Nieuwe schandalen vanuit de EU komen continue aan het licht.

Deze factor is wel niet zo belangrijk als het verkwanselen van de eigen soevereiniteit, maar versterkt onze bezwaren tegen een overgave aan die EU wel degelijk.


Vandaag werd bekend dat er veel EU-Parlementariers onder een hoedje spelen met een aantal multinationals. Multinationals die graag de politici voor hun karretje willen spannen om wetten te krijgen die gunstig zijn voor hun producten.

Wij hebben geen tijd om het artikel dat we vandaag toegestuurd kregen, te vertalen.*)

Alleen al dat er dergelijke zaken kunnen gebeuren, zou voor mensen die dreigen aan de EU te worden overgeleverd, voldoende reden moeten zijn om er tegen te zijn. Minstens om een referendum over deze stap te eisen.

Het volgende artikel kregen we vandaag toegestuurd: *)
Secret multinationals’ office revealed in the European ParliamentThursday, 24 April 2008

A new scandal was revealed today, Thursday April 24. Twenty eight leading multinational companies have had their own lobbying office in the European Parliament, with Parliament’s telephone number and address.
Members of Parliament have been involved in a special board for this secret lobbyist activity. Their group leaders have known nothing about their involvement. The MEPs have been handpicked to serve business interests under the leadership of the Spanish Vice President, Vidal-Quadras, Chairman of EBPS, assisted by a Parliamentary board including John Bowis (EPP-ED), Lena Ek (ALDE), Angelika Niebler (EPP-ED), Edit Herczog (PES), Manuel Medina Orterga (PES) and Dirk Sterckx (ALDE).
Big multinational companies, namely, Gas de France, Telefonica, Thalys, British American Tobacco, Unilever, Ericsson, Microsoft and others are involved.
The European Parliament and Business Scheme (EBPS) were set up by former President of the European Parliament, Pat Cox. He is now a leading business consultant and President of the International European Movement. He is also campaigning for a Yes to the Lisbon Treaty in the Irish referendum foreseen for June 12, 2008.

The scandal was revealed during the Conference of Presidents meeting today in Strasbourg. Green party leader Monika Frassoni informed her colleagues, and they decided by a majority vote to ask the College of Quaestors to end this lobbyist activity. The European Parliament shall decide about lobbyism in the mini session in Brussels on May 8.
This is also the last voting day for the President of the Group for Independence and Democracy, Jens-Peter Bonde, who was recently elected president of EUD -a political party at European level aimed at improving democracy and transparency in the EU.
Bonde was quoted as saying: “I have asked the Parliaments’ leadership to establish a full investigation on how this secret working group could be established behind the necks of all group leaders”.
—————————————-
Zie ook: euobserver.com/9/26042

25 REACTIES

 1. "Nieuwe schandalen vanuit de EU komen continue aan het licht.
  Deze factor is wel niet zo belangrijk als het verkwanselen van de eigen soevereiniteit, maar versterkt onze bezwaren tegen een overgave aan die EU wel degelijk."

  Wat een vreemde prioriteiten!

  Als de EU een heel goed werkende democratische organisatie zou zijn, met een fantastische grondwet en zeer goede checks and balances… Zou er dan wat mis zijn met het opgeven van onze soevereiniteit? Medunkt niet!

  Alsof onze soevereiniteit iets intrinsiek waardevols is. Mijn persoonlijke soevereiniteit is dat wat mij betreft wel. Maar de bestuursvorm waartoe het stukje land waar ik woon toevallig behoort? Zolang deze goed werkt maakt de precieze grote mij niet uit hoor!

 2. [1]
  Diadem,

  Ik kan het tot op zekere hoogte met je eens zijn, maar het is toch niet in jouw belang om alle soevereiniteit in een steeds machtiger, groter, en centraler centrum te leggen?

  Monopolisering is nooit goed, zeker niet als het gaat om een monopolie op het maken van de regels waar jij en ik helaas aan onderworpen zijn. Dus zelfs al zou Europa veel democratischer, liberaler of transparanter zijn dan Nederland, dan nog is het denk ik niet in ons belang. Want alle voordelen én alle nadelen van die federale overheid worden aan álle lidstaten opgelegd. En aangezien federale overheden de neiging hebben om hun regelgeving te centraliseren en uitbreiden (= verslechtereren), lijkt me zelfs de meest fantastische liberale centrale overheid een groot risico. De VS, Duitsland, Zwitserland, Nederland, enzovoorts, zijn allen als (con)federaties begonnen, met heel wat slankere Grondwetten, maar kijk eens wat er binnen amper enkele eeuwen van geworden is.

  Overigens vind ik het bizar dat men verbaasd of geshockeerd pretendeert te zijn over lobby-activiteiten. Zou Groene mevrouw Frassoni er ook bezwaar tegen hebben "als" (reken maar dát) Greenpeace en kornuiten komt leuren om nieuwe wetgeving tégen die multinationals en alles wat economische ontwikkeling met zich meebrengt? Democratie ís lobby’en en proberen een privaat voordeel te behalen ten koste van het "publiek belang", terwijl men uiteraard doet alsof met handelt in dat publiek belang. Voor de verkiezingen belooft iedere politicus zijn\haar (nou ja, andermans) ziel en zaligheid op te offeren in ruil voor de stem van die speciale belangen. Dit soort bezwaar tegen lobby’en is dus volgens mij best terecht, zeker vanuit individualistisch-liberaal oogpunt, maar het klinkt net zo hypocriet als een SP die bezwaar maakt tegen het kopen van stemmen door "het kapitaal", terwijl ze zelf voor de verkiezingen beloven om dat kapitaal te stelen en aan hun kiezers te geven.

 3. [1] Ik ben het ook wel een beetje eens met Diadeem.

  Hier in Nederland onder dit parlement heb je ook geen inspraak.

  Zolang partijstemmers volgzaam de partijpolitiek aanhangen op straffe van, zullen 76 zetels de dictatuur bepalen van de overige 74 in onze zg. democratie.

