Aan: Hero Brinkman
Cc: Fleur Agema, Sietse Fritsma, Geert Wilders
Geachte heer Brinkman, beste Hero,
Met belangstelling heb ik uw acties van de laatste tijd gevolgd, zoals het bezoek aan de Antillen en de daarop volgende commotie, en uw huidige acties tegen de kraakbeweging, die mijn volledige instemming hebben.
Vanuit libertarische optiek heb ik echter een paar kanttekeningen bij uw aanpak, en ik vermoed dat Fleur Agema, als ‘meest libertarische PVVer’ daar een eind in met mij mee kan gaan.

Allereerst uw actie van een paar weken geleden, waarbij u er voor pleitte de krakers uit hun bolwerk De Grote Keijser (als ik het goed onthouden heb) te gooien. Was ik het aanvankelijk mee eens, totdat mij ter ore kwam dat de krakersbeweging inmiddels geruime tijd rechtmatig eigenaar van het pand zou zijn. Bij hoe een dergelijke transactie tot stand gekomen zou moeten zijn kan ik mij eerlijk gezegd weinig voorstellen, maar indien zij inderdaad eigenaar zijn kun je ze er niet zomaar uitschoppen.

Dan uw kamervragen. Op zich goede zaak, maar dan:
“De PVV wenst een verbod op de websites Indymedia.nl en Ravagedigitaal.org omdat zij een podium geven aan terroristische organisaties en daarmee zijn ze indirect medeplichtig aan het plegen van terroristische activiteiten.”

Hiermee legitimeert u de wens van Ernst Hirsch Ballin om Gregorius Nekschot en andere vrijheidsstrijders ‘kalt’ te stellen. Een kwestie waarover Geert Wilders terecht zijn verontwaardiging heeft laten blijken. Links zou het liefst alle niet-linkse blogs per direct laten sluiten, hetgeen ook mag blijken uit de pathetische poging van Ballin om het verbod op godslastering zodanig uit te breiden dat vrijwel elke vorm van kritiek op de Balkenbende strafbaar wordt.

Deze wens tot verbieden is een loot aan dezelfde stam, zoals links en rechts loten aan dezelfde stam zijn. Rechts houdt dan wel van economische vrijheid, erg belangrijk voor de welvaart, maar qua persoonlijke vrijheid is het slecht gesteld, zoals ook mag blijken uit de wens van Geert om de Koran te verbieden. De PVV zou juist moeten pleiten voor het vrijgeven van Mein Kampf, zodat iedereen kennis kan nemen van de strategische hoofdstukken aangaande propaganda, en men mogelijk gaat herkennen waar de Balkenbende en de media hen dagelijks bestoken.

Heer Brinkman: websites doden geen mensen. Net zo min als boeken, cartoons of zelfs wapens dat doen. Alleen mensen doden mensen. En wilde dieren soms, maar die hebben geen agenda. Mensen die andere mensen geweld aandoen dienen te worden gestraft, en niet met van die slappe taakstrafjes van tegenwoordig, die niet eens afgedwongen worden. Vandaag heb ik gelezen dat Nederland bijna net zoveel telefoontaps per dag doet als het vele malen grotere Amerika in een heel jaar. En over de totalitaire neigingen van de EU, die nu al bezig is de WOB de nek om te draaien, als Balkenende ons heeft uitgeleverd aan deze vijand, ondanks het NEE van 2005. Daar zou de PVV zich druk over moeten maken, over de ongelooflijke big-brother privacy schendingen door de staat, en het landverraad van Balkenende.

Begrijp me goed, dat krakerstuig moet van de straat en hun vrijplaatsen moeten opgeheven worden. Maar zodra u meningsuitingen gaat verbieden is het hek van de dam. Waar ligt de grens? Wie bepaalt wat wel en wat niet? Censuur zien we al bij de PvdA en de SP, het heet zelfs al ‘Meulenbelten’. Als dit soort (walgelijke, geheel met u eens) sites daadwerkelijk en aantoonbaar oorzaak is van geweld (en in een aantal gevallen zal dat gemakkelijk aan te tonen zijn, als de AFA weer eens een vreedzame demo verstoort na oproepen op zo’n site) dienen de mensen achter de site opgepakt te worden en daadwerkelijk gestraft. Als dat consequent gebeurt houden die uitingen op. Maar AFA (en Kafka) zijn de nieuwe fascisten, in dienst van de staat, net zoals Volkert opereerde in dienst van de staat. Men kan dit doen omdat hen geen strobreed in de weg wordt gelegd; het linkse tuig (en nu ook het Marokkaanse) wordt nooit opgepakt, “om escalatie te voorkomen”. Haatzaaiende ‘imams’ worden ook totaal niet belemmerd in hun door de Saoedi’s bekostigde terrorismekwekerijen. Ondanks de moord op Van Gogh, en de aangetoonde link tussen Bouyeri en zo’n imam.

