Recent publiceerde ik op deze site een drieluik van Thomas Sowell over The Economics of College. Eén van de aspecten die daaruit naar voren kwam aangaande de ontwikkeling van de kwaliteit en de kosten was dat er steeds minder college-uren gedraaid worden, omdat er een groeiende noodzaak tot het doen van onderzoek zou zijn. Deze week kreeg ik een Reorganisatienotitie Faculteit der Letteren van de Universiteit van Leiden in handen waaruit de actualiteit van deze observatie blijkt.

In het laatste deel van het drieluik schrijft Sowell: “Waarom vond men het nodig de werklast aan lesuren te halveren? Voornamelijk omdat van professoren meer onderzoek werd verwacht.

En waarom werd meer onderzoek noodzakelijk geacht? Omdat onderzoek meer geld binnenbrengt van de overheid, stichtingen en andere bronnen.”

Ex-wetenschapper en -onderzoeker Ronald Plasterk, in het huidige kabinet diep ingegraven in het pluche als minister van onderwijs is zijn verleden niet vergeten. Nu, met zijn vingers in de honingpot, heeft hij besloten zijn oude stiel maar eens een impuls te geven: hij gaat 100 miljoen van de jaarlijkse universiteitsbudgetten overhevelen naar de onderzoeksfinancieringsorganisatie NWO.

Dat betekent dat het budget van de Faculteit Letteren structureel met 1,3 miljoen wordt gekort, ten gunste van ‘onderzoek’. De notitite meldt:
Dit geld hopen we ’terug te verdienen’ door meer onderzoeksgelden binnen te halen, maar zeker is dit niet. En ook indien we erin slagen […], dan nog zullen we de vaste staf moeten inkrimpen. NWO-geld is er immers voor het onderzoek, en kan worden besteed aan bijvoorbeeld aio’s”.
Dit betekent dat er college-, dus opleidingsuren moeten verdwijnen voor onderzoeksuren.

Overigens verschaft de notitie nog een aardig inzicht:
Daarbij kampt de Universiteit Leiden als geheel met een fors tekort. […] Alles bij elkaar betekent dit dat de faculteit per jaar ruim 4 miljoen euro moet bezuinigingen. [sic] Omgerekend naar banen betekent dit dat zo’n 60 medewerkers hun baan kunnen gaan verliezen“.

Men gaat proberen “dit aantal te beperken, o.a. door meer bachelor- en masterstudenten aan te trekken en door te bevorederen dat meer studenten sneller hun bachelor- en masterdiploma halen dan nu het geval is.” Kennelijk was daar nog ruimte voor, alsmede voor het beter laten aansluiten van de organisatie op de onderwijsstructuur. Hiertoe wil men de faculteiten Letteren, Godsdienstwetenschappen en Wijsbegeerte per september a.s. laten fuseren tot een nieuwe faculteit Geesteswetenschappen (Faculty of Arts and Humanities). Men verwacht dat deze bezuiniging zal leiden tot “een verrijking van het onderwijsaanbod“.

Je moet het maar met droge ogen durven zeggen. Je vraagt je af hoe Leiden gedacht had het hoogleraarschap van Tariq Ramadan (dat gelukkig niet doorging) te betalen. Ondertussen worden de opleidingen uitgehold, gekwalificeerde professoren moeten vertrekken zodat een paar aio’s aan de slag kunnen. Persoonlijk associeer ik aio’s meer met beta-opleidingen, en niet met taal- en cultuur colleges.

Wederom blijkt dat de persoonlijke opvattingen van een toevallige minister een hele opleidingsindustrie in de problemen kunnen brengen. Even los van de kwaliteit van het staatsonderwijs zoals het is. Onderwijs hoort gewoon in het private domein thuis, en de overheid dient zich daar niet mee te bemoeien.

De staat maakt meer kapot dan u lief is.

6 REACTIES

 1. Toch een beetje raar artikel. Of universiteiten onderzoek willen doen of onderwijs willen geven (vaak gaat dat hand in hand) is een keuze van die instellingen. Tenminste als je vrijheid bovenop stelt.