  Het maakt mij niet echt veel uit of Nederland een Franse, Duitse of zelfs Russische provincie zou zijn. En aan wie we de belastingen betalen.
  Dus waarom geen Europese?

 4. [4] Ik vergat deze reclame slogan nog:

  Zolang je belasting betaald, ben je in ieder land een welkome klant..

 5. [4] Natuurlijk maakt het niets uit waar de dictator zit. Maar die 76 raak je in de EU niet kwijt. Die krijgen alleen maar meer macht omdat ze zich makkelijker achter "Brussel" kunnen verschuilen.
  En die 800 (??) in Brussel krijg je daar nog extra boven op! Zie ook reactie [2] .

 6. Nou kan het zijn dat ik gek ben, maar volgens mij komt de Europese politiek en bureaucratie er bij de nationale BOVENOP.
  Daarbij komt dat je niet alleen onderhevig bent aan het collectivisme van Nederland, maar van heel Europa.

  Neem nu Nederland, niet perfect, maar wordt over het algemeen toch als een verlicht land gezien (homohuwelijk, euthanasie). Stel je voor dat we hiervoor afhankelijk zouden zijn van de minder verlichte geesten in Europa.

  Wat ik altijd frappant vind is dat ik soms pleidooien lees of hoor over het kleiner maken van een overheid. In plaats van nationaal, elke buurt zijn eigen beslissingen laten nemen.

  Hoe kan het dan dat zulks niet zou opgaan voor de schaalverschillen land vs continent?
  Het is beter als buurten/steden/staten hun eigen beleid bepalen t.o.v. land, maar niet als landen dat doen t.o.v. een verzameling landen in een transnationale organisatie?

  Vrijheid is altijd het meest gebaat bij het terugbrengen van het zelfbeschikkingsrecht tot het kleinst mogelijke deel. Continent beter dan wereld, land beter dan continent, provincie beter dan land, stad beter dan provincie, buurt beter dan stad, familie beter dan buurt, en individu beter dan familie.

  Het idee dat het niet uitmaakt of de dictator nationaal of continentaal is vind ik irrationeel. Hoe minder je afhankelijk bent van anderen, hoe beter.
  En van hoe minder je afhankelijk bent, ook beter.

  De EU is gewoon een stap, neem dat maar aan, richting een wereldregering.
  Het is een onderdeel van een ideologie genaamd het transnationale progressivisme.

  http://www.hudson.org/files

 7. [4]

  Peter;

  Schaalvergroting leidt m.i. altijd tot minder individuele vrijheid, meer bureaucratie en dus meer corruptie.

  Het is alleen bedoeld om de huidige politieke én economische machtsblokken te versterken en uit te breiden. Dat dit gepaard gaat met nóg minder vrijheid en inspraak voor de individuele burger staat voor mij als een paal boven water.

 8. [1] Hoe groter de kudde is, des te moeilijker is het om effectief tegen de stroom in te gaan. Dus: minder individuele soevereiniteit. In een vreemd systeem als democratie is het makkelijker om twee buurmannen in de buurtvereniging te emanciperen, dan 100 miljoen zuid-Europeanen in de EUSSR.

 9. [7] ‘irrationeel’ laat me niet lachen. Indien U rationeel zou zijn, zou u beseffen dat we, of we het nu willen of niet, afhankelijk zijn van elkaar, zeker in een geglobaliseerde wereld. Het is waar dat bepaalde zaken beter op een kleinschaliger gebied worden aangepakt, maar het spreekt eveneens voor zich dat defensie op nationaal gebied pure geld- en tijdverspilling is. Defensie rendeert pas als ze een zekere slagkracht aan de dag kan leggen. Die slagkracht kunnen we enkel bereiken door als Europeanen onze krachten te bundelen. Hetzelfde geldt voor ons buitenlands beleid en a foriori voor bijvoorbeeld milieubescherming en productregulering. Overigens moet men toch toegeven dat sommige individuen gewoon niet in staat zijn om een soeverein bestaan te lijden.

 10. [10] Ik heb het eerste filmpje bekeken en ik moet zeggen dat ik het absoluut belachelijk vind. Die pseudo-itellectuele nationalist wil ons doen geloven dat het de Nazi’s waren die de gedachte van een Europese federale staat lanceerden. Toch moet men opmerken dat reeds lang voor Hitler aan de macht kwam de idee van een vreedzame integratie bestond. We kunnen aan mensen als Aristide Briand denken, maar evenzeer kijken naar het simpele feit dat de Romeinen ons de basis aanreikten van onze eenheid, met name het Romeinse rechtssysteem. Door de versnippering van het romeinse rijk zijn we administratieve eilandjes geworden, maar de basis is nog steeds dezelfde. Dat bleek reeds rond 1800, toen men kon spreken van een ‘Europese intellectuele ruimte’. De katholieke kerk oefende gedurende al die tijd in een groot deel van onze gebieden een enorme invloed uit op het denken. Men kan zeggen dat Protestanten en Anglikanen de kerk de rug toe keerden, maar ze hebben veel langer onder het Pauselijk gezag gestaan dan dat ze hun eigen weg gingen. Het moge duidelijk zijn dat ik daarvoor niet pleit voor een katholiek Europa, maar onze denkwijze is onomstotelijk met die van de rest van Europa verbonden.

 11. [11]

  Gesproken als een echte collectivist.

  De enige tegen wie Nederland beschermd moet worden tegenwoordig is de totalitaire bemoeizucht van Europa, en het individu tegen dat van de plaatselijke overheid. Als iets dat aantoont is dat wel de huidige nationale midden-politiek (stuk voor stuk voorstanders van de EU)

  Slagkracht ten behoeve van wat? Ten behoeve van het doodreguleren van mensen in hun vrijheid. Het is allemaal zogenaamd voor ons "bestwil", niet waar?
  Niet voor niets dat collectivisten die anderen willen opleggen wat ze wel of niet kunnen of mogen doen zo gek zijn op de EU. Het is allemaal voor de "bestwil" van de burgers. Welke dictator verdedigt zo niet zijn dictatuur? Vraag het aan Mugabe.