Maar een onschuldige, geweldloze cartoonist wordt wel op Gestapo wijze in de cel gezet. De webmasters achter holland-hardcore.com (ken de site verder niet, maar heb bij een kort bezoek gisteren niets ‘verkeerds’ gevonden) worden op soortgelijke wijze opgepakt, allebei de zaken op initiatief van een neo-NSBer met twee petten, Paul Velleman. Die krakers zijn de kinderen van de Frankfurter Schule, net als het grootste deel van de Tweede Kamer en Justitie. Zij hebben van Justitie dan ook niets te vrezen, en dat weten ze maar al te goed. Net zoals de uitgewezen asielzoekers, die niet onder het verfoeide Generaal Pardon vielen, niets te vrezen hebben van deze overheid, die als doel heeft alle welvaart in dit land te vernietigen.

Ik wil de PVV met klem verzoeken haar verbods-aandrang te beteugelen ten behoefte van werkelijke vrijheid, en de mensen die zich misdragen hard aan te pakken. En dan heb ik het dus niet over slachtofferloze ‘misdaden’ als te hard rijden, een jointje roken, of zelfs maar belastingontduiking, want de belastingdruk in NL is zelf ronduit crimineel.

Tot slot een verzoek:
Zouden alle leden van de PVV de kleinste politieke quiz (Nolan diagram) willen doen, eerlijk en oprecht, en mij de uitslagen sturen? Die zou ik dan graag op Vrijspreker.nl publiceren.

Een andere vrijspreker doet dit al met (vooral) VVDers, en zo stellen we langzaam een ranglijst samen.

Alvast bedankt.


Libertarische groeten / Libertarian regards,

R. Hartman

18 REACTIES

 1. Als u dan toch bezig bent heer Hartman, kunt u heer Wilders ook verzoeken om een reactie te geven op mijn pleidooi welke tevens op deze site heeft gestaan? (ik kan die link alleen niet meer vinden, dus bij deze)

  http://www.vadertjestaat.nl

 2. Brrr… Wat een eng mannetje, die Boes. Wie nog een reden zocht om geen CDA meer te stemmen moet maar even luisteren tweede link is de volle 30 min, eerste link de eerste helft).

  "In het buitenland wordt veel meer getapt, maar daar doen ze het stiekem", dus het is helemaal niet zo erg in Nederland. […] Veel tappen is goed voor onze maatschappij".

  Niemand maakt mij wijs dat (verzoeken tot) 1600 taps per dag allemaal gescreend worden. Daar zit gewoon een rechter te stempelen, tot de stapel op is. Niks zorgvuldigheid, en dan nog… Denk eens aan het aantal farizeeërs dat daar hele dagen de mensen die hun salaris betalen zitten af te luisteren.

  Tevens nog even meegekregen dat de anti-rookfundi’s Klink hebben ‘onderscheiden’ met de titel Niet-roker van het Jaar, en dat terwijl hij dus gewoon zegt te roken…

  Net zoals Judas Cohen de Martin Luther King prijs heeft gekregen, voor tolerantie en de boel bij mekaar houden. King draait zich om in zijn graf, mag ik aannemen. Eerst (bijna) Beste Burgemeester van de Wereld, en nu dus de MLK prijs. Wat propaganda al niet vermag. Een (cartoon van een) strop was toepasselijker geweest.

 3. [2] Hier kunt u zelf mailen aan Geert:
  http://pvv.nl/index.php?opt

  Het lijstje adressen dat ik gebruik heb ik ooit van het net geplukt en aangepast op basis van bounces, maar is kennelijk niet openbaar. De adressen zijn in 2002 allemaal gewijzigd vanwege de mail-bombardementen.

  Ik ga mijn lijst (127 adressen) dan ook niet meer publiceren, anders sluit men de boel straks weer af…

  Overigens is het respons-percentage bedroevend laag, en zijn de responses die ik krijg vaak standaard antwoorden.

  De enige inhoudelijke, persoonlijke reacties die ik ooit heb mogen ontvangen kwamen van de PVV en, jawel, SP.

 4. quote:
  Zouden alle leden van de PVV ………..

  die partij(is een beweging) heeft geen leden, ik geloof ook niet dat supporters /aanhangers er verder inhoudelijk toe doen.

