiddelaar opgetreden..

  Postma, en een klein groepje anderen zijn ooit de collectieve benaming … "de Postma Posse" teogedicht door linxe tegenstanders. Hetgeen geheel bezijdens de waarheid is zoals ook Wladimir van Kiel dat zal weten te bevestigen, Immers er noooit sprake geweest van een COLLECTIEF oogpunt … zoals de "GEORGISEERDE" libertarier die wel op na houden op dit forum … Postma was, is en blijft zuiver een vrijheidslievende individualist die liever zijn eigen boontjes dopt dan dat van anderen (zoals ook het collectieve libertarme dat wenst).

  ANDRE NL … is helaas niet helemaal bij zijn hoofd als hij beweerdt dat Postma e.o.a. politieke "organizatie" op na zou houden, aanhangt of ondersteunt. Overigens, ter bevestiging kan hij daaaarvoor bij goede mensen als Wladi terecht (en die ik zo heel af en toe spreek …).

  WEl heb ik ooit de Amerikaanse Civil Liberties Union (ACLU) om advies gevraagd of het geen nut zou kunnen hebben een dergelijke activiteit in Nederalnd te doen ontplooien. Waarop een NEGATIEF antwoord kwam, omdat Nederland een uitgesproken feodale en volledig achterhaalde absolute koninkrijkje is, terwijl twee derde tot driekwart van haar burgers zich daaaaar maar al te graag in schikken …. Nederland kent dus IN FEITE helemaal GEEN democratie, edoch in DIE droom wanen de libertariers zich …. met open ogen.

 18. ACLU advies t.a.v. Nederland:

  1. De Nederlandse grondwet is er NIET ter bescherming van de rechten van de individu, maar dat van de collectiviteit. Het garandeert niemand iets maar stikt van de VERBODEN …
  2. De Koning staat BOVEN de WET en zijn letterlijke dienaren, m.a.w. alle politieke pachterspartijen genieten per inferentie de zelfde priveleges. Sommige MP evolueren tot een soort onderkoninkjes ook ex-officio.
  3. Op wetsinhoud kan in NL niet worden gepleit. Want net als de wet des konings is, zo zijn ook Justitie, de Rechtelijke Macht, en de politionele dwangmacht van koddebeiers.
  4. De advokatuur in NL is en blijft in feite zuiver BEPERKT tot het wetboek van koophandel en de civiele recht en staat op zeeeer laag niveau. En het gebied van de strafrecht en constitutionele recht is NIET onpartijdig noch zelfsstandig en berust op afspraak … (net als de regeeraccoorden, waarme de DIENSTDOENDE "coalitie" in feite bij DECREET regeert … De Monarch heeft er letterlijk het laatste woord …).

  Conclusie: Het heeft GEEN enkele zin om in Nederland te proberen de rechten van de individuele burger in de constitutie terug te vinden … laat staan om het te doen prevaleren. Terwijl het op krimineel gebied in feite een volledige CLOSED SHOP is … ook waar het om psychiatrisch verklaarbare delicten gaat.

 19. Goh, ik moest ineens denken aan een scène uit Hollands Glorie:
  Een spasticus aan de afwas: “na 20 borden schuimde hij nog volop”.

  Wie de schoen past trekke hem aan.

 20. Ik denk dat RP er constant op hamert dat het sprookje over is, maar niemand luistert of gelooft het! De reus die gevoed werd door de onnozellen, heeft zijn eigen kindjes opgegeten en nu is hij pissed off en wil hij niet voor waar hebben dat de zevenmijlslaarzen ook nog eens fooitsie zijn! Och wat erg, wat jammer….nou, dan maar slapen en dromen en creëren we onze eigen sprookjes…..In NL zijn de sprookjesvertellers nog niet uitgepraat, maar ook hier komt spoedig een einde aan!

 21. [24] http://www.nytimes.com/reut

  Consumer Prices Up by Less Than Forecast

  WASHINGTON (Reuters) – U.S. consumer prices rose 0.3 percent in March, slightly less than expected as cheaper clothing helped hold down overall prices despite a modest rebound in energy prices, a Labor Department report on Wednesday showed.

  Ondanks de prijs van olie, de lage koers van de dollar en de godsdienstoorlog doet de Amerikaanse economie het nog steeds uitstekend. Eenvoudig omdat het de grootste, sterkste meest dynamische en de ONLY SHOW IN TOWN is. En die Ron Paul is werrekelluk een armzalige STUMPER … omdat hij zich om de brode steeds moet voordoen alsof hij overal genoeg van af weet om mee te tellen … (terwijl hij op het gebied van de economie, monetaire zaken en buitenlandse betrekkeningen … eenvoudig een volslagen imbeciel is). En nog meer pathetisch zijn volgens mij de lieden die hem stomweg "bewonderen". Alleen omdat tie zegt een "Libertarier" te zijn en de meesten hier zich dat ook verbeelden …

 22. Ik bewonder mezelf niet eens, laat staan een zekere RP. Maar ergens klopt er in Amerika iets niet en dan bedoel ik niet de mensen die zorgen dat de Amerikaanse economie volop draait. Ik kijk meer naar het hele gekkenhuis die daar aan het roer wat staan te draaien. Oké, een oorlog voor olie kost geld en zal voor de Amerikanen later wel iets in het laadje brengen, maar het lijkt allemaal behoorlijk door te schieten…alof alles uit balans raakt en daardoor ook de economie gevaar loopt. Wel geloof ik en daar zal je gelijk krijgen; Amerika zorgt beter voor zichzelf dan Europa….die waggelt m.i. overal als een blinde peking-eend achteran… [25]

Comments are closed.