  Het irrationele aan figuren als jij is dat als we daadwerkelijk afhankelijk van elkaar zouden zijn, dit prima op vrijwillige basis te regelen zou zijn. Zo is vrijhandel altijd gegaan. Het opleggen van iets is het afdwingen van gehoorzaamheid en conformisme, niets anders. Als een ketting alles aan elkaar vast. Afgedwongen "solidariteit" precies zoals de PVDA dat ziet.

  Ik heb die hemeltergende bemoeizucht helemaal nergens voor nodig. Afspraken kan ik wel op vrijwillige basis maken. Buitenlands-en milieubeleid is nonsens, geld over de balksmijterij.

  Kort gezegd is het heel simpel. De politiek maakt afspraken waarvoor men helemaal geen mandaat heeft en de burger is de dupe want die regulering valt hen ten deel, voor belangen die vooral politici dient, want wie zegt dat ik – of anderen – het uberhaupt met die milieu-of buitenlands beleid eens zijn?
  Komt kwa instelling overeen met het idee dat "we" zogenaamd maar een multiculturele samenleving moesten hebben (gevolgen zijn duidelijk) of dat "we" het TBS-systeem wel een goede oplossing vinden. Ook vinden "we" de subsidieindustrie nuttig en vinden "we" dat sinterklaas spelen in andere landen goed is omdat "we" solidair moeten zijn.

  Kop dicht en slikken. Dat is de boodschap. Niks afhankelijk. Niks samenwerking waar de burger per definitie wat aan heeft.

  P.S. Defensie? Samenwerking? Defensie van wat en samenwerking voor defensie tegen wat? Laat me niet lachen.
  We worden door niemand bedreigd en "defensie" mag je tegenwoordig gerust "offensie" noemen. Die legermachten zijn vooral waar ze niets te zoeken hebben.
  Een burger mag zich hier niets eens zelf beschermen met wapens maar we hebben wel een "defensie" nodig die even democratie moet gaan brengen aan landen waar we geen zak mee te maken hebben.

  Schiet toch op met je collectivistisch, op bemoeizucht gebaseerde gebral.
  Ga lekker samenwerken met wie je wil, maar laat anderen met rust, socialist.

 12. [11] [12]
  Henry Dillen,

  Die zaken kun je ook bereiken zonder dat je onafhankelijkheid uit handen geeft. Monopolies worden door de EU bestreden, met reden. Alleen is de EU zelf een monopolist die definiëert wat een monopolie is, en hoe die te ontbinden. Wat leidt tot een regeling die ten voordele is van de bureaucraten en politici die de EU vormen.

  Landsverdediging kun je regelen door een sterk leger, mogelijk je hele weerbare burgerij te wapenen, of eventueel (zoals Israël) dit te combineren met een nucleair arsenaal. Hitler had ook geen behoefte om Zwitserland te bezetten, omdat de kosten de baten overstegen. Bovendien staat het ons land vrij om verdragen te sluiten, zoals de NAVO, waarbij we elkaar helpen bij een invasie door een andere Staat. Met het voordeel dat we gedurende vredestijd zo’n verdrag altijd kunnen opzeggen of aanpassen aan wat "wij" de juiste definitie van een "verdedigingsoorlog" vinden. Nu worden we met de andere EU-landen meegesleept, als die een "idealistische" oorlog willen voeren. Grotere staten hebben nu eenmaal meer het "zelfvertrouwen" om agressieve oorlogen te voeren. Hoe groter de EU, des te meer potentiële conflicten.

  En "milieu" is nogal vaag. Sommige mensen willen "zuivere" lucht, hoewel dit onmogelijk is. Als jij naast een natuurpark woont, met natuurlijke bosbranden of malariamuggen in het moeras, komt dit jouw "milieu" ook niet ten goede. Verder hebben sommige mensen de behoefte om iedere diersoort voor uitsterven te behoeden, of het klimaat te willen "stabiliseren", wat ook onmogelijk is. Alleen de menselijke factor (als we die tenminste accuraat konden meten) in beide processen zou eventueel kunnen worden uitgeschakeld, maar tegen mogelijk zeer hoge kosten. Zoals we nu merken aan het biobrandstof-fiasco, mede opgelegd door de EU. Of het voedseltekort, mede het gevolg van EU-regulering die landbouwgrond verplicht braak laat liggen. Mijn punt is: Alle EU-besluiten zijn net zo feilbaar als die van Nederland, of van een individu. Haar definitie van "milieu" is niet volmaakt of universeel, en de behoefte van mensen aan "milieu" verschilt van persoon tot persoon. Een EU heeft slechts tot gevolg dat (in theorie) een willekeurige 51% Europeanen hun "definitie" opleggen aan de andere 49%.

  Als jij veel geeft om het milieu, kun je toch ook vrijwillig met anderen afspreken om je eigen impact te minimaliseren? En om eventueel mensen die er niet aan mee willen doen hogere prijzen te rekenen als ze bij jullie iets willen kopen dat mogelijk "milieuvervuilend" is. Hoe meer mensen daarvoor zijn, des te minder "vervuiling" er is. Zónder dat de groep mensen die minder behoefte heeft aan "milieu" zelf, of onderling, verplicht wordt eraan mee te doen. Ook heel "democratisch" eigenlijk. Zolang mensen kennelijk liever hun geld uitgeven aan goedkoop voedsel, vervoer en andere zaken, blijkt daaruit hun voorkeur heel wat duidelijker dan bij de stembus. En die is niet voor een 100% "zuiver", mensvrij milieu tegen iedere prijs.