 5. De PVV is geen vereniging, maar een Stichting met één absolute leider: Geert Wilders.
  De Stichting heeft geen leden.
  De rest van de PVV heeft niets in te brengen als puntje bij paaltje komt.

  nl.wikipedia.org/wiki/Partij_voor_de_Vrijheid

 6. [5] [6] Dat is mij bekend. Is ook één van de redenen dat de PVV geen subsidie ontvangt, en volgens sommigen DE reden.

  Ik weet niet of een ‘normale’ partij subsidie mag weigeren, zou wel interessant zijn om daar duidelijkheid over te krijgen.

  Maar goed, ‘leden’ was dan ook niet in de zin van lidmaatschap, maar van fractieleden, zo u wilt stichtingsparticipanten.

  Als ik de VVD zou aanschrijven en het in deze context over ‘leden’ heb bedoel ik ook alleen de fractieleden, dat leek me duidelijk. Voor wie dat niet zo was, deze toelichting.

  [1] Ik heb meteen ook maar even een stevig epistel naar bnr gestuurd voor hun "hufterproofdag".

  Nog even Henk Boes: "je kunt en moet een onbegrensd vertrouwen in de overheid en justitie hebben, want dat is de essentie van de rechtsstaat. Als je daar aan twijfelt kom je in een vaag gebied…"
  Beeuuaarrkkkk. (Sorry)

 7. R.Hartman zou je misschien je positie ten opzichte van krakers wat kunnen verduidelijken of eventueel nuanceren? Is kraken altijd fout?

 8. [8] Krakers zijn simpelweg criminelen. Punt. Zij nemen namelijk bezit van andermans eigendom, omdat het hen niet aanstaat hoe de eigenaar met dat eigendom omgaat. Dat is echter helemaal hun zaak niet. Als ik een pand bezit is het aan mij om te bepalen wat ik daar mee doe. Of ik dat verhuur of leeg laat staan is niemand’s zaak, behalve de mijne.

  Krakers plegen inbreuk op één van de natuurrechten, het recht op eigendom. Dat is een criminele handeling, en dat weten de krakers zelf ook donders goed. Het stapje naar verdere criminaliteit is dan slechts een kleine, zoals bv. Wijnand Duivendak treffend heeft aangetoond, hetgeen nooit een belemmering voor een politieke carrière is gebleken overigens. Net zo min als zijn verleden dat was voor Paul Rosenmöller, ook GroenLinks, trouwens.

  De huidige acties in Havanna aan de Waal bevestigen nog maar weer eens wat we al lang wisten.

  Dus wat voor nuancering zoek je? Kraken is ALTIJD fout!

 9. [7] de PVV pakt wel degelijk ook steun aan van de staat in de vorm van medewerkers voor de TK leden en rijkstkantoorruimten, gebruik faciliteiten.(post.telefoon etc)
  Als het echt zo’n Gideons bende was zaten ze buiten het TK gebouw en weigerden ze alle steun.
  Ik vind het best allemaal, een soort eenmans dinges van Wilders, je kunt er op stemmen of niet maar niemand ook supporters /aanhangers heeft/hebben ook maar een moer in te brengen daar, of dat goed of niet goed is maak ik niet uit, ik stel het gewoon vast.

 10. Bij mijn weten heeft de PVV de stichtingvorm gekozen, OMDAT ze "pricipieel" subsidie weigeren.
  Elke andere politieke partij is een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid en ontvangt uit hoofde van de wet subsidiering politieke partijen automatisch staatssubsidie.

  Daarom lijkt het vreemd, als ze niet voor de diensten van de TK zouden betalen.
  Maar wellicht ontvangen ze gewoon geen rekening, zodat ze er ook niet voor kunnen betalen.

 11. [9] Eerst een paar technische punten.

  Kraken is voor de wet een nogal schimmig gebied. Ik ben geen jurist maar ik weet wel dat kraken in Nederland niet altijd tegen de wet is. Als je de wet niet overtreedt dan ben je geen crimineel. Ik begrijp natuurlijk ook wel dat jij bedoelt dat het tegen de wet zou moeten zijn en dus crimineel zou moeten zijn.

  Volgens mij kun je het beter niet "het recht op eigendom noemen" noemen want dit zou je verkeerd kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld je zou kunnen zeggen: ik heb geen eigendom. Ik heb het recht op eigendom. Dus ik heb het recht op iemands anders eigendom. Dan verander je een negatief recht in een positief recht en creëer je juist een argument voor krakers. Een argument dat krakers overigens gebruiken. Zij beroepen zich op een positief recht namelijk het recht op onderdak. Daarom kun je ook beter zeggen: Krakers plegen inbreuk op het recht op de vruchten van eigen arbeid en daarom moet kraken verboden zijn.