  Veel top-professoren willen ook liever onderzoek doen en komen enkel naar jouw universiteit als ze daar ruimte en budget krijgen. Niets mis mee, want soms zijn het ook goede docenten en anders is er in ieder geval ruimte voor getallenteerde studenten om onder de hoede van zo’n leermeester je eigen (afstudeer)onderzoek te doen.

  Hoogstens kun je dus beargumenten dat men moet omwille van het verkrijgen van geld. Maar ja, als libertarier ben je geen voorstander van staatsgeld toch?

  De essentie is dat de klant – een van de klanten – en wel de leerlingen weinig zeggenschap hebben. Immers, een student in NL betaalt maar 10% zelf aan de onderwijsinstelling en de overige 90% gaat via de fiscus ongeacht kwaliteit en/of tevredenheid student/leerling.

  Daar zit mijn inziens de werkelijke kwestie: dat de geldstroom via de staat gaat. Niet of een universiteit meer onderzoek doet.

 2. [1] "Daar zit mijn inziens de werkelijke kwestie: dat de geldstroom via de staat gaat. Niet of een universiteit meer onderzoek doet"

  Dat had ik ook uit het artikel begrepen. Wat hier duidelijk uit blijkt ie: "Geld is Macht" en daarom melkt de overheid iedereen zoveel mogelijk uit om dan macht uit te oefenen.

 3. Het fuseren van kleinere faculteiten is tegenwoordig de nieuwe mode bij universiteiten. Met redelijke rampzalige gevolgen. Maar ja, niemand kon natuurlijk zien aankomen dat al die gedwongen fusies extra bureaucratie zouden geven, toch?

  Verder zitten universiteiten momenteel inderdaad financieel ontzettend krap, doordat er jaar in jaar uit bezuinigd moet worden. Maar toch zien ze nog steeds kans om grote hoeveelheden geld te verspillen. Het blijven immers overheidsinstanties he.

  Maar waar ik me nog het meest kwaad over maak is dat wanbeleid beloond wordt, en kwaliteit onderuit wordt geschoffeld.

  Mijn eigen faculteit (natuurkunde aan de universiteit Utrecht) heeft jarenlang een solide financieel beleid gevoerd, en een gezonde reserve weten op te bouwen. Nu moet er bezuinigd worden, en daar kan die reserve dus heel mooi voor worden ingezet, zou je zeggen. Mis. De universiteit als geheel heeft immers een tekort, en in het bijzonder hebben de andere betafaculteiten, waarmee we gedwongen gefuseerd zijn, een tekort. Dus is het ineens weg reserve, en moeten we alsnog enkele goede onderzoeksgroepen wegbezuinigen.

  Bij scheikunde, dat met jarenlang wanbeleid een gigantische tekort heeft weten op te bouwen, lacht men zich ondertussen suf. Oh en inderdaad, de decaan van die nieuwe fusiefaculteit, dat was een scheikundige.

  En zo gaat het universiteitsbreid. En ongetwijfeld ook bij andere universiteiten.

 4. [1] "Of universiteiten onderzoek willen doen of onderwijs willen geven (vaak gaat dat hand in hand) is een keuze van die instellingen"

  Je draait de zaken om. Er is hier geen sprake van dat de Universiteit meer onderzoek wil doen. Men MOET meer onderzoek doen van de staat, ten koste van de educatie. Dus hoewel je opmerking volkomen correct is kun je die niet gebruiken om je uitspraak "Toch een beetje raar artikel" te onderbouwen.

  Voor de rest: zie de laatste alinea: "Even los van de kwaliteit van het staatsonderwijs zoals het is. Onderwijs hoort gewoon in het private domein thuis, en de overheid dient zich daar niet mee te bemoeien."

 5. Zo jammer dat de Leidse Universiteit in het financieel collectieve pak is genaaid.

  Universiteiten als Yale en Harvard hebben ‘gewoon’ reserves van 7 of 12 MILJARD. (U.S. dollars, dat dan weer wel 😉

 6. "en door te bevorederen dat meer studenten sneller hun bachelor- en masterdiploma halen dan nu het geval is"

  Lees: De zoveelste devaluatie van een diploma.

  Maar ach, als dan toch achteraf blijkt dat de geslaagde te onnozel is zijn eigen naam te schrijven, kan ‘ie altijd nog de politiek in!

  Dat dan weer wel…

Comments are closed.