  Wat betreft productregulering: de goede regels gelden overal, maar de slechte ook. Waarom moeten alle Nederlanders dezelfde productregulering hebben? Mogen wij geen wijn of bier verkopen omdat onze wijnen of bieren niet voldoen aan wat Fransen en Duitsers zien als een "echte" wijn of bier? Zolang een consument weet wat in zijn producten zit, plus wat de eventuele risico’s zijn, moet er dan zo’n hyperregulatie plaatsvinden? Het kan net zo goed met verschillende keurmerken geregeld worden, waarbij de consument zélf kiest welke de juiste criteria hanteert. Een Groen-Linkser zal daar heel andere eisen aan stellen dan een VVD’er. Laat die eerste een Ecologisch Keurmerk oprichten, en de laatste een Liberaal Keurmerk. De consument zal dan wel uitmaken aan welk etiket hij in de winkel de voorkeur geeft.

  En het Romeins Recht is op zich een prachtige constructie, maar als het zo "perfect" was, waarom zijn er dan in zoveel landen verschillende aanpassingen aan gemaakt? Zijn er geen onderdelen van die je zelf toch ook niet helemaal terecht vindt? Als overal dan alleen maar dát ene recht en gezag zou heersen, kun je ook niet meer kiezen om ergens te wonen waar je het meer eens bent met de regels. Wat wellicht ook een factortje van belang zal zijn geweest in de ondergang van het Romeinse Rijk. Ik leid liever een zo vrij mogelijk eigen bestaan onder zo min mogelijk overheden, dan als onderdaan op de laagste rang van een eindeloze ladder, wiens "soevereiniteit" getoetst wordt aan criteria opgesteld door de mensen boven hem die zichzelf kennelijk ex nihilo gerechtigd voelen om de rechten van hun onderhorigen te bepalen.

  En volgens mij is dat soort denken in lijn met het beste dat Europa op politiek-filosofisch gebied heeft verzonnen in de afgelopen millennia. Individuele vrijheden en mensenrechten bereik je niet door al je soevereiniteit uit handen te geven aan een stapel overheden. En dat van anderen heb je sowieso niet weg te geven.

 13. Uw agressieve toon geeft blijk van weinig ontwikkeling. De scheldwoorden mag u overigens voor uzelf houden. Ik heb daar geen boodschap aan. Van economie heeft u blijkbaar geen kaas gegeten. Al ooit gehoord van een resultatenmatrix? een dominante strategie? Wel die dominante strategie is niet altijd moreel verantwoord.
  U zegt dat u zich niets aantrekt van wat er in andere landen gebeurt? Wel dat levert het bewijs dat u er eentje bent die dus best niet als soeverein persoon kan bestaan. De wereld is een geheel en het ‘menszijn’ bestaat erin van een samenleving te structureren, regels op te leggen, het geweld te kanaliseren, door het geweldsmonopolie aan een overheid te geven. Zo hebben we het altijd gedaan en zo hebben we ook culturen opgebouwd. Moest u twijfelen aan het nut van sociale structuren. Het feit dat u met mij kan communiceren is een resultaat van de menselijke sociale organisatie.
  Ik zeg niet dat mensen intrinsiek slechte wezens zijn, maar ik beweer evenmin dat ze goed zijn. Ze reageren gewoon op hun omgeving en zijn deels gedetermineerd door hun genetische aard.
  (De ooraak van H
  het feit dat u boos wordt ligt bijvoorbeeld in uw onmacht.)
  En tot slot mag u mij eens zeggen waar de EU zich in godsnaam te veel mee bemoeit. Door het openen van de grenzen komt men toch juist tot meer individuele vrijheid? U mag gaan en staan waar u wil in de EU. U mag werken waar u wil. U mag meestemmen in gemeenten van andere lidstaten als u dat wil. Hoe hoger de overheid zit, hoe minder regels en hoe meer individuele vrijheid. De EU handelt immers hoofdzakelijk met richtlijnen, die de grote lijnen uistippelen om een bepaald doel te bereiken in Europees verband. De nationale overheden vullen die in hoe zij willen.

  PS: U heeft niets te maken met milieuvervuiling??? Ik neem aan dat u een groot wetenschapper bent om milieuregulering op zo’n radicale wijze van de hand te wijzen.

  Nog een prettig en soeverein bestaan;)

 14. [15]
  Henry Dillen,

  Reageert u nu op Zozo, op mij, of beide tegelijk? Kunt u mij één agressieve zin jegens uzelf aantonen in mijn reactie? En sinds wanneer moet men economie gestudeerd hebben, en dan nog van een specifieke soort, om een concept over rechtvaardigheid en gewenste politieke organisatie te hebben? Dat diskwalificeert sowieso al 99% van alle politici en bureaucraten binnen en buiten de EU, om niet te spreken van de kiezers.

  En waar zeggen Zozo of ik dat we ons niets aantrekken van wat er in het buitenland gebeurt? Ik kan niet voor hem\haar spreken, maar het is juist omdat menselijke vrijheid en rechtvaardigheid mij hoog zit, dat ik tegen een "geweldsmonopolie" ben in de meest letterlijke zin van het woord. Een monopolie is nooit in het belang van een consument. Daar hoeft een mens geen economie voor te kennen om dat te begrijpen. Zou het u goed uitkomen wanneer uw politieke tegenstanders aan de macht komen in de EU, en overal dezelfde wetgeving invoeren waar u faliekant tegen bent? Want hoe men het ook wendt of keert, een geweldsmonopolie berust op geweld. Het is een willekeurige groep mensen (monarchen, meerderheden, dictators, of wat dan ook) die bepaalt voor de rest van de mensen wat "goed" voor hen is. Maar die dictator is zelf ook maar een mens, en diens voorkeuren zijn niet een universele objectieve wet.