  Ik ga even uit van die definitie want dat maakt het makkelijker om er op in te gaan.

  Om te beginnen; bestaat een huis wel volledig uit de vruchten van arbeid? Het grootste gedeelte van de prijs van een huis is vaak afhankelijk van de grond waar het op staat. Ik heb moeite om dingen als grond, ruimte, locatie te zien als vruchten van arbeid. Daarom zie je ook vaak landeigenaren speculeren met hun grond of die nu bebouwd is of niet. Ze profiteren dan van externalities veelal betaald door de belasting betaler zoals de wegen om het gebied heen en andere voorzieningen die de grond in waarde doen stijgen. Of ze profiteren van een veranderend bestemmingsplan. Of activiteiten van andere bedrijven om de grond heen die de grond in waarde doen stijgen. In zulke gevallen hebben krakers best een argument op basis van gebruik. De eigenaar doet namelijk niets met de grond, laat het verpauperen en levert dus een negatieve bijdrage aan de samenleving terwijl hij met zijn speculaties wel profiteert van de samenleving die zijn grondwaarde doet verhogen.

  Een ander punt voor krakers (hoewel ze het in Nederland niet gebruiken) is: Kan de overheid/staat wel eigendom bezitten? Als je het over koningen hebt kan dat in theorie wel. Koningen kunnen namelijk ook vruchten van arbeid produceren. In praktijk gaat het echter natuurlijk altijd om geroofd land. Heb je het over een overheid als de onze. Die produceren helemaal niets en hebben dus helemaal nergens recht op. Het zijn dus per definitie rovers. Hier hebben de krakers dus helemaal een punt als ze gaan kraken op basis van gebruik. Dit is met name relevant in de derde wereld waar het überhaupt lastig is grond te bezitten door de bureaucratie en een overheid die het grootste gedeelte van de grond bezit. Daarom is De Soto (toch niet echt een linkse denker) ook voor kraken in zulk soort gevallen.

 12. [13] Interessante beschouwing. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, maar volgens mij hink je op twee gedachten.

  Ik heb zelf ook altijd een beetje een probleem met het natuurrecht "recht op eigendom", maar dat is de noemer die kortweg gebruikt wordt. De uitwerking is iets uitgebreider en maakt duidelijk dat het gaat om "recht op eerlijk verkregen eigendom", en de vruchten van je arbeid zijn strikt genomen eerlijk verkregen eigendom. Zie ook hoofdstuk 2 van Michael Badnarik’s Good to be King, dat ik integraal op DutchConcerns heb gezet (Rights vs. Privileges).

  Dus jouw definitie is strikt genomen dezelfde als de mijne, hoewel jouw uitleg van de korte volledig correct is.

  Als ik een huis koop koop ik normaal gesproken ook de grond waar het op staat, en een beetje meer (tuin e.d.). Niet als je ‘erfpacht’ hebt, een uitvinding van ik meen Den Uyl die hij bedacht had voor de woonblokken in zijn wijk behalve het zijne. Meestal kun je erfpacht ‘afkopen’, en dat vertelt je dan alweer het een en ander…

  Als ik dat huis met die grond koop is dat mijn eigendom. De reden waarom ik dat doe (verhuren, zelf gebruiken, speculeren) is niet belangrijk, het is mijn eigendom en that’s it, zolang ik er geen activiteiten in ontplooi die andermans vrijheid en leefgenot geweld aan doen. De ‘openbare’ voorzieningen om het pand heen waar ik al dan niet voordeel aan heb worden eveneens door mij (mede) betaald doordat ik allerlei gemeentelijke heffingen dien te betalen, waaronder property tax (OZB). Daarbij is speculeren een risicovolle activiteit, en dat risico is alleen voor mij. Maak ik een klapper, dan roept iedereen "vuile speculant", maar als het misgaat en de markt stort in (vele speculanten in de US hebben dat mogen beleven) roept men: "Ha ha, lekker puh, die dacht effe snel rijk te worden. Net goed". Socialistische afgunst in optima forma.

  Je laatse punt is het echt interessante aspect. Kan een overheid, die geen geld anders dan afgeperst geld bezit, wel onroerend goed bezitten? In mijn optiek niet, een dergelijk pand zou dan gemeenschappelijk eigendom zijn van de belastingbetalers, en niet in evenredige mate, omdat de een nu eenmaal meer belasting betaalt dan de ander.