  Als Greenpeace de macht zou krijgen, via staatsgreep of democratie, en haar radicale agenda geheel zou kunnen uitvoeren en dat ook nog overal, zou u een hele stap achteruit moeten zetten in welvaart en mogelijk zelfs in levensduur, puur omdat zij willekeurig bepalen dat "milieu" belangrijker is dan uw persoonlijke voorkeur. Maar dat is hún persoonlijke voorkeur, die louter voorrang krijgt op de uwe door hun "monopolie". Mensen zijn niet goed of slecht, maar politici zijn net zozeer mens als u en ik. Hun motivaties en voorkeuren zijn niet hoogstaander, correcter of waardevoller dan die van een ander. Ik heb ook een bepaalde voorkeur wat betreft "milieu", het behoud van diersoorten, enzovoorts, maar niet tegen iedere prijs. En u volgens mij ook niet. Kunt u bijvoorbeeld objectief aangeven hoeveel % van de wereld uit natuurpark moet bestaan? Hoeveel diersoorten mogen "kosten"? Hoeveel welvaart een mens moet opofferen om alleen nog maar de natuurlijke klimaatsvariatie te hoeven ondergaan? Ik wil alleen maar duidelijk maken dat dat geen objectieve vraagstukken zijn, maar subjectieve waarderingen. Dus de EU of welk ander persoon dan ook, kan niet voor u bepalen wat daar "zou moeten".

  Het oplossen van de slechtheid van de mens, door een groepje van diezelfde mensen het recht te geven om niet alleen te doen wat ze zelf willen, maar het zelfs aan alle andere mensen op te leggen, lijkt me niet verstandig.

 15. [16] Dat was geen reactie op u. Ik krijg uw teksten slechts ‘nu’ te zien. Mijn excuses, moest u zich beledigd gevoeld hebben.

  Ik zal op zo veel mogelijk van uw argumenten reageren. Vergeef me als ik er één vergeet.

  De NAVO is een organisatie die de nationale legers in tact houdt, maar ze onderbrengt onder een gemeenschappelijk commando (in Henegouwen, België). De politieke vleugel van de NAVO is steeds in handen van een Europeaan en de miliataire steeds in de handen van een Amerikaan. Om het zeer cru te zeggen: de Europeanen hebben bij gevolg geen zak te zeggen. De Amerikanen daarentegen wel. Els er oorlog uitbreekt voeren zij het opperbevel. Ook de aparte legers worden in tact gehouden zoals ik al zei. Het is beter met één Europees leger te werken, dat coherent in mekaar past en waar geen overbodig geld wordt verspild aan – om een simpel voorbeeld te geven – gelijk verdeelde kazernes op het grondgebied. Bovendien zou deze strijdmacht echt democratisch gecontroleerd kunnen worden.
  Biobrandstof kan men als een fout beschouwen, al moet men erkennen dat het feit dat de chinezen en Zuid-Amerikanen meer voedsel beginnen te consumeren ook wel zijn impact heeft. Zoals u al zei: iedere overheid maakt fouten. De Europese raad stippelt het beleid uit…geleid door de staatshoofden, die louter in naam van de natie spreken…

  Als de consument kippen eet met dioxine in zonder dat hij dat weet, of omdat er enkel dioxinekippen gekweekt worden en hij uit armoede niet anders kan, moet de overheid dan niet ingrijpen? In verband met labels is iedere burger ook nu vrij te eten wat hij wil.

  Het Romeins recht is geëvolueerd door het feodale systeem, dat heb ik tot vervelens toe mogen aanhoren in de lessen Romeins recht.

  De ideeën van Rousseau, waar u vermoedelijk op doelt leiden tot inefficiëntie. In heel de wereld kan men spreken van een soevereiniteit die berust bij de natie – passé als u het mij vraagt. De wereld is een onlosmakelijk geheel.

  HEt geweldsmonoplie dient ertoe de burgers ervan te weerhouden geweld te gebruiken en alzo de rechten en vrijheden die zij hebben te waarborgen.

  Als de meerderheid van de bevolking een bepaalde mening is toegedaan, dan onderwerp ik mij daaraan. Het belang van de gemeenschap is hoger dan het mijne. Overigens lijkt een dergelijek situatie in het EP mij weinig aannemelijk.
  Het geweldsmonoplie ligt bij de uitvoerende macht, die gecontroleerd wordt door de rechterlijke macht en die haar mandaat (in de vorm van wetten) krijgt van de wetgevende macht en dus het volk.
  In iedere democratische rechsstaat en ook in de EU kan het kiezerscorps een mandataris in het parlement sanctioneren, wanneer deze beslissingen heeft genomen waar zij het niet mee eens zijn, door hem niet meer te verkiezen.

  mvg

 16. [17] ‘Als de meerderheid van de bevolking een bepaalde mening is toegedaan, dan onderwerp ik mij daaraan. Het belang van de gemeenschap is hoger dan het mijne.’

  Gesproken als een ware collectivist. Uw punt is duidelijk: Waarde en waarheid vindt men in de opvatting die een meerderheid op dit moment heeft.

  De meeste bezoekers alhier zijn een andere mening toegedaan. Een mening waarin onderdrukking geen plaats heeft.

  Maar ach, dat is slechts de opvatting van een minderheid en deze moet zich onderwerpen, is het niet?

 17. [17]
  Henry Dillen,

  Wat weerhoudt Nederland ervan om uit de NAVO te stappen en haar eigen bondgenootschappen te sluiten? Als je in Europa één leger zou maken krijg je een kakofonie van verschillende talen (á la het voormalige Oostenrijk-Hongarije) of een voordeel voor de Engelsen, Fransen of Duitsers. En ik kan me voorstellen dat autonome structuren in verschillende landen ook voordeel biedt. Ieder leger is immers ook onderverdeeld in eenheden. In een land als Zwitserland is de verdediging per kanton geregeld, en in Amerika heeft iedere staat een eigen National Guard.

  Daarbij lijkt één leger me riskant, aangezien er dan slechts één (democratische) staatsgreep nodig is om heel Europa in handen te krijgen. En hoe moet democratische controle op Europees niveau, als het op Nederlands niveau niet voldoet? Moet het Europees Parlement, bekend om haar zwakte t.o.v. de bureaucratie, de Europese Commissie en Raad van Ministers (wat in dat nieuwe "Verdrag" er niet beter op wordt) dat gaan doen? Krijgen we dan niet de formule van de VS, waar formeel het Congres de oorlog moet verklaren, maar waar de facto de President tot oorlog kan overgaan wanneer het hem\haar uitkomt?

  En zeker zal grotere consumptie door ontwikkelingslanden een impact hebben op de voedselprijzen, maar iedere extra hectare oerwoud die wordt gekapt voor biobrandstof had ook voor voedsel kunnen worden gebruikt. Dus dan lijkt me het idee van biobrandstof politiek kortzichtig. Maar Europa heeft toch recent, ondanks waarschuwingen, een verplichting ingevoerd om x% biobrandstof bij fossiele brandstof te voegen. Dat de overheid fouten maakt, is extra reden om ze niet de mogelijkheid te geven bindende richtlijnen in te voeren (die slechts kunnen verschillen in de marge van de uitvoering), maar om autonome gebieden te laten experimenteren met hun eigen oplossingen. Dan kunnen we altijd nog beleid kopiëren dat beter werkt.

  En de meeste mensen zouden wel twee keer nadenken voordat ze zomaar vlees kopen dat niet minstens steekproefsgewijs getest is. Ik zou echter ook niet tegen iedere prijs risico uit de weg gaan. Als het testen mij te duur wordt, of criteria hanteert waar ik het niet mee eens ben, wil ik de vrijheid hebben om een keurmerk te gebruiken (of op te richten) waar ik het wel mee eens ben. Daar hebben we geen overheid voor nodig. Bovendien zijn die controles dus niet gratis. Een arme Nederlander heeft nu slechts de keus tussen geen kip eten, of een kip die door (verplichte) regulering veel duurder is geworden.

  Ik ken Rousseau alleen van het vermeende sociaal contract. Ik ben meer voor de soevereiniteit van het individu. Dat vind ik iets om zoveel mogelijk naar te streven, maar het wordt volgens mij niet bereikt door macht te centraliseren. Het geweldsmonopolie vind ik wat dat betreft dubieus, want het verhindert niet dat mensen geweld tegen elkaar gebruiken, maar verheft bepaalde mensen tot een positie waarbij zij degenen zijn die geweld mogen gebruiken tegen de rest. Of dit nu theoretisch wordt "gerechtvaardigd" door democratie of niet, het blijft nog altijd gewelddadige oplegging van de wil van de ene mens aan de andere. Het is dus niet zozeer een oplossing van geweld, maar meer een formalisering ervan. Daar heb je als slachtoffer echter weinig aan.

  Zie deel 2:

 18. [17] [19]
  Deel 2:

  Het belang van de gemeenschap is niet hoger dan het uwe. De "gemeenschap" bestaat uit individuen zoals uzelf, en hun mening is niet belangrijker dan die van u. Sterker nog, eigenlijk bent ú het belangrijkste in uw wereld, omdat u leeft vanuit een eigen perspectief, en niet die van anderen. Dat sommige mensen hun eigenbelang vermommen als "algemeen belang" verandert daar niets aan. Zelfs als men om praktische redenen de fictie wil hanteren dat ieder mens gelijkwaardig is aan ieder ander (dat dus uw leven of vrijheid voor u even belangrijk zou zijn als die van een ander), is democratie een vreemde, groffe manier om te te regelen. Want daarbij wordt de gelijkwaardigheid van de 49% in de minderheid simpelweg genegeerd. En uw belangen worden op één hoop gegooid door de vertegenwoordiger die u in theorie kiest. Ook al denkt u veel genuanceerdeer over bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld de prijs die u bereid bent te betalen voor een schoon milieu, toch wordt uw mening met die van de andere kiezers tot iets onherkenbaars vermaald. Dan heeft een zo vrij mogelijke markt, waarbij u zelf kunt kiezen hoeveel van uw productiviteit u wilt uitgeven aan wat, toch meer voordelen.

  Vrijwel ieders individueel belang wordt niet gediend door de grootste gemene deler naar willekeur over uw leven te laten beslissen. Dat democratie van alle dictaturen de "minst kwade" is, maakt het nog geen goede zaak. Het wegsturen van politici is theoretisch, vooral als je de keuze hebt tussen alleen maar kandidaten waar je het niet mee eens bent. Scheiding der machten, in zoveel mogelijk onderdelen, kan die willekeur van anderen over uw eigen leven enigszins inperken. Dus hoe meer macht bij lokale autonome onderdelen (het lieft bij het individu zelf) terecht komt, des te meer wordt daarmee uw eigen belang en dat van anderen gediend.

  Tenzij u vindt dat u en anderen het recht moeten hebben om elkaar meer te dwingen dan strikt noodzakelijk is, en geheel willekeurige beslissingen mogen maken voor elkaar?

 19. [18] Zeer juist. Ik herhaal, dominante strategiën zijn niet altijd moreel verantwoord en dan gaat het niet alleen over economische situaties, maar evenzeer over strafrechtelijke of burgerrechtelijke problemen.

 20. [20] Ik heb nooit gezegd dat het Europees leger een soort allegaartje van babilonische regimenten moet zijn. op hoger niveau zouden taalverschillen geen probleem mogen zijn, maar manschappen moeten uiteraard ingedeeld worden per taalgroep.
  U zegt dat het democratischer is om de soevereiniteit op een lager niveau te leggen. Dat mag u van mij best zeggen, maar daarom is het nog niet waar. Politici brengen hoofdzakelijk hun stem uit volgens hun politieke kleur, die verbonden is met een bepaalde sociale klasse, die zij moeten behagen. Het maakt geen verschil of die stem nu op een Europees vlak, of op een gemeentelijk vlak wordt uitgebracht. Het is zelfs voordeliger dat ze op een hoger niveau wordt uitgebracht, want hoe hoger de overheid zit, hoe algemener de regels en hoe minder controle, wat tot meer individuele vrijheid leidt. Door de EU zijn we niet meer gebonden aan landsgrenzen, we zijn een individu, dat zich niet laat kluisteren aan fictieve territoriale indelingen, waarmee ik niet wil zeggen dat we niet van elkaar afhankelijk zijn. Die afhankelijkheid gaat over de grenzen heen.

  mvg

 21. [22]
  Henry Dillen,

  Als u de manschappen per taalgroep wilt indelen, met slechts een beperkt opperbevel, dan is er toch geen wezenlijk verschil met onafhankelijke landen met eigen legers, die alleen op basis van bilaterale defensieverdragen een gezamenlijke commandostructuur hanteren in geval van oorlog?