  Daaruit volgt dat krakers ook in dat geval crimineel zijn, omdat zij bezit nemen van een gemeenschappelijk eigendom zonder de instemming van de mede-eigenaren, die meestal zelfs geen mede-eigenaren zijn maar gewoon eigenaren omdat die krakers nog nooit belasting betaald hebben.

  In alle gevallen nemen krakers dus bezit van een eigendom dat niet het hunne is. Daaruit volgt dan weer dat krakers ALTIJD crimineel zijn, zelfs als zij zich buiten de kraak om moreel correct zouden gedragen, hetgeen we bij mijn weten tot op heden nog niet hebben meegemaakt. Zouden krakers dat wel doen, dan zou bij kraken van staatseigendom (contradictio in terminis, dus) wel verzachtende omstandigheden aangevoerd kunnen worden ;-).

 13. Goed artikel. Jij beseft tenminste dat de oproep om linkse websites te verbieden precies hetzelfde is wat Hirsch Ballin nu doet met Gregorius Nekschot. Vrijheid gaat twee kanten op.

 14. [14] bedankt voor je reactie. Ik vrees dat we het niet eens gaan worden dus ik zal je niet vervelen met een te uitgebreide reactie.

  Volgende paragraaf wel ik echter wel graag nog wat over kwijt.
  "Daaruit volgt dat krakers ook in dat geval crimineel zijn, omdat zij bezit nemen van een gemeenschappelijk eigendom zonder de instemming van de mede-eigenaren, die meestal zelfs geen mede-eigenaren zijn maar gewoon eigenaren omdat die krakers nog nooit belasting betaald hebben."

  Krakers nemen geen bezit van een pand. Als dat zo was dan zouden ze het kunnen verkopen bijvoorbeeld. De oorspronkelijke eigenaar blijft eigenaar. In dit voorbeeld de belastingbetalers. Als jij gebruik maakt van de openbare weg met toestemming van de overheid (maar dat is irrelevant) dan neem je daar ook geen bezit van. Als dat wel zou zijn, is er in zowel het weg gebruiken als het kraken sprake van bezit nemen van een gemeenschappelijk eigendom zonder de instemming van de mede-eigenaren (de belastingbetaler). Dan is op de openbare weg rijden volgens jouw eigen logica ook altijd crimineel.

 15. [16] "Krakers nemen geen bezit van een pand. Als dat zo was dan zouden ze het kunnen verkopen bijvoorbeeld. De oorspronkelijke eigenaar blijft eigenaar. In dit voorbeeld de belastingbetalers"
  Waar. Maar krakers maken het de oorspronkelijke eigenaar (krakers kraken ook particuliere panden, maar dat is voor de discussie niet eens echt relevant) wel onmogelijk verder iets met zijn eigendom te doen, omdat men in de regel weigert weer te vertrekken als die eigenaar daar om verzoekt.

  Jouw parallel met de openbare weg is oneigenlijk. Die wordt collectief door de weggebruikers betaald met het doel daar gemeenschappelijk gebruik van te maken. Pas als een automobilist zijn auto midden op die weg parkeert en daarmee het beoogde gebruik voor zijn medegebruikers onmogelijk maakt ontstaat er een soort van parallel met kraken. En op dat moment is die automobilist inderdaad crimineel bezig.

 16. [17] Dus in het geval van de openbare weg ben je wel voor overheidsbezit en iedereen die wegenbelasting betaald geeft impliciet toestemming aan alle andere gebruikers daar ook gebruik van te maken. Je bent dus voor een sociaal contract wat betreft overheidswegen. Pas wel op. De overheid kan heel makkelijk zo’n sociaal contract uitbreiden naar een heleboel ander overheids bezit en belastingen met de zelfde argumentatie. En dat doen ze dus ook.

  Wat betreft het kraken van overheidsbezit ging het om eigendom van alle belastingbetalers. Echter die deden er niets mee want het was in bezit van de overheid. Ook zullen ze je nooit verzoeken te vertrekken aangezien zo’n grote groep het nooit eens wordt. Van weigeren te vertrekken of de oorspronkelijke eigenaar onmogelijk te maken zijn eigendom te gebruiken is dus geen sprake. Dit geldt al helemaal als de kraker een evenredig deel kraakt aan zijn eigen belastingbetaling (Ik weet dat laatste is erg hypothetisch).

  Nogmaals in veel ontwikkelingslanden is vaak het meeste bezit in handen van de overheid of eventueel grootgrondbezitters en is het door de bureaucratie onmogelijk gemaakt voor de gebruikers van die grond, ook al zijn zij al generaties lang gebruiker, die grond (en alles wat zij er zelf opgebouwd of aan verbeterd hebben) als hun bezit vast te leggen of aan te schaffen.

Comments are closed.