  Democratie is op z’n best slechts een mechanisme om de tegenstrijdige behoeftes van individuele burgers op elkaar af te stemmen, en niet een doel op zichzelf. Het zou immers toch niet echt nuttig of ethisch zijn om democratie te benutten voor het opleggen van je eigen subjectieve voorkeur aan een ander, of omgekeerd. Het lijkt me dat je over het algemeen daarbij verfijnder te werk kunt gaan naarmate je dat afstemmingsproces kleinschaliger en dichter bij de burger houdt. Ideaal in de vorm van een redelijke afspraak tussen 2 personen in geval van een conflict, voor zover haalbaar. In een eenheidsstaat van 100 miljoen mensen bepaalt een meerderheid van 50 miljoen plus 1, hoe de andere 49,999,999 miljoen mensen moeten leven. Als die 100 miljoen worden verdeeld in 10 landen van 10 miljoen mensen, hebben ze meer keuze, doordat gelijkgestemden bij elkaar kunnen gaan wonen. Als we die 10 landen ook nog onderverdelen in ieder 100 autonome gemeentes, kunnen minderheden zo groot als 100.000 mensen gezamenlijk de soort rechtsomgeving creëren waar ze het meest tevreden mee zijn.

  Ik zie niet hoe een grotere overheid op grotere afstand minder regels zou maken. De aard van de politici en ambtenaren en het politiek mechanisme is immers hetzelfde, op welk niveau ze ook zitten. De daden van de EU-bureaucratie, de federale overheid van de VS, of bijvoorbeeld Rusland en China, maken die aanname van minder regulering vrij twijfelachtig. Het feit dat de EU bijvoorbeeld gloeilampen wil verbieden, of verplicht een x% biobrandstof toe te voegen aan fossiele brandstof, is ook daarmee in tegenspraak. Als de EU al objectief zou kunnen stellen dat zij kan bepalen dat CO2-uitstoot schadelijk is, wat die schade exact zal zijn, en wat een redelijke prijs zou zijn om te betalen voor een "stabiel" klimaat (wat sowieso al onhaalbaar is, vanwege de natuurlijke variatie), had ze het ook bij een quotum CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking kunnen laten. Waarbij het aan de burgers zelf wordt overgelaten hoe ze dat CO2-quotum gaan besteden, wat de marktwaarde van het verhandelbare quotum zal zijn, en wat de meest gewenste manier is om die besparing te bereiken. Het feit is echter dat de EU-richtlijnen op dat punt al een subjectieve beslissing nemen over de juiste "prijs" die op klimaat of milieu moet worden gezet, want u en ik hebben misschien een heel andere kosten-baten voorkeur wat dat betreft. En die richtlijnen houden daarbij op zichzelf al micromanagement in, en dat ook nog bovenop de regels van de nationale en lokale overheden.

  Ik heb persoonlijk al zeer grote twijfels bij democratie op zichzelf, die nog eens worden bevestigd doordat democratie kennelijk als een legitimatie wordt gezien om de willekeur van de ene groep burgers op ieder terrein te laten beslissen over wat een andere groep moet doen. Zelfs al zou democratie het "minste kwaad" zijn, het blijft een kwaad dat ik liever verdeeld zie in 1000 concurrerende stukjes, dan 1 gedrocht dat overal kan beslissen wat iedereen moet doen.

  • geachte,

   mijn reactie komt ietwat laat, gezien mijn andere bezigheden. Ik voel me desondanks geroepen om uw overtuigingen in een ander daglicht te stellen.

   Vandaag de dag zijn de Europese legers een hoop gefragmenteerde geldverspilling. Ze zijn opgebouwd volgens hun eigen structuur in plaats van zich te concentreren rond één Europese kern. Op die manier kan men meer geld op de juiste plaatsen investeren. Het geheel is ook coherenter en in de organisatie zeker efficiënter. Dit betekent echter niet dat een peloton moet bestaan uit soldaten van de 27 lidstaten van de EU. In geen enkel leger van een federale staat is dat zo. Voor de luchtmacht en marine ligt dit uiteraard anders, daar zij al grotendeels in het Engels communiceren.

   Uw theorie over de democratie is wat men noemt ‘la sociologie à la petite semaine’. U stampt theorieën uit de grond die op geen enkel feit gebaseerd zijn.
   Ik voel mij geroepen om u te confronteren met de leer van de socioloog Donald Black. Deze stelt de intensiteit van de sociale controle van de overheid voor als een bolle curve. Op de x-as wordt het niveau van de overheid van laag naar hoog weergegeven. Op de Y-as ziet men de intensiteit van de sociale controle van de overheid – opnieuw van laag naar hoog. Nu heeft zijn empirisch onderzoek aangetoond dat op de top van de curve zich de nationale overheid bevindt.
   Uw negatieve ingesteldheid tegenover de EU, die mijns inziens eerder gevoelsmatig is ingegeven, zou tot een directe greep naar het lagere niveau moeten leiden. Als men echter rekening houdt met de huidige realiteit, moet men toegeven, dat het lagere niveau voorbijgestreefd is. Er is handel nodig, er moeten oplossingen gevonden worden voor de stijgende brandstofprijzen en internationale conflicten. Die zullen niet komen van de burgemeester. Wie meer vrijheid wil en tegelijkertijd zijn welvaart wil behouden is alleen gediend met de verplaatsing van de overheid naar een hoger nieveau. Feiten zijn feiten en die vallen niet te weerleggen.

   mvg

   • Henry Dillen,

    Met alle respect, maar ik vind u reactie vrij neerbuigend. Deze komt bovendien neer op een “argumentum ad verecundiam”, oftewel een beroep op een externe “autoriteit”.

    Dat u een gewone logische redenering (die geen “feitelijke” onderbouwing nodig heeft zolang ze intrinsiek klopt, net als 1 + 1 = 2) niet kunt waarderen, is uw probleem. Als u vindt dat mijn redenaties niet kloppen, noem dan hoe en waar. Ik ga voor een internetdiscussie geen boeken van sociologen lezen of een cursus statistiek volgen om daaruit te kunnen destilleren of de door u aangehaalde “autoriteit” nu wel of geen steekhoudende argumenten tegen mijn redenatie over democratie of voorkeur voor machtsverdeling i.p.v. monopolisering heeft. Dat u slechts zijn conclusie aanhaalt, zonder de argumenten of feiten te noemen waarop hij zich zou baseren, en waarom deze mijn redenaties zouden ontkrachten, is ook niet echt overtuigend.

    Het feit dat u maar liefst 3 maanden en 10 dagen wacht met een reactie, getuigt ook niet echt van welwillendheid. Ook uw “argumentum ad hominem” dat ik mijn mening zou baseren op persoonlijke emotie is niet echt sterk. Dit lijkt me in het licht van de toon en inhoud van uw reactie eerder op uzelf van toepassing. Bovendien lijkt meneer Black me een nogal vage referentie, want “nationale overheden” kunnen qua grootte variëren van Luxemburg tot Duitsland, Rusland, China of de VS, waardoor de tussenliggende niveaus en omvang van overheden ook nogal kan variëren. Hoe hij dan zulke nationale overheden en hun onderliggende bestuurslagen onderling kon vergelijken, is me een raadsel. En als de EU één staat wordt, is dat toch in feite ook een “nationale overheid”? Daar zie ik dan geen argument vóór een verenigd Europa in. Eerder een oproep om de bestaande nationale Staten via autonomisering van hun districten verder te ontmantelen.

    Voor zover u met eigen argumenten komt, met name tegen het kiezen voor grotere autonomie, vind ik ze niet overtuigend:
    -Aangezien ik nergens heb gezegd dat handel moet worden verhinderd, en u automatisch lijkt aan te nemen dat kleine staten handel zouden blokkeren. Maar integendeel: kleine gebieden, zeker mini-staatjes, zijn niet in staat om autarkie te beoefenen zonder een zeer hoge prijs door inefficiënte arbeidsverdeling, en hebben daardoor vrijwel altijd een veel vrijer handelsbeleid dan grote machtsblokken. Zie daarvoor o.a. Singapore, Hong Kong, Zwitserland, Luxemburg, Nieuw Zeeland, Monaco, enerzijds, tegenover Brazilië, India, de EU, de VS, Rusland, anderzijds.
    -Uw argument dat er iets aan hoge brandstofprijzen moet worden gedaan is een non sequitur. Hoe had u in gedachten dat de EU dat gaat regelen i.t.t. tot een lokale overheid? Sommige problemen m.b.t. de realiteit zijn niet op te lossen, en zeker niet door welke overheid dan ook. U had net zo goed kunnen zeggen dat er iets tegen sterfelijkheid gedaan moet worden, en dat de EU dat beter kan dan de gemeente Amsterdam.
    -En als u geen internationale conflicten wil, is er des te meer reden om juist geen grote staten te creëren die veel slagkracht bezitten. Of dacht u dat een land als Azerbaidjan wel even met hetzelfde gemak Georgië zou zijn binnengevallen als Rusland? Of dat Georgië even snel had gepoogd te annexeren als Zuid-Ossetië even groot was als zij? Grote landen betekenen een gevaar voor kleinere staten, en dus voor de internationale vrede. En tussen aan elkaar gewaagde grote machtsblokken, is het risico en de frequentie van oorlogen misschien kleiner, maar zijn de consequenties van een conflict ook veel groter.

    U heeft ook niet ontkracht dat dit allemaal, voor zover daar door staten iets aan te doen is, door bilaterale of multilaterale verdragen kan gebeuren. De NAVO beschermt ons tegen een militaire aanval (met als nadeel dat we ook in een uitgelokt conflict gezogen kunnen worden), en per slot van rekening is de EU, volgens u een geweldig succes blijkbaar, ook het resultaat van mulilaterale verdragen. Het is vooralsnog (totdat Lissabon van kracht wordt) geen rechtspersoon of Staat op zichzelf, en haar meeste verdragen zijn tot stand gekomen door soevereine lidstaten met vetorechten.

    Dat ik een emotionele voorkeur zou hebben voor onafhankelijke kleine staten is ook nergens op gebaseerd. Voor mij is de EU gewoon een Staat in wording á la Nederland of de VS, maar dan met meer macht en territorium en dus gevaarlijker. Ik ben niet dol op overheden, of machtsuitoefening door de ene persoon over de andere in welke vorm dan ook, of het nu 2 individuën, 2 gemeentes, 2 nationale staten, 2 continentale machtsblokken of 1 wereldregering tegen haar burger betreft. Het liefst, emotioneel gezien, zou ik juist één wereld met maximaal vrije individuën, levend in rechtvaardigheid zien. Maar zolang ik niet zeker kan weten wat “rechtvaardigheid” is, en hoe deze het beste gewaarborgd kan worden, lijkt het monopoliseren van die bevoegdheid om te bepalen wat “recht” is, me een uitermate slecht idee. Zoals “Loesje” het destijds zei: “Één Europa, zodat je met één staatsgreep klaar bent”. Dat somt mijn bezwaar tegen een dergelijke ontwikkeling ongeveer op.

    Als u mij kunt bewijzen dat één verenigde wereld een veel grotere kans heeft op vrijheid en rechtvaardigheid, des te geruststellender ik dat zou vinden. Aangezien ik vrees dat deze ontwikkeling een zekere “onvermijdelijkheid” lijkt te krijgen, met name omdat zoveel mensen het schijnen te denken dat het “goed” is. Ik vrees echter dat dit niet de redding zal zijn van de mensheid uit de klauwen van de lokale overheden, maar juist een kartel van die nationale wolven in schaapskleren.

Comments are closed.